- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

İletişim Niçin Önemlidir

İletişim Niçin Önemlidir sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

            İletişim insanoğlu için çok önemli bir kavramdır. Toplumsal yaşamda bireyler her şey için iletişim kurmak zorundadır. Adres sorma, ekmek almak, evlenme teklif etmek vs. Peki nedir iletişim?

İletişim: İki birim arasında birbiriyle ilişkili bilgi alışverişidir.

Bu tanımda bazı kavramları açıklama gereği duyuyorum.

 1. Birim: Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine “iletişim birimi” denir.
 2. Birbiriyle ilişkili olma: Alınan ve verilen mesajların birbiriyle ilişkili olması.
 3. Mesaj: İnsanların karşılıklı konuşurken birbirine söyledikleri sözler. Sözlü mesajların yanında sözsüz mesajlar da vardır.
 4. Alışveriş: İki yönlü bir süreçtir. Mesajın sadece alınışı ya da sadece verilişi iletişimi oluşturmaz.

İletişim niçin önemlidir?

İnsanlar içerik ne olursa olsun var olan bir sorunu çözmek için birbirleri ile düşünce alışverişinde bulunmalı yani iletişim kurmalıdır.

Uygarca konuşma ve tartışma becerisinin olmadığı bir iletişim sürecinde var olan bir sorun çözülmek yerine kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşebilir.

Ayrıca iletişim kişilerarasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunduğu kadar toplum sorunlarının ve kurumlar arasındaki sorunların çözümüne de katkıda bulunabilir.

TEMEL VARSAYIMLAR

İletişimde bazı temel varsayımlar vardır. Bunlar:

 1. a) İletişim kurmamak olanaksızdır: Bu varsayım davranışın karşıtının bulunmadığı başka bir ifadeyle hiçbir şey yapmamanın dahi davranış olduğunu ifade eder. Hareket etmek ya da bir şey söylemek kadar hareket etmemek ve susmakta da bir davranıştır.

Yani aynı sosyal ortamda birbirlerini algılayan kişilerin iletişim kurmamaları olanaksızdır ve sürekli bir iletişim halindedirler.

 1. b) İletişimin ilişki ve içerik düzeyleri vardır: Her iletişim faaliyetinin bir ilişki bir de içerik düzeyi vardır. İlişki düzeyi içerik düzeyine anlam verir. Yani içerik –verilmek istenen mesaj- aynı olsa da kurulan cümlelerdeki ilişki düzeyi –ast üst ilişkisi- içeriğe anlam verir.

Örneğin:

Sen eve gidecek misin?                              Konuşan kişi diğer kişiyle kendini eşit yada                                     ondan üstün görür.

Siz eve gidecek misiniz?                            Konuşan kişi diğer kişiyle eşit ama resmi bir ilişki içerisindedir ya da güçsüzdür.

Eve gitmeyi düşünüyor musunuz?             Konuşan kişi diğer kişinin karar verme özgürlüğüne saygılı fakat diğer kişi konuşan kişiden üstün.

 1. c) Mesaj alışverişindeki dizisel yapı, anlam oluşturur: Bu varsayım ilişki türünün mesajların oluşturduğu sıraya göre değişebileceğini ifade eder. Bir mesajın hangi mesajda önce ya da sonra geldiği o mesajın anlamını etkiler.

Örneğin öğretmen; Para aldığı için mi öğretir

                               Öğrettiği için mi para alır

Burada para alma ve öğretme mesajlarındaki sıralama iletilmek istenen mesajı etkiler. Bu iki insanın davranışları arasında fark yoktur sadece davranışları farklı sıra içinde gördüğümüzden farklı anlamlar çıkartırız. Toplum tarafından öğrettiği için para alan öğretmen daha üstün tutulur.

                        d )Mesajlar iki tiptir: Bu varsayım sözlü ve sözsüz olmak üzere iki tip mesaj olduğunu ifade eder.

            Söz ister yazılı isterse konuşulsun karışık bir gramer yapısına sahiptir. Mantıksal analizlere izin verir. Düşünsel mesajları iletir.

            Yüz ifadesi, duruş gibi sözsüz mesajların mantıksal analizi yoktur, duygusal mesajları iletir.

            Sözlü iletişim akıl mantık ve düşünceyi sözsüz iletişim ise duyguları ve ilişkileri etkili ifade etme aracıdır.

 1. e) Eşit ve eşit olmayan ilişkiler: Kişiler birbirlerini denk görürlerse eşit ilişki içerisinde iletişim sürdürürler. Yani “ben zekiyim konuştuğum da zeki” gibi. Kişiler birbirlerini denk görmüyorlarsa eşit olmayan bir ilişki içerisinde iletişimi sürdürürler.”ben zekiyim konuştuğum ahmak” gibi.

İLETİŞİM TÜRLERİ

İletişimin birçok sınıflaması vardır. Fakat burada en çok kullanılan sınıflamalardan birisini inceleyeceğiz. Bu sınıflama iletişim türlerini dörde ayırır.

 • Kişi içi iletişim: Bir insanın düşünmesi, duygulanması, kişisel ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem yaparak kendi içinden mesaj alması ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesi süreci kişi içi iletişimdir.

İnsanın çevresiyle kuracağı iletişim kendi içerisinde başlar. Kişilerarası iletişim sürecindeki bir insan kısa sürelerle hem alıcı hem verici durumundadır

 • Kişilerarası iletişim: Genel bir tanımıyla iki birimini de insanların oluşturduğu iletişim sürecine “kişilerarası iletişim” denir. Karşımızdaki kişinin söylediklerinden, yüz ifadesinden duruşundan nasıl bir tepkide bulunduğu anlaşılır.

Tubbs ve Moss ( 1974 ) bir iletişimin “kişilerarası iletişim” sayılabilmesi için şu 3 ölçütün gerekli olduğunu belirtmişlerdir:

 1. Kişilerarası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz-yüze olmalıdır;
 2. Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı mesaj alışverişli olmalıdır.
 3. Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır; Bu iki tür mesaj dışındaki mesajların kullanıldığı iletişimler kişilerarası iletişim sayılmaz.

SÖZSÜZ İLETİŞİM

İnsanların konuşmadan yüz, beden, duruş, göz teması vs. ile verdikleri mesajlardır. Sözsüz iletişimi 4 alt başlıkta inceleyebiliriz:

 1. Yüz ve beden: Yüzümüzdeki ifade, el ve vücut hareketlerimiz, vücudumuzun duruşu, göz temasımız “yüz ve beden” kullanılarak kurulan bir iletişimdir. Örneğin hoşlanmadığımız bir olay karşısında yüzümüzü ekşitiriz ya da hiç konuşmadan karşımızdaki insana kolumuzu kaldırıp gel veya git mesajını iletebiliriz.
 2. Bedensel temas: Farklı bedensel temaslar kurarak karşımızdaki kişiye çeşitli mesajlar veririz. Örneğin el öperek karşımızdaki kişiye sen üstünsün sana saygılıyım mesajını iletebiliriz. Veya bir kişinin sırtını sıvazlayarak ona sana güveniyorum sen dostumsun mesajını iletebiliriz.
 3. Mekan kullanımı: İnsanlar kendi çevrelerinde oluşturdukları boş mekanlar sayesinde iletişim kurarlar. İnsanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak yani yakın ya da uzak durarak bir takım mesajlar iletiriz. Örneğin tanımadığınız bir kişi aniden size yaklaşarak çok yakın bir mesafeye gelerek bir soru sorduğunda geri çekilme ihtiyacı duyarız. Böylece ona seni tanımıyorum veya sana güvenmiyorum mesajı iletebiliriz.
 4. Araçlar: Rozetler, takılar takarak belli kıyafetler giyerek karşımızdakine mesajlar iletiriz. Örneğin bir kişi futbol maçı izlemeye giderken taraftarı olduğu takımın formasını giyerek hangi tarafta olduğu mesajını iletebilir. Ya da alyans takan biri evliyim mesajı verebilir.
 • Örgüt-içi iletişim: Öncelikle örgütü tanımlayalım: İş ve işlev bölümü yaparak bir otorite hiyerarşisi içinde ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur.

Bu tanımdan yola çıkarak örgüt içi iletişimi bir iş yerinde, dernekte işçi ve işveren yani ast- üst ilişkisi içerisinde iletişim kurulması şeklinde tanımlayabiliriz. Örneğin patronun işçisine emir vermesi diyebiliriz.

 4)  Kitle iletişimi: Bir takım sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir. Örneğin tartışma programları, gazeteler ve dergiler.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :