- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Okullarda Şiddet İçeren Davranışlar

Okullarda Şiddet İçeren Davranışlar sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Okul ortamı içerisinde öğrencilerin birbirlerine yönelik, birbirlerini zedeleyici, incitici türden davranışları günümüzde tüm dünyayı ilgilendiren, okul ortamını olumsuz etkileyen ve her insanın güvenli bir ortamda öğrenme hakkını zedeleyen evrensel bir sorundur. Tehdit içeren davranışların, hem uygulayan hem de bunların hedefi olan öğrencinin üzerindeki etkileri olumsuzdur.

Günümüzde her okul ortamında zorbaca davranışlar sergilenebilmekte ve  yaşanabilmektedir. Bu olguyu görmezlikten gelmek zorbaca davranışları yok etmediği kaldırmadığı gibi,  zamanında müdahale olanağını da engellemektedir.

 

Okul zorbalığı, bir ya da birkaç öğrencinin kendilerinden daha güçsüz olduklarını düşündükleri öğrencilere bilerek ve isteyerek fiziksel ve psikolojik zarar vermeleridir. Zorbalık günlük çatışmalardan daha sürekli, sistematik ve tekrarlanılarak uygulanan zorlamalardır. Vurmak, sözlü olarak sataşmak, ad takmak, alay, küfür, dedikodu, para ya da eşyaların zorla alınması, tehdit, arkadaş gruplarından dışlama gibi davranışlar zorbalık olarak görülebilir.

Ufak, zararsız şakalaşmalar, yaramazlıklar, zarar verici davranışlar büyüme ve gelişimin doğal bir parçasıdır. Bu tür davranışlar bireyin yaşamın güçlükleriyle baş etmeye çabalarken  ortaya koyduğu davranışlardır. Zorbalıktan farklı, bu tür durumlarda öğrencilere daha etkili iletişim kurabilme yolları öğretilmelidir.

Genellikle, zorbaca davranışlar ilköğretimin birinci kademesinde yoğundur. İkinci kademede doruk noktasına ulaşır. Ortaöğretimin ilk yıllarında sürer ve sonuna doğru düşüşe geçer. Fiziksel saldırıların yaşın ilerlemesiyle birlikte düşüşe geçmesine karşın sözel aşağılamalar, saldırılar sürer. Erkekler daha çok doğrudan güce dayanan zorbaca davranışlar sergilerken, kızlar daha dolaylı yöntemler kullanırlar, dedikodu yaymak, gruptan dışlamak gibi. İster doğrudan ister dolaylı yollardan uygulansın bu tür davranışlar zamanla bir istismar örüntüsü oluşturur.

Zorbalık ve zorbaların kurbanı olmak ya da zorbalıkların sessiz izleyicileri olmak insanların zedelenmeden geçtiği gelişimin doğal ve normal bir evresi değildir. Tam tersine eğer çocukların sağlıklı gelişimine önem veriyorsak, bu tür davranışların, sosyal ve duygusal alandaki gelişimle ilgili bazı rahatsızlıkların bir işareti, bir belirtisi olduğunu fark etmemiz gerekir. Bu nedenle de zorbalık olduğunu fark ettiğimiz davranışların üzerine eğilmemiz ve onları düzeltmeye çalışmada çocuklarımıza yardımcı olmamız, onlara eğitim vermemiz gerekir.

Genellikle, okullarda bu konulara değinildiğinde ve zorbalık içeren davranışları tartışmaya açtığımızda tüm okulların ve yönetimlerin tavrı “Bu okulda zorbalık yoktur.” Türü bir yanıt olmaktadır. Ancak, unutmayalım ki, tüm dünyadaki araştırmalar bunun olanaklı olmadığını göstermektedir. Hiçbir okul zorbalık içeren davranışlardan uzak ve arınmış değildir. Genellikle okullarda “zorbalığa karşı” bir politikanın oluşturulması ve uygulamaya konulması çalışmaları okulun bir eksikliği ya da beceriksizliği gibi algılanacağından ve okulun güçsüzlüğünün bir yansıması olarak görüleceğinden korkulur. Oysa zorbalığın ne olduğunun bilinmesi ve önleyici programların hazırlanıp uygulamaya konulması, okulda olumlu ve yaratıcı bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak öğrencilerin gelişimlerini destekleyici olabilmektedir. Sosyal, duygusal ve akademik gelişim ancak çocukların aşağılanmadıkları, alay edilmedikleri, gerilim yaşamadıkları, umutsuzluğa kapılmadıkları, onların desteklendikleri ortamlarda gerçekleştirilebilir. Öğrenciler, ancak etraflarındaki kişiler tarafından kabul edildikleri, kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda, tüm gizil güçlerini ortaya koyarak kendilerini gerçekleştirebilirler. Bu nedenlerle zorbaca davranışlarla başedebilme uygulamaları tüm okulların eğitim programlarında yer almalıdır.

Günümüzde, her çevrede karşımıza çıkabilecek olan zorbalık konusu üzerinde durulmakta ve bir çok araştırma yürütülmektedir. Bu araştırmalar öğrencilerin yaklaşık % 15’nin ya zorbalığın başlatıcısı olduklarını ya da zorbalığa uğrayan kurbanlar olduklarını göstermektedir. Bu hiçbir biçimde okulun büyüklüğü, öğrenci örüntüsü, okul ortamı ve eğitimin niteliği ile bağlantılı olmamaktadır. Her tür okulda bu tür davranışlara rastlanabilmektedir. Okul zorbalığı üzerine eğilmeli, çözüm üretilmeli ve eğitim programları uygulanarak tüm öğrenciler okul zorbalığı konusunda duyarlı ve karşı koyucu tutumlar kazanabilmelidirler.

Arı Okullarında da çeşitli yaş gruplarından öğrenci grupları bulunduğu için her yaş grubunda ve her okulda bulunduğu ve yaşandığı kadar zorbaca davranışların olabileceği, yaşanabileceği düşünülerek bir eğitim programının başlatılmasına karar verilmiştir.

İlk adım olarak, zorbalığın boyutlarını saptayabilmemize yardımcı olacağını düşünerek, velilerin, okul yönetiminin, öğretmenlerin ve rehberlik servisinin gözlemlerine başvurarak zorbaca davranışlarla başetme programı uygulamaya başladık.

İkinci adım da ise, öğrencilerimizin anlamlı ilişkiler kurabilmeleri ve arkadaşlıklarının değerini görebilmelerine, olumsuz iletişim yollarını kullanmak yerine dostluklarının ve arkadaşlıklarının önemini anlayabilmelerine yardımcı olacak “Arkadaşlık” programımız uygulamaya koyulacaktır.

Sizlerinde bu programları zaman zaman çocuklarınızla konuşup paylaşarak desteklemenizi bekliyoruz.

OKULLARDA ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLAR

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :