- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Olay Kaydı ( Anektod )

Olay Kaydı ( Anektod ) sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 4 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

OLAY KAYDI (ANEKDOT)

Olay kaydı, belli bir ortamda gözlenen öğrenci davranışlarının objektif bir betimlemesi olup hem yapısı, hem de amacı bakımından diğer bireyi tanıma tekniklerinden ayrılır. Doğal koşullarda ortaya çıkan gerçek davranışı yansıttığı için olay kaydı, öğretmen ve danışmanlara, diğer yöntemlerle elde ettikleri bilgileri anlamlı bir bütün halinde birleştirme olanağı verir. Gerçi olay kaydı, öğrencinin çok özgül bir yanıyla ilgili gözlemlerini kaydı olarak öğrenci hakkında sınırlı bir bilgi sağlarsa da, bu davranış betimlemeleri öğrencinin zihin gücü, umu düzeyi, eğitime karşı tutumu, başarı güdüsü ve buna benzer daha bir çok özellikler hakkında özgül, somut  ve anlamlı ipuçları verilebilir.

Olay kayıtları, objektif araçlarla ölçme sonucunda  elde edilen sayısal değerleri anlamlı hale getirmeye ve öğrenciyi daha etraflı anlamaya yardım eder.

Bir olay kayıt formunda şu kısımlar bulunmalıdır :

  1. Gözlenen öğrencinin adı, soyadı, numarası, sınıfı, şubesi
  2. Gözleyenin adı, soyadı, unvanı
  3. Olayın geçtiği yer ve zaman
  4. Olayın betimlenmesi
  5. Gözleyenin yorumu
  6. Gözleyenin önerisi

İyi bir olay kaydında, gözlemci davranışı betimlerken daha çok sözlere ve hareketlere yer verilmeli, onları betimlerken gözlenen kimseye ya da olaya karşı duygusal yanlılıktan elden geldiği kadar uzak kalmaya çalışmalı, olayda bazı hareketleri abartarak, bazılarını görmezlikten gelerek yansıtmaktan kaçınmalıdır.

Davranış betimlemesi, kısa, öz, önemli kısımları yansıtan bir rapor olmalıdır. Bunun için de her olay kaydı tek bir olayı anlatmalıdır. Olay kaydında, gözlenen öğrencinin hareketleri, sözleri, ses tonu, mimikleri, duyguların gözlenebilir davranışsal belirtileri, diğerlerinin ona karşı tepkileri belirtilmelidir.

Olay kayıtları genellikle öğrencilerle en yakın etkileşimde bulunan öğretmenler tarafından tutulur. Okulda psikolojik danışman varsa özel yardım sağlanması gerekli ve olanaklı ise, bu kayıtları psikolojik danışmanın odasındaki dosyada saklanması yararlı olur. Eğer okulda psikolojik danışmanın yoksa  ve rehberlik hizmetleri sınıf öğretmenlerince yürütülüyorsa, o takdirde bu kayıtların hiç olmazsa bir kopyasının sınıf öğretmenlerine verilmesi ve öğrencinin gizli dosyasında toplanması yerinde olur.

Olay kaydı aslında bir gözlem kaydı olduğu için yararı, gözlemin doğru ve yansız bir biçimde yapılmasına bağlıdır.

Olay kaydı aşağıdaki durumlarda sakıncalı olabilir :

  • Bir öğrenci ile ilgili bir iki olayı, onu tüm okul yaşamından soyutlayarak inceleyip kaydetmek, onu tek başına yorumlamak çoğu kez yanıltıcı olabilir. Olay kayıtlarından elde edilen bilgiler, başka tekniklerle edinilen bilgilerle birlikte değerlendirilirse bir anlam ifade edilebilir.

Olay kaydı, bir öğrenci için bir olar “tipik” olma özelliğini yitirdikten sonra bir o olayı öğrenci aleyhinde kullanma eğiliminde olanlara veri sağlanmış olabilir.

  • Olay, diğer bilgiler gibi, öğrenci hakkında bir karar verirken kullanılacaksa ve işe yarayacaksa kaydedilmeli ve kayıtlar iyi saklanmalıdır.

Bir olay kaydında yorumun, özellikle önerinin mutlaka bulunması gerekmez. Ancak, yorum ve öneri yazılacaksa bunlar gözlenen olayla ilişkili olmalı, gözleyenin, gözlenen kimse hakkında daha önce oluşturduğu peşin yargıların ürünün olmamalıdır.  Önerilecek çözüm yollarının, birey hakkındaki bilgileri aşacak derecede genel ve zorlayıcı olmamasına dikkat dilmelidir.

OLAY KAYDI ÖRNEĞİ

Öğrencinin

Adı, Soyadı                     : ………………………………………………………

Cinsiyeti                         : ……………

Sınıfı                             : ……………

Numarası                        : ……………

Gözlenen Olayın          :                                                                            Tarih :…… / …… / ……

Yer                                :

Davranış                         :

­­­

Gözlemcinin Notu        :………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Gözlemcinin               :

Adı, Soyadı                     : ………………………………………………………

Branşı                            : ………………………………………………………

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :