- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Öğrenme Stilleri ll

Öğrenme Stilleri ll sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 1 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ÖĞRENME STİLLERİ

İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler.

  • GÖRSEL: görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.
  • İŞİTSEL: işiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.
  • KINESTETİK: bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler;tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kınestetik gezme, pandomim,vs.yi kapsar.

Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez., ikisini hatta üçünü de taşıyabiliriz.bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır.bazı kişiler bu üç özellikten birini diğer ikisine göre bu durumda klasik kağıt kalem okul sisteminde bu kişiler zorlanırlar.özellikle ağır dokunsal/kınestetik ve ya ağırlıklı işitsel olan ve diğer stillerin özelliklerini göstermeyen öğrenciler bu gruba girmektedirler. dokunsal/kınestetik ağırlıklı  öğrenciler mutlaka dersi ellerini kullanarak yapmak isterler, oysa ki öğrenci sınıfta oturmak, öğretmende aktif olmak zorundadır. Bu öğrenciler arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenini bozarlar. İşitsel ağırlık lı öğrencileri gözle okumaları sıkıntıya düşürebilir, çünkü sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır, hatta bazı durumlarda öğrenmeleri için şarttır. O nedenle ilkokulda öğrencileri alıştırmaya çalıştığımız gözle okuma işitseller için bir sorun olabilir. bu konuda işitsel öğrencilere yardımcı olunmalıdır.

            Her 3 stildeki öğrencilerin de dersten yararlanabilmesi için sınıfta öğrencilerin aktif, öğretmenlerinde rehber olması gerekir. Bunun yapılabilmesi için dersin senaryo benzeri bir etkinlik ile işlenmesi önerilir. Senaryo sözcüğü ile, drama veya tiyatro kastedilmekte, yaşamın benzerinin öğrenme ortamına taşınması vurgulanmaktadır.

            Öğrenme stilleri bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristlik özelliğidir.öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme stilleri öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm toplum tarafından bilinmelidir.

Öğrenme stillerinin bilinmesi tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı öğrenemediği ve/ ya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :