- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Üç Farklı Sonuçla Biten Durumlar

Üç Farklı Sonuçla Biten Durumlar sitemize 21 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ÜÇ FARKLI SONUÇLA BiTEN DURUMLAR
Giriş
Ayşe ve Ali ayrılırlar. Ayşe arkadaşlarıyla konuşurken Ali ile olan ilişkileri hakkında doğru olmayan bazı şeyler duyar. Bunun üzerine ayrılmalarıyla ilgili dedikodular yayılmakta olduğundan şüphelenir. Ayşe konuyu konuşmak üzere Ali’nin yanma gider.
1.SON:
Ayşe
Ali, sen berbat bir insansın sen bir sürüngensin! Bizim ayrılmamızı herkese anlatıp geziyorsun. Ben ise hala arkadaş olduğumuzu düşünüyordum. Görüyorum ki sen herkese benim ne kadar kötü birisi olduğumu ve doğru olmayan bir çok §ey söyleyip duruyorsun.. Bu berbat şeyleri niye söyledin?

Ali
Neden bahsettiğin konusunda bir fikrim yok.
Ayşe
Dün Selin ve Can ile konu§urken bana bizim ayrılığımız hakkında bazı saçmalıklardan söz ettiler. Bunları söyleyebilecek tek kişi var o da sensin. Neler olup bittiğini bana anlattır mısın?
Ali
(Yüzünü çevirip yürüyüp gider) Hiçbir şey.

2. SON

Ayşe
Ali sen berbat bir insansın sen bir sürüngensin! Herkese bizim ayrılmamızı anlatıp duruyorsun. Ben ise hala arkadaş olduğumuzu düşünüyordum. Görüyorum ki sen herkese benim ne kadar kötü birisi olduğumu ve doğru olmayan bir çok şey söyleyip duruyorsun.. Bu berbat şeyleri niye söyledin?
Ali
Neden bahsettiğin konusunda bir fikrim yok.
Ayşe
Dün Selin ve Can ile konuşurken bana, bizim ayrılığımız hakkında bazı saçmalıklardan söz ettiler. Bunları söyleyebilecek tek kişi sendin. Neler olup, bittiğini bana anlatır mısın?
Ali Sen her zaman her şey için beni suçlarsın. Ben Can ile konuştuysam
ne olmuş, sen de biliyorsun ki özgür bir dünyada yasıyoruz.
Ayşe
Doğru. Ayrılmamızla ilgili ayrıntıların yalnızca bizde kalması gerektiği üzerinde anlaştığımızı düşünüyordum. Fakat yanılmışım, senin çenen durmadı. Ahmet ve Hakan’la konuşuncaya kadar bekle. Benim de onlara anlatacak bazı şeylerim var.
Ali
Elinden geleni dene.

3. SON
Ayşe
Ali sen berbat bir insansın sen bir sürüngensin! Herkese bizim ayrılmamızı anlatıp duruyorsun. Ben ise hala arkadaş olduğumuzu düşünüyordum. Görüyorum ki sen herkese benim ne kadar kötü birisi olduğumu ve doğru olmayan bir çok şey söyleyip duruyorsun.. Bu berbat şeyleri niye söyledin?
Ali
Neden bahsettiğin konusunda bir fikrim yok, ancak görüyorum ki bazı §eyler seni üzmüş.
Ayşe
Sen beni bu duruma soktun. Sen saçma sapan birisin. Arkadaş kalamaya karar vermiştik ama sen dedikodu yapıp duruyorsun.
Ali
Hey. Benim yapmadığım şeylerden dolayı beni suçlamandan dolayı öfkelendim ve burada durup, bunları dinlemek istemiyorum. Ama sakinleşir ve neler olduğunu bana anlatırmısın.
Ayşe :Tabi. Dün, seninle ayrılığımızla ilgili ayrıntıların aramızda kalmasına
karar verdikten sonra Can ve Selin ile konuşuyordum ki onlar bizim
ilişkimizle ilgili doğru olmayan şeylerden bahsetmeye başladılar. Bu
yüzden çok kızdım ve bunları onlara senin anlattığını düşündüm.
Ali
Haklısın. Dün İngilizce dersinden sonra Can’ı gördüm ve bana seninle aramızda neler olduğunu sordu. Ona bizim ayrılığımızın bizi ilgilendirdiğini söylediğim için bana kızmış olmalı. Onunla başka bir şey konuşmadım. O şöyle bir şeyler dedi “Ben neler olduğunu biliyorum”
Ayşe
Öyleyse sen ona hiçbir şey söylemedin.
Ali
Bu konuda konuşmamaya karar vermiştik, öyle değil mi?
Ayşe
Evet, belki beraber Can ile konuşursak o da doğruları öğrenir.
Ali
İyi fikir. Okuldan sonra ne dersin?

AÇILIŞ
AMAÇ
: ROLLER VE KURALLAR

YONTEMLER
Arabuluculuk sürecini gözden geçiriniz ve tarafların neler
Olacağını anlayıp anlamadıklarından emin olunuz.
Arabulucu olarak kendi rolünüzü gözden geçiriniz.
Tarafların psikolojik iletişimini geliştirecek arabulucuya ve sürece
güvenmelerini sağlayınız.
Süreci gözden geçirerek arabuluculuğun davranışlara rehberlik
etmesinde anlaşma sağlayınız.
1-ROLLER.
Kendinizi tanıtınız ve arabulucu rolünü açıklayınız
• MERHABA, BENIM ADIM ________ VE BU _______
BİZ SİZİN ARABULUCULARINIZIZ.

• BURADA SİZİN PROBLEMLERİNİZİN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLMAK İÇİN BULUNUYORUZ.
• ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLÜK İLKESİYLE CALIŞIR. BİZ KİMİN HAKLI YA DA HAKSIZ OLDUĞUNA KARAR VERMEYECEĞİZ, TARAF TUTMAYACAGIZ YA DA SİZİN ADINIZA KARAR VERMEYECEĞİZ.
• HERBİRİNİZİN SORUNUN ÇÖZÜM YOLLARINI TARTIŞMA VE KENDİ GEREKSİNİMLERİNİZİ ANLAMA OLANAĞINIZ OLACAK.
• BİR ANLAŞMA YAZILIP, İMZALANACAK.
. BR YETISKINLERLE PAYLASILMASI GEREKEN BAZI SEYLERIN DISINDA KALAN, BURADA SOYLENEN HER SEY GIZLI KALACAKTIR
2 -KURALLAR
Uyulması gereken kuralları açıklayınız.
• ARABULUCULUGUN CALISMASI IÇIN ASAGIDAKI KURALLARA UYULMASI GEREKIR:
• KONUSURKEN ISIM TAKMAK VE ASAĞILAMAK YOKTUR.
• BİRİSİ KONUŞURKEN ONUN SÖZÜNÜ KESMEK YOKTUR.
• OLABİLDİĞİNCE DÜRÜST OLUNMALIDIR.
• SORUNUNUZA ÇÖZÜM ARAMAYA ÇALIŞMALISINIZ.
• İLKİN BİZE BAKARAK KONUSUNUZ.
3 -Başka soruları olup olmadığını sorunuz.

1.BASAMAK : PROBLEMIN TANIMLANMASI

HEDEF
OLGULAR VE DUYGULAR : Tarafların durumla ilgili bakış açılarını ve olay hakkındaki duygularını ifade etmelerine izin
veriniz.

YONTEMLER M = 1
M = 2
M =
M = 2
1 -Kimin önce konuşacağına karar veriniz. Olay nasıl gördüklerini ve olay hakkında neler hissettiklerini sorunuz.Her sorunun arkasındaki olguları ve duygulan anlayınız.
• (ad)________ PROBLEM HAKKINDA BİZE NELER
SÖYLEYECEKSİN (YA DA NE OLDU) VE BU DURUMDA
NE HİSSEDİYORSUN?
2 -Kendi sözcüklerini kullanarak olguları ve duygulan tekrarlayınız.
3 -ikinci kişiden de olayı ve duygularını tanımlamasını isteyiniz.
4 – Olguları ve duygulan kendi sözcüklerinizle tekrarlayınız.
5 -Birinci kişiye karşı tarafın söylediklerine cevap vermek isteyip istemediğini sorunuz.
• _____(ad)_____, SOYLEDIKLERINE KARSILIK VERMEK ISTER MISINIZ? Etkin dinlemeyi kullanmada anahtarları tekrarlayınız.
6 -ikinci kişiye de ayni şekilde karşı tarafın söylediklerine yanıt vermek isteyip istemediğini sorunuz.
• ______(ad) SÖYLEDİKLERİNE KARŞI SÖYLEMEK İSTEDİĞİN BİR ŞEY VAR Ml ?
Etkin dinlemeyi kullanarak anahtarları tekrarlayın.
7 -(İSTEĞE BAĞLI): Her iki tarafa da olayı açıklayıcı ve daha fazla bilgi verici sorular sorunuz. Örnek sorular:
• DAHA FAZLA BİR ŞEYLER ANLATABİLİR MİSİNİZ (AD) ?
• NE ZAMANDAN BERİ BİRBİRİNİZİ TANIYORSUNUZ?
• BU PROBLEM NE ZAMANDAN BERİ SÜRÜYOR? . BU OLAY NEREDE YA DA NE ZAMAN OLDU?
8 -Arabulucu ve yardımcı-arabulucu aralannda iyi bir bagda§im saglamalidirlar.

2. BASAMAK
DUYGULARIN PAYLASILMASI

HEDEF
Arabulucular her iki kisjnin de birbirlerinin baki§ agilarmdan olaya bakmalarma yardimci olurlar.(Anlamak ayni fikirde olmak demek degildir.)

YONTEMLER
ARABULUCU M = 1
ARABULUCU M=2
-Taraflardan kars.i tarafm baki§ agismi ve duygulanni ozetlemelerini isteyiniz. (olgular ve duygular.)
(ad)_____ , (ad) ‘IN SORUNLA ILGILI
ANLATTIKLARINDAN DUYDUGUNU VE ONUN BU KONUDA
NELER HISSETTIGINI BIZE ANLATIR MISIN?
Kar§i tarafa yapilan ozetlemenin dogru olup olmadigmi sorunuz.
(ad) , BUNLAR DOGRU MU?
Eger karsj taraf yanh§ anlami§ ya da aktanlan olgular ve duygulan anayamami§sa anlajan bireyden sorunu tekrar etmesini isteyiniz. Arabulucu 2; ikinci kisjye
(ad) SEN DE BIZE
__________ ___ ___ IN SORUNLA
ILGILI ANLATTIKLARINDAN NELER DUYDUGUNU VE ONUN
BU KONUDA NELER HISSETTIGINI ANLATIR MISIN?
Diger tarafa yapilan bzetin dogru olup olmadigmi sor.
3 -Her iki tarafm anlattigi olaylan ve duygulan ozetledikten sonra, her iki katilimcmin anlattiklan arasmdaki orttak noktalar uzerinde durunuz. Ornek;
(ad) SENIN ANLATTIKLARINDAN DUYDUGUMUZ
(ad) SENIN ARKADASINDI, FAKAT
ERKEK ARKADASINLA KONU§MASI SEN!
KADARIYLA _ ONUN SENIN
(ad)
QOK KIZDIRDI. DOGRU MU?
(ad) , (ad)

3. BASAMAK : BJR QOZUM BULMA
AMAQ :
• Probleme adil bin gozumu bulmak igindu§unce uretmek uzere beyin firtmasi yapmak.
• Her iki tarafm kabul edebilecegi gozumu bulmak igin taraflan i§birligi yapmalan igin yureklendirir.
• Her iki tarafm da i§e yarar bir gozume ula§abilmeleri igin olasi gozumleri degerlendirmede onlara yardimci olunuz.
YONTEMLER :
1 -Onlarm problemine gozum bulmalarma yardimci olacagmizi aciklaymiz.
• §IMDI HER IKINIZIN DE SORUNUNUZLA ILGILI ADIL OLDUGUNU HISSETTIGIMIZ VE YA§AYABILECEGIMIZ QOZUM UZERINDE KONU§ACAGiZ.
M = 2 -2 -Birinci ki§iye sorunla ilgili adil cozumun ne olabilecegini
sorunuz.
• SIZCE BU SORUNUN EN ADIL QOZUMU NEDIR ?
YADA
. PROBLEMI QOZMEK igiN NEYE IHTIYACiN VAR?
Taraflarm kendi cozumlerni getirmelerinde yureklendirir. Eger taraflar dii§unce uretmekte zorlaniyorlarsa §unu soyleyebilirsin.
• EGER BU SORUNLA YENIDEN KARSjLASiRSAN, BU SORUNU ENGELLEMEK IQIN §IMDIKINDEN FARKLi OLARAK NE YAPARSiN?
Eger hala probleme bir cozum du§unemiyorlarsa onlara sorunlarmi cozmeyi denemek igin anla§tiklarmi hatirlatmiz. Eger gerekirse, yalnizca segenekler sununuz. Ornek ;
• SIZINKINE BENZER BIR DURUMDA TARAFLAR SOYLE BIR KARAR VERIRLER.
• EGER (AD) SOYLE BIR SEY YAPMAGA ISTEKLI
OLSAYDi SEN NE YAPMAK IQIN ISTEKLI OLURDUN ?
3 -Problem gdzumu igin bireylerin neye ihtiyaglan oldugunu tekrar ediniz.Bireyleri birden fazla du§unce uretmede yureklendiriniz. Kar§i tarafm onerilen gozumleri yargilamasma izin vermeyiniz

M -1 4 -ikinci tarafa problemin adil cozumunun ne oldugunu
du§undugunu sorunuz.
• SORUNUNUZA EN ADIL QOZUMUNUN NE OLDUGUNU DU§UNUYORSUN?
YADA
• PROBLEM! QOZMEK IQIN GEREKSINIMINIZ NEDIR?
Onlari kendi cozumlerni getirmelerinde yureklendiriniz. Eger onlar du§unce uretmekte zorianiriarsa §6yle soyieyebilirsiniz ;
• EGER BUSORUNLA YENIDEN KARSiLA§SAN, BU SORUNU ENGELLEMEK IQIN SIMDIKINDEN FARKLi OLARAK NE YAPARDiN ?
Eger hala probleme bir gozum du§unemiyorlarsa onlara sorunlarmi Qbzmeyi deneyecekleri ipin anla§maya vardiklarmi hatirlatmiz. Eger gerekirse yalnizca segenekleri sununuz ornegin;
• SIZINKINE BENZER BIR DURUMDA TARAFLAR §OYLE BIR
KARARA VARDiLAR….. . EGER __(AD)_____ §OYLE BIR §EY YAPMAGA ISTEKLI
OLSAYDi….
SEN NE YAPMAK IQIN ISTEKLI OLURDUN?
5 -Her iki tarafmda uzerinde anla§abilecegi bir Qdzum bulmalarma yardimci olunuz.
6 -Her iki tarafm da bulunan gozumleri a§agidaki bigimde degerlendirmelerine yardimci olunuz.Bulunan gb’zumler:
• GERQEKQI (uygulanabilir) mi ?
• OZEL Ml ? (ne, nerede, ne zaman kim sorulanni aciklar)
• DENGELI Ml? (her iki tarafmda cb’zume orttak katkida bulunmu§tur.)
7 -Anla§manm turn a§amalarmi bzetleyiniz. Taraflarm da bunlan boyle anlayip anlamadigmi kontrol ediniz.

KAPANIS AMAQLAR
ANLA§MANIN YAZILMASI
Taraflarm acikladigi bicimiyle butun mesleleri ve du§unceleri
onlann anlatim bicimiyle (onlann diliyle ) bir anla§ma yaziniz.
Qozumun bir deneme surecinden sonra tekrar gozden
gecirilmege ve degerlendirilmeye geregi olup olmadigmm
belirlenmesi.
Vanlan anla§manm nasil gerc.ekles.tirileceginin agikga
belirlenmesi.

YONTEMLER
1 -Anla§mayi bir rapor bigiminde yaziniz.
2 -Qozumu okuyarak eger taraflarm gerek duyuyorlarsa bir degi§iklik yapabilmelerine olanak taniymiz.
3 -Her iki tarafa da gdzumu imzalatiniz.
• BU ANLA§MA HER IKINIZIN UZERINDE ANLA§TiGiNiZiN BIR KANiTiDiR VE YA§ADiGiNiZ ANLA§MAZLiGi QOZMEDE NE DENLI CIDDI OLDUGUNUZUN BIR KANiTiDiR.
4 -Taraflarm anla§mayi tekrar incelemek, gozden gegirmek igin tekrar gdru§mek isteyip istemediklerini sorunuz.
5 -Eger bu anla§ma her hangi bir nedenle bozulursa oncelikle arabuluculuga ba§vurmakta istekli olup olmadiklarmi sorunuz.
6 -Taraflara soylentilerin tekrar olabilecegini hatirlatmiz.Onlardan, arkadasjarma aralarmdaki gati§malarm gb’zumlendigini soylemelerini isteyiniz.
• DEDIKODULARiN YAYiLMASiNi ONLEMEK IQIN QATi§MANiZiN QOZULDUGUNU ARKADA^LARiNtZA SOYLEMEK ISTER MISINIZ?

bir anla§maya
7 – Yogun gali§malarmdan ve sonunda
varablmelerinden dolayi taraflan kutlaymiz. • Tebrikler! Qati§maniz gozumlendi.

– Her bir grupta arabulucu olanlann ?ati§an taraflar rolunu almasmi, cati§an taraflarm da arabulucu olmalarmi isteyiniz.Yeni arabulucularm baslangic basamagim 5 dakika iginde uygulamalanni soyleyiniz.
5. Ozet(IOdakika)
Uygulama hakemler tarafmdan kucuk gruplaria ya da genis. gruplarda ozetlenebilir. §u sorulan sorunuz:
– Neler iyi gitti?
– Zor olan neydi?
Anla§mazhk ya§ayan, taraflara sorunuz,
– Uygulama sirasinda arabuluculara giivendiniz mi?
– Arabulucular sizlere siireci yeterince aciklayabildiler mi?
– Arabulucular sizce adil davranabildiler mi?

2. OYUN

DEDJKODU

UYU§MAZLiGi OLANLAR : John / Jane ve Ron / Rhonda ayni okulda okuyorlar.

KiSA GEQMi§
Tenefuste J okul koridotrunda R’yi iter, onu kiz / erkek arkadasj hakkmda dedikodu yapmakla suclar. J ve R birbirlerini bir yildir tanimaktadirlar ve son zamanlarda ikisi de ayni kisjyle cikmi§lardir.(Kiz / Erkek)

JOHN/JANE
Qiktigmiz kiz / erkek arkadasjnizla ilgili bazi dedikdularm yazili oldugu bir notu ingilizce kitabmm arasinda bulmak sizi cok kizdirdi ve uzdu.Bunlann R tarafmdan yapildigmdan §upheleniyorsunuz. Qunku o da sizin arkadasjnizla cikmak istiyordu. ikiniz onceleri iyi arkada§tmiz fakat spor takimma girmek igin her ikiniz de basvurdugunuzda onun notlari dus.uk oldugu igin kabul edilmeyipte sizin takima kabulunuz ikinizin arasinda sorunlann ortaya gikmasma neden oldu. Birlikte spor

yapmaktan hosjaniyordunuz fakat bu sorunlar basjadigmdan beri birbirinizle konusamiyorsunuz.
UYU§MAZLiGi OLANLAR : John / Jane ve Ron / Rhonda ayni okulda okuyorlar.

KiSA
Tenefuste J okul koridotrunda R’yi iter, onu kiz / erkek arkada§i hakkinda dedikodu yapmakla suclar. J ve R birbirlerini bir yildir tanimaktadirlar ve son zamanlarda ikisi de ayni ki§iyle 5ikmi§lardir.(Kiz / Erkek)

RON/RHONDA
Sizi bir not yazip onu J’ nin ingilizce kitabmm arasma
koymakla ugladigi i?in J’yekizgmsmiz.
Not hakkinda nig bir §ey bilmiyorsun, fakat J’nin bunu
yapmasinm sebebi senin _______(ad)____ ile
birlikteliginizii kiskanmasi oldugunu dusunuyorsun.
(ad) ile ciktiniz ama onu sadece arkada§ olarak
gordunuz.Qunku bu ciddi bir ili§ki degildi.J’ yi
kaybettiginize uzuluyorsunuz bununla birlikte saldinya
ugramaktan ve suglanmaktan ise ho§lanmiyorsunuz.

4. OYUN TEHDJTLER VE OFKE
Bu oyun sirasinda taraflar birbirine hala gok dfkelidir. Arabulucular burada arabuluculuk becerilerini taraflar arasindaki kizgmligi (dfkeyi) azaltabilmek igin kullanmalidirlar.
UYUSMAZLiGi OLAN TARAFLAR : iki dgrenci, Lee ve Kim, iyi gecinemiyorlar.

KiSA GEQMiS
Lee ve Kim dokuz aydan beri birbirlerini taniyorlar. Kim’in Lee’ye kdtu kdtu bakmasindan dolayi aralannda tartisma basjar. Bu dgrenciler arabuluculuga gdnderilmi§lerdir ve onlar da arabuluculuk surecine katilmayi kabul etmisjerdir._____

LEE
UYUSMAZLiGi OLANLAR TARAFLAR

Bir kag haftadan beri Kim sana kotu kdtu bakti icin ona kizginsm. Bu bakislara aldirmamayi denedin ama dzellikle arkadaslarmin dnunde senin uzerine geldi. Bunlara son vermek icin Kim’e vurdun ve kavga basladi.
iki dgrenci, Lee ve Kim, iyi gecinemiyorlar.

KiSA GEQMJ§
Lee ve Kim dokuz aydan beri birbirlerini taniyorlar. Kim’in Lee’ye kdtu kdtu bakmasindan dolayi aralannda bir kavga baslar. Bu dgrenciler arabuluculuga gd’nderilmislerdir ve onlar da arabuluculuk surecine katilmayi kabul etmi§lerdir._____

KiM
Okulda birbirinizi gordugunuzde Lee’nin sana kdtu,kdtu baktigini hissediyordun. Gecmi§te Lee’nin bazi arkada§lan seni tehdit ettiler. Lee bunlann hepsini biliyormus gibi davrandigi icin onu sucladm. Senin kafanda

bir kavga her §eyi halledebilirdi.
5. OYUN ODUNQ ALiNAN KASET QALAR
UYUSMAZLiGi OLAN TARAFLAR : Dan / Dana ve Loren iki arkadastir.

KiSA GEQMJ§
D ve Loren her zaman birbirlerinden izin almadan birbirlerinin kaset galarlarmi alirlardi. Loren D’nin en gok beyendigi kaseti alir fakat Loren’in kasetcalan bozuk oldugu igin D’nin kasetini bozar. Bunu D’ye soyleyince D gok uzulur ve aralannda bir tarti§ma basjar.

D
Bu senin en cok sevdigin kaset oldugu ve yenisini bulmak cok gug oldugu icin cok uzuldun.Bunun L.’nin sugu olduguna inaniyorsunuz ve bunun yeniden satin alinmasinin ise 10$ mal olacagini du§unuyorsunuz.

UYU?MAZLiGi OLAN TARAFLAR : Dan / Dana ve Loren iki arkadastir.

KiSA GEQMi§
D ve Loren her zaman birbirlerinden izin almadan kaset ali§ verisi yaparlar. Loren D’nin en cok beyendigi kaseti alir fakat Loren’m kasetcalan bozuk oldugu igin D’nin kasetini bozar. Bunu D’ye soyleyince D gok uzulur ve aralannda tarti§ma basjar.

LOREN
Kaseti odung aldigin igin uzgunsun. Sen ve D birbirinizin kasetlerini her zaman

sormadan aiirdiniz. Kasetgalann bozuk olmasi talihsiz bir kazadir ve bu nedenle suglanmak istemiyorsun. Kaseti geri odeyebileceksin fakat para kazanmak epey zaman alacak. Aynca D’nin tehdit edici davrani§indan dolayi odemeye gek de istekli degilsin.

ETKJNLJK 23 : OFKEYE KARgi TEPKJ GOSTERME

SURE
: 20 Dakika

MATERYALLER : Yazi tahtasi
Ofke teksiri (fotokopiler ya da cali§ma kitabi)

HEDEFLER
: 1-Ofke duygusunu incelemek.
2-Ofkeli olan an!a§maz!igi olaan kisjnin bununla ba§a gikma yolunu beiirtiniz.

YONTEMLER
1 -Katilimcilar bazi durumlarda dfkeli bireylerle calisabileceklerini sdyleyiniz.
2 -Katilimcilara dncelikle ofke duygulan uzerinde konusmak istediginizi sdyleyiniz; ofke nedir ve nasil ifade edilir. Sonra arabulucu olarak taraflardan biri ofkelendigi zaman bununla nasil ba§edebilecegi ya da ifade edebilecegi konusunda konu§unuz.
3 -Katilimcilan, eger duygulanm»zi,davrani§lanmizi anlarsak yonetmenin daha kolay olacagini ve ili§kilerimizde de kazang (kazanan / kazanan.) elde edecegimizi hatirlatiniz.
4 -Asagidaki soruyu sorunuz (ve yanitlan tahtaya yaziniz.):
• Ofke sozcugunu duydugunuzda hangi, sozcukler, duygular ve du§unceler akliniza geliyor?
5 -Katilimcilar gali§ma kitaplanndaki OFKE TEKSiRiNJ tarti§malan igin alti gruba ayinniz. Bunun igin onlara zaman ve yer veriniz.
6 -Buyuk grup tarti§masmda her grubun gdru§unu tahtaya yaziniz.
7 -Ofkeden kurtulmanin cozumlerini ozetleyiniz :
• Taraflara karsj tarafa zarar vermeyecek bir bigim de ofkelerini ya§amaianna izin veriniz.
• Ofkesini ifade eden ki§iyi suglamak ya da ona saldirmak yerine onun gereksinimleri uzerinde odakla§ik
• Ben cumleieri kuilanmiz. Ornegin : Sen ………… zaman ben
…………. hissettim.
• Etkin dinleme kuilanmiz. Ornegin : “Gbrebildigim kadanyla bu konu senin icin onemli”
• Taraflara nasil hissetmeleri gerektigini soylemeyiniz. Duyguiann dogrusu, yanli§i olmaz.
• Arabulucunun rolune odaklanmiz-taraflann birbirlerini duymalanna

I
yardim et.
8 -Uygulama.
• Katilimcilan ue gruba ayinniz. Her birey bir kere arabulucu olaca* ileti§im becerileri ve tekniklerini kullanarak ofkeli tarafi sakinle§tirecek.
9 -Tartisma.
• Genis. grupta, arabulucu etkin dinleme ve ben cumleleri kullanildiginda kar§i tarafin neler hissettigini tarti§iniz. Sorunuz :
– Neler galisti?
– Neler calismadi? Nicin?

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :