- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Temel Yardım Becerileri

Temel Yardım Becerileri sitemize 20 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

TEMEL YARDIM BECERİLERİ

• İnsanlar zaman zaman yaşamın gereklerini karşılayabilmede kendilerini yetersiz hissedebilirler.
• Sahip oldukları yetileri kullanabilmede zorlanabilirler.
• İstenilen gelişimi sağlayabilmede ne yapacaklarını bilemeyebilirler.
• Sorunlarını görüp saptayabilmede ve çözümler üretebilmede ve önemli kararlar alabilmede zorlanabilirler.
• Böyle durumlarda onlara yardım sunabilmek bazı beceriler gerektirir.
• Yardımın amacı, bireyin güç kazanmasına destek vermektir.
• Onun yaşamla başa çıkabilecek, gelişimine katkıda bulunacak etkinliklere girebilmesine ve etkili, kendine uygun kararlar verebilmesine destek sağlamaktır.
• Verilen yardım, bireyin içinde bulunduğu güçlükleri kontrol edebilmesine yardımcı olarak o anki ve gelecekteki fırsatları görebilmesine olanak sağlayabilmelidir.
• Bu yardım etkili bir iletişim süreci içerisinde sunulabilir. Etkili iletişim süreci içerisinde ancak bireye yardım sağlanabilir.
• Etkili iletişim kullanılan yardım becerileri bireyin birçok alanda değişebilmesine yol açar.
• Bu değişim bireyin
1. Davranışlarında
2. Kendisi ve çevresiyle ilgili algılamalarında
3. Yaşamla baş etme yetisini kazanmasında (olumsuz çevre koşullarını azaltarak elindeki olanakları en üst düzeye çıkararak bunu sağlar)
4. Karar verebilmek için gerekli bilgiye sahibi olması ve beceri kazanmasında ortaya çıkar.
• Özetle etkili iletişim süreci içerisinde yardım becerileri kullanılarak yürütülen bir etkileşim içerisinde ancak birey özgür ve sorumlu davranabilmeyi öğrenir.
• Bu bir danışma sürecidir. Rastgele yürütülen “hoş bir sohbet”den farklıdır. Bu nedenle de zor ve bazen de acı veren bir çatışmayı yürütebilmeyi gerektirebilir.
• Danışma süreci içerisinde bireyin kendini tanımaya ve kendisiyle ilgili gerçekleri görmeye başlaması hem hoş hem de acı verici olabilmektedir.
• Görüşmeler sırasında ya da grup çalışmalarında birey olumlu yönlerini keşfederken bazen de kendisine acı veren olumsuz yönleriyle yüz yüze gelebilir. Bu da değişimin ve gelişimin bir bedelidir.
• Sunulan yardımların sonucundaki kazanımlar bazen
1. davranışlarında gözlenebilir.
Örneğin; daha önce bireyin isteklerini kavga ederek, saldırarak belirtirken, bunun yerine gereksinimlerini, isteklerini açıkça sözel olarak ifade edebilmeyi öğrenmesi. Aynı zamanda karşısındaki kişinin gereksinimlerini de anlayabilmeye başlaması. (Eşitliğin bazen sorunları çözmeyeceğini –adil çözümler üretmenin gerekliliğini kavramak gibi).
2. Bazen de bu değişimler bireyin kişiliğini etkiler. Bireyin benlik kavramı gelişir (Ben hiçbir iş yapamam derken bazı güçlü yönlerim var, bunları devreye sokarsam bazı şeyler yapabilirim diyebilir).
• Birey kendisini daha yeterli, daha değerli ve daha sevilesi bulmaya başlayabilir. Çünkü danışma süreci içerisinde danışmanın yardımıyla güçlü yönleri tanıyıp, güçsüz yönlerini geliştirme planları yapmıştır; bir şeyler yaptığını gördükçe kendini değerli bulmaya başlamıştır ve en önemlisi kendini tanıdıkça, kendisinde sevilesi yönler bulmaya başlamıştır. Örneğin; “Ben evin dışında bir işe yaramam” derken, “evin dışında da bana uygun, yapabileceğim işler var” demeye başlar.
• Bazen insanlar kendileriyle ilgili hiç de akılcı olmayan düşünce kalıpları oluşturabilirler. Danışma süreci içerisinde bunlar değişir.
(Olay-Algı) A- Bir kere işe başvurdum ve alınmadım.
(İnanç) B- Bana göre bir iş yoktur ve işe alınmam.
(Davranış) C- Öyleyse bir daha başvurmam evde otururum.
Burada davranışı değiştirmek için (C) algı ve buna dayalı inancı değişmek gerekir (A ve B).
Özetle: Danışma süreci içerisinde
1. Bireyin yaşamla başa çıkabilme yetisi artar.
2. İnsanın bazı durumlara karşı koyabilmesi ve onları değiştirebilmesi zordur. Ancak birey bu olumsuzluklarla başa çıkabilmenin yollarını bulmaya çalıştıkça, ufak ufak onları kontrol edebilmeyi öğrendikçe, tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşamından hoşnut olabilmeyi öğrenir.
Başa çıkabilme yetisi nasıl gelişir;
a) Bireyin sorunlarını belirleyebilmesi (yani gerçek sorunlarla yüzleşmesi).
b) Çevresinde kendisi için var olan seçenekleri görebilmesi.
c) Değiştirmeye gücü yetmediği şeylerle birlikte yaşayabilmeyi öğrenebilmesidir.
• Danışmanın en son amacı ise; bireyin kendi yaşamıyla ilgili önemli kararlar alabilme yetisinin gelişmesine yardımcı olmaktır.
Kendini tanıma –değerlendirme-çevre koşullarını tanıma-değerlendirme ve bunları kullanarak kendisi için doyum sağlayıcı seçimler yapabilmeyi öğrenmesi.
İşte bireyde bir dizi olumlu değişimin ortaya çıkabilmesi için danışmanın bazı yardım becerilerini bilmesi ve kullanması gerekir. Danışma süreci içerisinde kullanılması gerekli temel yardım becerileri:

DANIŞMA SÜRECİ İÇERİSİNDE YER ALAN TEMEL YARDIM BECERİLERİ

1. Empati: Danışmanın karşısındaki bireyin dünyasına, algısal alanına girebilmesidir. Kendi kimliğini yitirmeden, bireyin dünyasındaki yaşantıların onun için ne anlam taşıdığını anlayabilmesidir ve bunu ona geribildirim yoluyla iletmesidir.
1. Bireyin içinde bulunduğu durumu algılayarak anlamak,
2. bu algısını –geri-bildirim yoluyla bireye aktarması.

Empatik yaklaşımın yararları
1. Bu yapıldığında birey kendisinin dikkatle dinlenildiğini ve kendisinin dinlenilmeye değer bulunulduğunu düşünür. Danışman –“Sana önem veriyorum ve seni doğru anlayabilmek için tüm gücümü kullanıyorum”- mesajı vermektedir.
2. Anlatılanların geri yansıtılması bireyin anlattıklarını daha açık biçimde görebilmesini sağlar. Kendini bir de öteki gözünden anlamaya başlar. Böylece kendi benliğini daha derinlemesine anlamaya başlar. Tüm bunları yeniden gözden geçirebilir (algı-tutum-inanç).
3. Günlük sohbetten farkı –bireyin kendini, benliğini keşfetmeye yönelik, araştırıcı olmayı ve algılarını netleştirmeyi amaçlamasıdır.
4. Danışman, bireyin sınırlarını zorlamadan, onun düzeyine uygun empati kurarak kendine güven duymasına yardımcı olur. Birey bu iletişimin kendine zarar vermediğini görür ve iletişimini sürdürür.
5. Tüm bunlar bireyin kendisini tanıyıp, değişmesini sağlar.

3. Olumlu Kabul:
• Zaman zaman bizi kabul eden, değer veren insanlarla birlikte olduğumuz gibi bazen de bizi hiç önemsemeyen kişilerle oluruz.
Oysa birisi tarafından önemsenme, dinlenme ve anlaşılmaya çalışılma ancak danışma süreci içerisinde yaşanır.
Danışman bireye kabul edici yaklaştıkça o da kendini kabule değer bulmaya başlayacaktır.
• Olumlu kabul danışanı değerli bir varlık olarak kabul edip olumlu ve olumsuz özellikleriyle birlikte ona saygı duyabilmektir.
• Bireyi kabul etmek onun kendi kendisi olabilmesine izin vermek ve onu yargılamadan anlamaya çalışmaktır.
• Ayrıca istenmedik davranışlarını görebilmesine yardımcı olarak, eğer isterse bu davranışlarını olumlu yönde değiştirebileceği umudunu kazanabilmesine yardım eder.
3. Doğal Davranma
Danışma süreci içerisinde, danışmanın doğal, içten, kendisi olarak davranması önemlidir.
Danışman karşısındaki kişiyle gerçekten ilgilenmek isterse, gerçekten dinlenmek isterse bunu yapabilir. Rol oynayamaz, bu hemen sezilir. Birey danışmanın samimiyetini gördükçe içten davranabilir ve kendi gerçek duygu ve düşüncelerini açabilir. Danışmanın insanca davranışları bireyi yüreklendirir. Böylece kendini rahat, güvende hisseden birey savunma gereği duymaz. Ancak böylesi saydam, dürüst, gizli amaçlar gütmeyen gerçek bir iletişim süreci içerisinde birey kendisin keşfedebilir.
Örneğin: -“Seni anlayabilmekte zorlanıyorum”.

4. Somut Olma:
Danışmanla birey arasında açık, somut bir iletişim kurabilmedir. Sağlıklı bir iletişim için belirsizlikler ve soyut kavramlar içeren konuşma biçiminden kaçınılmalıdır. Somut bir konuşma somut sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.
Danışmanın kullandığı dil bireyin düşüncelerini ve duygularını netleştirmesine yardımcı olur.
Örneğin: “Tam olarak ne oldu?”
“Ters giden nedir?”
“Bir örnek verebilir misin?”

En Temel Beceri Dinlemeye Hazır Olma
• Tüm bu ilişkiyi kurabilmek için birinci koşul “Dinlemeye Hazır Olmak”tır.
• Tüm bedenimizle “dinlemeye hazırım” mesajı vermeliyiz.
• Göz iletişimi kurmalıyız. İyi bir dinleyici değilsek ve göz iletişimi kuramıyorsak yardım ilişkisi gelişmez.
• Dinlemeye hazır olma
a) Göz iletişimi –önemli bir bilgi, duygu kaynağı
b) Bedenin dinlemeye hazır olması (rahat ve doğal)
c) Sözel izleme (konuya odaklı izleme)
Görüşmeyi Olumsuz Etkileyen En Önemli Engeller
1. Akıl vermek, ders vermek, sorgulamak, mantığa bürünmek.
2. Bireyi dinlemek, anlamak yerine, danışmanın kendi yaşam öyküsünü anlatması.
• Öğüt verici tutum bireyin kendisini yetersiz hissetmesine yol açar. Bireyin kendi sorumluluğunu üstlenebilmesini engeller. Çözüm yollarını danışman bulmaya başlar.
• Aslında danışman sıcak, yakın bir ilişkiyi nasıl kurabileceğini bilmediği zaman bu yolu dener.
Etkili Bir İletişim İçin Gerekli Olan Diğer Konular

• İletişim Ortamının Düzenlenmesi.
Bireyin kendini rahat hissetmesi (hem bireysel, hem de grup çalışmalarında).
• İnsanlar arası mesafenin iletişimdeki yeri.
 Kişisel alan –bireyin kişisel olanı önemlidir ve onu korumak ister.
 Yakınlık
1. Özel, mahrem mesafe
2. Kişisel alan
3. Sosyal görüşme ortamı
4. Genel, çevreye açık bölge.
• Danışmanın fiziksel özellikleri de önemlidir.
Karşımızdaki kişiyle konuşmadan önce onun kim olduğunu, ne düşündüğünü öğrenmeden önce, onun fiziksel görünümünden hareketle bazı yargılarda bulunuruz.
• İlk karşılaşma ve ilk görünüm danışma sürecinde önemlidir.
• İnsanın kişiliği giyim tarzına yansır.
• Danışmanın dış görünümü doğal, günlük olmalı, üzerinde hiçbir sembol (rozet, bayrak, haç vs.) taşımamalıdır. Bu onun tarafsız tutumunu gösterir. (kendi özel dünyasında taraflı olabilir ancak bunu danışma sürecine yansıtmaz).
• Kullandığı dile özen göstermelidir.
• Hitap tarzı önemlidir. Belli bir saygı ve mesafe içermelidir. Ses tonu, konuşma hızı, bazı sözcükleri vurgulaması önemlidir.
• Konuşma tarzı yüreklendirici, güven verici olmalıdır.

YAŞAM SAATİ
Amaç:
• Geçmişin şu an üzerindeki etkisini anlamak. Bireyin kendi istek ve amaçlarını tanıması. Bireyin şu anki kararları ve davranışlarıyla gelecekteki amaçları arasındaki ilişkinin anlaşılması. Bu uygulamanın bireyin çalışmaları için bir güdüleyici olması.
Süre:40 dakika
Araçlar: “Yaşam saati” çalışma yaprağı
Uygulama Biçimi:
Bireysel çalışma. İkili tartışmadır. Tüm grupla tartışma.

Uygulama:
Kağıda çizilmiş alan bu yaşam saati tüm sizin yaşamınızı (doğumdan-ölüme) sembolize ediyor.
• Bu saat üzerinde şu anki yaşınızı belirtiniz.
• Daha sonra geçmişteki dönemleri düşünerek yaşamınızda olmuş olan en önemli olayları belirtiniz.
• Ne zaman okula başladınız?
• Ne zaman bir kurumda, enstitüde, kursta bulundunuz?
• Çalışmalarınızı bitirdiğiniz tarih nedir?
• Ne zaman çalışmaya başladınız?
• Yaşamınızda iz bırakan, ailenizle yaşadığınız en önemli olaylar?
• Şimdi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?
Yaşamınızın bundan sonraki dönemlerinde neler yapacaksınız? Bunları da “yaşam saati” şekli üzerinde belirtiniz.
• Daha ileri bir eğitim yapmayı düşünüyorsanız, ne zaman başlayıp, ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?
• Ne zaman çalışmaya başlamayı düşünüyorsunuz ya da kendi işinizi kurmayı?
• Şu anki işinizi ne zaman bitirip, emekli olmayı düşünüyorsunuz?
• Ailenizle ilgili önemli noktaların neler olmasını istiyorsunuz?
(bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak, yeni bir eve taşınmak, çocukların evden ayrılması, torunları büyütmek).
• Şimdi önümüzdeki şekil üzerinde farklı renkte kalem kullanarak harcadığınız zaman dilimini de düşünerek parçalara bölün bu “yaşam saatini”.
Önce bireysel çalışılır. Sonra ikili tartışılır.
Uygulayıcıya Not:
Sorular katılanların yaşına, eğitimine göre seçilir. Genellikle gelecekle ilgili bir görüntü ortaya konulurken zorlanılır. Çizimi herkes istediği gibi yapar. Ancak gelecek son olarak doldurulmalıdır. Yaşlılar
geçmişi daha çok tartışmak ister.

Özetle:
• Geleceği hayal ederken neler hissetiniz?
• Bu çalışmalara ne kadar zaman ayırdınız?
• İş yaşamınıza dair planlarınız için daha çok zaman harcasaydınız daha birçok şey çıkar mıydı ortaya?
• Geçmişteki hangi önemli olaylar şu anki yaşamınıza damgasını vurmuş?
• Gelecekle ilgili amaçlarınıza ulaşabilmek şu anda neleri tamamlamış, neleri yapmanız gerekiyor? Bunları yapacak mısınız?
• Sizce gelecek üzerinde düşünmek önemli mi? Niçin önemli? Niçin önemsiz?

BİLİŞSEL HARİTA

Amaç:
1. Gruba katılan üyelerin çalışma yaşamlarıyla ilgili bilgileri görsel olarak ortaya koymak.
2. Sorunu keşfetmek –sorun şu anda nerede odaklaşıyor? (Bireyin eğitimi nedir? Neleri yapmayı biliyor? Gelişmiş, belirgin, ortaya çıkmış özellikleri nelerdir?)
3. Bireyi amacına taşıyabilecek somut görevler belirleyerek onu amacına biraz daha yaklaştırması için ikna etmek (örneğin: işe girme, bir meslek edinme).
4. Bu konular üzerine bir konuşmanın başlatılması.
Süre:
Duruma göre 45 dakika 5 saat arası.
Malzeme:
Önceden hazırlanmış olan şema.
Uygulama:
Bu çalışma, grubu ikişer kişilik çiftlere ayırarak yürütülür. Önce eşlerden biri bu karşısındakiyle bir görüşme ilişkisi içerisinde bu bilgileri alarak bir kağıda kaydeder. Daha sonra roller değiştirilir. Bu kez ikinci kişi aynı işlemi yapar ve bilgileri kağıda kaydeder. Daha sonra bütün grup birlikte bilgi toplama sürecinin nasıl gittiğini tartışır. Bu çalışmadaki hangi adımların bireyi ileriye taşıyabileceği üzerinde durulur.
Gruba verilecek bilgiler:
Elinizde “Bilişsel Harita” adlı bir çizim var. Kendi adınızı bu şeklin tam ortasına yazınız. Ortada isminizin yazılı olduğu dairenin yanından 4 kol çıkmaktadır. Bunlar;
1. Bireyin Eğitimi
2. Çalışma (İş) Deneyimi
3. Sahip Olduğu Beceriler
4. Sosyal Becerileri ya da Kişilik Özellikleri
Bilgi toplamaya göreceli olarak kolay olan konudan başlayınız.
Örneğin: Eğitim
Her bir daldan alt dallar oluşabilir.
Daha sonra iş deneyimi ele alınabilir. Bundan sonra iş –çalışma deneyimleriyle ilişkiler kurularak sahip oluna beceriler bulunmaya çalışılabilir. En sonunda da dördüncü bölümde sosyal beceriler, bunlara uygun sahip olunan becerilerle, desteklenerek tamamlanır.
Bu görüntü tamamlandıktan sonra 5. bölüm “Gelecek” dalı doldurulmalıdır. Burada bireye yakın ve onu amacına taşıyacak olan planındaki en önemli adımlar yazılmalıdır. Tüm üyeler gelecekler ilgili bölümü bitirdikten sonra her çift çalışma kağıtlarını birbiriyle değiştirerek incelerler. En son tüm grup bir “Bilişsel Harita”yı oluştururken kendisiyle ilgili neler yapmayı planladığını tartışır.

Uygulayıcılara Genel Bilgi:
• Bu çalışma hiç zorlanmadan yürütülebiliyor. Ancak bu şekil doldurulurken izlenecek adımların sırası bozulmamalıdır.
• Hiç iş deneyimi olmayan ya da çok az çalışmış olan üyeler iş –çalışma- deneyimi bölümünde zorlanabilirler. Bu kişiler kendi özel yaşamlarındaki çalışmaları düşünebilirler. (Örneğin; Evi çekip çevirmek, çocuk yetiştirmek, aileye ya da arkadaşlara destek sağlamak için yapılan işleri düşünebilirler).
• Buna bağlı olarak da “sosyal beceriler” bölümü birey çalışırken, bir işi yürütürken ortaya çıkan kişisel özelliklerle ilişkilendirilebilir.
• Bu çalışma özellikle konuşturulması güç olan sessiz bireylerle etkili olmaktadır. Bu çalışma hem bireyin kendisini tanımsına hem de iş görüşmesine gitmeden önce kendiyle ilgili bilgileri gözden geçirmesine yardımcı olabilmektedir.

Amaç:
Olumlu bir grup ortamı oluşturmak için kullanılabilir.
Süre:
5-10 dakika
Malzeme:
Çalışma kağıdı
Uygulama:
Çalışma kağıtlarını gruba dağıtın. Sonra etraf da dolaşarak her bir kutuya adını yazarak imzalayacak bir kişiyi bulunuz. Tüm kutuları dolduran kişi “Bingo” diyebilir.

Sonuç: Uygulamanın bitiminde elde edilenler üzerinde tartışınız. Grup üyeleriyle ilgili ne tür bilgiler elde ettiklerini sorunuz. Hangi bilgiler hiç beklenmedikti?

ZAMAN PASTASI
Amaç:
• Bireyin kendi zamanını anlamlı bir biçimde inceleyip planlayabilmesi.
• Bireyin kendi gereksinimlerini, ilgilerini ve etkinliklerini tanıma isteğini uyarır ve harekete geçirir.
• Bireyin kendi benliğinin ve davranışının farkına varmasını sağlayarak yeni bir yaşantı tarzını yakalamasını sağlar.
Süre:
15-20 dakika.
Malzeme:
Kağıt-kalem.
Uygulama Biçimi: Bireysel ve grup içerisinde ikili eşleşmelerle yürütülür.
Uygulama:
Her bir üye bir daire çizer. Bu daire bireyin sahip olduğu zamanı temsil eder. Bu da dinlenme, ilişkiler kurma, çalışma, aile ilişkileri v.b. türden etkinlikleri içerir. Her üye kendi dairesini aynen bir pasta gibi dilimler. Her dilim o etkinliğe ayrılan orandan dilimlenmelidir. Bu çalışma 5-10 dakika olur ve tüm üyeler ikişer ikişer ayrılarak kendi şekilleri üzerinde konuşurlar. Her dilim birbirinden farklı olacaktır. Eğer birey evine çok zaman ayırıyorsa bu kez o dilim büyük olacaktır. İkişerli çalışma bitince büyük grupla çalışılır.

Kazanan ve Kaybeden Olmak

Amaç: Bireyin kendine verdiği mesajların farkına varması
Malzeme: Listeler
Uygulama:
Tüm grubu ikiye bölün. Gruplardan ilkine, her hangi bir şeyi yapmak istemedikleri zaman kendilerine (ya da ) diğer insanlara neler söylediklerini düşünerek sıralamalarını isteyiniz. Güdülenmek için hangi ikna edici verileri kullandıklarını bulmalarını isteyin. ( bu birinci grup).
Grubun diğerine ise her hangi bir şeyi yapmak istediklerinde, kendilerine ya da diğer insanlara neler söylediklerini düşünerek sıralamalarını isteyiniz. Güdülenmek için hangi ikna edici verileri kullandıklarını bulmalarını isteyin (bu ikinci grup).
Şimdi her iki gruptan birer kişi karşı karşıya gelerek kendi listelerini okusunlar. Diğerleri onları gözlemlesinler. Sonra herkes ellerine verilen listeyle kendi listesini karşılaştırsın.

Açıklama:
Kaybeden ya da kazanan konumunda olmak aslında insanların olaylara ve durumlara bakışımıza göre değişir. Yarıya kadar dolu olan bir bardak suya bakan bir kişi ya bardağın yarısı boş der ya da bardak yarıya kadar dolu diyebilir. Ne gördüğümüze göre yani bu algılamamıza göre söylediklerimiz biçimlenir.
Kazanan davranışın başlatıcısı olurken, kaybedenin davranışlarını belirleyen dış dünyadaki olaylardır.
Kazanan mısınız yoksa kaybeden misiniz?
Kazananlar neler söylerler, kaybedenler neler söylerler:

Kazananlar
Benim için yaşam çok hoş
Evet, yaptım. Hayır yapmadım.
O işi yapmanın zamanı var
İşimize bakalım
Galiba kendimi tam olarak ifade edemedim
O konuyla ilgili görüşümüz farklı
Baya iyi yapıyorum, ama biraz daha gelişmem gerek
Söyle bana
Bunun daha iyi bir yolu olmalı
Biraz daha rahat olmalıyız
Yöneticiye teklifte bulunalım
İnsan her gün bir şeyler öğreniyor
Bu kez başarılı olacağız
Bu çok ilginç

Kaybedenler
Yaşamımda hiçbir şey yolunda gitmiyor
Evet…olabilir…göreceğiz
Nereden zaman bulacağım
Tam olarak söyleyebilmek güç
Her şeyi yanlış anladın
Dayanabilirim
Kendimi diğerleriyle kıyasladığımda, hiç de fena sayılmam
Hep söyledimdi
Hep böyle yapardık
Notlarımda yazılıydı
Yönetici asla kabul etmeyecek
Bunca yıllık deneyimlerim ne olacak?
Bir daha denemenin anlamı yok
Neden her an her şeyi değiştiriyoruz?

Projenin Tanıtımı

Uzun süredir sosyal yaşamdan ve iş ortamından uzak kalan ya da hiç çalışmamış, zamanlarının büyük kısmını evde geçiren bir grup kadının yeniden sosyal yaşama katılmalarına ve çalışmaya başlamalarına yardım için bir eğitim programının yürütülmesidir. Bu eğitim programının birinci bölümü bu kadınların öncelikle bir özgüven geliştirici eğitim almaları ve bazı alanlarda eğitilmeleridir. İkinci bölümü ise bu eğitimden sonra geniş gruptan seçilen bir grup kadının eğitilerek, diğer grupları eğitmelerinin sağlanmasıdır. Meslek Rehberliği programını aldıkları bu eğitimle sürdürebilmeleridir.

Meslek rehberleri önce kendileri ‘Meslek Rehberliği’ eğitiminden geçerek, bir uzman denetiminde yeterli uygulamaları gerçekleştirdikten sonra , hedef kitlelere eğitim vermeye başlayabileceklerdir.

Bir sivil toplum örgütü ile birlikte bu projeyi yürütmek ve eğitimler için üniversitelerden destek olarak güç birliği sağlamak gün geçtikçe artan işsizlik sorununa etkili bir yaklaşımın gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.Böylesi bir güç birliği içerisinde herkesin yaratıcı gücünü devreye soktuğu eğitim çalışmalarında, daha çok güncel, somut, sosyal beceri kazandırma temelli çalışmalar sürdürülmeye çalışılmıştır.

Uzun soluklu bir çalışmanın başlatılması işsiz insanlara gelecekte bir iş edinme umudu vermektedir. Yürütülen bu çalışma bir pilot uygulama niteliğinde olup, bundan sonra çeşitli yörelerdeki işsiz kadın gruplarına uygulanabilir niteliktedir.

MESLEK REHBERLİĞİ
(iş bulma iş arama rehberliği)

İşsiz insanların uygun ve etkili bir biçimde iş arama becerileri kazanmalarını geliştirme çalışmaları bu projenin en temel amacıdır.

Meslek rehberliği yapabilmeleri için öncelikle eğitimcilerin, işsiz insanların bir işe hazırlanmalarında uygun ve yeterli rehberlik edebilme becerileri kazanabilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmalar yürütülürken amaç insanların tutumlarını değiştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Her bir bireyin kendi sahip olduğu değerlerini (güçlü ve güçsüz yönlerini) ilgilerini yeniden keşfederek, bu özelliklerini yaşama geçirmeleri amaçlanmaktadır. İş ararken bu becerilerini iş piyasasında gösterebilme cesaretini kazanmalarıdır.

Uzun süre çalışma ortamından uzak kalan insanlar güçlerini yitirirler. Çevrelerinde kendileri için varolan olanakları göremez ve toplumsal yaşamdan koparlar. Duyguları küntleştiği için, içinde bulundukları durumdan kendilerini çekip çıkararak atılım yapamazlar. Tüm bunların üstüne işsizliğin yarattığı diğer sorunlar durumu daha da zorlaştırarak karmaşıklaştırır.(ekonomik yetersizlik, sinirlilik,iletişimde bozulmalar).

Bu programda, başarının ölçütünün toplum ya da diğer insanlar tarafından belirtilmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü başarının ölçütü hep içinde yaşadığımız toplum tarafından belirlenir ve buna uymaya koşullandırılırız. Bu nedenle bu programa katılanların başarı ölçütlerini kendilerinin belirlemesine özen gösterilmelidir.

İş bulma ve meslek edinmedeki en önemli engeli genellikle şöyle ifade ederler, ‘dış dünyada neler oluyor, bilmiyorum’ ya da ‘hangi işin bana uygun olabileceğini bilemiyorum’. Tüm bu engeller bize ilkel ya da uygunsuz gelebilir. Aslında dış dünyada benim için neler var demenin anlamı, ben nelere sahibim bilmiyorum demektir. Bunun için de iş dünyasını tanıyıp bilmekten çok bireyin kendisini iyi tanıması gerekir.

GÜDÜLEME

İş dünyasında başarılı olabilmeleri için adayların öncelikle güdülenmeleri gerekir. Güdülenme en olumlu anlamıyla adayın neden çalışmayı öncelikli olarak istediğini ve çalışmayı çekici bulduğunu anlatabilmesidir. Yani neden evden ayrılmak istediğini dile getirmekten çok neden yeni bir çalışma dünyasında olmak istediğini açıklayabilmelidir. Yalnızca istekli olmak yeterli değildir, aynı zamanda gerçekçi planlar da yapabilmelidirler.

Eğitimler sırasında adaylar daha çok güdülenerek daha gerçekçi planlar yapabilmelidirler. Meslek rehberliği eğitimleri dört adımdan oluşmaktadır. Bu eğitim sırasında işsiz adaylar kendi olanaklarını, fırsatları, neler başarabileceklerini, keşfederek amaçlarına nasıl ulaşabileceklerini, bunu nasıl gerçekleştirebileceklerini keşfedebileceklerdir.

1.Birinci Adım: YAPABİLİRİM

Burada adayların kendi olanaklarını keşfederek, kendileri ile ilgili olumlu bir benlik kavramı geliştirebileceklerdir. Bu eğitim sırasında sorun yaşayan tek kişinin kendileri olmadığını görerek, kendilerini suçlamaktan vazgeçip daha akılcı çözümler bulmanın yollarını keşfedebileceklerdir.

2.İkinci Adım: İSTİYORUM

Bu adımda adayların yaratıcı güçlerini devreye sokarak, her türlü fantezi ve yaratıcılıklarını da kullanarak (belki çocuklaşarak) gelecekle ilgili görüşler oluşturmaları sağlanacaktır. Bu çalışmaların sonunda yapabilecekleri ilerle ilgili bir listeleri olacaktır. Ayrıca bir de her bir işle ilgili olanaklarını ve olanaksızlıklarını saptamış olacaklardır.(ulaşılabilir-ulaşılamaz).

3.Üçüncü Adım: OLANAKLARIM NELERDİR

Artık bu adımda yukarı da yürütülen çalışmalardan elde ettikleri (ilk iki adımın sonuç bilgileri) kullanarak kendi olanakları ile ilgili gerçekçi bir görüntü oluşturacaklardır. Bu aşamada ek çalışmalar yaparak başka hangi yolları kullanarak hangi olanakları değerlendirebileceklerini düşünebilirler.

4.Dördüncü Adım: HAREKET PLANI

Şimdi artık tüm adımlar da yürütülen sonuçlardan yararlanarak bir hareket planı hazırlanabilir. Bu planda aynen kişisel iş planlamasındaki gibi iş pazarındaki olanakların araştırılması, kazanılan yeteneklerin ve değişimlerin değerlendirilerek, bunların bir işle nasıl eşleştirilerek uygulamaya konulabileceği çalışmaları yer almaktadır.
Bu adımda güdüsünü yitirmemesi önemlidir. Adaylardan bazıları hemen başarıyı yakalarken bazıları için başarıya ulaşabilmek biraz daha zaman isteyebilir ve tüm grubun içerisinden de başarılı olamayacaklar olabilir.

YEREL BİR AĞ OLUŞTURMAK

Belirli bir süre içinde iş bulamayan adaylar için yerel sosyal bir ağ oluşturularak destek sağlanması önemlidir. Çünkü bu sağlanamazsa adayların uğrayacakları düş kırıklığı başlangıçtakinden daha vahim olabilecektir. Bu sosyal ağ sayesinde bazı olanaklar ya da geçici iş olanakları yaratılarak adaylara yardımcı olunabilir. Bundan da öte bu projenin amacı işsiz kalmış kişilerin yalnızlıklarını ve çaresizliklerini kırabilmelerinde destek sağlamaktır. Bunu proje çerçevesinde başarabilmek için verilen eğitimin yeterli olmasını sağlayarak adayların yeterlik kazanarak olumlu bir benlik kavramı kazanmalarına destek verilmelidir. Ayrıca işsizlikle savaşta destek sağlayabilecek kuruluşların tutumlarını daha destekleyici yön
de değiştirmeleri sağlanmalıdır. Yerel kuruluşlar, NGO lar (çeşitligruplar, dernekler ve bazı anahtar konumdaki kişiler) gibi topluluklar, iş ve işçi bulma kurumu yerel eğitim kuruluşları, iş verenler (ticaret odaları)arasında bir eş güdümün kurulması en temel amaç olmalıdır.
En nihai amaç ise, her bölgedeki informal ve uzmanlar arasında bir iş birliğinin kurulmasını sağlayarak bir ağın oluşturulması ve işsiz adaylara para kazanabilecekleri bir iş bulmalarında ya da kendilerini yeniden yeterli hissederek sosyal yaşama katılmalarında en üst düzeyde yardım sunma çalışmalarının uygulanmaya konulması önemlidir.
Yerel girişimler, eğitim enstitüleri(meslek okulları, akşam okulları, kursları) ve iş için uygun çalışabilecek arayanlar arasında bilgi akışı ve iletişimi sağlayabilecek kalıcı bir ortamın ya da yerel bir merkezin kurulmasının gerçekleştirilmesi böyle bir ağın kurulmasının amacıdır.
Hem hazırlanan ortam hem de kurulan ağ tamamlayıcı bir destek olup varolan yardımların etkililiğini artırarak işsizler için uzun süreli çalışmaları gerçekleştirir. Bazen uzun sürekli işsiz kalmış kişiler için psikolojik danışma hizmeti de gerekebilir.

İŞ OLANAĞI YARATMA MERKEZLERİ kurularak bu çalışmalar sürdürülür.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :