- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Görüşmede Uyulması Gereken Etik Kurallar

Görüşmede Uyulması Gereken Etik Kurallar sitemize 23 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 2 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

GÖRÜŞMEDE UYULMASI GEREKEN ETİK KURALLAR

 • Görüşmeyi yapan kişiyle görüşmeci arasındaki her türlü bilgi alışverişi kesinlikle bir dizi etik kurallar ve sorumluluklar içerisinde yürütülmelidir.
 • Mesleki olarak etik kurallara uymak bunları izlemenin gerekliliğinin yanı sıra böylesi kuralların olmasının aynı zamanda önemli yararları vardır.
 • Görüşme sırasında görüşmeci ile görüşmeye başvuran kişi arasında bir iletişim yürütülürken bir ilişki gelişmektedir, bu nedenle görüşme sırasında sorumlu ve dürüst davranmak gelecek ilişkilerin de garantisi olmaktadır.
 • Öte yandan etik kuralları çiğnemek ve sorumsuz davranmak bir anda yarar sağlıyor gibi görünse de gelecek için önemli bir tehlike oluşturur.

Görüşmecinin Uyması Gereken Kurallar

 1. Yalnızca yapabileceğiniz ve yapmaya gönüllü olduğunuz sözler verin. İlerde yerine getiremeyeceğiniz sözler verip, tekliflerde bulunmayınız. Bir iş olanağından emin olmadan, başvuran kişiyi, zamansız umutlandırmamalıyız. Bu dürüst ve sorumlu bir davranış değildir. O anda size cazip gibi görünen ama kesin ve net olmayan teklifleri görüşmeciye sunmayınız.
 2. Güven ortamı sağlanmalıdır:

Kendinizle ilgili ya da kurumlarla ilgili özel ve gizliliği olan bilgileri görüşmeciye vermemelisiniz. Ayrıca görüşme sırasında bireyin kendi özelini açmasına (sonradan suçlanabileceği) teşvik edilmemesine özen gösterilmelidir. Görüşme sırasındaki bilgiler bunları duyması gerekmeyen kişilere aktarılmamalıdır. Görüşmecinin ifade ettiği sorunlar ancak onun izniyle işverene aktarılabilir.

Öte yandan işe başvuran kişiler, aldıkları işe hazırlık kurslarında ya da görüşmeler sırasında başvuruda bulundukları kurumlarda ilgili bilgileri korumak zorundadır (o iş yerinin özellikleri-kazancı-ileriye dönük planları vb.)

 1. Görüşmeye gelen kişinin özgürce konuşabilmesine izin verilmelidir.

Görüşmeyi yapan kişi görüşmecinin vermek istemediği bilgileri vermesi için onun zorlamamalı. Örneğin: Sence burada sorun yaratan kişi kim?

Ya da –Senin alanındaki sorunlar neler ve bunların nedenleri sence nedir? gibi.

Tabii ki görüşmeye gelen kişiyi konuşması için ikna etmek önemli ancak onun vermek istemediği y ada sonradan suçlanabileceği türden bilgileri vermesi için ikna edilmeye zorlanması yanlış.

 1. Görüşmeye gelen her kişiye saygılı davranmalıyız.

Danışmanın görevi, görüşmecinin ortaya iyi bir performans koyabilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra onların biraz kendini rahat ve anlaşılır hissedebilmelerini, güven duymalarını sağlamalıdır.

Görüşmecinin iyi soru sorması gerekir. Sorularını bireyin açıkça anlayabileceği ve yanıtlayabileceği türden hazırlamalıdır.

Danışmaya gelen kişinin kafası karışıktır, heyecanlıdır, öncelikle onu rahatlatıp, iyi yapabilmesine, kendini ve özelliklerini açıkça ortaya koyabilmesine yardımcı olacak sorular yöneltilmelidir.

ETİK (MESLEK AHLAKİ)

Altın Kural: Bu davranışım, başkaları tarafından bana yapılmasını istediğim bir davranış mı?

Mesleki Ahlak: Bu davranışım benim dışındaki tarafsız meslektaşlarım tarafından acaba nasıl değerlendirilir?

Toplumun Yararı: Eğer toplumdaki herkes böyle davransa, toplum işlevlerini sürdürebilmeye devam edebilir mi?

Yaratıcılık Kuralı: Bu davranış en fazla sayıda insana uzun süre en büyük katkıyı sağlar mı?

Test Etme Kuralı: Eğer bu davranışınızı bir TV kanalında anlatmak zorunda kalsanız, kendinizi ne denli rahat hissederdiniz?

Eğer mesleğinizi icra ederken bir etik sorunla yüz yüze kalırsanız bu kurallar sizin karar vermenize yardımcı olabilir.

İŞTE İZLEME

 1. İşte ne yapıyorsunuz?
 2. İşinizde neleri zor buluyorsunuz?
 3. En çok ne yaparken keyif alıyorsunuz?
 4. İşinizle ilgili neleri ilginç buluyorsunuz?
 5. İşiniz ne tür beceriler gerektiriyor?
 6. Bu iş için nasıl bir eğitim özgeçmişi gerekiyor?
 7. Bu işte başarılı olabilmek için neler yapılmalı?
 8. Sizden sonra bu işe girmeye hazırlanan bir kişiye neler yapmasını, neler hazırlamasını önerirsiniz?
 9. Bana çalıştığınız işyerini tanıtır mısınız? Bu iş nasıl bir sanayi kolunda yer alıyor? Mesleğinizi tanıtır mısınız?
 10. Bu işe nasıl girdiniz?

GÖRÜŞME

Amaç

 • Grup üyelerinin tanıtılması
 • Etkili dinleme becerilerinin geliştirilmesi
 • Kendini tanıtma, ortaya koyabilmede beceri kazanma
 • Birlikte çalışma, iş-birliğine girme kurallarının kazanılması

Süre: Grup üyesi sayısına göre değişir; 1 saat ya da daha fazla sürebilir.

Malzeme: Yazım araç gereci

Çalışma biçimi: İkili çiftler oluşturularak çalışılır.

Gruba yapılan açıklamalar:

İkili eşler oluşturunuz. Burada iki rol var. Birisi görüşme yapan muhabir diğeri de soruları yanıtlayan, görüş veren kişidir. Muhabir rolündeki kişi her türlü soruyu sorabilir. Ancak görüşme yapılan kişi bunları yanıtlamayı reddedebilir. Özellikle de özel yaşama ilişkin olanları. Bu çalışma 3 dakika sürer. Sonra roller değiştirilir. Bunun sonucunda eşler birbirlerini gruba tanıtırlar.

Uygulama:

Görüşmeye başlamadan önce görüşmeyi yapacak kişi soruları hazırlar. Bu çalışmada belirli amaçlar belirlenir. Sunum yapılırken bu amaçların karşılanıp, karşılanmadığı test edilir. Sunum sırasında düzeltilmek istenilen noktalar düzenlenir. Amaca ulaşabilmek için büyük gruptan da tanıtılan bireye sorular yöneltilebilir. Sonra bir sonraki çift sunumunu yapar.

 • Bu çalışmaya başlanırken eğitimci görüşme yaparak konuları saptar. Daha sonra olumlu bir güven ortamı hazırlar. Böylece amaçlar konulur ve bu amaçlara ulaşılabilmesi için çalışılır.

Sonuç:

Tüm çalışmalarla ilgili gözlemler paylaşılır.

(Bu çalışma grubun oluşumu ve grubun çalışma amaçlarının belirlenmesi için bir başlangıçtır).

GRUP KURALLARININ OLUŞTURULMASI

Amaç:

Olumlu açık bir grup oturumu için bir ortam oluşturulması. Böyle bir ortamda, iletişim kurularak işbirliğine girilmesi.

Süre: 30 dakik

Malzeme: Büyük bir kağıt

               2 renkli kağıt her bir üyeye

               Kalem

Yöntem:

Bireysel ve grup tartışması

Uygulama:

 • Tahtaya iki ayrı kağıda yazılmış olan, iki yarım cümle yazıp asın.
 1. Bu grupta kendini açıkça ifade edebilmem için, en önemli olan……………………
 2. Bu grupta kendini sınırlandırılmış hissederim, eğer…………………………
 • Her grup üyesi elindeki iki ayrı kağıda her iki cümleyle ilgili tamamlamalarını yazsınlar. Sonra tahtadaki cümleyle ilgili olan kağıdı o kağıda tuttursun. Ellerindeki kağıtları uygun olanla tuttursunlar.
 • Daha sonra grup lideri (eğitimci) grupla çalışmada bu kuralların neden önemli olduğunu tartışsın. Grubu da tartışmaya katarak grup kurallarını birlikte oluştursunlar. Daha sonra grup tarafından bulunup ortaya koyarak hepsini yazıp duvara assınlar. Kurallar listesinin altına tüm üyeler adlarını yazıp, imzalasınlar.
 • Kurallar
  • Bu kurallara nasıl uyulacağı
  • Herkesin kurallara uyma sorumluluğu

belirtilmelidir.

Grup Yaşantısının İyileştirici Gücü

Bir grup yaşantısının iyileştirici gücü ancak bireyin koşulların farkına varmasıyla gerçekleşebilir;

 1. Birey grubu çekici bulursa
 2. doğal olarak grup tarafından kabul edildiğini hissederse
 3. Kendisinden ne beklendiğini ve kendisinin başkalarından ne beklediğini bilirse
 4. Tamamıyla ait olduğunu hissederse
 5. sorunlarını grup içerisinde tartışabilecek kadar kendini güvende hissettiklerinde ve gerektiği yerde kendilerine yöneltilen geribildirimleri kabul ettiklerinde
 6. Grup yaşantısı için kendilerini hazır hissedebilme sorumluluğunu duyduklarında
 7. Grup yaşantısına, sorunlarını açıkça tartışmayı, kendilerine bazı davranış amaçları koymayı, yeni davranış biçimlerini uygulamaya gönüllü olmayı, yardım etmeyi ve diğer grup üyelerini de yardım etmeye zorlamayı kabul ederek başlamalarında
 8. Anlamlı bir katılım yaşadıklarında
 9. Büyüme sorumluluğunu yükümlenebildiklerinde ve grup ortamından büyüklerine yardımcı olabilecek bir biçimde yararlanabildiklerinde
 10. Diğer grup üyeleriyle bağdaşım, daha iyi iletişim ve gelişim sağladıklarında
 11. Kendi kişiliklerinin koruyamadıkları yönleriyle ilgili ve sorunlarını çözme yöntemleriyle ilgili anlamlı geri bildirimler elde ettiklerinde
 12. Sorunlarını açıkça tartışabildiklerinde
 13. Değişme için gerekli olan güdülenmiş gerilim yaşayabildiklerinde ve bu gerilimle başa çıkabileceklerine inandıklarında ve amaçlarına ulaşmada bu gerilimin yaşanmasına değeceğine inandıklarında
 14. grubun normlarını anlayıp, kabul ettiklerinde mümkündür
 • Grup ortamında direnç gösteren bireyler genellikle değişmekten korktuklarında tepkide bulunurlar. Bu bir tür değişmenin acı vereceğinden ya da iyi olmayacağından korkmaktır.

GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ

 

 • İnsanların kendi kişilik özellikleriyle ilgili geliştirdiği kavramların ya da değerlendirmelerin çoğu çevrelerindeki kişilerle olan ilişkileri sonucu elde ettikleri geribildirimler yoluyla kazanılmıştır.
 • Günlük yaşam içerisindeki etkileşimler çevredeki kişilerin bizim davranışlarımızla ilgili tepkilerini anlayabilmemiz için yeterli değildir. Ancak yapılandırılmış grup yaşantısı içerisinde birey günlük yaşam içerisindeki davranışlarını daha iyi anlayabilir.
 • Grup toplumun ufaltılmış bir örneğidir. Birey belirli bir davranışını diğer insanlardan gizlemeye çalışırken diğer bir grup üyesinin benzer bir davranış sergilediğini gördüğünde ve grubun da bu davranışı onaylamadığını anladığında, kendisini aynada görmüş gibi olacaktır. Bu da onun kendisini daha yakından incelemesine ve anlamasına yardımcı olur.

Örneğin: “İşte ben de tam öyle yapıyordum ya da düşünüyordum” diyebilir. Bunu gruba açabilir de açamadan kendi içinde değerlendirebilir de.

 • Grup yaşantısı bireyin bir kimlik kazanabilmesinde yardımcı olur. Benliğini keşfeder, kendini gerçekleştirir ve nereye yöneleceğini belirler.
 • Psikolojik olarak grup rastgele oluşmuş olan bir insan topluluğundan daha farklı bir yapıya sahiptir. Yani bir araya gelmiş her türlü insan topluluğu grup değildir.
 • Grup, belli sayıda, birbiriyle ilişkili, bağlantılı, benzer kimlikleri olan, bir amaca ulaşabilmek için bir araya gelmiş insan topluluğudur.
 • Grup üyeleri bazı müşterek tutumları ve değerleri paylaşırlar, birbirlerini kabul ederler ve çeşitli yollarla ve çalışmalarla birbirleriyle etkileşimde bulunurlar.
 • Her bir üye kendi kişisel gereksinimlerine doyum aramanın yanı sıra, kendilerine benzer sorunları olan bireyleri de kabul ederek onların gereksinim karşılayabilmelerinde destek olur.

Yani hem yardımcı olur hem de yardım eder.

 • Genellikle gruplar başlangıçta birer insan topluluğudurlar. Grup geliştikçe, üyeler birbiriyle iletişime girdikçe, gruba özgü sistemler geliştikçe grup olma özelliği kazanırlar.

Bu özellikler:

 1. Dinamik etkileşim
 2. Ortak amaç
 3. Amaçlara ulaşabilmek için bireyin kendisini tanıması
 4. çevrede kendisi için varolan olanakları tanıması
 5. Kendine uygun seçimler yapabilmesi
 6. Bu seçimleri gerçekleştirebilme yollarını bulması
 7. Tüm bunları yapabilmek için güdülenmesi
 8. Harekete geçebilme yetisini kazanabilmesi
 9. Verdiği kararları uygulamaya koyup, yürütmesi
 10. Kendini gerçekleştirmesi

Neden Grup?

 • Grup içerisinde öğrenme ve gelişme insan için önemlidir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Hep gruplar içerisinde yaşar. Gruplar onun rahatını bozar, yine o gruplar içerisinde iyileşir.
 • İnsan doğası itibariyle toplumsaldır. Kişilik, insanın çevresindeki kendi için anlamlı olan kişilerle kurduğu etkileşimlerin bir ürünüdür.
 • İnsanın yakın ilişkilere duyduğu gereksinim diğer biyolojik gereksinimleri kadar yaşamsal önem taşır.
 • Görüyoruz ki insanın kişiliği diğer insanların değerlendirmelerinden, algılarından ve bunların ona geri iletiminden yoğun bir biçimde etkilenmektedir.
 • Grup insanın kendisiyle ilgili algılamalarını tartışabileceği ve çevresinden de kendisinin nasıl algılanmakta olduğunu, aldığı geri bildirimlerle anlayabileceği bir ortamdır.

Grubun Kişilik Gelişimine Katkıları

 • Grup üyelerine geniş ölçüde o anda oluşan ve süren yaşantılar sunar. Farklı ortamdan gelen bir grup insan ortak bir amaç etrafında toplanırlar. Bir gruba ait olma duygusu onların büyümelerini ve gelişmelerini kolaylaştırır.

 

İnsanın Kendisini Keşfetmesi ve Geribildirim

 • Grup bireyi gereksinimlerini karşılayabilmesi için yüreklendirir. Ait olma-kabul edilme-olumlu, olumsuz tüm duygularını ifade edebilme bireyin kendisini keşfedebilmesini kolaylaştırır.
 • Destekleyici, kabul edici bir ortamda etkileşime girmek bireyin kendisiyle yüzleşmesini kolaylaştırır.
 • Böyle bir ortamda olası seçenekler bulunmaya çalışılır. Bu seçeneklere ulaşılacak yollar izlenir.
 • Ancak kabul ortamında insanlar maskelerini çıkarabilir, savunmalarından vazgeçebilirler
 • Birey belirli bir sorunun yalnızca kendisine ait olduğunu düşünürken görür ki başkaları da benzer sorunlar yaşamaktadırlar.
 • Bu dünyada yalnız olmadığını görür.
 • Tüm bunların paylaşılabilmesi, bireyin kendini güçlü hissetmesine yarar, onu yüreklendirir.
 • Herkesin birbirine benzer ve birbirinden farklı sorunları vardır. Her birey için bunlar önemlidir. Ancak grup ortamında tartışılabilir. Bireyin göremediği birçok çözüm yolunu görebilmesine yardım eder.

Gerçeğin Test Edilmesi

 • Grubun bireye en önemli sağladığı yararlardan birisi de sorunların yalnızca tartışılmakla kalmaması, aynı zamanda bazı davranışların, bazı yolların grup içine sınanmasını da sağlamasıdır. Yani gerçeğin sınanan biçimi ile grupta yaşanmasıdır.

Sorumluluk Üstlenebilmek

 • Gerçeğin test edilmesi sırasında grupta yaşanan bazı davranışların dış dünyada uygulanabilmesi sınanır. Aynı zamanda birey kendisi için var olan olumlulukları ve olumsuzlukları da görerek, değerlendirerek, sorumluluk yüklenebilir. Yani kendi yaşamının sorumluluğunu taşıma gücü kazanarak harekete geçer.

Bir Grubun Başarıya Ulaşabilmesi Nelere Bağlıdır?

 1. Açık ve teşvik edici amaçların konulması: Gruba katılan üyeler neden bir arada olduklarını bilmelidirler. Bu amaçların önemine birlikte inanmalıdırlar. Eğer grup amacını bilmezse ve bu amacın herkes için çok önemli olduğuna inanmazsa işleyemez, gelişemez.
 2. Bir sonuca kitlenmiş grup yapısının oluşturulması: Grup çalışmaları üyeleri bir sonuca taşıyabilmelidir. Grup üyeleri kendilerinden beklenenleri açıkça bilmelidirler. Kendilerinden istenilen görevleri yapmalıdırlar. Eğer grup üyeleri yaptıkları işi ciddiye almazlarsa başarıya ulaşamazlar.
 3. Grup üyelerinin yeterli olmaları: Başarıya ulaşan gruplarda tüm üyeler amaçlarını gerçekleştirebilmeye kilitlenirler. Grup üyelerinin hepsi amaca ulaşabilmek için gerekli olan becerileri kazanabilmeyi başarırlar.
 4. Grup üyelerinin birlikte katılımları: Başarılı gruplarda tüm üyeler yapılan etkinliklere, işlere katılırlar. Grubun amacı kendi bireysel amaçlarından ve çıkarlarından önde gelir. Bu kendini feda etmek değildir. Çünkü onların bu çabaları kişisel gelişimleri için değerlidir.
 5. İşbirliği ortamı sağlanabilmelidir: Yani bu bir tür ekip çalışmasının sağlanmasıdır. Başarılı ve etkili grup ortamlarından grup üyeleri birbirlerine güvenirler ve birbirlerini desteklerler. Eğer herkes kendini kurtarmaya ve kendi çıkarını gözetmeye çalışırsa grup etkili olmaz.
 6. İyi ve başarılı olmanın ölçütü belirlenmelidir: İyi bir takım çalışmasında aynı zamanda her üye kendisinin en iyi performansı (yani belirgin bir işi yapıp ortaya koyması) ortaya koymasına da çalışılmalıdır. Her üyeden yapabileceğinin en iyisini yapması beklenir. Üyeler yapabileceklerinin en azını yaparsa grup başarısız olur.
 7. Dış destek ve kazanılan becerilerin dışardan fark edilerek değerlendirilmesi: Başarılı gruplar kendilerini takdir edecek izleyiciler isterler (bunlar patron, evdekiler, arkadaşlar, eğitmenler olabilir). Hiç fark edilmeden ve destek görmeden grup engellenir ve morali bozulur.
 8. İlkeli bir lidere gerek vardır: Başarılı grupların amaçlara uygun bir görünüm (vizyon) geliştirebilen liderleri vardır. İşin başarıya ulaşabilmesi için gerekli değişimleri ve oluşumları hazırlarlar. En önemlisi grup üyelerinin yeteneklerinin ortaya çıkabilmesi için uygun koşulları hazırlarlar.

 

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :