- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Algılarına Göre Psikolojik Danışmanların Duygusal Zeka Düzeyleri

Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Algılarına Göre Psikolojik Danışmanların Duygusal Zeka Düzeyleri sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 1 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ÖZET

 

SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ

(KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

 

 

Gülay Semiz Köroğlu*                                     

 Binnur Yeşilyaprak**

            Bu araştırmanın amacı, sınıf rehber öğretmenlerinin algılarına göre psikolojik danışmanların duygusal zeka düzeyini saptamak ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın yürütülmesinde tarama modeli kullanılmıştır, veriler bu araştırmada geliştirilen “Duygusal Zeka Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma grubu, 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında Kırıkkale ilindeki psikolojik danışmanı olan merkez ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 424 sınıf öğretmeni ve 41 psikolojik danışman oluşturmaktadır.

            Araştırmada varılan sonuçlar şunlardır:

  1. Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışmanların duygusal zeka düzeylerine ilişkin genel algıları ve duygusal zekanın alt boyutlarına ilişkin algıları orta düzeydedir.
  2. Hizmet yılı ve yaş değişkenlerinden sınıf rehber öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların duygusal zeka düzeylerine ve alt boyutlarına ilişkin algılamalarında farklılık bulunmuştur.
  3. psikolojik danışmanların mezun oldukları alan, yaş, cinsiyet ve görev yaptığı eğitim kademesine göre duygusal zeka düzeylerine ilişkin, sınıf rehber öğretmenlerinin algıları arasında farklılık görülmemiştir. Ancak, psikolojik danışmanların hizmet yıllarına göre duygusal zeka düzeylerine ve alt boyutlarının tümüne ilişkin, sınıf rehber öğretmenlerinin algıları arasında farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: duygusal zeka, sınıf öğretmeni, psikolojik danışman

—————-

*  Uzman Psikolojik Danışman

* * Prof.Dr. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi    Binnur.Yesilyaprak@education.ankara.edu.tr

 

 

ABSTRACT

 

PSYCHOLOGİCAL COUNSELORS’ EMOTİONAL INTELLIGENCE LEVELS ACCORDİNG TO CLASS GUİDE TEACHERS’ PERCEPTİONS

(SAMPLE OF KIRIKALE COUNTRY)

 

 

Gülay Semiz Köroğlu*                                        

Binnur Yeşilyaprak**

                  The aim of this research is to establish psychological counselors’ emotional intelligence levels according to class guide teacher’s perceptions and to study in terms of valious variables. Survey method is used during the research. Datas had been gathered with “Emotional Intelligence Scala” which is developed in this research. Researcih group is formed of 424 class guide teachers and 41 psychological counselors located at primary and secondary schools at central Krıkkale country in 2004-2005 education term.

      The conclusions obtained from the research:

  1. class guide teachers’ perceptions about psychological counselors’ emontional intelligence levels both at general ant inferior dimensionsof emotional intelligence is at uncurtain level.
  2. Class guide teachers having difference in yeras of duty and age have different perceptions about psychological counselers’ emotional intelligence levels.
  3. No differences were observed about class guide teachers’ perceptions on psychological counselors’ emotional intelligence according to psychological counselors’ sexes educational duty ranks and graduations from the field. But, differences were found about class gude teachers’ perceptions on emotional intelligence of psychological counselors who have difference in yeras of duty.

                  Key Words: emotional intelligence, teacher, psychological counselor.

 

——————–

*  Psychological Counselor.

 

*  Prof.  Ankara University, Faculty of Educational Sciences. Binnur.Yesilyaprak@education.ankara.edu.tr

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :