- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Sınıf Kriz Müdahalesi

Sınıf Kriz Müdahalesi sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

 

     GİRİŞ

 

Bu makale, sıkça rastlanan bunalımlarla travmatize olan büyük öğrenci gruplarıyla çalışma yaklaşımını irdelemektedir. Başlangıç olarak, “Sınıf Kriz Danışmanlığı” olarak tanımlanan bu model    ( Brack, Sandoval, Levis, 1996 ) Terr’in minimaraton grupları tartışmasından etkilenmiştir. Son zamanlarda, yazarın “Kritik Olay Stres Yönetimi” konusundaki eğitim programı (Mitchell, Everly, 1996 b) güncel tartışmanın da içerdiği pek çok önemli değişikliğe yol açmıştır.

En açık olan değişim, modelin “Sınıf Kriz Müdahalesi” (Classroom Crisies İntervention) (CCI)  olarak yeniden tanımlanmasıdır. Bu, kriz danışmanlarının bu tip müdahaleyi uygulamaları gerekmediği gerçeğinin açıklığa kavuşturulmasına yardım etmek için yapıldı (Galante, Faa 1986). Her ne kadar,ruh sağlığı uzmanları CCI’de önemli bir rol oynayacak olsalar da, bu bir kriz (bunalım) terapisi değildir. Daha çok bir psikolojik ilk yardım olarak düşünülebilir. Bunun gibi, hemen hemen bütün okul uzmanlarının bir CCI (Sınıf Kriz Müdahalesi) uygulayıcı kolaylaştırıcısı olmaları uygundur.

Son yedi senedir, bir okul kriz müdahale takım koordinatörü olarak, yazar bu modeli kullanmak için pek çok fırsata sahip olmuştur. Travmatik olayları (okul saldırısı ve ölümcül trafik kazalarına şahit olma gibi) izleyen durumlarda kullanılmak için tasarlanmış olmasına rağmen, CCI aynı zamanda büyük üzüntü reaksiyonlarının kontrol edilmesine yardım etmek için de kullanılmaktadır. Yazar, CCI’nın bu tür olaylarla ilgilenmekte etkili olduğunu bulmuştur ve bu makalenin daha fazla çalışma için uyarıcı niteliğinde olması umut edilmektedir.

GENEL CCI KONULARI VE PROSEDÜRLERİ

 

Kimler CCI’ya Katılmalıdır?

Sıkça rastlanan bir travmayla başetmekte zorluk çeken herhangi bir öğrenci grubu, bir CCI içinde bir araya getirilebilir. Kural olarak CCI gruplandırmaları göreceli olarak homojendirler (Mitchell, Everly 1996 a; Weinberg, 1990: Nollman, 1993). Gruplar, sınıf aidiyeti, yaş, not, kurbanlarla yakınlık ve/veya travmatik olaya maruz kalma derecesi gibi, pek çok mantıklı kategoriye göre tanımlanabilirler. Ne var ki, okul çağındaki felaketleri takip eden durumlarda, CCI, belki de, en iyi doğal olarak oluşan sınıf gruplarında uygulanabilir. Yazar, sınıf arkadaşları arasında halihazırda oluşmuş bulunan bağların grup paylaşımını ve desteğini kolaylaştırdığını bulmuştur. Fakat farklı sınıflardan olup travmaya daha çok maruz kalmış öğrenciler için ayrı bir toplamak uygundur. Ayrıca, çeşitli stres reaksiyonları gösterenleri CCL öğrencilerinden ayırmak da gereklidir (Johnson 1993). Kriz reaksiyonları CCL’ yi sekteye uğratabilecek bu öğrenciler için birebir kriz önleme programı gerekir.

 

 

 

CCI Grubunun Uygun Büyüklüğü Ne Kadardır?

CCI, sayısı 15’ten 30 öğrenciye kadar değişen sınıflarda etkilidir. Sınıfları birleştirmek ve 40’tan fazla öğrencinin yer aldığı gruplar oluşturmak tavsiye edilmemektedir (Bell 1995; Mitchell, Everly, 1996 a). büyük grupların, grup paylaşımını kısıtlama ve duyguların ifade edilmesini engelleme ihtimali vardır.

  CCI Ne Zaman Ve Nerede Yapılmalıdır/ Uygulanmalıdır?

Uygun olduğu müddetçe CCI, öğrencilerin normal sınıflarında yapılmalıdır. Geleneksel danışmanlık ortamlarından kaçınılmalıdır. Bu yolla, öğrencilerin gereksiz yere hasta olarak nitelendirilmeleri önlenecek ve kriz reaksiyonlarının (tepkilerinin) normalliği takviye edilecektir. Bu ortam, ayrıca, yalnızca CCI grup aşamalarıyla ilgili endişeleri gidermeyip aynı zamanda kolaylaştıran yapıyı ve rutini sağlayacaktır. Sınıf kuralları CCI aşamaları doğrultusundaki ilerlemeyi daha da kolaylaştıracaktır. Ayrıca, normal sıra düzenlemesinin kullanılması da tavsiye edilmektedir. Genel olarak, fiziksel ortam mümkün olduğunca nomal ve doğal olmalıdır.

Mitchell ve Everly (1996 a) pek çok yetişkin acil servis personelinin (itfaiyeciler, doktor olmayan sağlık personeli ve polis gibi) işlerini yerine getirebilmek için iyi hazırlanmış olmaları gerektiğini gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla, grup kriz müdahalesinin, travmadan kurtulanlar kriz hakkında konuşmaya psikolojik olarak hazır olana kadar, başlatılmamasını tavsiye ediyorlar. Normal olarak, bu travmatik olay hakkında konuşmadan önce en az 24 saat beklenmesi anlamına gelmektedir. Ne var ki, çoğu öğrenci, acil servis personeli kadar donanımlı değillerdir. Travmatik olayın etki safhası geçtikten sonra neredeyse hemen konuşmak için hazır olacaklardır. Ideal olarak, bu tip bir müdahale travmayı takip eden 72 saatten daha geç başlatılmamalıdır.

Travmatik olay sonrası müdahalelerde, krize müdahale edenler, CCI toplantısının bölünmesini veya araya girilmesini en aza indirilmelidirler. Ayrıca toplantı, okul gününün sonunda başlatımalıdır. Böyle yapılması, CCI uygulayıcılarının çok fazla üzgün ve endişeli öğrencilerle çalışmalarını ve onların sorunlarını tanımlamalarını engelleyecektir. Bu sebeplerden dolayı, CCI’nın travmatik olayın sonuçlanmasından sonraki ilk okul gününün sabahında yapılması tavsiye edilmektedir. Bütün sürecin tamamlanmasını sağlamasının yanında, ertesi sabaha kadar beklemenin bir başka avantajı daha vardır, CCI takımına/uygulayıcılarına hazırlanmakiçin şans verir. Gerçekler onaylatılabilinir ve CCI süreci sınıf öğretmeni ve/veya öteki yardımcı olabileceklerle gözden geçirilinebilinir.

Sonuç olarak, CCI travmatik olayları takip eden durumlarda bir öncelik olmalıdır. Eğer krizden sonraki günde, öğretmenler normal düzen içinde travmadan bahsetmeden sınıfı toplarlarsa, bu travmanın önemli bir olay olmadığı gibi  bir düşünceyi akla getirebilir. Bu da, öğrencilerin, CCI başlatıldığı zaman, deneyimlerini ve tepkilerini paylaşma  isteklerini azaltabilir. Dolayısıyla, CCI’nın hemen toplanması mümkün değilse, krizin büyüklüğü/şiddeti en azından belirlenmeli ve öğrenciler CCI’nın ne zaman yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

CCI Kolaylaştırıcıları Kimlerdir Ve Rolleri Nelerdir?

Grup kriz önleme toplantıları takı çalışması/çabası gerektirir. Dolayısıyla, iki veye daha fazla görevlinin CCI (Sınıf Kriz Müdahalesi)’ yı kolaylaştırması tavsiye edilmektedir. Daha büyük sınıflarda daha fazlasına ihtiyaç duyacaklardır. Her on öğrenciye bir görevli uygun oran olarak belirtilmektedir.

Ideal olan, en az bir CCI görevlisinin öğrencilerin daha önceden aşina oldukları biri olmasıdır. Tamamaen dışardan krize müdahale için gelenlerden oluşan bir takım, travmanın okul personelinin başedemeyeceği kadar büyük çapta olduğu izlenimini verebilir. Bu ise umutsuzluk duygularını artırabilir. Ayrıca öğrenciler, tepki ve duygularını tanıdık birileri yerine yabancılarla paylaşmak konusunda daha az istekli olabilirler. Bunun tersi olarak, destekleyici ve yargılayıcı olmayan tanıdık yetişkinlerin varlığı öğrencilerin paylaşma isteğine katkıda bulunmaktadır. Eğer, tanıdık yetişkinler kendileri travma problemlerinin çözümünün bir parçası olurlarsa, durum daha az umutsuz görünebilir. Daha büyük bir iyimserlik desteklenecektir. Ayrıca, tanıdık yetişkinler yabancıları tanıtabilir ve onların öğrencilere yardım edebilecek özel bilgilere sahip olduklarını söyleyebilirler. Normal olarak bu tanıdık yetişkin, sürece CCI görevlisi olarak dahil edilen sınıf öğretmeni olabilir. Alternatif olarak okul danışmanı ya da psikoloji uzmanı bu görevi yerine getirebilir.

CCI bir takım çalışması olduğu için, kritik konu her toplantı başlamadan önce kolaylaştırıcı rollerin (görevlerin) belirlenmesidir. Ilk olarak liderin kim olduğunun belirlenmesi gerekir. Genellikle, lider travma geçirenlerle çalışma ve CCI konusunda tecrübesi olan kriz müdahale ekip üyesi olur. Lider, CCI süresi boyunca ilerlemenin yönlendirilmesinden sorumludur. Bir başka önemli lider faaliyeti de CCI takımının isabetli ve şu anki konumla ilgili travma bilgilerine sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Bir sonraki aşamada, yardımcı görevlilerin tanımlanması gerekir. Bunlar grubun gözlenmesinde lidere yardım edeceklerdir. Özellikle, büyük sınıflarda çalışıldığı zaman tek bir kriz müdahale elemanı için CCI’yı kolaylaştırmak ve bireysel tepkileri gözlemlemek zor olmaktadır. Yardımcı görevliler (kolaylaştırıcılar) öğrencilere daha fazla kriz müdahalesi desteği için yardım edecekler, ayrıca CCI (Sınıf Kriz Müdahalesine)’ ya katılamayan öğrencilerle ilgileneceklerdir. Mesela, histerik hale gelen öğrencilerle nazikçe ilgilenecekler ve kişisel olarak konuşacaklardır. Son olacak, sınıftan ayrılan öğrencilerin güvenliğini takip etmek ve sağlamaktan sorumlu olacaklardır.

 

 

Öğretmenin Rolü

Çoğu durumda, sarsıntıdan etkilenen sınıfın öğretmenleri kriz ekibine dahil edilmezler. Bu tip örneklerde, müdahale edenler, sınıfa girdikleri öğretmenin ihtiyaç ve istekleri konusunda duyarlı olmalıdırlar. Bu şekilde davranarak, müdahalenin iyi algılanmasını sağlarlar. Daha önce de ifade edildiği gibi, mümkün olduğu kadar öğretmenler CCI (Sınıf Kriz Müdahale)’ da aktif rol almalıdırlar. Bu tavsiye, kriz müdahale ekibi “uzmanlar” olarak davranmayıp, öğretmenleri planlanladıkları ve uygulamaya kattıkları zaman işbirliğinin kolaylaştığı şeklindeki gözlemlerden ileri gelmektedir. Ideal olarak, öğretmen CCI’nın kolaylaştırılmasına yardım eder, bazı örneklerde öğretmenin seansa başkanlık ettiği bile görülür. Ne var ki, öğretmenlerin daha önceden grup danışmanlık eğitimi ve CCI’ya aşinalığı olması gerekliliği hatırdan çıkarılmamalıdır. Alternatif olarak, öğretmenin krizle başa çıkmada problemleri olduğu zaman, dışardan gelen kriz müdahalecileri sorumluluğu almak zorunda kalacaklardır. Kriz ekbi için travmanın herkesi farlı etkileyebileceği ve öğretmenlerin kendi eksiklerini kabul edip yardım isteyebilecekleri bir ortam kurulabileceğini bilmeleri önemlidir.

 

CCI’nin Yan Etkileri

Yazarın deneyimine göre, CCI çok çeşitli durumlarda etkilidir. Ama, Johnson aşağıdaki koşullar altında grup kriz danışmanlığı yaklaşımından kaçınılması gerektiğini bildirmiştir:

 • Sınıfın zorlayıcı, bölünmüş ve/veya destekleyici olmama gibi özelliklerinin bulunduğu bir geçmişinin olması
 • Travmaya bağlı olarak ortaya çıkan öğrenci isteklerinin tamamen zıt olması (bazı öğrenciler derin olarak etkilenmişken, ötekilerin etkilenmemiş olması veya krizi faydalı bulmaları gibi)
 • Travmatik olay politize olduğu zaman [çete üyeliğinin travmada (sarsıntıda) rolü olması]
 • Belirli aileler çok fazla etkilendikleri zaman.

CCI Modeli

CCI aşağıdaki altı aşamadan oluşmaktadır:

 • Giriş
 • Gerçeklerin sağlanması ve söylentilerin giderilmesi
 • Yaşananların (hikaye) paylaşılması
 • Tepkilerin paylaşılması
 • Yetki (sorumluluk) verme
 • Kapanış

 

Öğrencilerin travmayı (sarsıntı) anlamaları, düşünce ve hislerini ifade etmeleri ve davranışlarla başetmeyi öğrenmelerinde yardımcı olmakamaçlanmaktadır. CCI yedi yaş altı çocuklar için kullanılmamıştır.

CCI, ideal olarak yaklaşık üç saat süren tek bir seansta bitirilir. Fakat, CCI uzunluğu sınıfın düzeyine göre ayarlanmalıdır (daha üst yaşlardaki çocuklar daha uzun bölünmemiş zaman periyotlarında seanslara katılabilirler). Örnek olarak, Johnson (1993) ilkokul çağındaki çocukların en fazla 1 saate kadar olan seanslara katılmalarının beklenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla, özellikle daha alt yaş grubundaki çocuklarla çalışıldığında, lavabo ve tenefüs aralarının verilmesi gerekli olacaktır. Ama, öğrenciler travma deneyimlerini (hikaye paylaşımı) paylaşmaya başladıkları zaman, grup travma tepkileriyle baş etmek için yapılacak düzenlemeleri gözden geçirinceye kadar, ara vermekten kaçınılmalıdır. Her ne kadar, CCI’nın tek bir bölünmemiş seansta tamamlanması zor olsa da, bütün bu 6 aşamanın aynı okul günü içerisinde bitirilmesi tavsiye edilmektedir.

Giriş Bölümü

Mitchell ve Every’nin yazdıklarına göre, CCI giriş bölümüyle başlar. 15 dakika civarında süren bu aşama CCI yardımcılarının (kolaylaştırıcılar) ve grup liderinin tanıtılmasıyla başlar. Bir ya da daha fazla yardımcının çocukların aşina oldukları kişiler olması en iyi durumdur. Sınıf tarafından bilinmeyen yardımcılar (kolaylaştırıcılar), sınıfın aşina olduğu yardımcılar tarafından tanıtılmalıdırlar.

Giriş kısmı ve grup liderininbelirlenmesinden sonra, lider toplantının amacını açıklamalıdır. Bu yapılırken olumlu olunması önemlidir ve CCI’nın etkili olacağına dair beklenti verilmelidir. Lider, konuşma ve zamanla çoğu öğrencinin travmayla başa çıkabileceğini bildirmelidir. Lider, öğrencilerin travmayı anlamak ve onunla mücadele etmek için beraberce çalışacaklarını ifade eder. Yardımcıların sarsıntıyla mücadele etmek konusundaözel bilgilere sahip olmaları temin edilmelidir.bir önsözle, her bir CCI aşaması kısaca tarif edilir.

Daha sonra, CCI kuralları gözden geçirilir. Öğrencilere hala okulda oldukları ve normal sınıf içi kurallarının geçerli olduğu hatırlatılır. En önemli olarak da, öğrencilere izinsiz sınıfı terketmelerine izin verilmeyeceği ama gönüllü (zorunlu değil) aktif katılımın olduğu söylenir. Ek olarak başka grup kurallarının da belirlenmesi gereklidir. Kolaylaştırıcıların (görevlilerin) bunu kendi başlarına yapmalarından ziyade, yardım için öğrencilere başvurmaları daha iyi olacaktır. Bu, öğrencilerin sorun çözebilme yetisine sahip olduğu bir atmosferin oluşmasına yardımcı olur. Giriş bölümünün bitiminde lider, yardımcıların CCI seans bittikten sonra da sınıftan gelebilecektalepler için hazır olduklarını bildirmelidir.

Gerçeklerin Sağlanması Ve Söylentilerin Önlenmesi

CCI’nin ikinci ve belki de en önemli aşaması öğrencilere travma hakkındaki gerçeklerin anlatılması ve söylentilerin önlenmesidir. Bu aşama yaklaşık 30 dk. Sürer. Öğrencilerin, özellikle daha küçük yaştakilerin, genel olarak travmatik olaylarla ilgili çok az deneyimleri olduğu için, korkmuş ya da kafaları karışmış olacaklardır. Dolayısıyla, CCI öğrencilerin gerçeklere dayanan bir travma algılamaları olmasının sağlanmasıyla başlar. Böyle yaparken, daha sonraki aşamalar için duyarlı olmak çok önemlidir. Mesela, orta seviyede notlara sahip öğrencilerde iyi yazılmış bir gazete makalesi, çocuğun neler olduğunu netleştirebilmesi için yararlı olabilir. Ama, daha küçük yaştaki öğrenciler için bu uygun olmayanbir stratejidir. Olayın daha basit tariflerinin verilmesi gerekecektir. Ayrıca, durumun orjinalliğinden dolayı, gerçeklerin anlaşılmasının zor olabileceği ve yardımcıların sık sık tekrar etmeye hazırlıklı olmaları gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır.

Söylentilerin önlenmesi, genel olarak gerçekten daha korkutucu oldukları için, özellikle önemlidir. Mesela, okula yapılan bir ateşli saldırı sonrasında, iki saldırgandan sadece bir tanesinin yakalandığı şeklinde bir söylenti çıkmıştı. Bu düşünce aslında oyun alanına saldırıp daha sonra intihar eden saldırganın iki ayrı yerden ateş etmiş olmasından kaynaklanmıştı (Armstrong 1990). Başka bir saldırganın varlığı gibi yanlış bir bilgiöğrenciler için korkutucudur. Bu çeşit bir yanlış bilgi dikkat dağıtıcı olabilir ve travmayla başa çıkmayı güçleştirir. Dolayısıyla, öğrencilerin travma hakkında gerçeğe dayanan bilgiye sahip olmalarının sağlanması, krizin çözülmesinde önemlidir.

Yaşananların (Hikayenin) Paylaşılması

Travma gerçekleri ve söylentileriyle ilgili sorular bitince, sınıf devam etmek için hazır demektir. Travma deneyimlerinin paylaşılması önemli bir aşamadır ve 45 dakikaya kadar sürebilir.

 Aktif katılımın gönüllü olduğu akılda tutularak, yardımcılar (kolaylaştırıcılar) CCI grubu içerisinde dolaşacaklar ve her öğrenciye paylaşım için fırsat vereceklerdir. Daha büyük gruplarda (30 kişilik sınıflar gibi), bunu yapmak için yeterli vakit olmayabilir ve yardımcılar gönüllü olup olmadığını sorabilirler.

Bütün deneyimler lider tarafından geçerli kılınmalı ve ortak konular belirlenmelidir. Bu, ortak deneyimler öğrencilerin birbirlerine daha bağlı ve daha az yalnız hissetmelerine yardım edecektir. Bu öğrencilere travmayla başa çıkmak ve yüzleşmek için ek bir güç saşlayacaktır.

Öğrencilerden deneyimlerini sözle ifade etmelerinin istenmesinin yanında, deneyimleri ve duygularını başka yollardan anlatmalarına da izin vermek yararlı olur. Sanat ve öteki yaratıcı faaliyetler bunu yapmanın uygun yolları olabilir ve bu özellikle neler olduğunu ifade etmede zorluk çekebilecek küçük yaştaki çocuklar için faydalı olur. Bu faaliyetler, aynı zamanda CCI seansı için bir ara verme yolu olabilir ve özellikle tüm CCI seansı boyunca oturmakta zorluk çeken öğrenciler için yararlı olur.Mesela, Johnson’a (1993) göre ilkokul çağındaki çocuklarla yapılan toplantılarda, bu faaliyetler seansın büyük bir kısmını ouşturabilir. Peterson ve Straub (1992) bu faaliyetlerin mükemmel bir derlemesinin CCI seansı için yararlı olabileceğini ifade ediyorlar.

Tepkilerin (Reaksiyonlar) Paylaşılması

Travmaya yol açan olayı takiben çocuklar tarafından gösterildiği bilinen başlıca tepkiler uyku düzensizlikleri, kabuslar, sürekli travmanın düşünülmesi, yenitravmanın daha olacağı inancı, huzursuzluk, hiper uyarılmışlık hali, travmayı hatırlatacak şeylerden kaçınılması ve somatik reaksiyonlardır. Daha küçük yaştaki çocuklarda gerileme, parmak emme ve daha bağımlı davranışlar da gözlemlenebilir. Bu reaksiyonlar çok sarsıcı olabilir ve travmayı yaşamış olanların delireceklerini düşünmeleri de rastlanmayan bir durum değildir. Grup paylaşımı ve ve liderin travma reaksiyonlarını tahmin etmesi bazen korkutucu olan bu belirtilerin normalleşmesine yardım eder. Terr bu aşamada aşağıdaki yaklaşımı tavsiye etmektedir:

 • Ortak reaksiyonları belirtme
 • Bu reaksiyonları yaşamış olanlardan parmak kaldırmalarını isteme
 • Bu konudaki örnekleri sorma
 • Geçirilen tecrübeler hakkında özetleyici yorumlar yapma
 • İleride çıkabilecek reaksiyonları tahmin etme. Bu aşama yaklaşık 30 dk. Sürer.

Öğrencilerin duygu ve reaksiyon paylaşımı sırasında, bazı öğrenciler ağlamaya başlarlarsa görevliler şaşırmamalıdırlar. Öğrencilere bu reaksiyonun olağan olduğu söylenilmeli ve sınıfındikkati dağılmadığı sürece bu öğrenciler sınıfta kalmalıdırlar. Fakat histerik hale gelen öğrencilerin sınıftan çıkarılması gerekir. Onların sınıfta bulunmaları, CCI’nın durmasına sebep olacak kadar dikkat dağıtıcı olabilir.

Bu aşama boyunca, görevliler açık bir şekilde, travmatik reaksiyonların anormal durumlara gösterilen normal tepkiler olduğunu belirtmelidirler. Görevliler, öğrencilerin bu reaksiyonların zamanla, çoğu insan için, ortadan kalkacağını bilmelerini sağlamalıdırlar. Ama öğrenciler kriz reaksiyonlarıyla baş etmekte zorluk çektiklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda da bilgilendirilmelidirler. Bu, öğrencilerin birebir kriz önlemede kendileriyle ilgili prosedürleri öğrenmeleri için uygun bir zamandır. Kolaylaştırıcılar kriz önleme ve terapinin, eğer erken kullanılırsa; belrtileri, hızlı bir şekilde ve az bir acıyla, azaltacağını öğrencilere bildirmelidirler. “Eğer travmatik tepki sağlam bir hale gelmek için bir şans bulmazsa, koca bir hayat içerisinde ufak bir izden ibaret kalır.”

Yetki (Sorumluluk) Verme  

Öğrenciler travma (sarsıntı) tecrübelerini ve etkilerini paylaştıktan sonra, bir sonraki aşama, onların tekrar kontrol hissi kazandırabilecek olan aktivitelere katılmalarını sağlamaktır. Bu aşama boyunca, öğrenciler ne kadar imkansız durumlar ortaya çıksa da, durumlarına düzeltebilecek bir şeyler yapabileceklerini öğrenirler. Bu aşamanın önemli bir amacı başa çıkma stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu aşama 60 dakikaya kadar sürebilir.

CCI psikoterapi değil kriz önleme şekli olduğu için, görevliler (kolaylaştırıcılar) bu aşama boyunca çok yönlendirici olabilirler. Fakat, öğrenciler travmayla başa çıkma stratejilerinin tespit edilmesinde mümkün olduğu kadar aktif olmalıdırlar. Bu bağımsız düşüncenin teşvik edilmesi, öğrencilere, meydana gelenolaylar üzerindeki kontrollerini yeniden kazanmada destek olacaktır. Temel stresle mücadele etme teknikleri, yeteri kadar uyku, besin, egzersiz yapma, arkadaş ve aileyle konuşma gerekliliği açıkça belirtilerek, ortaya konulmalıdır. Bu aşama için ek seçenekler öğrencilerin kademeli olarak birbirlerinin travmayla ilgili korkularını azaltacak stratejiler üzerinde beraber çalışmalarını ve istenmeyen düşünce ve imajlara nasıl tepki göstereceklerinin öğretilmesini kapsamaktadır. Bu tartışmayla, öğrenciler travmayla başa çıkmak için çeşitli seçeneklerin bulunduğunu görmeye başlayacaklardır.

Belirli tipteki krizleri takipte uygun olabilecek bir başka faaliyet, öğrencilerin travmatik durumun yeniden meydana gelmesini önleyecek stratejiler düşünmeleri istenir. Bu yeni fikirler üretimi (beyin fırtınası) süresince, öğrencilerin fikir ve teklifleri kaydedilir. Bütün fikirler ifade edilince, görevliler (kolaylaştırıcılar) öğrencilere her bir önerinin değerlendirilmesi doğrultusunda rehberlik yapabilirler. Özellikle acil somut aksiyona izin veren öneriler faydalıdır. Örnek olarak, okula yapılan  silahlı bir saldırıdan sonra, sınıflardan biri hükümet görevlilerine silah kontrolüne olan gereklilik hakkında mektuplar yazmaya karar vermiştir. Sorumluluk verme doğrultusundaki bu yaklaşımın dikkatli kullanılması gerektiği bilinmelidir. Fikir ve önerilerin suçluluk hissi oluşturmamasının sağlanması için skınımlı olunmalıdır. Mesela, kriz müdahale görevlisi, öğrencilerin bir şeyler yapsalardı (eğer öğrenciler silahlı adama saldırmaya karar verselerdi, saldırıyı önleyebilirdik gibi) travmanın meydana gelmesini önleyebilecekleri şeklindeki bir düşünceyi besleyecek fikirlerden kaçınmak ister. Eğer bu fikirler haklı çıkarılırsa, krizin çözümünü daha da zorlaştıracak “sağ kalan kimsede suçluluk duygusu” güç kazanacaktır.

Bu aşamayı bitirirken, Terr, görevlilerin kahramanlık ve sağ kalan kimselerle ilgili hikayeleri tekrar etmelerini tavsiye eder. Öğrencilerin travmayla yüzleşmede ve geleceğe yönelmedeki cesaretleri takdir edilmelidir.

 

Kapanış

CCI’deki son aşama, öğrencilerin travmanın bittiği duygusunun ortaya çıkmasına sebep olacak aktivitelere katılmalarıdır. Bu aşama 30 dakikaya kadar sürebilir. Ölümle sonuçlanan travmalarda, anıların oluşturulması olağan bir faaliyettir. Çeşitli taratıcı projeler anı olarak kullanılabilir. Ideal olanı bunların, bütün öğrencilerin aktif olarak oluşturulmalarına yardım ettikleri projeler olmalarıdır. Bütün anısal projeler travma kurbanlarına ya da onların ailelerine sunulmadan dikkatlice gözden geçirilmelidir. Kendi endişe ve inançlarından dolayı, öğrenciler potansiyel olarak yaralayıcı olan mesajlar yaratabilirler. Bu mesajlar dışarıda bırakılmalıdırlar. Ayrıca, bir problem ortaya çıkarsa, bu aşamanın sadece anısal projelerin planlanmasını içermesi de mümkündür. Bu projelerin tamamlanması başka bir güne bırakılabilir.

Başka kapanış aktivitesi seçenekleri cenazelere katılma hazırlıklarını ve kurbanlara kart ve mektupların yazılmasını içerir. Eğer sınıftakiler bir arkadaşlarının veya öğretmenlerinin ölümü tecrübesini yaşamışlarsa, bu aşama ölünün sırasının ve şahsi eşyalarının ne yapılacağı tartışmasını kapsamalıdır.

CCI’nin bitirilmesinde, görevliler (kolaylaştırıcılar) akılda kalan soruları cevaplandırmalıdırlar. Daha sonra CCI özetlenir ve kapanış yorumları yapılır. Eğer zaman elverirse, öğrencilerden CCI seansından neler öğrendikleri ve normale dönüp sorumluluk almak için neler uygulamayı düşündüklerini paylaşmaları istenebilir. Kapanış konuşmaları yapılırken, görevliler öğrencilere anormal koşullara normal reaksiyonlar gösterdiklerini hatırlatmalıdırlar. Görevliler gelecek için olumlu olmalı ve anılar kalacak olsa da zaman ve konuşmayla ortak acının azalacağını ve belirtilerin yok olacağını hatırlatmalıdırlar. Sonuç olarak öğrenciler eğer ihtiyaç olursa ek kriz müdahale servislerinin olabileceği, prosedürlerin tekrar edilebileceği konusunda ikna edilmelidirler.

CCI Sonrası Aktiviteler

CCI seansını takiben,devam eden tartışmayı kolaylaştırmak için, öğrencilere bakanlar süreçle başa çıkmalarında uygulayabilecekleriyle ilgili bilgilendirilmelidirler. Öğrencilere bakan kimselerin yardımı nasıl yapacağı konusundaki öneriler tüm CCI katılımcılarının ailelerine sağlanmalıdır. Bu öneriler aşağıdakileri içerir:

 • Öğrencilerin dinlenilmesi ve onlarla vakit geçirilmesi
 • Travma hakkında konuşmak için öneriler yapmak
 • Güvenlikte oldukları konusunda öğrencileri ikna etmek
 • Günlük görevlerde ve işlerde yardım teklif etmek
 • Öğrencinin özel hayatına saygı göstermek
 • Sinirlenme ve başka duyguları kişisel kabul etmemek

 

CCI bittikten sonra, en az bir ama tercihen tüm görevliler (kolaylaştırıcılar) öğrencilerle birlikte kalmalıdırlar.ideal olarak, görevliler günün geri kalanı boyunca öğrenciler için hazır olmalıdırlar. Bu öğrencilere destek arama ve sorularının cevaplanması için ek imkanlar sağlayacaktır. Bu ayrıca, görevlilere de öğrencilerin birey olarak travmayla nasıl başa çıktıkları konusunda değerlendirme yapmak için ek fırsatlar verecektir.

Sonuç olarak, CCI sonrasında mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde görevliler seansı özetleyerek gözden geçirmelidirler. Bu genelde okul gününün sonunda olur. Bu gözden geçirme sırasında, iki konu açıklığa kavuşturulmalıdır. Birincisi öğrenci reaksiyonlarının ve kimin birebir kriz müdahalesine ihtiyacı olacağı konusunda tartışma (okuyucu, kimin birebir müdahaleye ihtiyacı olacağı konusunda Meinberg’in belirttiği göstergelere baksın.). İkinci olarak görevliler kendi kriz reaksiyonları ve travmayla başa çıkabilme yetileri üzerinde yoğunlaşmalıdırlar. Özelde, sınıf öğretmenine özel bir ilginin yöneltilmesi gerekir. Ihtiyaç olursa, kriz müdahale imkanları öğretmene ve öteki CCI ekip elemanları için de ulaşılabilir olmalıdır.

 

CCI’nın Avantajları

İlk olarak, kriz müdahalesinde grup yaklaşımları öteden beri verimli stratejiler olarak belirtilmişlerdir. Bu gözlem CCI’nın en bariz avantajını vurguluyor. Bu büyük sayıdaki travmadan sağ olarak kurtulan kimselerin aynı zamanda görülmesine imkan verir. Durumsal krizlerin okulun ruh sağlığı kaynaklarının baş edebileceklerinden daha fazla öğrenciyi etkileme potansiyeli olması okul kriz müdahaleekipleri için özellikle önemli bir konudur.

Pratiklik sebeplerinin yanında, grup kriz müdahale stratejilerininaynı zamanda grup tedavi modellerinin ispatlanmış değerine sahip olma avantajı da vardır. Daha önceki raporlarda aktif temas ve diyaloğun travmadan çıkan kişilerde iyileşme sürecinin önemli yolları olduğu öne sürülmüştür. Mesela, CCI öğrencilerin daha az yalnız ve sınıf arkadaşlarına ortak tecrübelerinden dolayı daha bağlı hissetmelerine yardımcı olur. CCI grup süreci öğrencilerin  ortak bir deneyime sahip oldukları ve benzer reaksiyonları olduğu gerçeğini gözlemleme lerine imkan sağlar. Bu öğrencilere travmayla yüzleşmede ve başa çıkmada gerekli olan duygusal gücün öğrencilere verilmesine yardım eder. Ayrıca travma tepkilerinin normal olduğu fikrinin desteklenmesiyle, CCI sağ kalanların umut ve iyimserlik duygularını yeniden kazanmalarına yardımcı olur. Bu, öğrencilerinreaksiyonlarını kontrol edilebilir olarak görmelerine yol açar. Sonuç olarak, CCI öğrencilerin birebir kriz müdahalesine olan ihtiyaçlarını belirlemede bir yoldur. Bu travmadan önemli oranda etkilenenlerde hemen gözle görülebilir olmadığı için önemlidir.

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :