- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

                                                                       ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

                                                                      AYŞE MERAL KÜÇÜK

                                                        EĞİTİMCİ-KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI

           Koç’luk kavramı birçoğumuza 1980’li yıllarda TRT’de yayımlanmış olan Beyaz Gölge dizisindeki Carver Lisesi basketbol koçu Ken Reeves’i çağrıştırır.Kenar bir semt lisesindeki zenci ve İspanyol gençlerden bir takım kurmaya çalışırken aynı zamanda onları liseden sonraki hayata hazırlamaya çalışan ve bunda da büyük başarılar elde eden basketbol koçunu anımsatır.Hatta daha sonra buna benzer bir dizi 2002 yılında TRT tarafından “ Koçum Benim” adı ile çekilmişti.

           Önceleri yalnız spor takımlarında kullanılan “koçluk” kavramı daha sonra günlük yaşantımızda sıkça yer almaya başladı.İş, yaşam, kariyer, yönetici, sporcu, oyuncu, öğrenci koçluğu v.b…

           Koç’luk kavramı çoğu zaman psikolog, psikiyatr, rehber öğretmen, mentorluk  gibi kavramlarla anılmaktadır.Bu meslekler kişiye geçmişi ile de bağlantı kurarak yol göstermekte, tedavi etmekte ve akıl vererek yönlendirmektedir.

           Oysa koçluk çok farklıdır.ICF’in ( Uluslararası Koçluk Federasyonu ) koçluk tanımına göre , danışanın kişisel ve profesyonel hayatında eksiksiz üretmesine yardım eden sürekli bir ortaklıktır.Koçluk süresi boyunca , danışanlar daha derinlemesine öğrenir, performanslarını artırır ve yaşam kalitesini yükseltirler.Koç, danışanı aktif olarak dinler, gözlem yapar ve soruları ile danışanın kendisini keşfetmesini, yeteneklerinin farkına varmasını sağlar.Amacına ulaşmasından sonra bunun kalıcı olmasına da yardımcı olur.

           Koç ,danışanların şu anda bulunduğu yer ile varmak istediği nokta arasındaki profesyonel yol arkadaşıdır.Geleceğe yönelik hedef ve amaçlar üzerinde çalışır.

           Koçluğun sonucunda danışanlar daha iyi hedef belirler, daha fazla girişimde bulunur, daha iyi karar alır ve kuvvetli olan yönlerini daha yerinde kullanırlar.Basketbolun kralı şeklinde ifade edilen Michael Jordan’ın 4 tane koçu vardı.

           Öğrenci Koçluğu  

           Hedefe ulaşmada en çok zorlanan grup öğrencilerdir.Bu yüzden öğrencinin hem hedefe ulaşıp eğitim hayatında başarılı olması hem de hayatta yapmaktan zevk alacağı aktivitelere zaman ayırmasında öğrenci koçu etkin rol oynar.Günümüzde hazırcılığa çok alışkın bir grup olan öğrencilere koçluk yaparken, amaç onların kendi doğrularını ve gerçekten ne istediklerini bulmaya yardımcı olmaktır.Öğrenci koçluğunda sadece koç ve öğrenci yoktur.Ailenin de bu çalışmada çok büyük rolü vardır.Çünkü öğrencinin istekleri ve gerçekleri her zaman aileninki ile örtüşmemektedir.

           Koçluk Öğrenciye Ne Kazandırır ?

1.Kendisi ile ilgili farkındalık yaratır. ( Yeteneklerinin farkına varır. ) Kaynaklarını daha etkin kullanmaya başlar.

2.Önceliklerini belirler ve ertelemeyi bırakır.Etkili adım atmaya hemen başlar.Hedefine daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşır.

3.Öz disiplinini sağlar, eski alışkanlıklarından kurtulup yeni olumlu alışkanlıklar edinir.

4.Özgüven yetersizlikleri ortadan kalkar, ifade sorunları aşarak, sosyalleşir ve yaşam dengesini kurar.

5.Sürekli öğrenerek performansını artırır.

6.Doğru çalışma tekniklerini öğrenmiş olur.

7.Sınav korkusu ve başarısızlık endişesinin olumsuz sonuçları ortadan kalkar, yüksek moral gücüne sahip olur.

8.Genellikle öğrencilerin ders yılı başında hedefleri yüksektir.Ancak zamanla ders notları veya deneme sınav puanları düştükçe buna paralel hedefleri de küçülür.Koçluk sisteminin en önemli yararı bu noktada görülür.Öğrenci notları veya puanları düşerken hedefini küçültmeyi değil performansını artırmayı planlar.

9.Öğrencinin zayıf ve güçlü yönlerini öğrenciye göstererek güçlü yönlerini daha da geliştirmesini, zayıf olan yönlerini de kuvvetlendirmesi yönünde motive eder.

           Koçlukta  Uygulama Süreci :

           Koç, danışan ile ilgili 3 durum üzerinde durur.

1.Kim olduğu

2.Ne istediği

3.İstediğini elde etmek için ne yapmaya ve neyi değiştirmeye hazır olduğu

           Koçlukta amaç, bireylere hedeflerine ulaşmalarında gerekli desteği vermektir.Başarılı bir koç-danışan ilişkisinde, işbirliği, güven, gerçekler, yaklaşım ve açık fikirlilik belirleyicidir.Danışanın geçmiş yaşantısı ile ilgilenilmez.Geleceğe yönelik hedef ve amaçlar üzerinde çalışılır.

           Verimli bir koç-danışan görüşmesi  koçun görüşme öncesi kendi zihnini boşaltarak bütün dikkatini karşısındakine  verebilmesine, onun tüm söylediklerini tam olarak kavrayabilmesine karşısındakinin mimiklerini, ses tonunu, vurgularını algılayabilmesine bağlıdır.Danışan ile empati kurabilmek aradaki bağı kuvvetlendirir.Danışanın kendini güvende hissetmesine sebep olur.Dikkatle dinlediklerini ustaca sorularla danışana tekrar teyit ettiren, danışanın yeteneklerini, güçlü yanlarını ve olumlu özelliklerini algılamak üzere odaklanan koç, ileride danışanın bu yönlerini geri bildirimlerde bulunarak onun kendini güçsüz  hissettiği anlarda motivasyonunu artırıcı bir güç olarak kullanacaktır.Sık sık görüşme sırasında danışanın ifadelerini “anladığım kadarıyla” veya “demek istediğiniz bu mu?” gibi cümleler ile hiçbir şekilde yargılayıcı ve eleştirici olmadan karşısındakinin söylediklerinden ne anladığını belirtir.Böylelikle danışan dikkatlice dinlendiğinin ve anlaşıldığının farkındalığı ile güven ve iletişimi pekiştirir.

           Görüşmede gündemi danışan belirler.Koçun görevi güçlü sorular ile danışanın ihtiyaçlarını karşılamaktır ve sadece o günkü görüşme konusunun kişi açısından istenilen sonuca varıp varmadığı ile ilgilenir.Hiçbir zaman yargılamada ve yönlendirmede bulunmaz.Çünkü bu danışan açısından hazıra konma,kolaycılık,tembelliktir.Herşeyden önce koçluğun tanımına uymaz.Amaç danışanın içindeki yaratıcılığı,yetenekleri çıkarmaktır.Olaylar karşısında çözümleri kendileri ortaya koyabilen bireyler uygulamada daha etkin olmaktadırlar.Koç problem çözmeye yardımcı olmuyorsa ne işe yarar gibi bir soru akla gelebilir.Unutulmamalıdır ki koçun işi yanıtların bulunmasında, etkin bir şekilde danışanın cesaretlendirilmesi,onun keşfedemediği yönlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır.Arkalarına dönüp baktıklarında güçlü yönlerini, olaylar karşısındaki çözüm üretebilme kapasitelerini anlayacaklardır.Bu da onların daha güçlü olmalarını sağlayacaktır.

           Koç, danışan ilişkisinde sadece tek bir konu üzerinde çalışılıyor gibi görünse de sonucu danışanın tüm hayatını etkiler.Örneğin bir öğrenci için ele aldığımızda öğrencinin hedefine istediği verimlilikle gidiyor olması onun başarıyı tatması sadece eğitim hayatını değil aile ilişkileri, okul hayatı, sosyal çevresi üzerinde de olumlu etkiler yaratır.Başarı için öğrenci ile eş zamanlı olarak aileye de koçluk desteği verilir.

           Koçluk hizmeti süreci kişilere göre farklılık gösterir.Ayrıca başlangıçta sık sık yüz yüze  yapılan görüşmeler zaman içerisinde birbirini tanıma ve güvene bağlı olarak iletişim araçları ile de devam ettirilebilir.

           Öğrenci Koçluğunda Kullanılan Teknikler :

           Koçun danışanı daha iyi tanıması için;

1.Öğrenciyi tanıma,hedeflerini belirleme

2.Beden dilini iyi bilme

3.İlgi ve yetenek belirleme

4.Zaman ve stres yönetimi ile birlikte sınav kaygısı ile başa çıkma yollarının belirlenmesi

5.Kariyer planlama

6.Öğrenme biçimlerinin belirlenmesi

7.Ders çalışma davranışları, sınav kaygısı ölçeği v.b…testlerin uygulanması ve yorumlanması

8.Gevşeme ve rahatlama egzersizleri ile kaygıyı en aza indirgeme

9.Beyni daha etkin kullanarak, iyi ve sağlıklı düşünce yapısı geliştirmek ……

           Öğrenci Koçluğundan Kimler Yararlanır ?

           Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tüm enerjisini eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır herkes kendisi için bir “koç’a” gereksinim duymaya başladı.

           Amerika’da son yıllarda bilişim teknolojilerinden sonra en hızlı büyüyen sektör olan koçluk üzerine bir araştırma yapan Harward Business Review 1996 yılında 2000 olan koç sayısının 2005 yılında 50.000 ini geçtiğini yazdı.

           Koçlar 24 saatin kişilere yetmediği günümüzde ( bu bir ev hanımı içinde üst düzey yönetici ya da sıradan bir çalışan için de geçerlidir) kişinin enerjisini azaltan şeyleri nasıl yok edip veya azaltıp bunu pozitif enerjiye çevirecek şeylerin hayatımızda varolabileceğini danışana soracağı güçlü sorular ile ortaya çıkartır.

           O zaman öğrenci koçundan da sadece ders başarısı orta veya düşük öğrenciler değil önemli olan hedefini yüksek tutan ( yalnızca para ve statünün dışında mutluluk ve doyum getirecek) , yaşamdaki adımlarını sağlam atarak merdivenleri çıkmak isteyen ,toplumsal yaşamda karşısına çıkacak olası sorunları çözmek adına yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye istekli hep bir şeylerin peşinde yarış atı gibi koşturarak değil hayatında tadını çıkararak yaşamak isteyen  gençler koçluk hizmetinden yararlanabilir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :