- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Zorbalık – Aile Broşürü

Zorbalık – Aile Broşürü sitemize 22 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Sevgili Anne ve Babalar,

Okul ortamı içerisinde öğrencilerin birbirlerine yönelik, birbirlerini zedeleyici, incitici türden davranışları günümüzde tüm dünyayı ilgilendiren, okul ortamını olumsuz etkileyen ve her insanın güvenli bir ortamda öğrenme hakkını zedeleyen evrensel bir sorundur. Tehdit içeren davranışlar, hem uygulayan hem de bunların hedefi olan öğrencinin üzerindeki etkileri olumsuzdur.

Günümüzde her okul ortamında zorbaca davranışlar sergilenebilmekte ve  yaşanabilmektedir. Bu olguyu görmezlikten gelmek zorbaca davranışları yok etmediği kaldırmadığı gibi,  zamanında müdahale olanağını da engellemektedir.

Ufak, zararsız şakalaşmalar, yaramazlıklar, zarar verici davranışlar büyüme ve gelişimin doğal bir parçasıdır. Bu tür davranışlar bireyin yaşamın güçlükleriyle baş etmeye çabalarken  ortaya koyduğu davranışlardır. Zorbalıktan farklı, bu tür durumlarda öğrencilere daha etkili iletişim kurabilme yolları öğretilmelidir.

Genellikle, zorbaca davranışlar ilköğretimin birinci kademesinde yoğundur. İkinci kademede doruk noktasına ulaşır. Ortaöğretimin ilk yıllarında sürer ve sonuna doğru düşüşe geçer. Fiziksel saldırıların yaşın ilerlemesiyle birlikte düşüşe geçmesine karşın sözel aşağılamalar, saldırılar sürer. Erkekler daha çok doğrudan güce dayanan zorbaca davranışlar sergilerken, kızlar daha dolaylı yöntemler kullanırlar, dedikodu yaymak, gruptan dışlamak gibi. İster doğrudan ister dolaylı yollardan uygulansın bu tür davranışlar zamanla bir istismar örüntüsü oluşturur.

Zorbalık ve zorbaların kurbanı olmak ya da zorbalıkların sessiz izleyicileri olmak insanların zedelenmeden geçtiği gelişimin doğal ve normal bir evresi değildir. Tam tersine eğer çocukların sağlıklı gelişimine önem veriyorsak, bu tür davranışların, sosyal ve duygusal alandaki gelişimle ilgili bazı rahatsızlıkların bir işareti, bir belirtisi olduğunu fark etmemiz gerekir. Bu nedenle de zorbalık olduğunu fark ettiğimiz davranışların üzerine eğilmemiz ve onları düzeltmeye çalışmada çocuklarımıza yardımcı olmamız, onlara eğitim vermemiz gerekir.

Günümüzde, her çevrede karşımıza çıkabilecek olan zorbalık konusu üzerinde durulmakta ve bir çok araştırma yürütülmektedir. Bu araştırmalar öğrencilerin yaklaşık % 15’nin ya zorbalığın başlatıcısı olduklarını ya da zorbalığa uğrayan kurbanlar olduklarını göstermektedir.

Zorbalığın birçok biçimi vardır. Fiziksel, sözel ya da duygusal olabilir. Yaralama olabilir. Zorbalık uygulamasının yaş sınırı çok önemlidir. Zorbalığı izleyenlerin çoğu da kurban kadar, zorbalıktan rahatsızdır ancak “HAYIR” demeye korkmakta ve zorbalığın kendi üzerine yönelmesinden korkmaktadır ve bu nedenle de susarlar. Zorbalığı izleme durumunda olanlar da bundan etkilenmektedirler. Çoğu öfke ve öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar. Bir gün sıranın kendilerine de geleceğini düşünerek, çoğunun geceleri uykuları bozulmakta ve kabuslar görmektedirler. Çoğu da zorbaya “DUR” diyememenin suçluluğunu yaşamaktadırlar. Ancak hiçbiri bu sorunla nasıl başedebileceğini bilmemektedir.

Kurban olan çocuğun vücudundaki yaralanmalar dikkatle izlenmelidir. Şu belirtiler önemlidir. Zorbalığa maruz kalan kişiler:

 • Okula yürüyerek gidip gelmekten korkarlar.
 • Okula gitmemek için çeşitli bahaneler uydururlar.
 • Okula anne babanın bırakmasını isterler.
 • Okula gidip-geliş düzeneğini değiştirirler.
 • Okul başarıları düşüş gösterir.
 • Elbiseleri, kitapları, defterleri, yırtık pırtık olmaya başlar.
 • Eve açlıktan ölmek üzere döner (Çünkü harçlığı elinden zorla alınmıştır).
 • İçine kapanır.
 • Kekelemeye başlar.
 • Onlar da çevrelerindeki çocuklara vurmaya başlar.
 • Yemeden kesilirler. Aşırı bir titizlik başlar (Çünkü tehdit ederlerken kendilerine pis, yağlı deniyor olabilir).
 • Strese bağlı mide ve baş ağrısı görülür.
 • Uyumadan önce ağlarlar.
 • Gece yataklarını ıslatmaya başlarlar.
 • Gece kabusların “bırak beni” diye sayıklamalar eşlik eder.
 • Bedenlerinde açıklanması güç çizikler, bereler görülür.
 • Eşyaları ortadan kaybolur.
 • Para isterler ya da çalarlar (zorbaya para vermek için).
 • Yanlış olduğunu bildikleri şeyleri itiraf etmekten kaçarlar.
 • Yukarıdaki türden davranışlarını açıklamak için hep olanaksız mazeretler uydururlar.

Anne-babaların bilmesi gereken; zorbanın kurbanı olan çocuğunuzu evde tutmayın. Olay aydınlanan kadar okulda olmalı ki, olay yalnızca bir taraftan dinlenilmemeli. Çünkü okul yönetimini olayı tek taraflı çözerek dinleyerek çözemez.

Kurban durumundaki öğrenci okula gelmeli, eğer gerekliyse velisi de gelmelidir. Olay iki yönlü dinlenilerek, açıklığa kavuşturulmalıdır. Görüşmeler gün boyu sürebilir, bu süre içerisinde kurbanda okulda olduğu için öğrenciler yakından izlenmelidirler. Bu aynen bisikletten düşen birinin kalkıp yeniden binmesi gibidir. O anda binmezse, insan bir daha binemez. Zorbalıkla suçlanan öğrencinin velisi de okula davet edilmelidir. Görüşmeler bir kriz havasında değil, olabildiğince sakin barışçıl bir ortamda yürütülmelidir.

Zorbayla kurbanın aileleri de bir araya geldiklerinde genellikle sorunu dostça belirlemeye ve engellemeye çalışırlar. Olay tüm boyutlarıyla ortaya koyulmazsa, incitici olay anlaşılmazsa, bu kez aileler bunu kaza, şaka, oyun gibi görme eğiliminde olurlar.

Kurallar ve yasalar kullanılmalıdır. Zorbalık belirlenmeli ve cezası neyse verilmelidir.

Yasaları öğretmekten korkmamalıyız. Zorbalara yasaları anımsatmalıyız. Yasalar tehdit edici davranışları, fiziksel yaralanmaları kabul etmemekte ve tüm yurttaşlarını korumakla yükümlü olduklarını belirtmektedirler. Okulu aşan konularda yasalar ve adli kurumlar devreye girer.

            Çocuğumuz, zorbaca davranışlar gösteren zorba rolünde ya da bu davranışlara maruz kalan kurban rolünde olabilir. Her iki durumda da çocuklarımıza yardımcı olmak için ailelere önemli sorumluklar düşer:

Çocuğumuz zorbaca davranışlar gösteriyorsa;

 • Öncelikle sahip olduğu olumlu yönlerini görebilmesine yardımcı olunuz. “Olumlu Kimlik” geliştirmesine yardımcı olacak etkinlikler çok önemlidir.
 • Çocuğunuzun aslında en fazla gereksinim duyduğu şey, kendisini içinde bulunduğu çevreye ait ve güvende hissedebilme duygusunu kazanabilmesidir.
 • Çocuğunuzla amaç belirleme çalışmaları yürütebilirsiniz. Onun amaçlarını bulup, saptayabilmesinde ona destek vermelisiniz.
 • Arkadaşlıklar kurabilme yetisini geliştirerek, olumsuz davranışlarla ilgi çekmek yerine daha olumlu yollarla arkadaşlıklar kurabileceğinin öğrenilmesine yardımcı olabilirsiniz.

 

Çocuğumuz zorbaca davranışların hedefi oluyorsa;

 • Çocuğunuza girişkenlik ve kararlılık eğitimi verebilirsiniz.
 • Zorbanın karşısında kendisinin çaresiz ya da korunmasız olmadığını anlamasına yardımcı olunuz.
 • Zorbaya karşı korunacağına dair destek ve güven vermeye çalışın.
 • Çocuğunuza, kararlı davranarak ya da doğrudan karşı durarak zorbayı nasıl püskürtebileceği öğretiniz.

            Tüm bunları yaparken de çocuklarımıza eleştirme ve nefret etmeyi değil dostluklar kurabilmeyi ve sürdürebilmeyi öğretmeliyiz… 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :