- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Sorun Çözme

Sorun Çözme sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

SORUN ÇÖZME

Amaç: Sorunu belirlemek. Sorun nereden kaynaklanıyor? Neresi sorun sinyali veriyor?

     Hükümet

     Kurum

     Diğer Kaynaklar

Sorun kaynağı çok iyi belirlenmelidir.

Sorunun keşfedilmesi:

 • Sorunla ilgili olarak neler oluyor?
 • Sorunun içerisinde kimler yer alıyor?
 • Sorun hangi çıkarlardan kaynaklanıyor?
 • Sorunun geri planında neler yatıyor?
 • Sorunun nedeni nedir?

Sorunun tanımlanması: Sorun tek bir cümleyle ifade edilmelidir. Her sorunun kendine özgü bir ifade tarzı vardır.

Sorunun çözümü için seçenek üretmek: Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Olabildiğinde çözüm önerisi üretilmelidir. Unutulmamalıdır ki, eğer sorun net ve açık bir biçimde ifade edilebilirse çözüm önerileri de kolay geliştirilir.

     1-) Beyin fırtınası

     2-) Yaratıcı gücün devreye sokulması.

     3-) Her bir çözüm seçeneğinin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi.

 • Bu üretilen seçenekler açısından uygulanabilir olanların saptanması ve uygulamaya konulması.
 • Uygulama planının yapılması.
  • Kim ne yapacak?
  • Ne zaman?
  • Nerede?
  • Nasıl?

 • İletişim iki yönlü olduğu için her iki tarafın da çözümdeki rolü açıkça ortaya konulmalıdır.
 • Sonuçta her iki taraf için de adil olduğu düşündüğünüz ve her iki tarafın da kazandığı çözüm üzerinde uzlaşmaya varılması.

GELECEĞE UÇAN BALON

 

Amaç:

 • Gelecekle ilgili bir görüntü oluşturmak.
 • Eğilimlerin belirlenmesi (sosyal ve ekonomik gelişimin değerlendirilmesi).
 • Potansiyel işyeri incelemeleri.
 • Bireyin iş piyasasına uygunluğunun değerlendirilmesi.

Malzeme: Yazım malzemesi

Çalışma biçimi: İkili ve ufak grup çalışmaları.

Uygulama: Türk toplumunun gelecek on yılda gelişimindeki temel eğilimler neler olacaktır, hayal ederek öngörüde bulunun bu görüşlerimiz bizim gelecekteki balonumuz olacaktır.

 • Önce ikili çiftler oluşturun ve görüşlerinizi not edin. Olabildiğince farklı etkinlik içeren örnek vermeye çalışınız. Bu çalışmalar yaklaşık 30 dakikadır.
 • Her grup elde ettikleri sonuçları tüm gruba sunarlar
 • Grup lideri büyük bir balon çizer ve her gruptan gelen görüşleri küçük balonlar olarak büyük balonunun içene yerleştirir (40 dakika).
 • Daha sonra 5’er kişilik gruplar oluşturulur. Bu grupların her birinden balonun içine yazılan etkinliklerden birisini seçmeleri istenir. Bu etkinlikte grup, kendi geleceğine uçacak olan balonunu seçer ve buna uygun bir uygulama etkinliği yaratır. Bu çalışmaları kimin, nasıl ve parasal olarak destekleyeceğini de belirtmeye çalışır (5 dakikada etkinlik seçilir ve 1 saatte de ‘geleceğe uçacak’ olan balon hazırlanır).
 • Daha sonra tüm çalışmalar büyük gruba sunulur. Bu sunular 1 saat içinde tamamlanır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Grup lideri işsiz olan her bir üyenin görüşünü hiç tartışmadan balonun içine yazar. Grup lideri yalnızca uygulanabilir olan olasılıkları bulmalarında üyeleri yüreklendirir. Gelecekle ilgili bir görüşün oluşturulabilmesinde yardımcı olur.
 • Grup lideri uygulamalar sırasındaki gözlemlerini paylaşır. Üyelerin katılımları sırasında sergiledikleri becerilerini, yeteneklerini görebilmelerine yardımcı olarak, bunları yaşama geçirmelerinde destek olur.

BENZERLİKLERİMİZ-FARKLILIKLARIMIZ

 

Amaç:

 • Bireyin kendisini tanıması.
 • Birçok özelliğinin farkına varması.

 

Süre: 20-30 dakika

 

Çalışma biçimi: İkişerli çiftler olarak (10 dakika)

             Sonra büyük gruba yaşananların aktarılması.

 

Malzeme: Çalışma kağıdı

 

Uygulama: Her iki kişi çalışma kağıdına farklılıklarını ve benzerliklerini yazarlar. Dairelerin kesiştiği bölge benzerlikleri, bu bölgenin dışı farklılıkları temsil eder.

     1-) Grup içerinde en az tanıdığınız ve tanımak istediğiniz birisini seçiniz.

     2-) Karşınızdaki kişiyle konuşarak  kendinize ait olan dairenin içine farklılıklarınızı yazınız.

     3-) Benzerliklerinizi keşfettikçe dairelerin kesiştiği bölgeye yazınız.

     4-) Bu çalışmayı tamamladıktan sonra tüm gruba sununuz.

     5-) Bu sunumda eşler birbirlerini olabildiğince ayrıntılı bir biçimde sunabilirler.

     Bu çalışma, rahat bir ortamda olabildiğince yüreklendirici ve işbirliğine yöneltici olmalıdır.

     Özetle; eşlerin birbirlerinden birçok yönden farklı olmalarının hiçbir önemi yoktur. Eğer işbirliği içerisinde iyi bir iletişim kurarlarsa benzer yönler bulabileceklerdir.

     En sonunda bu çalışma sırasında ve sonunda neler hissettikleri üyelere sorulur ve duygularını ifade edebilmelerine destek verilir.

GRUP ROLLERİ

 

Grubun işlevleri:

1-) Bilgi verici; grup görevlerine katkıda bulunarak bilgileri veren, grubun işine yarayacak olayları getirmesi ve kişisel deneyimlerini paylaşması.

2-) Bilgi arayan; grubun görevine ilişkin bilgi arayan üye

3-) Görüş bildiren; kendi kişisel görüşünü, tutumunu ve inancını belirten üye

4-) Görüş almaya çalışan; diğer grup üyelerinin görüş, tutum ve inançlarını öğrenmek isteyen üye

5-) Başlatıcı; grubun görevine uygun çalışmayı başlatan kişi (Örn; “En iyisi gelin, şu konuyu açıklığa kavuşturmak için çalışalım.”)

6-) Gruba yön veren; grubun hangi yönde ilerleyebileceğini belirten üye

7-) Özetleyen; tüm söylenenlerin, yaşananların özünü belirten (işlenen konuları ve elde edilen gelişimi yakalayıp özetler)

😎 Teşhis koyucu; grubun göreviyle ilgili gözlemlerini iletir (Örn; “Uzun süredir hiçbir çözüm üretmeden zaman harcıyoruz.”)

9-) Grubun enerji kaynağı; grubun ilerlemesi ve çalışmaların yoğunlaşması için gruba güç veren kişi.

10-) Düzenleyici; grubun iyi çalışması için düzenlemeler yapan ve üyeleri düzenleyen kişi

11-) Gerçekleri tespit eden; sürekli grupta gelişen görüşleri dış dünyanın gerçekleri ile karşılaştırarak yararlılık, tutarlılık, gerçeklik testi yapan kişi

 

İlişkisel İşlevler:

1-) Katılmaya yüreklendiren; çekingen, konuşmak istemeyen üyelerin gruba katılımlarında onları yüreklendiren, onların katılımlarının grup için önemli olduğunu ifade ederek onların da kendilerini değerli hissedebilmelerini sağlayan üye.

2-) Uyum sağlayıcı; üyeler arasındaki çatışmalara, sürtüşmelere çözüm bulan, arabuluculuk eden üye.

3-) Gerilimi düşürücü; üyelerin kaygısını, engellenmişliklerini anlayarak onları şaka ve benzeri araçları kullanarak rahatlatabilen üye.

4-) Duyguları havalandıran; grup içerisinde yaşanan duygularla ilgili gözlemlerini ifade ederek ya da grup içerisindeki ilişkilere değinerek duyguların ifade edilebilmesinin yolunu açan üye (Örn; “Sanırım şu anda hepimiz biraz savunucuyuz.” ya da “Ayşe, sanırım şu anda sana kimsenin inanmadığını sanıyorsun.”).

5-) Grup üyelerine takdir ve övgü verebilen; grup üyelerinin gruba sağladıkları katkıların farkına varıp geribildirim vererek bunları pekiştiren üye.

6-) Empati kurarak dinleyen; bireyleri yargılamadan, değerlendirmeden dinleyen üye.

 

 

İşlevsel Olmayan Roller:

1-) Engel koyan; nedenler yaşayarak sürekli grubun gelişimini engelleyen üye.

2-) Saldırgan davranan; grup üyelerinin yeterlikleri ya da görüşleri ile ilgili saldırgan sorular yönelten üye.

3-) Sürekli gündemde olmak isteyen; sürekli kendisinin odakta olmasını ve ilgi kaynağı olmayı isteyen, kendisi ile ilgili ya da ilgisiz deneyimler sunan, övünen ve hep insanların ona sempati duymasını isteyen üye.

4-) Şakacı; çok gerilimli ya da önemli konularda hafife alıcı şakalar yapan üye.

5-) Çekingen; toplumsal roller ya da görevler almaktan sürekli kaçınan, duygularını sürekli gizleyen, diğer insanların taleplerine kapalı olan üye.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :