- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Şahıslar Arası İlişkilerde Sorun Çözme

Şahıslar Arası İlişkilerde Sorun Çözme sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

“ŞAHISLAR ARASI İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME”

SEMİNERİ ÖNTEST SORULARI

ADI:

SOYADI:

SORULAR

SORU 1: Şahıslar arası ilişkilerde çatışma (veya sorun) nedir?

 1. Anlaşmazlık yaşayan bireylerin birbirlerine fiziksel zarar vermek için giriştikleri davranışlara çatışma denir.
 2. Bireylerin silah kullanarak öldürmek kastıyla giriştikleri eylemlere denir.
 3. Bir seçeneği tercih etmede bireyin  ya da  grubun  zorlanması   ve  bunun

               sonucunda da karar verme mekanizmalarında bozulma olması  durumuna

               çatışma denir.

 1. Kişilerin sadece maddi  kaynakları  bölüşürken  yaşadıkları  olumsuz  ve

               istenmeyen durumlardır.

SORU 2: Çatışma;

 1. doğal olmayan ve istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle çatışmadan kaçınılması gerekmektedir.
 2. doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Önemli olan çatışmayı olabildiğince azaltmak ve işlevsel hale getirmektir.
 3. doğal olduğu kadar olması gereken de bir durumdur. Çatışmanın olmadığı alanlarda gelişme olmaz. Bu nedenle çatışma teşvik edilmelidir.
 4. doğal bir durum olmakla beraber sonuçları her zaman kötüdür. Bu nedenle çatışmanın huzur bozucu bir durum olarak görülmesi gerekir.

SORU 3: Her çatışma;

 1. bir sorundan kaynaklanır ve çoğu zaman çatışmaya neden olan sorun taraflarca tespit edilemeden çatışma çözülür.
 2. aynı zamanda bir öğrenme fırsatıdır. Her çatışma ile bireyler sorunlar ve onların çözümleri hakkında yeni bilgiler edinir.
 3. aynı zamanda bir toplumsal sorunun da ifadesidir. Önemli olan bireylerden ziyade toplumun çıkarlarıdır. Bunun için fertlerin istekleri göz önüne alınmasa da olur.
 4. aynı zamanda paylaşım sorunudur. Çatışmada önemli olan bireylerden güçlü olanın kazanmasıdır.

SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi bir bireyler arası çatışmanın nedenleri arasında sayılabilecek, en önemli etmenlerden biri değildir?

A.    Zaman

 1. Ait Olma
 2. Bireysel Kimlik Bunalımı
 3. İnançlar

SORU 5: Aşağıdaki psikolojik ihtiyaçlardan hangisinin karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir?

 1. Eğlence ihtiyacının karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.
 2. Ait olma ve sevgi ihtiyacının karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.
 3. Güç elde etme ihtiyacının karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.
 4. Hepsinin de karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.

SORU 6: Bir çatışma sonucunda önemli olan;

 1. taraflardan güçlü olanın kazanmasıdır.
 2. taraflardan ziyade örgütün veya toplumun kazanmasıdır.
 3. taraflardan her ikisinin de kazanmasıdır.
 4. taraflardan en çok hak edenin kazanmasıdır.

SORU 7: Bir çatışmanın çözümü için;

 1. öncelikle geri çekilmeyi tercih etmek gerekir.
 2. öncelikle güç kullanarak sorunu çözmeyi tercih etmek gerekir.
 3. öncelikle sorunu yatıştırma yollarını tercih etmek gerekir.
 4. öncelikle sorunla yüzleşmeyi tercih etmek gerekir.

SORU 8: Sorunlar karşısında;

 1. yumuşak davranmak gerekir.
 2. sert davranmak gerekir.
 3. ilkeli davranmak gerekir.
 4. sorunları görmezden gelmek gerekir.

SORU 9: En zor çözülebilecek çatışmalar hangileridir?

 1. Kıt kaynaklar yüzünden çıkan çatışmalar.
 2. Karşılanmamış psikolojik gereksinimlerden çıkan çatışmalar.
 3. Farklı değer yargılarından dolayı çıkan çatışmalar.
 4. Para veya mal paylaşımlarından kaynaklanan çatışmalar.

SORU 10: Her çatışma için aynı sorun çözme stratejisini kullanmak gereklidir. Çünkü bu  özellikle iş hayatında ilkeli olmanın bir gereği olarak görülmektedir.

 1. Doğru                                B. Yanlış

CEVAPLAR

CEVAP 1:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 2:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 3:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 4:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 5:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 6:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 7:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 8:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 9:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

                              CEVAP 10:         A. (   )   B. (   )

“ŞAHISLAR ARASI İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME”

SEMİNERİ SONTEST SORULARI

ADI:

SOYADI:

SORULAR

SORU 1: Şahıslar arası ilişkilerde çatışma (veya sorun) nedir?

 1. Anlaşmazlık yaşayan   bireylerin   birbirlerine   fiziksel   zarar   vermek

      için giriştikleri davranışlara çatışma denir.

 1. Bireylerin silah kullanarak öldürmek kastıyla giriştikleri eylemlere denir.
 2. Bir seçeneği tercih etmede bireyin  ya da  grubun  zorlanması   ve  bunun

               sonucunda da karar verme mekanizmalarında bozulma olması  durumuna

               çatışma denir.

 1. Kişilerin sadece maddi  kaynakları  bölüşürken  yaşadıkları  olumsuz  ve

               istenmeyen durumlardır.

SORU 2: Çatışma;

 1. doğal olmayan ve istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle çatışmadan kaçınılması gerekmektedir.
 2. doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Önemli olan çatışmayı olabildiğince azaltmak ve işlevsel hale getirmektir.
 3. doğal olduğu kadar olması gereken de bir durumdur. Çatışmanın olmadığı alanlarda gelişme olmaz. Bu nedenle çatışma teşvik edilmelidir.
 4. doğal bir durum olmakla beraber sonuçları her zaman kötüdür. Bu nedenle çatışmanın huzur bozucu bir durum olarak görülmesi gerekir.

SORU 3: Her çatışma;

 1. bir sorundan kaynaklanır ve çoğu zaman çatışmaya neden olan sorun taraflarca tespit edilemeden çatışma çözülür.
 2. aynı zamanda bir öğrenme fırsatıdır. Her çatışma ile bireyler sorunlar ve onların çözümleri hakkında yeni bilgiler edinir.
 3. aynı zamanda bir toplumsal sorunun da ifadesidir. Önemli olan bireylerden ziyade toplumun çıkarlarıdır. Bunun için fertlerin istekleri göz önüne alınmasa da olur.
 4. aynı zamanda paylaşım sorunudur. Çatışmada önemli olan bireylerden güçlü olanın kazanmasıdır.

SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi bir bireyler arası çatışmanın nedenleri arasında sayılabilecek, en önemli etmenlerden biri değildir?

A.    Zaman

 1. Ait Olma
 2. Bireysel Kimlik Bunalımı
 3. İnançlar

SORU 5: Aşağıdaki psikolojik ihtiyaçlardan hangisinin karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir?

 1. Eğlence ihtiyacının karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.
 2. Ait olma ve sevgi ihtiyacının karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.
 3. Güç elde etme ihtiyacının karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.
 4. Hepsinin de karşılanmaması bir çatışmaya sebep olabilir.

SORU 6: Bir çatışma sonucunda önemli olan;

 1. taraflardan güçlü olanın kazanmasıdır.
 2. taraflardan ziyade örgütün veya toplumun kazanmasıdır.
 3. taraflardan her ikisinin de kazanmasıdır.
 4. taraflardan en çok hak edenin kazanmasıdır.

SORU 7: Bir çatışmanın çözümü için;

 1. öncelikle geri çekilmeyi tercih etmek gerekir.
 2. öncelikle güç kullanarak sorunu çözmeyi tercih etmek gerekir.
 3. öncelikle sorunu yatıştırma yollarını tercih etmek gerekir.
 4. öncelikle sorunla yüzleşmeyi tercih etmek gerekir.

SORU 8: Sorunlar karşısında;

 1. yumuşak davranmak gerekir.
 2. sert davranmak gerekir.
 3. ilkeli davranmak gerekir.
 4. sorunları görmezden gelmek gerekir.

SORU 9: En zor çözülebilecek çatışmalar hangileridir?

 1. Kıt kaynaklar yüzünden çıkan çatışmalar.
 2. Karşılanmamış psikolojik gereksinimlerden çıkan çatışmalar.
 3. Farklı değer yargılarından dolayı çıkan çatışmalar.
 4. Para veya mal paylaşımlarından kaynaklanan çatışmalar.

SORU 10: Her çatışma için aynı sorun çözme stratejisini kullanmak gereklidir. Çünkü bu  özellikle iş hayatında ilkeli olmanın bir gereği olarak görülmektedir.

 1. Doğru B. Yanlış

CEVAPLAR

CEVAP 1:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 2:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 3:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 4:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 5:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 6:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 7:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 8:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

CEVAP 9:           A. (   )   B. (   )   C. (   )   D. (   )

                              CEVAP 10:         A. (   )   B. (   )

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :