- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar sitemize 18 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 3 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Sezgin Kartal

Tanım….

 • Otizm , yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden nöropsikiyatrik, gelişimsel bir bozukluktur.
 • İlk kez 1943 yılında Leo Kaner tarafından tanımlanıyor.

Yüksek işlevli otizm………

 • Normal zekaya ve öğrenme kabiliyetlerine sahip otistikler.
 • Dilin kazanımında problem yaşıyor.
 • Fakat yaş seviyesinden beklenen dil becerilerine yakın.

Asperger Sendromu

 • 1944 Hans Asperger tarafından tanımlanıyor. (Kaner’in çalışmalarından habersiz)
 • Yüksek işlevli otistiklere benziyor.
 • Fakat dil becerilerinde otistikler kadar zorluk yaşamıyor.
 • Dili kullanma becerileri var ama dili sosyal ortamlarda kullanamıyor.

SINIFLANDIRMA

 • Atipik otizm ( Kuşkulu Otizm ): Otistik özellikleri az, üst düzey işlevlere sahip.
 • Hafif derecede otizm: orta düzeyde zihinsel becerileri ve işlevsel dil yetenekleri olen çocuklar.
 • Orta Derecede Otizm: Orta derecede zihinsel engel sınırlı konuşma ve yinelenen davranışlara sahip.
 • Ağır Derecede Otizm: Ağır zihinsel engel, içe kapanıklık, iletişim becerileri olmayan çocuklar.

DSM-IV

 • Otizm
 • Asperger sendromu
 • Çocukluğun disentegratif bozukluğu
 • Rett sendromu
 • Atipik otizm

Otizm’in nedenleri…….

 • Eski inanışlar:
 • Anne baba özellikleri,
 • Çocuk yetiştirme tutumları.
 • Kral tv. v.b.

Kalıtım…….

 • Bir otistik çocuğun tek yumurta ikizinde otizm görülme sıklığı %50.
 • Kardeşte otizm görülme sıklığı %3-8.
 • Erkeklerde kızlara oranla 4 misli fazla görünüyor.
 • Otistik çocukların akrabalarında otizm ve psikiyatrik bozuklukların görülme sıklığı normal popülasyona göre daha sıktır.

Belirtiler ve Özellikler……..

 • Sosyal Etkileşimde Yetersizlik.
 • Göz kontağında sınırlılık.
 • Ortak ilgide sınırlılık. Başkalarının işaret ettiği yere bakmama.
 • Diğer çocuklarla etkileşimde yetersizlik.
 • Yalnızlığı tercih etme.
 • Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik. ( zihin kuramı)

Belirtiler ve Özellikler……..

 • İletişim ve Oyunda Yetersizlik:
 • Dil ve iletişim sorunları. Dili iletişim aracı olarak kullanmama.
 • Vücut dilini kullanmada sınırlılık. Söyledikleri ile jest ve mimiklerinin uyuşmaması.
 • Hayali oyunun gelişmemesi.

(Normal Oyun Gelişimi)

 • Hareketli Oyunlar: koşar, kovalandığı zaman kaçar.
 • Taklit Oyunları: Toz alma, kaşıkları ağzına götürme, traş olma, top atma. v.b.
 • Hayali oyun: Bebeğine yemek yedirme, yemediği için kızma.
 • Sosyal Oyun: aynı mekanda başkalarıyla birlikte oyun oynama. Paralel oyunda aynı mekanda farklı oyunlar oynarlar. Kooperatif oyunda yaşıtlarıyla birlikte oynar.
 • Yaratıcı oyun: Çocuğun yeni şeyler oluşturarak oyun oynaması.
 • Takıntılar:
 • Nesne takıntıları: Nesnelerle sıradışı oynamak.
 • Hareket takıntıları: Sallanma, ellere bakma, yan bakma.
 • İlgi takıntıları: Bir konuyla aşırı ilgili olma. Arabalar.
 • Düzen takıntıları: Aynı giysiyi giymek , aynı yemeyi yemek, düzeni bozmamak.

Diğer belirtiler………

 • Bazı duyulara aşırı hassasiyet.
 • Acıya karşı duyarsızlık.
 • Uygun olmayan gülme ve kıkırdamalar.
 • Kendine ve çevresine karşı saldırganlık.
 • Öfke nöbetleri.
 • Aşırı hareketlilik yada hareketsizlik.
 • Tehlike karşısında duyarsızlık.
 • Kas gelişiminde tutarsızlık.

Önemli ………..

 • %10 unda üstün yetenekler görülüyor. Ör:okumayı erken öğrenme.
 • %60 ında zeka geriliği görülür.
 • %30 unda epilepsi görülür.

Otizm ve Gelişim

 • 6-9 ay arası:
 • Oyuncaklara ilgi duymama
 • Karşılıklı dikkat yok. Bir nesneye bir anneye bakma.
 • Alışılmamış korkular.
 • Beslenme bozuklukları.
 • Ritüellerin beşlangıcı. Ör: Yalnız başına kalmak istemek.

Otizm ve Gelişim

 • 9-20 ay arası:
 • Göz teması yok
 • Parmakla işaret edemiyor.
 • 18-24 ay arası dilde gerilemeler oluyor.

Otizm ve Gelişim

 • 2 yaş:
 • İnsanları cansız bir nesne gibi kullanmaya başlıyor.
 • Ekolali görülüyor. ( Ekolali konuşmanın habercisi olabiliyor. )

Otizm ve Gelişim

 • 3 yaş:
 • Parmak ucunda yürüme.
 • Ritüellerde artış .

Otizm ve Gelişim

 • 3-5 Yaş:
 • Arkadaşlık kuramıyor.
 • Epilepsi nöbetlerinin görülme sıklığı artıyor.

Otizm ve Gelişim

 • Ergenlik Dönemi:
 • Depresyon ve kaygı düzeyinde artış görülüyor.
 • Epilepsi nöbetlerinde artış.

Otizm ve Gelişim

 • Yetişkinlik:
 • Otizm ortadan kalkmıyor.
 • Hiperaktif çocuklar yetişkinlikte tam tersi bir tablo gösterip hareketlerde zorlanmaya başlıyorlar.
 • Psikiyartik bozukluklar görülüyor.

Otizm ve Gelişim

 • Yaşlılık:
 • Özellikle yüksek işlevli otistiklerde intihar riski yüksek.

Dil Gelişimleri ve Konuşma Özellikleri

 • Otistiklerin yarısında konuşma anlamlı bir iletişim aracı olarak gelişmiyor.
 • Bazılarında konuşma zaman içinde ortadan kayboluyor.
 • Konuşan çocuklar genelde geç konuşuyor.
 • Konuşmaya başlayınca kendinden üçüncü kişi olarak bahsediyor.

Dil Gelişimleri ve Konuşma Özellikleri

 • Konuşmada ekolali görülüyor. Bazı kelimeler gün boyunca tekrarlanıyor.
 • Konuşmada gramer bozuklukları görülüyor. ÖR: bağlaçlar ve zamirler görülmeyebilir.
 • Karşılıklı konuşmada kullandıkları tonlamalar mekanik. İniş-çıkış yok ve duygudan yoksun.
 • Konuşmayı başlatma ve karşılıklı konuşma sürdürme problemleri vardır.

Otizm ve Eğitim

 • 1989 yılında yapılan bir araştırmada yüksek işlevli otistiklerin bile ancak %10 unun bağımsız yaşadığını göstermiştir.
 • IQ normal olmasına rağmen dil hakimiyetinin olmaması, sözel ve sosyal beceri eksikliği bunun başlıca sebepleridir.
 • Eğitim programları hazırlanırken otistik öğrenme özellikleri dikkate alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanmalıdır.
 • Görsel dikkat
 • Düzen
 • Ayrıntılar
 • İtinaya dikkat etmek
 • Somut düşünmeleri v.b.
 • Ortamı yapılandır ve eğitim rutini oluştur.
 • Görsel sınırlar koy ve belirsizliği azalt.
 • Aşinalık konseptini kullan.

                        Ör: eğitimin başında hep aynı malzemelerle çalış. Hep aynı oda, hep aynı yerde otursun v.b.

 • Öğretimin ilk hedefi çocuğa öğrenmeyi öğretmek olmalıdır.
 • Yapılan en önemli şey çocuğun iletişime ilgisinin başlatılıyor olmasıdır.
 • Diğerlerine karşı iletişim başladığında interaktif öğretimi başlatıyoruz.

Eğitimde Kullanılan Teknikler…

 • UDA
 • SOSYAL BECERİ PROGRAMLARI
 • İLİŞKİYE DAYALI TEKNİKLER
 • Floor Time
 • Fırsat öğretimi
 • ALTERNATİF TEKNİKLER
 • Pecs

İki yanlış inanış………..

 • Erken teşhis edilen çocuk mutlaka iyi prognoz gösterecektir. Büyük bir yanılgı.
 • IQ erken yaşta belli oluyor ve değişmiyor. Otistiklerde IQ zamanla değişiyor.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :