- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

İlköğretimde Resim

İlköğretimde Resim sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

            İlköğretim kademesinde Resim-iş dersinin önemi ve öğretilmesinde görülen aksaklıkların değerlendirilmesi

            Problem

            Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kağıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesi sayılabilir.

            İlköğretim kademesinde resim-iş gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.Bireyin estetik eğitimi onun doğadan yada sanat çevrelerinden haz duyabilmesi anlamına gelir.Kendini evrenin merkezi olarak duymayan çocuk için resim-iş dersi kendini dışa vurmuş,içinde bulunduğu ortamı tanıma, bir değer  olduğunun bilincine vararak kişiliği kanıtlama olması açısından önemli bir ortamdır.

            Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır.Bu durum ise çocuğu tanıtan en önemli verilerden biridir.Yani resimlerle çocuğun;toplumsal, ruhsal, bedensel, çizgisel kısaca kişilik gelişimini bize izlettirir.Bu nedenle eğitimci çocuğu resme teşvik etmeli, gerek resimle gerek başka şekillerle çocuğu çok iyi tanımalıdır.

            Resim-iş dersinde belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi için çeşitli ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir.Bu ilkeler :

–  Her çocuğun yaratıcı olduğu unutulmamalıdır:

–  Uygulamada bireysel farklar göz önünde tutulmalıdır.

–  Resim-iş dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak düşünülmelidir.

–  Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilmelidir.

–  Amaç çocuğa beceri kazandırmaktan çok yaratıcılığa yönlendirmek

olmalıdır.

–  Dersler çok ilginç duruma getirilmeli ve çocuğa göre olmalıdır.

           –  Değerlendirme de öğrenme süreci göz önünde bulundurulmalı,

sergilemeye önem verilmelidir.

           İlköğretimde sanat eğitimi (resim-iş)belli amaçlar çerçevesinde      oluşmaktadır.

          –  Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek.

          –  Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine

paralel olarak kazandırmak.

          –  Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak.

          –  Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak.

          –  İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmek.

          –  Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek.

 • Sanatın özgürlük olduğunu kavratma.
 • Sanatı yaşama katma ya da sanatın değerini anlatma.(KARA Mehmet,

İŞBİLEN Hikmet, Denizli 1992.s.11-12-15-16-17-18-19-20)

          Resim-iş dersinde konu ise bir olay, bir masal ya da günlük yaşantılar, pazaryeri, sinema, bayram, panayır, maç, lunapark, düğün v.s. olabilir.boya olarak ta kuru kalem boyası, sulu boya, pastel boya, guaj boya,çini mürekkep vb. boyalar kullanabilir.(DİKE Filiz, Denizli 1993 s.1)

         Çocuklarda yaratıcılık ise bilinç altı ve bilinç üstü birikimleri çatışması sonucu ortaya çıkar.Ayrıca çocukların psikolojik farklılıkları nedeniyle yaratıcı aşamadaki davranışları da değişken olmaktadır.Yaratıcılıkla ilgili ise bazı bulgular sabittir.Bunlar ise;

            –  Yaratıcılık için, özellikle çok çalışmak, deney, gözlem, inceleme, araştırma çabası ilk koşuldur.

–  Yaratıcı kişinin algı alanının zenginleştirilmesi algı alanının sürekli

beslenip doyurulması gerekir.

 • Yaratıcılık için hem zihinsel hem de bedensel etkinlik şarttır.
 • Yaratıcı etkinlik içine giren çocuğun davranış bakımından bazen

normalin ötesine taşan durumları doğal karşılanmalıdır.(PAÜ, Sanat Eğitimi Ders Notu s 30-31)

            Çocuk eğitiminde büyük önemi olan yaratıcılığı geliştiren bazı etmenler vardır.

            Bunlar :

            –  Algıların zenginleştirilmesi için çocukların gözlem ve hafıza eğitimine önem vermek .

 • Üretici düşünme yöntemini geliştirmek.
 • Yeni biçimler aramaya bulmaya ve bunların anlatıp yorumlatmaya

yöneltmek.

 • Sınıflarda sık sık sınav incelenip çocuklara öğretilmesi
 • Duygu ve düşünce alışkanlığı kazandırmak.
 • İmgelerin geliştirilmesi.

Birde yaratıcılığı imgeleyen faktörler vardır.Bunlarsa;

 • Malzeme ve araç yetersizliği
 • Konunun, çocuğun yaratıcılığını geliştirecek düzeyde olmaması
 • Atölye yetersizliği ve hep sınıfta çalışma zorunluluğu çocuğun yaratıcı gücünü

olumsuz yönde etkiler.

 • Elde mevcut malzemeye estetik bir değer kazandırmak için uyulması gereken ilkeler.
 • Sanat ve sanatçı ve sanat eseri ile ilgili toplumsal bağların neler olduğu hakkında

köklü bilgilere sahip olma isteği

            –    Plastik sanatlara önceden hazırlanarak yaratıcılığın olumsuz yönde gelişmesini önlemek(ARMAN Tahsin, Denizli 1994.s.11-12-13)

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :