- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Normal Sınıfta Özel Eğitim Kaynaştırma Uygulaması

Normal Sınıfta Özel Eğitim Kaynaştırma Uygulaması sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

 NORMAL  SINIFTA   ÖZEL EĞİTİM:

KAYNAŞTIRMA  UYGULAMASI

 

 

Özden Bilgin

Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

Yüreklerinin tıpırtısı, gözbebeklerinin hareketleriyle dışa vurur kendini, canlı, ışıltılı, oynaşıp duran gözbebekleri okula başlamanın biraz heyecanı, biraz kaygısı, biraz merakı içinde olduklarının göstergesidir. Ortalama 7 yaşındadırlar,  üç- dört ay içinde yavaştan okuma yazmayı öğrenmeye başlarlar. Birbirine yakın başarılar göstereni,  daha çabuk kavrayanı, daha çok emek isteyeniyle renkli bir sınıf tablomuz oluşmuştur artık. Sonra, bir      -bazan birkaç-  öğrencimizin  diğerlerinden farklı bazı yönleri olduğunu, yaşıtları gibi davranmadığını ayırdederiz. Daha ağır öğrenmekte, beceri göstermekte daha ağır davranmakta, genel gelişimleri daha yavaş olmaktadır. İşte, özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuk var karşımızda. Ve biz büyük olasılıkla, bu çocuğa nasıl bir eğitim vereceğimizi bilmiyoruz! Ama şu kadarını biliyoruz: Bu çocuklarımızın da  tüm yaşıtları gibi eğitim alma, anayasamızda yazılı olan “zorunlu ve parasız” ilköğretimden yararlanma hakkı vardır ve bu haklarını korumak öncelikle öğretmenlerin görevidir. Böylece, normal öğretim programından yararlanamayan bu öğrencilerimiz için ne yapılabileceğini araştırmaya başlarız.

Karşımıza çıkan seçeneklerden biri “Kaynaştırma Eğitimi”dir. Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.(1) Özürlü olduğundan şüphe ettiğimiz öğrenciyi varsa okulumuzun rehberlik servisine, yoksa okul yönetimine  bildirmekle başlarız çalışmamıza. Ardından, öğrencimiz hakkında gözlem formu ve olay kayıtları notlarımızı toparlar, okul yönetimine  iletiriz.  Okul yönetimi, sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni tarafından doldurulan “gönderme öncesi gözlem formu”yla birlikte öğrenci hakkında inceleme talep eden bir yazıyla, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)’ne başvurur, inceleme için randevu alır. Bu arada aile çağrılır  ve görüşülür, RAM’dan alınan randevu tarihi aileye bildirilir.

RAM’daki inceleme  sonucunda öğrenci kaynaştırma eğitimine yönlendirilecekse, yönlendirme raporu hazırlanır ve kararın alınması için dosyası İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan “Özel Eğitim Kurulu”na gönderilir. Özel Eğitim kurulu kaynaştırma yönlendirmesini uygun görürse durumu okul müdürlüğüne yazıyla bildirir. Böylece öğrencimiz aynı sınıfta, akranlarıyla eğitim almaya devam edecektir. Kimi sınıf öğretmenlerimizin tanımıyla, “RAM, öğrenciyi onlara geri göndermiş”tir.

Peki, bu eğitim nasıl olacaktır? Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama ölçütlerinin neler olduğuna bakalım:

  1. Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda özel eğitim gerektiren öğrencinin gereksinimleri çerçevesinde kurumun fiziksel, sosyal, psikolojik ortamında ve eğitim programlarında destek hizmetler ile gerekli düzenlemeler (kaynak oda, rehberlik ve psikolojik danışma servisi, bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme ve uygulama birimi kurulması, rampalar, ses yalıtımı, ışık düzenine dikkat edilmesi)  yapılır.

 

 

  1. Kaynaştırma uygulamalarına devam edecek öğrencilerin birden fazla yetersizliği olmamasına, erken yaşta tanılanmış, ailesinin işbirliğine açık ve eğitim almaya yatkın, cihaz kullanması gerekenlerin mutlaka cihazlandırılmış, zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olmalarına dikkat edilir.
  2. Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda tüm kurum personelinin, öğrencilerin, ailelerin ve yakın çevrelerinin özel eğitim gerektiren öğrencilerin bireysel ve gelişim özellikleri hakkında bilgilendirilmeleri esastır.
  3. Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programların amaçları bireye uyarlanarak uygulanır, bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenir.(2)

Bu ölçütler, birtakım ilkelere ortaklaşa sahip olmayı zorunlu kılmaktadır:

  1. Özel eğitim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.
  2. Hizmetler bireyin yetersizliklerine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimlerine göre planlanır.
  3. Hizmetler okul merkezli olur.
  4. Karar verme süreci, aile-okul ve (RAM’da oluşturulan) eğitsel tanılama,izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.
  5. Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
  6. Kaynaştırma, bir program dahilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdır. (3)

Kaynaştırma uygulamasına alınan öğrencinin nasıl değerlendirileceği, başarısının ölçütünün ne olacağı, öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu önemli bir bilgidir. Bu konu, özel eğitim yönetmeliğinin 73. Maddesinde açıklanmıştır:

Kaynaştırma uygulamalarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler  devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır.

 Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere, ilköğretimde sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak yaşı ve fiziksel gelişimi uygun öğrenciler, sınıf öğretmeninin önerisi ve ailelerinin onayı ile birinci sınıfı iki yıl tekrar edebilirler. İlköğretim programını başarı ile tamamlayanlara diploma, alınan her türlü özel eğitim önlemine rağmen ilköğretim programı/ uyarlanmış ilköğretim programının amaçlarını gerçekleştiremeyen öğrencileri öğrenim belgesi verilir (…..)

Alınan özel eğitim önlemlerine rağmen, her tür ve kademede bir dersin öğretim programında başarısız olan bir öğrenci, diğer derslerdeki ortalamaya bakılarak, genel başarı ortalamasının altında bir notla değerlendirilmez.  (4)

Kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf ve branş öğretmenlerinin birinci yardımcısı, okul rehber öğretmenidir. Onunla birlikte, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri de öğretmenlere her konuda kaynaklık etmek ve işbirliği içinde olmakla yükümlüdür.

Altındağ’da bu sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla “Kaynaştırma eğitimi, Uygulamalar ve Mevzuat” konulu bir hizmet içi eğitim programı düzenledik, öncelikle istekli olan sınıf ve branş öğretmenlerimizle  çalışmaya başladık. Okullara ziyaretler düzenlemeye ve seminerler, kurslar vermeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarda, öğretmenlerin bu öğrenciler için uygulayacakları ders programını onlara tanıtacağız.

Özel eğitim, bütün diğer alanlardan daha fazla işbirliğini ve güç birliğini zorunlu kılan bir çalışma alanıdır. Çocuklarımız için, bunu başaracağımıza inanıyoruz.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :