- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı sitemize 18 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 1 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

UYUŞTURUCU ve UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI

“Yaşamak… Yaşamadan yaşamak… Ölmek… Ölünce cennete mi giderdim acaba? Allah beni seviyor muydu? Bilmiyorum. Neyimi sevsin? Ben onu terk ettim, diye düşünüyordum. Yoksa o mu beni terk etmişti? Esrar ve hap aldıkça, iğne yaptıkça, bu düşüncelerin şiddeti artıyor, almazsam yaşama umudum kayboluyordu. Çıldıracaktım. Yoksa çıldırmış mıydım? Bilemiyorum”

“Şimdi anladım ki, bu ilacı bir kere tanıyıp kullanmak bütün hayatı yok ediyor. Ailemi, geçmişimi, geleceğimi, sevgilimi, her şeyimi yitirdim. Kısaca, güzel olan her şeyi bir iğnelik mutluluk uğruna silip attım. Üstelik sürekli bırakma isteği ve bunu başaramamak da benim için ayrı bırakma isteği ve bunu başaramamak da benim için ayrı bir kaygı kaynağı oldu. Kendime güvenim, saygım kalmadı. Yaşama gücümü ve sevincimi kaybettim. En kötüsü asla düzelemeyeceğim endişesi…”

Bunlar, hayatlarının baharında, çağımızın getirdiği en büyük tehlikelerden birinin, uyuşturucu illetinin pençesine düşmüş bedbaht gençlerden yalnızca ikisinin feryatlarıdır. Dünyada bunlar gibi binlerce, yüz binlerce milyonlarca insan vardır. Uyuşturucu kurbanlarının sayısı her geçen gün çığ gibi artmaktadır. İşin en ürkütücü yanı, salgının yalnızca bir ülkeye veya muayyen bir topluluğa münhasır kalmamasıdır. Dünya çapında bir yayılma gösteren uyuşturucu maddeler, zengin-fakir farkı gözetmeksizin, her ülkeye ve her topluluğa süratle sızmaktadır. [1]

Peki nedir bu uyuşturucu maddeler ve bağımlılığı?

Tıp dilinde uyuşturucu madde bağımlılığı “Kişinin tabii veya sentetik yolla elde edilen bir maddeyi iradesi dışında almak zorunda kalışı” veya “kendini psişik ve bazen ilave olarak fizyolojik belirtiler gösteren ve alınan maddeye karşı arzu veya açlık oluşmasından ötürü o maddenin kişi tarafından devamlı ya da periyodik olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan durum” olarak tarif edilmektedir. [2]

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) uyuşturucu bağımlılığında bilhassa şu özellikleri tespit etmişti.

 • İrade ve mantık ile önlenemeyen uyuşturucu kullanma isteği.
 • Uyuşturucu maddenin giderek artan dozda kullanılmasının engellenememesi.
 • Kişinin uyuşturucuya fiziki ve ruhi olmak üzere tam bağımlılığı,
 • Bağımlının şahsiyetinin tamamen çöküşü, bedenen ve ruhen meydana gelen ve hayatına mal olabilen tahribat.[3]

Gerek İlaç Gerekse Uyuşturucu Bağımlılığının Yayılmasındaki Etken Faktörler

– Toplum içinde tıbbın ve ilaçların bütün sorunları çözümlediği hakkında geniş ve yaygın bir yanlış inanışın olması ve çoğu zaman bu nedenle sıkıntılardan ve korkulardan kurtulmak ve beğenmediği çevreden geçici bir süre uzaklaşmak için kişilerin ilaç alma eğiliminin doğması,

– Uyuşturucu maddelerin gelip geçici olarak keyif, ferahlık ve mutluluk vermesi,

– Gençlerin, çevrenin ve geleneklerin baskısını kırma, onlardan bağımsız olduğunu gösterme isteği. Bu tür gençler, giyiniş, zevk ve davranış yönünden farklı olan bir alt grup oluşturarak diğer gençler içinde özendirici olmaları.

– Bazı uyuşturucuların yaratıcılık verdiği, öğrenmeyi kolaylaştırdığı hakkındaki yanlış inanış…

– Uyuşturucuların gençler arasında sosyal ilişkiyi kuram aracı olarak kabul edilmesi, ruhi inhibisyondan ve pısırıklıktan kurtulmak için bu tür maddelerin alma isteğinin olması.

 • Uyuşturucuların bazı toplumlarda kolaylıkla elde edilmesi. [4]

Uyuşturucu Madde Alışkanlığının Genelde Dört Özelliği Sahip Olduğu Görülür

 1. insan beynini uyuşturması ve iradeyi dumana uğratması, yeni uyuşturuculuk vasfı,
 2. Hangi şart altında olursa olsun uyuşturucu maddeyi veya ilacı kullanmayı sürdürmekte önüne geçilmez. Bir arzu ve ihtiyacın duyulması.
 3. Zamanla kullanım miktarının artırılması lüzumu.
 4. İlacın tesirine karşı Psikolojik veya Fizyolojik bir ihtiyacın duyulması. Yani bağımlılığın oluşması. [5]

Gelişen teknolojiye paralel olarak gittikçe bağımlılık yapıcı uyuşturucu maddelerin adetleri artmaktadır. Bunların her birisinin insana olan etkisi ve bu etkiden ortaya çıkan zararlar bazı farklılıklar göstermiş olmakla beraber, bir genelleştirme yaparak ortalama bir şekilde yapmış oldukları zararları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Müptelanın yanlış olarak alacağı miktarı hesaplamaması üzerine ölüme, kollaps ve koma ortaya çıkabilir.
 1. Kişi birkaç defa uyuşturucuyu aldıktan sonra hemencecik alışkanlık husule gelir. Maddeye karşı gittikçe bağımlılığı (fizyolojik ve psikolojik anlamlarda ve toleransı (aynı etkiyi elde etmek için gittikçe artan miktar) artar. Bu durumda maddeyi elde etmek için müptelanın dünyada feda etmeyeceği hiçbir şey söz konusu değildir.
 2. Beyin dokusunun kimyası, fizyolojisi değişmiş olduğu içindir ki, ruhsal elementlerin, fonksiyonların teker teker her birisi normal dışı bir şekilde çalışmaya başlarlar. Böylece algılama, zeka, bellek, düşünce, muhakeme, bilinç, irade, içgörü, duygulanım, kişilik, konuşma, otokritik tutum, davranış bozuklukları, çarpıklıkları, kusurları ortaya çıkar ve müptela kişi bunlarla, düşük bir düzeyden ait olduğu toplum içerisinde yaşamını sürdürüp, uyumunu (adaptasyonunu) sağlamaya çalışır. Sonuç itibariyle, dejenere olur, bunar gider. Amacını yitirip, rollerini kaybeder. Suç işlemeye karşı büyük bir eğilim göstermeye başlar. [6]

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin türüne göre etkileri ve bağımlılık yaratan miktarı farklı olmakla birlikte bu tür maddelerin hepsi de doğrudan bağımlılık sağlar ve doğrudan doğruya kişinin bilinç alanını etkiler. Bilinç üzerine etkileri sıra ile şöyledir:

Bilinç Alanının Daralması: Düşüncelerin bağlanmasında güçlük, dikkat yöneltilmesinde yetersizlik.

Bilinç Alanındaki Şaşkınlık: Kişi sis perdesi varmış gibi dış dünyadan ayrılır.

Bilinç Alanının Bulutlanması: Bilincin açıklığı kaybolmuştur. Kişi şaşkın, donuk, duygusuz ve ağır durumdadır.

Bilinç Bulanıklığı: Kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili uyumu bozulmuştur. Durgun ve donuk olabildikleri gibi taşkınlıkta gösterebilir.

Alacakaranlık Durumu: Rüyayı andıran bilinç bulanıklığıdır.

Koma Öncesi: Bilinç kaybının başladığı dönemdir. Hasta en çok şiddetli bedensel uyarılara cevap verir.

Koma: Uyarılara cevap alınmaz. Gözler birbirinden ayrı olarak istem dışı hareket edebilir.

Ölüm: Göz bebeklerin küçülüp, iğne başı gibi olması geri dönülemez duruma gelindiğini gösterir. Sonuç ölümdür.[7]

* 21 Mayıs 1969 tarihinde BERN’de toplanan ECZACILAR BİRLİĞİ RAPORUNA göre, bilinen uyuşturucu madde çeşitleri şunlardır: [8]

 

 

 1. TIBBİ MADDELER

AFYON                                (Kimyevi Şekli)         – Morfin, eroin

                                             (Kimyevi Şekli)         – Thebain, eukodal

                                             (Kimyevi Şekli)         – Kodein, dicodid

KOKA YAPRAĞI                (Kimyevi Şekli)         – Kokain

CANNABİS (Hint Keneviri)  (Kimyasal Şekli)        Marihuana, esrar

 1. SENTETİK MADDELER

PETHİDİN                            (Kimyevi Şekli)         – Dolantin

METHADON                       (Kimyevi Şekli)         – Polamidin, petalgin

KETOBEMİDON                 (Kimyevi Şekli)         – Cliradon

DEXTROMORAMİD           (Kimyevi Şekli)         – Palifum

 1. İLAÇLAR

1.GRUP

Doğrudan doğruya tesir eden ilaçlar   – LSD, Psilocybin, Meskalin, DMT, SPT

 1. GRUP – Benzidrin, dexerdin

Uyanık Tutucu                      pervitin, preludin, ritalin.

 1. GRUP – Verenal, Iuminal, phanoderm, evipan,

                                             medomin, doriden, persedan, noludar, revonal.

 1. GRUP – adalin, bromular, aneural.

 

 

 1. ANESTEZİK MADDELER

Phenetidine                           Phenacetin

Pyrazalone                            Antipyrin

Salizylate                              Dipyrin

Kaynak: Kapalıkaya, İbrahim; Uyuşturucu ve Gençlik, Yeni Asya Yay., 2.Baskı, İstanbul 1986, s.21.

[1]      Köknel, Özcan; Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış, İstanbul Altın Kitaplar Yay., 1983, s.240.

[2]      Taşdelen, Musa; İnternet 1998, s.1.

[3]      Baştürk, Rabi; Yeşilay Dergisi, Sayı 765, Ağustos 1997, s.6.

[4]      Kongre, Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı, MEB Ank. 1987, s.41-42.

[5]      Taşdelen, Musa; İnternet 1998, s.1.

[6]      Kongre, Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı, MEB Ankara, 1987, s.21.

[7]      Kongre, Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı MEB, Ankara 1987, s.102-103.

[8]      Kapalıkaya, İbrahim; Uyuşturucu ve Gençlik, Yeni Asya Yay., 2. Baskı, İst. 1986, s.21.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :