- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Kişilik Gelişimine Kuramsal Yaklaşımlar

Kişilik Gelişimine Kuramsal Yaklaşımlar sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

KİŞİLİK GELİŞİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

FREUD:

Freud, kişiliği gelişim açısından inceleyen ve kişiliğin temel karakter yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk kuramcıdır. Freud, beş yaşın sonlarında kişiliğin oldukça biçimlendiği ve bu yaştan sonraki gelişimin, temel yapımın işlenmesiyle sınırlandığı inancındaydı. Bu kuramda insanın gelişimini altı dönemde incelemiştir. Oral Dönem, Anal Dönem, Fallik Dönem, Gizillik (Latent) Dönem, Ergenlik Dönemi.

Freud kişiliğin, yaşamın ilk yıllarında şekillendiğine inanır ve insan vücudunda “libido” adını verdiği bir enerji olduğunu savunur. Bu bakış açısına göre libido insanların tümünde var olan, ilkel hali ile kalmış bir cinsel dürtüdür. Freud’a göre çocuklar kendi biyolojik ve cinsel istekleri ile toplumun beklentileri arasında bir çatışma yaşamakta ve bunu çözmeye çalışmaktadırlar. Bu çatışmaların herbirinin vücudun özel bir bölgesi üzerinde olduğunu, herbir dönemde libidonun bir vücut bölgesinde odaklandığını savunur. Bunlara da psikoseksüel dönemler adını verir.

         Freud’a göre, latans dönemde cinsel ilgiler azalmış gibi görünür. Genital dönemde ise tekrar tüm canlılığı ile ortaya çıkar. Arkadaş ilişkileri daha da gelişir. Bunu yanı sıra karşı cinsten arkadaşlar ergenin yaşamına daha çok girmeye başlar.

         Freud bu dönemde libidonun “ genital organlar”  üzerinde olduğunu savunur.bu dönemde ergen hızlı bir büyüme yaşar. Bu hızlı büyümeden dolayı zaman zamanşaşırmakta zaman zaman  korku duymakta ve kandini tanımaya çalışmaktadır. Freud vücuttaki değişimlerin tekrar libidoyu harekete geçirdiğini düşünür.

ERİKSON:

         Erikson’a göre gelişimin her evresinde birey bir psiko-sosyal bunalımla karşılaşır. Her bunalımda biri olumlu diğeri olumsuz iki olası çözüm vardır. Erikson ergenliğe girişle birlikte ya kimlikle yada rol karışıklığı ile sonuçlanacak bir dizi kararın alınması gerektiği  varsayımını geliştirir. Doğru kararları olan ergenler deneyimlerini açıkça tanımlanmış bir kimlikle bütünleştirmeye yetenekli olacaklardır. Doğru karaları alamayanlar ise ergenlik sona erdikçe ve yetişkinlik başladıkça geliştirilecek çeşitli kimliklirle ve oynanacak rollerle ilgili soruşlarla bunalacaklardır.

         Erikson freud’un teorisini temel alır. Ancak ayrıldığı bazı noktalar vardır. Erikson, kişilik gelişimini tüm yaşam boyu süren 8 dönemde ele alır. Her dönemin temel bir çatışması olduğunu ileri sürer.

         Erikson’a göre ergenlik döneminin çatışması kimliğe karşı kimlik karmaşasıdır. Kimlik oluşumu ergenlik döneminden çok önce başlamaktadır. Kimliğin tohumları erken dönemlerde atılmaktadır. Erikson’a göre karmaşık toplumlarda gençler bir kimlik krizi yaşamaktadır. Kendi değerlerini ve hedeflerini oluşturmadan önce bir karmaşa ve stres yaşamaktadır. O güne kadar sahip çıktıkları, kabul ettikleri düşüncelei ve yerine getirdikleri görevleri sorgulamaya başlarlar. Bu arada çocukluktan beri geliştirdikleri kişiliklerini de sorgularlar. Bu sorgulama sonucunda bazı değerler geliştirirler. Bu dönemin olumsuz sonucu ise kimlik karmaşasıdır. Bazı ergenler kendilerine yön çizmemiş gibi görünürler. Bu daha önceki dönemlerdeki çatışmaları olumlu bir şekilde çözememelerinden kaynaklanabilir veya içlerinde bulundukları sosyal çevrenin onlardan beklentilerinin, sahip oldukları becerilerinin ço üzerinde olabilir.

         Erkson, genç yetikinlik (18–26 yaş) döneminin çatışmasının dostluk kurmaya karşı yalnız kalma olduğunu söyler. Eğer genç daha önceki dönemlerde kimlik sorununu çözümlemiş ise bu dönemde kendi kimliğini kaybetmekten korkmadan diğer insanlar ile ilişki kurar. Eğer kimlik sorununu çözümlememiş ise insanlarla yakın ilişkiler kuramaz. Bunun sonucu olarak kendine döner ve yalnızlık duygusunu yaşar.

PIAGET:

         Piaget’e göre genç soyut işlemler döneminde düşüncesini eleştirir, düzeltir, kuramlar kurar. Deyim ve atasözlerinin gerçekten anlamını sezmeye başlar.

          Ergen bu dönemde birleştirici düşünmektedir. Birkaç faktörü birlikte ele alarak sorunun çözülmesi bu dönemde edinilir. Ayrıca faktörler bu dönemde birbirinden soyutlanabilir.

         Ergenlik döneminde ergen benmerkezciliği denilen herkezin ona dikkat ettiği gibi bir düşünce görülür. Bu düşünce biçimi yüzünden ergen herkesin ona baktığı, onu gözlediğini düşünür ve kendini sürekli olarak bir sahnede hisseder. Ergen başkalarının perspektifini alabilmeye başladığı için “ ya onlar ne der? “ diye düşünmeye başlar.

          Bu dönem bireysel farklılıkların artmaya başladığı bir dönemdir. Ergen bu dönemde görünen gerçeğin ta kendisi olduğu konusunda şüphecidir. Ergen görünen olayları aralarında zihninde birleştirme yoluyla çoğaltır. Yeni ve ilk bakışta görülmeyen kombinezonları düşünür.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :