- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Kişilik Kavramı

Kişilik Kavramı sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 2 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Kişilik Kavramı

Kişilik, “bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü” olarak tanımlanır. Başka bir ifade ile;

  • Bir insanı başkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü,
  • Bir insanı nesnel ve öznel yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerinin tümü,
  • Bireye özgü duygu, düşünce ve davranışların örgütlenip bütünleşmesidir.
  • Bütün bedensel özelliklerin, içgüdülerin, dürtülerin, eğilimlerin, kazanılmış deneyimlerin bütünüdür.

Bu tanıma beden yapısı, görünüş (dış gösteriş), zeka, yetenekler ve karakter özellikleri gibi kişilikte rolü olan etmenler de girmektedir.

Kişiliği oluşturan başlıca öğeler; duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum ve davranışlardır. Bu öğeler insanın görünüşü, hareketleri, jest ve mimikleri ve çevreye uyumuyla dışarıya yansır.

Mizaç (Huy) Kavramı

Mizaç ya da huy, günlük yaşamda kişiye özgü oldukça sınırlı, belirli duygusal tepkilerin nitelik ya da nicelik bakımından değişmesidir. Çabuk kızmak, sıkılmak, neşelenmek gibi bireylere göre değişen görünümler, mizaç özellikleri ya da huydur.

İnsanın duygulanım ya da coşkularının bütünü olarak tanımlanabilen huy ya da mizaç, kişiliğin sadece bir yanını oluşturur.

Karakter Kavramı

Karakter, içinde yaşadığı çevrenin toplumsal değerlerinden ve ahlak kurallarından oluşur ve değerlendirilir. Allport’a göre karakter insanın içinde yaşadığı çevrede geçerli olan değer yargılarını ve ahlak kurallarını kullanış biçimidir. Bireyin karakteri, kişisel özelliklerle içinde yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur.

Dürüstlük, cömertlik, övünme ve gaddarlık (bunlar birer kişilik özelliğidir.) toplum tarafından iyi veya kötü diye hüküm giyen davranışları tanımladığından aynı zamanda birer karakter özelliğidir.

Benlik Kavramı

Benlik, kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendi kendimizi görüş tarzımızdır. Bu bakımdan benlik, “kişiliğin öznel yanı” olarak tanımlanabilir. Benlik, “Ben neyim?” sorusunu olumlu yad da olumsuz cevaplayabilir.”Ben ne yapabilirim? Ne gibi yeteneklerim var? Değer yargılarımız nedir? Ne yapmalı, ne yapmamalıyım?” hayatta ne istediğine ilişkin amaç ve ideallere özgü soruların yanıtlandığı durumdur.

O halde benlik, bireyin özellikleri, yetenekleri, değer yargıları, istek ve ideallerine ilişkin kanaatlerinden meydana gelir.

Kültür Kavramı

Kültür, en geniş anlamıyla bir toplumun tüm yaşam biçimidir. İnsan davranışının öğrenilen yönüdür.

Kültür, insanın meydana getirdiği bir şey ve insani yaşamın şartıdır. İnsan, kültürü yaratır fakat kültür de insanı yaratır. Bu durum ise kültürleşme sayesinde gerçekleşir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :