- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal Beceri Eğitimi sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

DEDEDAĞI ŞEHİT İSA KURT İLKÖĞRETİM OKULU

2001-2002 ÖĞRETİM YILI

SEMİNER ÇALIŞMALARI

KONU: Sosyal Beceri Eğitiminin Özürlü Çocuğun Sosyal Uyumuna Etkisi

HAZIRLAYAN: Cevdet ERGEN

Sosyal Beceri Eğitiminin Özürlü Çocuğun Sosyal Uyumuna Etkisi

     Sosyal beceriler oldukça geniş bir alan kapsamaktadır. Sosyal beceriler

çeşitli yaklaşımlara göre gruplandırılabilir.

     Duygu  ve  davranış  bozukluğu  olan  çocuklar  çoğu  sosyal

becerilerde yetersizlik gösterirler. Dolayısıyla bu çocukların eğitiminde bu

becerilerin öğretimine önem vermek gerekmektedir.

     Son  yıllarda  çocukların  sosyal   becerilerindeki   durumlarının

belirlenmesi ve bu becerilerin öğretimine ilişkin öğretmenlere ve ailelere

yönelik çeşitli envanterler ve yazılı kaynaklar geliştirilmeye başlanmıştır.

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye  Kurulu  Başkanlığı

tarafından 1996 yılında öğretmenler ve aileler  için  ayrı  ayrı yayınlanan

“İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi” el kitapları bu konudaki

önemli bir boşluğu doldurmuştur.

    Ancak burada şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Sosyal beceriler

akademik konuların öğretiminden farklı öğretim yöntem ve stratejilerini

gerektirmektedir.Bu beceriler yaparak, yaşanılarak öğrenilir.Her konuda

olduğu gibi bu konuda da öğretmen etkili bir modeldir.

    Öğretmenin çocukta duygu ve davranış bozukluğuna neden olan tüm

etmenleri ( bunların ne olduğunu bilse bile) iyileştirebilmesi yada kontrol

altına alabilmesi beklenemez.Örneğin okuldan önce ya da sonraki  dönemlerde

çocuk suça eğilimli arkadaşlar edinmişse, öğretmen bu konuda ne yapabilir?

Ya da çocuk olumsuz ev koşullarından geliyorsa, öğretmen bu koşulları bir

çırpıda nasıl düzeltebilir?

    Geçmişte olan olmuştur.Öğretmen  bugüne ve geleceğe bakmalı dikkatini ve

enerjisini bugün ve gelecekte yapabilecekleri üzerinde

yoğunlaştırmalıdır.Her şeyden önce sınıf ortamında sevgi ve güven

duygularını egemen kılmalıdır.Sınıfında çocukların uygun davranışlar

edinmelerini kolaylaştırıcı ortamların mimarı olmalıdır.

    Kuşkusuz  öğretmenin  etkisi  sınıfla  sınırlı  değildir. Öğretmenler

çocukların gelişiminde kilit rol oynayan insanların başında yer almaktadır

Öğretmen çocuğun ailesi ile ilişki kurarak, gerektiğinde okul ya da

bulunduğu bölgede psikolojik hizmetler sunan kişi ya da kurumlarla ilişki

kurarak etki alanını daha da genişletebilir.

    Duyu ve davranış bozukluğu olan çocuklar sıklıkla başkalarıyla ağız

dalaşına girerler, dövüşürler. Çünkü sinirlendirici ya da tahrik edici olay

yada durumları boşa çıkartabilecek ya da başedebilecek yeterli sosyal

becerilere sahip değildirler.

    İnsanı sinirlendirici durumlar; hafif bir küçümseyici tavır, bir isteğin

yada ricanın yerine getirilmemesi, bir engellenme durumu olabilir. Çoğu

normal çocuk bu gibi davranış ya da durumlarla karşılaştığında gülüp geçer

ya da önemsemez. Dolayısıyla bu çocuklara bu gibi durumlarda ne gibi uygun

alternatif tepkilerde bulunulabileceklerinin öğretilmesi gerekir.

Sosyal Beceriler

1.İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme Becerileri

   -Dinleme

   -Konuşmayı başlatma

   -Konuşmayı sürdürme

   -Soru sorma

   -Teşekkür etme

   -Kendini tanıtma

   -Başkalarını tanıtma

   -İltifat etme

   -Yardım isteme

   -Bir gruba katılma

   -Yönerge verme

   -Yönergelere uyma

   -Özür dileme

   -İkna etme

2.Grupla Bir İşi Yürütme Becerisi

   -Grupta iş bölümüne uyma

   -Grupta sorumluluğunu yerine getirme

   -Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma

3.Duygulara Yönelik Beceriler

   -Kendi duygularını anlama

   -Duygularını ifade etme

   -Başkalarının duygularını anlama

   -Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma

   -Sevgiyi,iyi duyguları ifade etme

   -Korku ile başa çıkma

   -Kendini ödüllendirme

4.Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkmaya Yönelik Beceriler

   -İzin isteme

   -Paylaşma

   -Başkalarına yardım etme

   -Uzlaşma

   -Kızgınlığı kontrol etme

   -Hakkını koruma, savunma

   -Alay etmeyle başa çıkma

   -Kavgadan uzak durma

5.Stres Durumlarıyla Başa Çıkma Becerisi

    -Başarısız olunan bir durumla başa çıkma

    -Grup baskısıyla başa çıkma

   -Utanılan bir durumla başa çıkma

   -Yalnız bırakılma ile başa çıkma

6.Plan Yapma ve Problem Çözme Becerileri

   -Ne yapacağına karar verme

   -Problemin (nedenini) araştırma

   -Amaç oluşturma

   -Bilgi toplama

   -Karar verme

   Bir işe yoğunlaşma

Kaynak:A.Ü. Yay.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :