- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Şiddet ve Çocuk

Şiddet ve Çocuk sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ŞİDDET VE ÇOCUK / (Araştırma)

Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK

www.kriminoloji.com 2002

Çocuklar ve gençler şiddet eylemlerinin bazen faili bazen de mağduru olarak karşımıza çıkar. Ancak bu konuda ülkemizde kriminolojik  araştırmalar yapılmadığından işin esasının ne olduğu veya olabileceği yolunda güvenilir bilgiler yoktur. Bunun doğal sonucu olarak da, Türkiye’de çocuk ve şiddet konusunda uygulamada ve doktrinde  yapılan değerlendirmeler kişisel tahminlerden öteye geçememektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde bu alanda sayısız çalışmalar gerçekleştirilmekte, şiddet ile mücadelede bilimin ışığından yararlanılmakta; bu nedenle de, hastalık doğru ve iyi teşhis edildiğinden sağlıklı tedavi tedbirleri alınabilmekte;  tabir caiz ise, “sivrisineklerle değil bataklığın kurutulması” ile  meşgul olunmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile D.E.Ü.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalımız Hannover Kriminoloji Enstitüsü ile işbirliği yaparak,  çocuk ve şiddet konusunda müşterek araştırmalara başlamış; ancak halen devam etmekte olan bu çalışmalara paralel olarak, öğrencilerimizin katkılarıyla şiddet konusunda beş büyük araştırma daha gerçekleştirmiştir. Bunlardan ilki KADINA YÖNELİK ŞİDDET [1][1]; diğerleri ise ÇOCUK VE ŞİDDET konuludur. Bütün bu çalışmalarda Kriminoloji Biliminin YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK SURETİYLE YAPILAN ANKET  yöntemi [2][2] kullanılarak TÜRKİYE GENELİNDE tespitler yapılmıştır.

Biz burada ÇOCUK VE ŞİDDET KONULU ARAŞTIRMALARIMIZDAN sadece 2001 yılında yaptığımız 23 ve 24  nolu çalışmalarımız ile 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz 29 ve 30 nolu araştırmalarımızı mukayeseli olarak ortaya koyduğu sonuçları tanıtmaya gayret edeceğiz. Bu arada 2001 yılında yapılan ve 2003 yılındaki mukayeseli tekrarlama çalışmaları halen devam etmekte olan 26 ve 27 nolu araştırmaların sonuçlarından da kısaca bahsedeceğiz

Elbette, 2001 ve 2003 de yapılan bu altı araştırmanın ÇOCUK VE ŞİDDET konusundaki sorunların tamamını eksiksiz surette belirleyen çalışmalar olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Sorunun genişliği ve derinliği karşısında, böyle bir şey mümkün de değildir. Ancak, konu hakkında fikir vermesi, meseleye ilişkin bazı önemli somut verileri, bilgileri ve ipuçlarını ortaya koyması bakımından Kriminoloji Bilimine küçük bir katkıdır.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET

(ŞİDDET MAĞDURU ÇOCUK)

 

 1. Yöntem

Tarafımızdan organize edilen bu kamuoyu araştırmasının ilki 2001 yılının  Ocak ayı içinde tamamlanmıştır. Aynı araştırma 2003 yılında tekrarlanmış ve sonuçları Nisan ayı içinde alınmıştır. Bu araştırma, bilimsel esaslara uygun olarak, cinsiyet, yaş ve yer  unsurları ile denek sayısı dengeli bir şekilde belirlenerek  5411 kişi ile 2003 YILINDA  4.710 kişi  ile Türkiye genelinde  yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmaya katılanların 2514 ü (%46.46) (Bu oran 2003 yılında %46.81) kadın; 2.897’si (%53.54) erkektir (Bu oran 2003 yılında %53.19 dur.

 1. Çocukluğunuzda şiddete maruz kaldınız mı?

 1. Evet %76.69 (Bu oran 2003 yılında %60 dır.)
 2. Hayır %20.72 (Bu oran 2003 yılında %36 dır.)
 3. Fikrim yok %2.59

 1. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (Aile İçinde) kimden?

 1. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (Yakın Akraba İçinde) kimden?

 1. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (Öğretmen ve/veya usta) kimden?
 2. Ustamdan %4.97 (Bu oran 2003 yılında %11.12dır.). Bu oran kadınlarda %1.70, erkelerde %8: şehir merkezinde %3.63, gecekonduda %14.33, kırsalda %10 dur.
 3. Öğretmenimden %39.26 (Bu oran 2003 yılında %32.31 dır.) Bu oran şehir merkezinde %40, gecekonduda %38, kırsalda %37; buna karşılık kadınlarda %32 ve erkeklerde %46 dır
 4. Herikisinden%5.24(Bu oran 2003 yılında %6.91 dır.)
 5. Hiçbiri %50.53 (Bu oran 2003 yılında %49.67 dır.)

 1. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (yakın çevre içinde) kimden?

 1. Şiddete maruz kalmanızın sebebi ne idi?
 2. Terbiye%36.10 (Bu oran 2003 yılında %30.30). Bu oran 41-65 ve 66 ve üstü yaşlılarda %44, 22-40 yaş gurubunda %35, 16-21 de %31, 11-15 de ise  %33 dür. Terbiye amacıyla uygulanan şiddetin son yıllarda tekrar artma eğilimi içine girdiğini gösteren bu sonuç kaygı vericidir.
 3. Sebepsiz %19.37 (Bu oran 2003 de %20.09 dur.). Bu oran 41-65 ve 66 ve üstü yaşlılarda %17, 22-40 yaş gurubunda %20, 16-21 de %19, 11-15 de ise  %22 dir. Bu sonuçlar, çocuklara yöneltilen “sebepsiz şiddetin” geçmişten bugüne artan bir seyir içinde bulunduğunu ortaya koymaktadır ki, bu sonuç son derece ürkütücüdür.
 4. İşlediğim suçun cezası olarak %20.86 (Bu oran 2003 yılında %19.54 dür.)
 5. Suçluların saldırısına uğradım %4.30 (Bu oran 2003 yılında %4.37 )
 6. Hiçbiri %19.37 (Bu oran 2003 yılında %25.69 )

 1. Şiddete nerede (ev-okul) maruz kaldınız?
 2. Evde %29.64 (Bu oran 2003 yılında %35.47 ).Bu oran kadınlarda %36, erkeklerde %24; şehir merkezinde %28, gecekonduda %34, kırsalda %37 dir.
 3. Okulda %9.24 (Bu oran 2003 yılında %11.60 dır.).Bu oran kadınlarda %8, erkeklerde %10; şehir merkezinde %9.57, gecekonduda %13, kırsalda %4 dür.
 4. Her ikisinde %36.17(Bu oran 2003 yılında %23.67 ).
 5. Hiçbiri. %24.95(Bu oran 2003 yılında %29.26 dır.).

 1. Maruz kaldığınız (bedene karşı) şiddetin türü ne idi?
 2. Dayak (müessir fiil) %71.78 (Bu oran 2003 yılında %59.07).
 3. Gasp %4.71(Bu oran 2003 yılında %5.78 ).
 4. Tehdit (Bu oran 2003 yılında %8.61 ).
 5. Hiçbiri (Bu oran 2003 yılında %22.41 ).

 ÇOCUKLARDAN KAYNAKLANAN ŞİDDET

(ŞİDDET FAİLİ ÇOCUK)

 1. Yöntem

Tarafımızdan organize edilen bu kamuoyu araştırmasının ilki 2001 yılının  Ocak ayı içinde tamamlanmıştır. Aynı araştırma 2003 yılında tekrarlanmış ve sonuçları Nisan ayı içinde alınmıştır. Bu araştırma, bilimsel esaslara uygun olarak, cinsiyet, yaş ve yer  unsurları ile denek sayısı dengeli bir şekilde belirlenerek  4.577 kişi  ile 2003 YILINDA  3.475 kişi  ile Türkiye genelinde  yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmaya katılanların 2034’ü (%44.44) kadın(Bu oran 2003 yılında %47.93 dür.); 2.543’ü (%55.56) erkektir(Bu oran 2003 yılında %52.07 dir.).

 1. Sonuçlar

1.Çocukluğunuzda veya gençliğinizde şiddete karıştınız mı?

Evet %37.78 (Bu oran 2003 yılında %34.87dir.).

Hayır %60.76

 1. Yaptığınız şiddet hareketinin türü ne idi?

 1. a) Müessir fiil %27.45 (Bu oran 2003 yılında %21.12 dir.).
 2. b) Mala zarar vermek, %10.88 (Bu oran 2003 yılında %11.02 dir.).
 3. c) Gasp, %1.34
 4. d) Bıçak veya tabanca gibi silahlarla saldırı %2.15. (Bu oran 2003 yılında %2.39 dur.).

 1. Şiddet hareketini tek başınıza mı yaptınız?
 2. Tek başıma, %25.25(Bu oran 2003 yılında %14.07 ).
 3. Kardeşlerimle birlikte, %3.63 (Bu oran 2003 yılında %5.52 ).
 4. Arkadaşlarımla birlikte, 13.56 (Bu oran 2003 yılında %16.65 ).
 5. Tanımadığım kişilerle birlikte, %0.93. (Bu oran 2003 yılında %1.70 ).

 1. Çocukların şiddete yönelmesinin sebebi nedir?
 2. Eğitimsizlik, %18.57 (Bu oran 2003 yılında %33.88 ).
 3. Anne-babanın ilgisizliği, %17.92 (Bu oran 2003 yılında %46.05 ).
 4. Şiddet içerikli yayınlar, programlar, oyunlar, %17.35(Bu oran 2003 yılında %14.50 ).

 1. Çocukların şiddete yönelmesinin sebebi nedir?

 1. Çocuğun psikolojik durumu, %8.31 (Bu oran 2003 yılında %21.77
 2. Çocuğun içinde yaşadığı sosyal çevre, %41.46 (Bu oran 2003 yılında %51.04dür.
 3. Çocuğun içinde bulunduğu ekonomik koşullar, %30.49 (Bu oran 2003 yılında %15.99
 4. Büyükleri taklit, %19.09(Bu oran 2003 yılında %9.35

 1. Aynı koşullar olsa, bugün de aynı şekilde davranır mıydınız?
 2. Evet, %41.23 (Bu oran 2003 yılında %38.30 ).
 3. Hayır, %31.07(Bu oran 2003 yılında %36.86 dır.).
 4. Bilmiyorum%27.70(Bu oran 2003 yılında %24.84 dür.).

 1. MAĞDUR ÇOCUK

Tarafımızdan organize edilen MAĞDUR ÇOCUK konulu  kriminolojik araştırma 20 Mart 2001 de tamamlanmış ve 16 Nisan  2001 de toplu bilgisayar sonuçları alınmıştır. Bu çalışmanın da tekrarı hazırlıkları Bilgi Üniversitesinde halen devam etmektedir. Bu araştırma, bilimsel esaslara uygun olarak, cinsiyet, yaş ve yer  unsurları ile denek sayısı dengeli bir şekilde belirlenerek  7139 kişi ile Türkiye genelinde  yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Deneklerin tamamı 8 yıllık temel eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan çocuklardır.

 1. Araştırmaya katılanlara İlişkin Bilgiler:
 1. a) Erkek (3.863) %54.11  b) Kadın (3.276) %45.89
 2. a) 11-12 %46.81, b) 13-14 %42.67, 15-16 %29.94
 3. a) 1-5.sınıf %46.81, b) 5-8.sınıf %53.19
 4. a) Şehir merkezi %71.84, b) Gecekondu %12.00, c) Kırsal %16.16

II. Şiddete İlişkin Sorulara Verilen Yanıtlar

 1. Son iki yıl içinde herhangi bir ŞİDDETE MARUZ KALDINIZ MI?
  1. Evet, %44.47,
  2. Hayır %47.35,
  3. Fikrim yok %8.18.

 1. Maruz kaldığınız şiddet olayı aşağıdakilerden hangisi idi? (Karışmadıysanız lütfen 13 ila 15. sorularda HİÇBİRİ yanıtını işaretleyiniz!).

 1. Müessir fiil (dayak) %31.55,
 2. Eşyalarıma zarar verildi %8.52, (Gecekonduda %11.80)(Annem öldü %12.81; Babam öldü %11.24)
 3. Gasp, (Para veya eşyamı zorla aldılar) %4.27, (Şehir merkezinde %4.34, Gecekonduda %5.60)(Annem öldü %8.37; Babam öldü %5.22)
 4. Cinsel bir davranışa zorlandım %1.74, (erkeklerde %1.14, kadınlarda %2.41) (Gecekonduda %2.98)( Annem babam ayrı yaşıyor % 2.91; Babam öldü %2.81), e) Hiçbiri %53.92

 1. Şiddete nerede maruz kaldınız?
 1. Evde %17.01, (kadınlarda %19.37, erkeklerde %14.95), (Şehir merkezinde % 14.69, Gecekonduda %23.54, Kırsalda %22.51)(Annem babam resmen evli %16.10; Annem babam nikahsız birlikte %24.33; Annem babam ayrı yaşıyor %24.21); (Annem babam çalışıyor %14.96,)
 2. Okulda %14.19, (kadınlarda %11.30, erkekler %16.69), (Şehir Merkezinde%14.69, Gecekonduda %13.14, Kırsalda %12.83)(Annem öldü %23.62)
 3. Sokakta %12.09, (kadınlarda %8.48, erkeklerde, %15.22), (Gecekonduda %17.68)(Babam öldü %24.80)
 4. Spor yapılan yerlerde %1.88,
 5. Hiçbiri %54.82

 1. Son yıllarda OKULLARDA  çocuk ve gençler arasında şiddet olaylarının arttığını duymaktayız. Son iki yıl içinde bu tür olaylara tanık oldunuz mu?
 1. Evet, bir defa %9.86,
 2. Evet, iki defa %10.73,
 3. Evet, üç defa %8.91,
 4. Evet, dört ve dörtten fazla %19.93,
 5. Hayır %50.56.

 • 2. FAİL ÇOCUK

Tarafımızdan organize FAİL ÇOCUK konulu araştırma, diğer araştırma gibi,  20 Mart 2001 de tamamlanmış ve 16 Nisan  2001 de toplu bilgisayar sonuçları alınmıştır. Bu çalışmanın da tekrarı hazırlıkları Bilgi Üniversitesinde halen devam etmektedir. Bu araştırma da, bilimsel esaslara uygun olarak, cinsiyet, yaş ve yer  unsurları ile denek sayısı dengeli bir şekilde belirlenerek  8.535 kişi ile Türkiye genelinde  yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Deneklerin tamamı 8 yıllık temel eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan çocuklardır.

 1. Araştırmaya katılanlara İlişkin Bilgiler:
 1. a) Erkek (4.690) %54.95,  b) Kadın (3.845) %45.05
 2. 11-12 %31.11, b) 13-14 %38.91, 15-16 %29.97
 3. a) 1-5.sınıf %47.88, b) 5-8.sınıf %52.12
 4. a) Şehir merkezi %75.63, b) Gecekondu %13.73, c) Kırsal %10.64
 5. AİLE DURUMU: a) Annem babam resmi nikahlı %80.91, b) Annem babam nikahsız birlikte yaşıyor %7.48, c) Annem, babam ayrı yaşıyor %6.02, d) Annem öldü %2.10, e) Babam öldü %3.50.
 6. AİLESİNİN İŞ DURUMU: a) Annem-babam çalışıyor (örneğin tarlada, resmi dairede, ticarethanede, fabrikada vs.) %30.85, b) Annem ev hanımı, babam çalışıyor %55.91, c) Annem ev hanımı, babam işsiz %6.62, d)  Annem çalışıyor, babam işsiz %4.47, e) Annem de babam da işsiz %2.15
 7. ANNE-BABANIN GEÇİM DURUMU: a) Mutlu bir aileyiz %39.26, b) Mutluyuz, fakat annem-babam zaman zaman tartışır %42.19, c) Annem-babam arasında şiddetli geçimsizlik var, çok sık tartışırlar %12.00 ,d) Annem-babam arasında şiddetli geçimsizlik var, babam annemi dövüyor %5.44, e) Annem-babam arasında şiddetli geçimsizlik var, her ikisi de birbirine vurabiliyor %1.11.
 8. AİLENİN EKONOMİK DURUMU: a) Çok iyi, her istediğimizi alabiliyoruz %13.18, b) İyi %54.14, c) Kötü, ama temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz %27.64, d) Çok kötü, yemek bulmakta bile  sıkıntı çekiyoruz %3.65, e) Ailemin hiçbir geliri yok %1.40.
 9. YAŞAMINI NASIL SAĞLADIĞI: a) Annem babam bana bakıyor %81.56, b) Yakınlarım bana bakıyor %4.94, c) Vakit buldukça  çalışıp aile bütçesine  ben de katkı sağlıyorum %10.26, d) Hayatımı bizzat çalışarak kendim kazanıyorum %3.24, d) Bazı yardımsever insanlar (veya kuruluşlar) bana yardım ediyor.%0.00
 10. KENDİNİ NASIL DEĞERLENDİRDİĞİ: a) Çok mutluyum %20.46, b) Genel olarak kendimden memnunum %45.06, c) Bazen kendimin hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum %15.34, d) Gurur duyabileceğim hiçbir şeyin olmamasından korkuyorum %8.10, e) Fikrim yok %11.04.
 11. PSİKOLOJİK DURUMU: a) Çabuk sinirlenirim %24.45, b) Hemen hemen hiç sinirlenmem %14.57, c) Zaman zaman sinirlenirim %34.45, d) Çok çabuk sinirlenirim, fakat bu durum kısa sürede geçer %20.52, e) Kolay sinirlenirim ve uzun süre devam eder %6.00.

II. Şiddete İlişkin Sorulara Verilen Yanıtlar

 1. Aşağıdak, şiddet biçimlerinden hangisine uğrayacağınızdan korkuyorsunuz?
 1. Dayak yemek %32.39,
 2. Tehdit ya da şantaja maruz kalmak%15.30,
 3. Cinsel davranışlara zorlanmak%18.83,
 4. Zorla para ya da eşya vermek %10.27,
 5. Hiçbiri %23.21

 1. Çocuklar ve gençler arasında şiddet olaylarının arttığını duymaktayız. Son iki yıl içinde böyle bir olaya karıştınız mı?

 1. Evet, %32.36(2003 oranını yakında saptamış olacağız),

AİLE DURUMU: a) Annem babam resmi nikahlı %29.67, b) Annem babam nikahsız birlikte yaşıyor %44.58, c) Annem, babam ayrı yaşıyor %41.88, d) Annem öldü %31.46, e) Babam öldü %39.93.

AİLESİNİN İŞ DURUMU: a) Annem-babam çalışıyor (örneğin tarlada, resmi dairede, ticarethanede, fabrikada vs.) %28.32, b) Annem ev hanımı, babam çalışıyor %31.34, c) Annem ev hanımı, babam işsiz %42.14, d)  Annem çalışıyor, babam işsiz %45.24, e) Annem de babam da işsiz %41.76

ANNE-BABANIN GEÇİM DURUMU: a) Mutlu bir aileyiz %22.32, b) Mutluyuz, fakat annem-babam zaman zaman tartışır %34.12, c) Annem-babam arasında şiddetli geçimsizlik var, çok sık tartışırlar %44.83 ,d) Annem-babam arasında şiddetli geçimsizlik var, babam annemi dövüyor %55.38, e) Annem-babam arasında şiddetli geçimsizlik var, her ikisi de birbirine vurabiliyor %47.41.

AİLENİN EKONOMİK DURUMU: a) Çok iyi, her istediğimizi alabiliyoruz %21.88, b) İyi %27.44, c) Kötü, ama temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz %41.90, d) Çok kötü, yemek bulmakta bile  sıkıntı çekiyoruz %54.34

YAŞAMINI NASIL SAĞLADIĞI: a) Annem babam bana bakıyor %27.24; b) Yakınlarım bana bakıyor %41.67, c) Vakit buldukça  çalışıp aile bütçesine  ben de katkı sağlıyorum %11.60, d) Hayatımı bizzat çalışarak kendim kazanıyorum %5.25;

KENDİNİ NASIL DEĞERLENDİRDİĞİ: a) Çok mutluyum %23.58, b) Genel olarak kendimden memnunum %29.05, c) Bazen kendimin hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum %43.31, d) Gurur duyabileceğim hiçbir şeyin olmamasından korkuyorum %41.78

PSİKOLOJİK DURUMU: a) Çabuk sinirlenirim %41.58, b) Hemen hemen hiç sinirlenmem %22.03, c) Zaman zaman sinirlenirim %28.78, d) Çok çabuk sinirlenirim, fakat bu durum kısa sürede geçer %35.13, e) Kolay sinirlenirim ve uzun süre devam eder %23.48.

 1. Hayır %56.11,
 2. Fikrim yok %11.53

 1. Karıştığınız şiddet olayı aşağıdakilerden hangisiydi? (Karışmadıysanız lütfen 13 ila 15. sorularda HİÇBİRİ yanıtını işaretleyiniz!).
 1. Müessir fiil (dayak) %18.78,
 2. Mala zarar vermak %6.34,
 3. Gasp, (Başkasının para veya eşyamı zorla almak) %3.18,
 4. Cinsel bir davranışa zorlama %2.01,
 5. Hiçbiri %69.69

 1. Okulda çocukların veya gençlerin şiddet uyguladıklarına, örneğin bir başka çocuğu veya genci dövdüklerine veya para veya değerli eşyalarını zorla aldıklarına tanık oldunuz mu?
 1. Evet, son iki yılda sadece bir defa%17.55,
 2. Evet son iki yılda iki defa %17.75,
 3. Evet, son iki yılda üç defa %10.89,
 4. Evet, son iki yılda dört defadan fazla %16.06,
 5. Hayır hiç tanık olmadım %37.75.

SONUÇ

Görüldüğü gibi, aslında araştırmanın sonuçları o kadar açıktır ki, yoruma dahi gerek bulunmamaktadır.Ancak biz burada yine de birkaç önemli noktanın tekrarlanarak vurgulanmasının yararlı olduğuna inanmaktayız.

 1. ŞİDDET ÜLKEMİZDE SON DERECE YAYGINDIR. Bu yaygın şiddetin en sık ortaya çıkan türü ise müessir fiil; başka bir ifade ile DAYAKTIR
 2. DAYAK EVDE BAŞLAMAKTA OKULDA DEVAM ETMEKTEDİR. Şiddet ile mücadelede yararlanılması gereken iki kurum olan AİLE ve OKUL şiddetin kaynağı durumundadır.
 3. Okullarda ÇOCUKLAR ARASINDAKİ ŞİDDETİN YAYGINLIĞI kaygı vericidir.
 4. ŞİDDET
 1. Ayrı yaşama, boşanma veya ölüm sebebiyle parçalanmış;
 2. Ekonomik durumu kötü;
 3. Anne veya babadan birinin veya her ikisinin işsiz olduğu;
 4. Gecekonduda ve nisbeten kırsalda yaşayan;
 5. Anne ve baba arasında şiddetli geçimsizliğin ve fakat özellikle şiddetin bulunduğu AİLELERDE ÇOK YAYGINDIR.
  1. ŞİDDET ORANI
 6. Geçimi yakınları tarafından karşılanan veya ara sıra veya sürekli çalışarak bizzat karşılayan;
 7. Kendisi ile barışık, kendinden memnun olmayan;
 8. Gelecek endişesi içinde bulunan;
 9. Sinirli çocuklar bakımından ÇOK YÜKSEKTİR

 1. MAĞDUR ÇOCUK

Tarafımızdan organize edilen MAĞDUR ÇOCUK konulu  kriminolojik araştırma 20 Mart 2001 de tamamlanmış ve 16 Nisan  2001 de toplu bilgisayar sonuçları alınmıştır. Bu çalışmanın da tekrarı hazırlıkları Bilgi Üniversitesinde halen devam etmektedir. Bu araştırma, bilimsel esaslara uygun olarak, cinsiyet, yaş ve yer  unsurları ile denek sayısı dengeli bir şekilde belirlenerek  7139 kişi ile Türkiye genelinde  yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Deneklerin tamamı 8 yıllık temel eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan çocuklardır.

 1. Araştırmaya katılanlara İlişkin Bilgiler:

Erkek (3.863) %54.11  b) Kadın (3.276) %45.89

11-12 %46.81, b) 13-14 %42.67, 15-16 %29.94

1-5.sınıf %46.81, b) 5-8.sınıf %53.19

Şehir merkezi %71.84, b) Gecekondu %12.00, c) Kırsal %16.16

II. Şiddete İlişkin Sorulara Verilen Yanıtlar

Son iki yıl içinde herhangi bir ŞİDDETE MARUZ KALDINIZ MI?

Evet, %44.47,            Hayır %47.35,           Fikrim yok %8.18.

Maruz kaldığınız şiddet olayı aşağıdakilerden hangisi idi?

Müessir fiil (dayak) %31.55,

Eşyalarıma zarar verildi %8.52

Gasp, (Para veya eşyamı zorla aldılar) %4.27

Cinsel bir davranışa zorlandım %1.74,

Şiddete nerede maruz kaldınız?

Evde %17.01,

Okulda %14.19

Sokakta %12.09

Spor yapılan yerlerde %1.88

Hiçbiri %54.82

Son yıllarda OKULLARDA  çocuk ve gençler arasında şiddet olaylarının arttığını duymaktayız. Son iki yıl içinde bu tür olaylara tanık oldunuz mu?

Evet, bir defa %9.86,

Evet, iki defa %10.73,

Evet, üç defa %8.91,

Evet, dört ve dörtten fazla %19.93,

Hayır %50.56.

 

 

 

 

 1. FAİL ÇOCUK

Tarafımızdan organize FAİL ÇOCUK konulu araştırma, diğer araştırma gibi,  20 Mart 2001 de tamamlanmış ve 16 Nisan  2001 de toplu bilgisayar sonuçları alınmıştır. Bu çalışmanın da tekrarı hazırlıkları Bilgi Üniversitesinde halen devam etmektedir. Bu araştırma da, bilimsel esaslara uygun olarak, cinsiyet, yaş ve yer  unsurları ile denek sayısı dengeli bir şekilde belirlenerek  8.535 kişi ile Türkiye genelinde  yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Deneklerin tamamı 8 yıllık temel eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan çocuklardır.

 1. Araştırmaya katılanlara İlişkin Bilgiler:

Erkek (4.690) %54.95,          Kadın (3.845) %45.05

11-12 %31.11;                        13-14 %38.91             15-16 %29.97

1-5.sınıf %47.88                     5-8.sınıf %52.12

Şehir merkezi %75.63            Gecekondu %13.73,               Kırsal %10.64

II. Şiddete İlişkin Sorulara Verilen Yanıtlar

Aşağıdaki şiddet biçimlerinden hangisine uğrayacağınızdan korkuyorsunuz?

Dayak yemek %32.39,

Tehdit ya da şantaja maruz kalmak%15.30,

Cinsel davranışlara zorlanmak%18.83,

Zorla para ya da eşya vermek %10.27,

Hiçbiri %23.21

Çocuklar ve gençler arasında şiddet olaylarının arttığını duymaktayız. Son iki yıl içinde böyle bir olaya karıştınız mı?

Evet,  %32.36            Hayır %56.11,           Fikrim yok %11.53

Karıştığınız şiddet olayı aşağıdakilerden hangisiydi? (Karışmadıysanız lütfen 13 ila 15. sorularda HİÇBİRİ yanıtını işaretleyiniz!).

Müessir fiil (dayak) %18.78,

Mala zarar vermak %6.34,

Gasp, (Başkasının para veya eşyamı zorla almak) %3.18,

Cinsel bir davranışa zorlama %2.01,

Hiçbiri %69.69

Okulda çocukların veya gençlerin şiddet uyguladıklarına, örneğin bir başka çocuğu veya genci dövdüklerine veya para veya değerli eşyalarını zorla aldıklarına tanık oldunuz mu?

Evet, son iki yılda sadece bir defa%17.55,

Evet son iki yılda iki defa %17.75,

Evet, son iki yılda üç defa %10.89,

Evet, son iki yılda dört defadan fazla %16.06,

Hayır hiç tanık olmadım %37.75.

SONUÇ

Görüldüğü gibi, aslında araştırmanın sonuçları o kadar açıktır ki, yoruma dahi gerek bulunmamaktadır.Ancak biz burada yine de birkaç önemli noktanın tekrarlanarak vurgulanmasının yararlı olduğuna inanmaktayız.

 1. ŞİDDET ÜLKEMİZDE SON DERECE YAYGINDIR. Bu yaygın şiddetin en sık ortaya çıkan türü ise müessir fiil; başka bir ifade ile DAYAKTIR
 2. DAYAK EVDE BAŞLAMAKTA OKULDA DEVAM ETMEKTEDİR. Şiddet ile mücadelede yararlanılması gereken iki kurum olan AİLE ve OKUL şiddetin kaynağı durumundadır.
 3. Okullarda ÇOCUKLAR ARASINDAKİ ŞİDDETİN YAYGINLIĞI kaygı vericidir.
 4. ŞİDDET
 1. Ayrı yaşama, boşanma veya ölüm sebebiyle parçalanmış;
 2. Ekonomik durumu kötü;
 3. Anne veya babadan birinin veya her ikisinin işsiz olduğu;
 • Gecekonduda ve nisbeten kırsalda yaşayan;
 1. Anne ve baba arasında şiddetli geçimsizliğin ve fakat özellikle şiddetin bulunduğu AİLELERDE ÇOK YAYGINDIR.
  1. ŞİDDET ORANI
 2. Geçimi yakınları tarafından karşılanan veya ara sıra veya sürekli çalışarak bizzat karşılayan;
 3. Kendisi ile barışık, kendinden memnun olmayan;
 4. Gelecek endişesi içinde bulunan;
 5. Sinirli çocuklar bakımından ÇOK YÜKSEKTİR

 1. Çocukluğunuzda şiddete maruz kaldınız mı?
 2. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (Aile İçinde) kimden?
 3. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (Yakın Akraba İçinde) kimden?
 4. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (Öğretmen ve/veya usta) kimden?
 5. Şiddete Maruz Kaldı iseniz, (yakın çevre içinde) kimden?
 6. Şiddete maruz kalmanızın sebebi ne idi?

 1. Şiddete nerede (ev-okul) maruz kaldınız?

 1. Şiddete nerede (iş yeri-sokak) maruz kaldınız?

 1. Maruz kaldığınız (bedene karşı) şiddetin türü ne idi?

1.Çocukluğunuzda veya gençliğinizde şiddete karıştınız mı?

 1. Yaptığınız şiddet hareketinin türü ne idi?
 2. Şiddet hareketini tek başınıza mı yaptınız?
 3. Çocukların şiddete yönelmesinin sebebi nedir?
 4. Çocukların şiddete yönelmesinin sebebi nedir?

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :