- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Çoklu Zeka

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Çoklu Zeka sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK VE ÇOKLU ZEKA

Önce soralım, düşünelim:

1) Çoklu Zeka nedir?
2) Eğitimsel hedeflerle Çoklu Zeka nasıl bütünleşir?
3) Çoklu Zekaya dayalı öğrenme yaklaşımının gerekleri nelerdir?
4) Çoklu Zeka ve PDR arasında nasıl bir ilişki vardır?
5) Mesleki Yöneltmede Çoklu Zekadan nasıl yararlanılır?
6) Uygulamadaki zorluklar nelerdir?

Tekil zekanın gündemden düşmesiyle birlikte, ‘Ezberci’ sisteme alternatif olarak sunulan Çoklu Zeka Kuramının, çok kabaca yetenekleri ön plana çıkardığı söylenebilir. Eğitimin kişiselleştirilmesini ve ders veya konulara çok çeşitli yollarla yaklaşılmasını öngören kuram, çocuğun daha az yetenekli olduğu var sayılan alanlarda da yetişmesini sağlayabilmek üzere yetenekli olduğu alanlardan yararlanılmasını ve arzu edilen yeteneklerin geliştirilmesini hedefliyor.
Yeni bir yaklaşımı uygulamaya geçirebilmek, öncelikle bilinç ve anlayış değişikliğini sağlayacak, teoriyle pratik arasındaki uzun yolu kat edecek sağlam ayakkabıları gereksiniyor. Bu bölümde, öncelikle kuramın getirdiği yeni yaklaşımın ne olduğu, eğitimsel hedeflerle nasıl bütünleşebileceği ve KGR ile nasıl bir ilişkisi olduğu sorularının yanıtlarını bulacaksınız.

Şimdi cevaplayalım:

1. ÇOKLU ZEKA NEDİR?

Bireylerin bilişsel kapasitelerini araştırmaya başlayan nöropsikoloji ve gelişim uzmanı Gardner, 70’li ve 80’li yıllarda zekayı biyolojik ve psikolojik bir potansiyel olarak tanımlar. Eğitimin amacının “anlamak” olduğunu söyleyen Gardner, edinilen bilgilerin yeni durumlarda kullanılmasının gereği ve bireylerin kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmesinin önemini vurgular. Bu anlamda Çoklu Zeka teorisi, bireylere yeni bir bakış açısı ile bakılmasını gerektirir ve; kim olduğumuzu, nasıl ve niçin böyle olduğumuzu araştırarak yeteneklerimizi düşünmek ve araştırmakta bir yöntem/araç sunar. Özü gereği teori, yöntemin tıpkısıyla uygulanmasını değil, -her düzeyde- uygulayıcıların da kendi anlayış ve yöntemlerini oluşturmalarını bekler.
Gardner zekanın sayılarla ifadesine (IQ’ya) karşı çıkarak, bireylerin potansiyellerinin geliştirilmesini, durumları anlama ve kendilerini ifade ediş biçimlerini zeka olarak ele alır ve; bireysel farklılıkları öne çıkarır.

 Çoklu Zeka neleri dikkate alır ve sorgular?
Kimlik ve kişiliğimizi
Değerlerimizi
Kişisel amaçlarımızı
Hayal gücümüzü
Varolan potansiyelimizi nasıl kullandığımızı
Yetenek ve becerilerimizi
Pratikte neler yapabileceğimizi

 Çoklu Zekanın Özellikleri:

– Zeka türleri, evrim boyunca, insanların yaşadıkları çevreye tepki olarak gelişmiştir ve gerçek yaşamdaki zekaya dayanır.
– Değerlere ve fırsatlara bağlı olarak ortaya çıkar ve kültürel değerler zeka olarak ele alınan davranışları derinden etkiler.
– Zeka farklı biçimlerde ortaya çıkan çok yönlü bir bütündür.
– Zekalar birbirinden ayrışmış olarak değil; birleşerek, kaynaşarak çalışırlar.
– Çeşitli zeka alanları, genellikle bir arada ve belli bir uyum içinde çalışırlar.
– Potansiyel olarak farklı biçimlerde bulunan tüm zekalar evrenseldir ve genel profili gelişir ve değişir.
– Her insan, potansiyeli olarak çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir.
– Bir insan her alanda zeki olabilir ve çeşitli zeka alanlarından her birini yeterli bir düzeyde geliştirebilir.

 Tekil ve çoğul zekanın farkları:

Tekil Zeka Yaklaşımı (ZB) Çoklu Zeka Yaklaşımı (ÇZ)
– Belirli bir müfredatla sınırlıdır – Yaşamla iç içe çeşitli boyutları kapsar
– Ölçmeye dayalı kesin sınırlar çizer – Gözleme dayalı yorumlar yapar
– Dilsel ve mantıksal-matematiksel – Bilgi işleme ve üretme kapasitesine, bireylerin
zekaya odaklanır zekalarını nasıl kullandıklarına bakar
– Bireyleri sınıflar ve yargı getirir – Bireysel farkları dikkate alır ve önemser

 Çoklu Zekayla ilgili yanılgılar:
Gardner, ancak çoklu zekaları fark edersek daha çok öğrenciye ulaşılabileceğine ve bu öğrencilerin anladıklarını ifade etme fırsatı verilebileceğine inanır.

Yanlışlar Doğrular

1- Çoklu Zeka kuramına göre bireyler 1- Çoklu zeka teorisi klasik psikometri testlerine
yedi ayrı testten geçmelidir yer vermez
2- Zeka ilgi alanı, disiplin yada 2- Her ilgi alanı birkaç zekayı kullanabilir
el becerisiyle aynı şeydir ve her zeka sayısız ilgi alanında etkin olabilir
3- Zeka öğrenim tarzı ile aynı şeydir 3- Öğrenme stilleri tüm konuları içerir; Çoklu Zekada ise farklı bilgi türleri için farklı zekalar kullanılabilir
4- Okullarda uygulanan Çoklu Zeka 4- Böyle bir şey yoktur ve kuram bunu asla önermez
5- Çoklu Zeka standart bilim dallarını ve 5- Tersine klasik ders konularının öğretilmesini
çok çalışmayı, düzenli değerlendirmeyi ve yüksek standartlara uyulmasını savunur

 Zekalar değerlendirilebilir mi?
Zekalar kendilerine özgü oluşum türleri olduğundan, bir zekayı ya da bireyin zekalarını herhangi bir güvenilirlik derecesinde değerlendirmek kesinlikle olanaksızdır. Bazı görev türlerindeki (pratikte gözlemlenen göstergeler) performans değerlendirilebilir. Örneklenen görevler arttıkça belirli bir geçerlilik söz konusu olabilir ancak; çok dikkatli olunmalıdır. Tümüyle zeka yoksunu olarak etiketlenmek yerine bazı alanlarda yetersiz olarak adlandırılmak yeğlense de, bu tür çıkarımlar tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :