- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Saplantılı Düşünceler

Saplantılı Düşünceler sitemize 18 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 1 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

SAPLANTILI DÜŞÜNCELER(OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK)

 

Saplantılı düşünceler, sürekli yineleyen tedirgin edici düşünceler ve kuruntulardır.Halk arasında “takıntı” veya “vesvese” olarak adlandırılan bu durumun tıbbi terim olarak karşılığı “obsesyon” dur.Kişinin obsesyonlara tepki olarak yaptığı tekrarlayıcı davranış veya zihinsel eylemlerede tıp dilinde “kompulsiyon” denir.Örnek olarak bir kişinin ellerinin temiz olduğunu bilmesine rağmen pis olduğunu düşünmesi “obsesyon”, bu düşünceden kurtulmak için gereksiz yere ellerini yıkaması ise kompulsiyondur.

Obsesif- kompulsif bozukluğun çocuk ve ergenlerde sıklığı %0.3-0.9 olarak bildirilmekle birlikte daha sık olabileceği düşünülmektedir.En sık ortaya çıktığı yaş7, ortalama başlangıç yaşı 10 dur.Ancak çok küçük yaşlardada başlayan olgulara rastlanmaktadır.Ortaya çıkışıyla ilgili birçok psikolojik kuram ortaya atılmışsada biyolojik temelleri olan nöropsikiyatrik bir hastalık olduğu kabul edilmektedir.

Obsesyonlar ve kompulsiyonlar az oranda herkeste görülebilir ancak bunlar kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini bozuyor ve ciddi zaman kayıplarına neden oluyorsa hastalık kabul edilir ve tedavisi gerekir.

Çocuğunuzda Obsesif-Kompulsif Bozukluk Olduğunu Nasıl Anlayacaksınız?

 

Obsesif-kompulsif bozukluğun en belirgin semptomları kötü düşünceler ve tekrar eden davranışlardır.bu semptomlar günde bir saatten fazla sürüyorsa ve istenmeden ortaya çıkıyorsa teşhis edilebilir.Obsesif-kompulsif bozukluk yaşayan çocuk genellikle bu düşünce ve davranışların anlamsız, mantıksız ve aptalca olduğunu ama kontrol altında tutamadığını söyleyebilir.

En Sık Görülen Obsesyonlar

 

 • Kir, mikrop ve diğer bulaşıcı maddelerle ilgili endişeler
 • Kendine veya bir başkasına gelebilecek zarardan endişe duyma
 • Utanç verici bir şey yapma korkusu
 • Cinsel düşünce ve dürtüler
 • İstenmeyen düşünceler, anlamsız sesler ve müzik
 • Bazı sayılara, renklere veya kelimelere saplanıp kalma

En Sık Görülen Kompulsiyonlar

 

 • Aşırı el yıkama, banyo yapma, temizleme
 • Kontrol etme
 • Tekrar etme
 • Düzenleme veya sıraya koyma
 • Sayma
 • Bir şeyler söyleme, sorma veya itiraf etme ihtiyacı

 

Sorun Obsesif-kompulsif Bozukluk Değilse Başka ne olabilir?

 

Batıl inançlar:Hemen her çocuğun en az bir batıl inancı bulunur.Bu onun kendi evrenini kontrol etmesini sağlayan sihirli bir kuraldır.Bazen bu batıl inançlar yetişkinliğede taşınabilir;merdiven altından geçmemek, sol yanından kalkmanın, belli günlerde çamaşır yıkamanın, gece tırnak kesmenin yada önünden kara kedi geçmesinin uğursuzluk getireceğine ilişkin yaygın inançlarda bir tür saplantılı düşüncelerdir.Bu davranışlar, komik ve gereksiz olmalarına rağmen OKB değillerdir.Bunlar söz konusu olduğunda kontrol sizin elinizdedir.Çocukların batıl inançlarıda, OKBden kolayca ayrılabilecek farklılıklar gösterir.İçerikleri farklıdır.Çocuklar batıl inançları yüzünden sinirlenmez ve davranışlarını kontrol altında tutabilirler.Çocuğu doğru yapma endişesine itmez, rahatlatırlar.dahada öenmlisi belli bir süre ile kısıtlıdırlar ve çoğu çocuk 7-8 yaşında bu tür davranışlara son verir.

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu:Obsesif- kmpulsif kişilk bozukluğu olan kişiler dikkatli, mükemmeliyetçi,aşırı titiz ve temizdirler, kurallar ve ayrıntılar üzerinde yoğunlaşırlar.Bunun tersine OKB, belli , kısıtlı bir konuya odaklanmış somut semptomlar gösterir.Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu aynı zamanda kişide sıkıntı yaratmamasıyladaa OKB den ayrılabilir ve çocuklara semptomlar işkence gibi gelmez onlar semptomlarıyla huzurludurlar ve başkalrınında onlara benzemesini isterler.Bu bozukluğu yaşayan çocukların mükemmeliyetçilikleri imkansızlık düzeyindedir, hiçbir şey tamamlanamaz, çünkü hiçbir şey yeterince iyi değildir.Bazı çocuklar bu yetersizlikleri ekstra çaba harcayarak yenebilirler, diğerleri ise bunalıp boş verirler yada tedavi olmayı denerler.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve OTİZM:Yaygın gelişimsel bozukluk veya otizm gibi gelişme bozuklukları olan çocuklar, OKByi hatırlatan alışkanlıklara sahip olabilirler.Çocuk ellrini sıkça yıkayabilir, bir deyimi durmadan tekrarlayabilir yada odasındaki oyuncak hayvanların düzeniyle ilgili aşırı endişe duyabilir ve son araştırmalara göre anti-obsesyon ilaçları ile tadavi edilebilirler.

Tikler:OKB ve tikler arasında çok yakın bir bağ vardır ve her iki bozuklukda genellikle aynı çocuklarda ortaya çıkar ve kompulsiyonlarla tikleri ayırmak oldukça güçtür.Semptomlara hangi bozukluğun neden olduğunu anlamak için, çocuğun davranışa sebep olan şeyi açıklaması gerekir.Eğer kompulsiyonsa obsesif bir düşünceyi takiben oluşur.Eğer bir tik ise, sadece bir dürtüyü ve hissi takiben ortaya çıkar.

TEDAVİ

 

Obsesif-kompulsif bozukluk, ilaç tedavisi, davranış terapisi veya her  ikisininde birlikte uygulanmasıyla başarılı biçimde tedavi edilebilir.Tedavi yönteminin seçimi bir bakıma çocuğun yaşı, semptomlatı ve gelişim kapasitesi göz önüne alınarak yapılır.Örneğin davranış terapisi OKBli her çocuk için uygun değildir.Bazı çocuklar kendilerinden isteneni anlamayacak kadar küçüktürler; bazıları ise davranış terapisiyle kontrol altına alınamayacak obsesyonlara veya zihinsel kompulsiyonlara sahiptirler.Yinede, davranış terapisi birçok çocuk için etkili çözümler sunar.Çocuk, küçük ama sabit artış gösteren dozlarda, korktuğu nesne(ler) ile karşılaştırılır ve kompulsif davranışların uygulaması engellenir.Bu hafif endişeler doğursada sonuç olarak çocukta herhangi bir rahatsızlık uyandırmaz, çocuk korkularına aşırı duyarlılık göstermekten vazgeçebilir.

ÖNERİLER

 

 • Çocuğun davranışlarının OKB semptomundan olduğunu fark edin
 • Çocuğunuza destek olun, OKBsine değil
 • Dikkatini başka yöne çekerek çocuğun semptomlarını azaltın
 • Çocuğunuzun “sakınmaktan” sakınmasına yardımcı olun.Nekadar çok yaparsa, yapması okadar kolay olacaktır.
 • OKB si olduğunu anlar anlamaz çocuğunuzu tedavi ettirin.
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :