- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Etkili Öğretmenlik

Etkili Öğretmenlik sitemize 23 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

 

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK

 

OLUMSUZ DAVRANIŞ NEDİR?

  • Başkalarının haklarını engeller ve onların güvenliğini tehdit eder.
  • Kendi kendini yaralayıcıdır.
  • O anki durumun gerektirdiklerinin tam aksini yaratır.

     Olumsuz davranan öğrencilerin gruba ait olma ile ilgili yanlış inançları vardır. Genel olarak olumsuz davranışın kısa vadeli 4 amacı olduğu söylenebilir:

1-) Öğrenci ilgi çekmek istemektedir.

2-) Öğrenci güç peşindedir.

3-) Öğrenci intikam yolları araştırmaktadır.

4-)Öğrenci umutsuzdur, sizin onunla uğraşmanızı istemez, bunun için yetersizliğini vurgular.

     Öğrencinin bu dört amaçtan hangisini izlediğini anlamak için davranışın sonucuna, yani ilk önce kendi hislerinize, sonra da olumsuz davranışa gösterdiğiniz tepkiye öğrencinin karşıt tepkisine bakın. Hissettikleriniz, olumsuz davranışın nedenini anlayabilmek için önemli ipuçlarıdır. Hisleriniz ve davranışına gösterdiğiniz tepkiniz, başka türlü elde edemedikleri önemi kazandırmış olabilir.

 

1-) İLGİ:

  

     Herkesin, özellikle de gençlerin ilgiye ihtiyacı vardır. Eğer öğrenci başarı ile ilgi çekemiyorsa her yolu deneyecektir. Örneğin; Ahmet, sınıf sessiz bir çalışma yaparken gürültülü bir şekilde çöp sepetine yürür ve kalem açmaya başlar. Siz de daha önce olduğu gibi onu uyarırsınız. Bazı öğrenciler gülüşür, Ahmet, gülümseyerek yerine döner. Öğretmenin sinirlenmesi, diğer öğrencilerin gülüşmesi Ahmet’in ilgi çekmek istediğini kanıtlar.

     Bazı öğrenciler ilgi çekmek için pasif yöntemler kullanabilirler. Örneğin; Tolga, sürekli defterini kaybeder, siz de bulmasına yardım edersiniz. Gül, sıraya girmede hep gecikir, siz de ona ‘Hadi!’ demeyi sürdürürsünüz. Öğrenciler, öğretmenlerinin bu tepkilerini gördükçe davranışlarının doğru olduğuna inanırlar.

     Bu öğrenciler olumlu davranışlar ile yeterli ilgi toplayamadıkları için olumsuz davranışlara başvurmaktadır. Olumsuz veya ‘iyi’ davranışları onların istedikleri anda fark edersek öğrencide şöyle bir düşünce oluşur;

     ‘Fark edildim. Şimdi önemliyim.’

     Kısacası; öğrenciyi beklemediği bir zamanda olumlu bir davranışta bulunurken fark edin. Böylece, onun sadece olumsuz davranışını değiştirmekle kalmamış, düşünce ve amaçlarını da yönlendirmiş olursunuz. Bu durumda;

   Yararlı bir davranış bile olsa talep üzerine ilgi göstermeyin. Öğrencilerin içten güdülenmelerine yardım edin. Onları beklemedikleri anda fark edin. Onları ‘iyi çocuk’ oldukları zaman yakalayın.

   Öğretmen, Ahmet’in sınıfta ayağa kalkışını görmezden gelip, daha sonra bir sınıf tartışması sırasında onun katılımını fark edebilir. Böylece Ahmet kendi istediği zaman değil, işbirliği içinde bulunduğu zaman ilgi çekmiştir.

Unutmayın, davranışa sinirleniyorsanız öğrenci ilgi çekmek istiyordur, ama olumsuz davranış sonucu tansiyonunuz fırlamış ve kızmışsanız anlayın ki, öğrenci güç peşindedir.

2-) GÜÇ:

     Güç aramasında bulunan öğrenci, otoriteye baş kaldırdığı, kurallara direndiği talimatlara uymadığı zaman kendini önemli hisseder. Bizim de tepkimiz kızgınlıktır, öğrenciyi zorlamaktır. Güç gösterileri sınıfta gerilim ve hoşnutsuzluk yaratır. Güç arayışındaki öğrenci, baş edilmesi en zor öğrenci olabilir.

  • ‘Yemek sırasına girin’ – ‘Ödevini düzgün yaz!’
  • ‘Ya girmezsem.’ – ‘Nasıl istersem öyle yazarım.’

         Bu öğrenciler kontrol ettikleri zaman ait olduklarını düşünürler. İşin nereye varacağını görmek için başkaldırırlar ve mücadeleden vazgeçeğinizi bildikleri sınıra kadar sizi zorlarlar. Güce güç ile yanıt vermek -‘Sen nasıl beni dinlemezsin! Ben öğretmenim!’– onlara gücün yararlı ve etkili olduğunu göstermektedir.Böyle bir durumda öğrenciler, güç gösterisini tırmandırmaya karar verebilirler. Gösteri, bizim yenilgiyi kabul etmemizle sonuçlanırsa gücün işe yaradığına inanırlar.

     Bazen de öğrenciler, çatışmaya karşı isteksizliğimize güvenerek bazı şeyleri geçiştirmek isterler. Örneğin; öğrencinin dördünce kez yazdığı ödev hala düzensizdir ve biz artık bıkıp ödevi kontrol ederiz veya bazen uğraşmamak için baştan kabul ederiz. Bu durumda da öğrencinin ‘meydan okuyucu’ tarzı kazanır. Bu durumda;

     Güç çatışmasına girmeyin. Olumsuz davranışın sonuçlarının ortaya çıkmasına izin verin. Onlardan başka bir iş için yardım isteyerek işbirliğini başlatın.

     Tarafsız çatışma olmaz. Örneğin; düzensiz bir ödevi sakin bir biçimde reddedin. Daha sonra ondan herhangi bir konuda yardım talebinde bulunun; sınıf tartışmasında ona önderlik önerin, başka öğrencilere öğretmenlik yaptırın, bir projeyi başlatmasını önerin; kısacası enerjisini başka yere yöneltin.

3-) İNTİKAM:      

 

     Ne yaparsanız yapın bazı öğrenciler sizi diktatör olarak görebilir. Yenilgi ve umutsuzluk duyguları içinde bilerek ya da bilmeyerek intikam amacını güdebilirler. Sizi yenemezler ama incitebilirler;

     ‘Benden nefret ediyorsun ve karşında olmamamı istiyorsun. Bunu sana ödeteceğim.’

     Yaraları gerçek veya hayali ne olursa olsun, bu öğrenciler kötü davranıldıklarına inanırlar. Kendileri nasıl incinmişse başkalarını da aynı şekilde incitmeye karar vermişlerdir.

     Öğrencilerin intikam yolları, fiziksel, sözlü veya edilgen olabilir.  Tümüyle sessiz bir şekilde bakışlar fırlatıp, hareketler yapabilirler. Örneğin; öğrenci , somurtkanlığının en sonunda öğretmenini etkilediğini görünce kendi kendine ‘İşte beni teneffüse çıkarmadığı için öcümü aldım.’ diye düşünür. Başka bir öğrenci, diğer öğrencileri rahatsız ederek, sıraya yazarak öğretmenden intikam almaya çalışır. Sonuç aynıdır; öğretmen kırılmış ve onuru incinmiştir. Bu durumda;

   İncinmiş hissetmemeye çalışın. Kendi intikamınızı almaya çalışmayın. Aksine iyi bir ilişki kurmaya çalışın.

     İntikam arayan öğrenci, sorunlar ve umutsuzluk içindedir. O sizden daha çok incinmektedir. Onun davranışını hak etmemiş olabilirsiniz ama siz onun için birçok ‘düşmandan’ birisiniz. Öğrenciye sınıfın bir parçası olduğunu gösterin ve sabırlı olun. Onun olumlu yönlerini ortaya çıkarın ve bunları yapıcı bir biçimde kullanması için teşvik edin.

4-) YETERSİZLİK GÖSTERİSİ:

 

     İncinmiş ve hayal kırıklığına uğramış öğrenci her şeyden el ayak çekmeye karar vermiş olabilir.

     ‘Bu kitap benim için çok ağır.’

     ‘Ben coğrafyada iyi değilim.’

     Bu öğrenciler kendileri için gerçek dışı hedefler koymuş ve çoğu kez de başarısızlığa uğramış olabilirler. Gruba uyum sağlayabileceklerine veya katkıda bulunabileceklerine inanmazlar. Umutsuzluğa kapılıp, kenara çekilirler ve ancak size sundukları yetersizlik gösterisi ile önemsendiklerini hissederler.

     ‘Yapamam’ sözcüğünün ‘Beni zorlayamazsın.’  anlamına gelmediğini fark ettiğiniz anda siz de umutsuz hissedersiniz, ancak bilinmesi gereken, öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğudur. Kendisi hakkında gerçekçi hedef koymasına yardım edin. Yaptığı işi eleştirmeyin. En küçük çabasını bile fark edip keşfedin. Ona mükemmel olması gerekmediğini, kabul edildiğini ve başarabileceğini hissettirin. En çok bu öğrencilerin cesaretlendirmeye ihtiyacı vardır. Bu durumda;

     Umutsuzluğa kapılmayın. Eleştiri ve acıma göstermeyin. Her olumlu çabayı destekleyin.

     Öğrenciler bu dört amaç içinde birinden diğerine geçiş yapabilirler. O anda nasıl kabul edileceklerine inanıyorlarsa öyle davranırlar. Aslında bu dört amaç hayat boyu geçerlidir; öğrencinin yaşına bakmazsızın öğretmen-öğrenci ilişkilerinde kendini gösterir.

 

OLUMSUZ DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ YARARLI VARSAYIMLAR:

 

   1-) Olumsuz davranışta bulunan öğrencilerin bir şekilde cesaretleri kırılmıştır. Yapıcı yollarla kendilerine grupta bir yer edinebileceklerine inanmamaktadırlar. Denemeye, yenilgiyi göze almaya, inanç ve davranış düzenlerini değiştirmeye korkarlar. Gruba ait olmak için ilgiden yetersizliğe kadar her yolu denerler.

   2-) Öğrenciler, davranışlarının getireceği sonucu bilmelerine rağmen amaçlarının farkında değildiler. Hiçbiri ‘Ben bugün gidip öğretmenle güç gösterisine gireyim.’  diye düşünmez.

   3-) Öğrenciler, evde ve okulda bu kısa vadeli dört amacın birinden diğerine atlarlar. Uzun vadede kabul edilmek isterler.

   4-) Öğrenciler, aynı amaç için çeşitli davranışlarda veya çeşitli amaçlar için aynı davranışta bulunabilirler. Örneğin; bir öğrenci sınıfa geç girerek ilgi çekmek isterken, diğeri mırıldanarak ilgi çekmeye çalışır. Ya da başka bir öğrencinin sınıfa geç girmesi, ilgi değil, güç arayışı için olabilir. Öğretmene; ‘Gördüğün gibi istediğimi yaparım.’  demek istemektedir.

   5-) İlgi, güç, intikam etkin veya edilgen olarak izlenebilir. Bir öğrenci sürekli konuşarak, diğer öğrenci ise sessiz durarak ilgi çekmeye çalışabilir.

     Olumsuz davranan öğrenciler bir istekte bulunmaktadırlar. Davranışın arkasındaki amacı belirleyip, kendi tepkilerimizi değiştirerek bu isteğe yanıt vermemeye çaba göstermeliyiz. Öğretmenin görevi; onların enerji ve yaratıcılığını, yapıcı ve sağlıklı davranışlara dönüştürmektir.

   Öğretmenler olumsuz davranışa neden olmazlar ama bu davranışı destekleyen kişi olabilirler. Davranışı değiştirmek istiyorsak tepkilerimizi değiştirmemiz gerekir.

     Ancak, öğrenciler sizde her şeyi deneyeceklerdir ve siz bu arada bütün çabalarınızın boşa gittiğini görebilirsiniz. Fakat siz, onların söz konusu amaçlarını yöneltme çabalarınızı sürdürürseniz olumlu sonuçlara erişebilirsiniz. Eşitlik ve karşılıklı saygının hakim olduğu demokratik bir sınıf ortamı her iki tarafta da özgüven yaratacaktır.

 

OLUMSUZ DAVRANIŞLARA OLAN TEPKİLERİMİZİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN BAZI STRATEJİLER:

     Olumsuz davranışlara karşı alışılagelmiş tepkilerin dışında yöntemler denerken adım adım ilerlemekte yarar vardır. Örneğin; öğrenciler olumsuz davranışlarda bulundukları zaman konuşmanızı azaltmaya karar verebilirsiniz.bu öğrenciler, öğretmenlerinin çok konuşmasını beklerler; siz de onların beklentilerine yanıt vermeyerek onları şaşırtabilirsiniz. Böyle durumlarda konuşmanız gerekiyorsa sözcüklerinizi dikkatli seçin; kısa ve kara konuşun.

     Denemek istediğiniz yöntem için kendinize zaman tanıyın. Ancak o süre dolduktan sonra sonucu değerlendirmeye gidin. Öğrencilerin ilk tepkileri ne olursa olsun gereksiz konuşmalardan kaçının.

     Olumsuz davranışa olan alışılagelmiş tepkilerinizi değiştirmeye çalışırken şu zihinsel ve davranışsal stratejilerin uygulanabilir:

1-) Kendi kusurlarınızı tanıyın ve kabul edin; Kendinizde neyi değiştirmek istediğinize karar verin, yavaş da olsa bu yolda yürüyün.

2-) Duygularınızın amacını tanıyın ve değiştirin; Sinirlenmiş, kızgın, incinmiş veya umutsuz hissettiğiniz an amacınızı inceleyin ve bu amacı olumlu yönde değiştirmeye çalışın. Örneğin; güç arayışında bulunan öğrencilere kimin patron olduğunu göstermeye veya ilk önce teslim olup sonra karşılık vermeye kalkışmaktansa öğrencinin özgüvenini arttırmaya çalışmak daha etkili olur. Bu sayede öğrenciler, davranışlarının doğal ve mantıklı sonuçlarına katlanmak zorunda kaldıklarını göreceklerdir.

3-) Olumlu düşünün; Güven, izin almadan sınıfta bağırarak konuşmaktadır. Çok kızgınsınız, onu uyarmanız hiçbir işe yaramamaktadır. Şöyle düşünmeye başlarsınız: ‘Bu çocuğun parmak kaldırmayı öğrenmesi gerekiyor. Bağırmasına dayanamıyorum. Bana ne oluyor? Öğrencimi kontrol edemiyor muyum?’

     Böyle bir düşünce tarzının yararı olmadığını çok geçmeden anlayıp, olaya değişik yönden bakmaya çalışırsınız. ‘Eğer kızgınlığımı sürdürürsem direnmeye devam edecek. Evet, onu kontrol edemiyorum ama bu dünyanın sonu değil; güçsüz olduğum anlamına da gelmez. Umudunu yitirmiş olduğu için olumsu davranıyor. Güç çatışmasına girmeyerek ona yardım edebilirim. Ya sınıfla işbirliği yapar ya da sınıftan bir süre ayrı kalır; ona bu seçenekleri teklif ederim. Herhalde sınıfı terk edecek ama uyum sağlamayı kabul edecek. Onun güç isteğine bir çıkış yolu olarak ödevleri toplama görevini verebilirim. Böylece kendisini daha iyi hissedecek.’

   Olumsuz düşünceler, olumsuz duyguları güçlendirir. Çoğu olumsuz davranış anlaşılabilir ve düzeltilebilir.

 

4-) Bir planınız olsun; Sınıfınızda bazı olumsuz davranışlar tekrarlanıyorsa, okula gelmeden önce, tepkilerinizin ne olabileceğini, öğrencilerin sizin yeni davranışlarınıza olabilecek tepkilerini gözden geçirmeye çalışın.

5-) Beklenmeyeni yapın; Olumsuz davranışa ilk tepki, genelde öğrencinin beklediği ve onun davranışını destekleyen türdendir. Bu ilk tepkiye direnin. Öğrenciler, sizin konuşmanızı umuyorlarsa susun. Mümkünse oradan uzaklaşın veya başka bir işle meşgul olun. Kendinize düşünme fırsatı tanıyın. Yeni davranışlarınız, öğrencileri düşünmeye yöneltecektir.

 

6-) Kararlı ve arkadaşça ses tonu ile konuşun; Ses tonunuz tutum ve duygularınızın göstergesidir. Duygularınız değiştikçe ses tonunuz da olumlu olacaktır. Aynı şekilde, olumlu ses tonu olumsuz duygularınızı aza indirecektir. Örneğin; Murat uyum sağlaması gereken yerde sınıfı terk etmeyi seçmişse üzüntülerinizi belirtin. Öğrencileriniz olumsuz davransalar da onları insan olarak kabul ettiğinizi belli edin.

7-) Sözsüz iletişime dikkat edin; Sözleriniz arkadaşça olmasına rağmen yüzünüz değilse öğrencileriniz gerçek duygularınızı hemen anlayacakladır. Sözlerinizin ve vücudunuzun aynı şeyi söylemesine dikkat edin.

 

😎 Gerçekçi hedefler koyun; Kendinizi değiştirmeye karar verdiyseniz ‘ya hep ya hiç’ hedefinden vazgeçin. Örneğin; kızgınlığınızı tamamen yok etmek yerine azaltmayı deneyin. Erişebileceğiniz hedeflerle çalışın.   

 

9-) Umut kırıcı sözcüklerden kaçının; İnsanlar davranışları için sorumluluktan kaçmak amacıyla çeşitli düşüncelere saplanırlar:

     ‘Yapamam!’; Bunun anlamı genelde ‘yapamayacağım’ dır. ‘Yapamam’ derken yapmak istemediğimiz bir iş için başkalarını iyi niyetimize inandırmayı, yetersizlik iddiasında bulunup geri plana çekilmeyi isteriz. ‘Yapamam!’ derken şöyle bir düşünün; sizi önleyen nedir? Değişmeyi istemek her şeyin başında gelir.

     ‘Kafamı attırdı!’; Kafanızı attıracak hareketler yapmış olabilir ama unutmayın ki duygularınızı kontrol yalnızca sizin elinizdedir.

     ‘Denerim!’; Bu, beklene bir yenilgiye karşı sigortalanmış bir geçiştirme olabilir. Değişmek için gerçekten inançlı olmalısınız.

     ‘Bilmem, yapmak isterdim ama…’; Bunun anlamı; kibarca ‘hayır’dır. Dolaylı yollar yerine uyuşmadığımız fikirlere hayır demesini bilmeliyiz. Bizi kimse zorlayamaz.

 

10-) Dikkatinizi başka şeylere vermeye çalışın; Duygularınızın çok yoğun olduğunun farkındasınız ama konuşmamalısınız. O zaman başka şeyler düşünün ve yapın.

11-) Mizah yönünüzü kullanın; Mizah gerilimi azaltır. Okulda bir öğrenciyle çatışmaya girdiyseniz daha sonra olaya mizah yolu ile bakmayı deneyin. Sınıfın önünde bir hata yaparsanız gülüp, geçiştirin. Öğrencilerin sizin de hata yapan bir insan olduğunuzu görmelerine izin verin.

12-) Çaba ve gelişmelerinizin farkında olun; Bir öğrencinin olumsuz davranışı ile uğraşırken bazen amacınıza ulaşamamış olabilirsiniz. Başarılı olduğunuz zamanları görüp, kendinizi teşvik edin.

 

13-) Suçlu hissetmeyin; Suçlu hissetmek bazen hatayı tekrarlamanıza neden olabilir. Bir kez unutur, öğrenciye bağırdıysanız, hatanızı kabul edip, ertesi gün değişik davranmaya karar vermeniz, suçlu hissetmekten daha iyidir.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

OLUMSUZ DAVRANIŞIN DÖRT AMACI

 

Öğrencinin     Öğretmenin      Öğretmenin       Öğretmenin             Olumsuz

amacı          duyguları         tepkileri          tepkisine                davranışı

                                                       öğrencinin             yönlendirme

                                                         yanıtı                   yolları

 

 

İLGİ          Sinirlenmiş            Hatırlatmak,     Geçici olarak ol.suz       Davranışı görmezden

                                                   İkna etmek       davranışı durdurur.    gel.Umulmadık zamanda

                                                                                                              İlgi göster. Olumlu

                                                                                                               Davranışı fark et.

 

GÜÇ              Kızgın                 Teslim olmak        Güç gösterisini         Çatışmadan çekil.Gücünü

                      Kışkırtılmış         Güce güç ile       tırmandırır veya        yapıcı biçimde kullanması

                                              karşılık vermek     meydan okuyucu bir     için ona yardım et.

                                                                          tavır ile teslim olur.

 

 

 

 

 

 

İNTİKAM    İncinmiş          Karşılık vermek,      İntikam arayışını       Ceza verme, hesaplaşma

                                             Hesaplaşmak               sürdürür.              yollarından, incinme

                                                                                                          duygusundan kaçın. Güven

                                                                                                              verici ilişki kur.

 

YETERSİZLİK   Umutsuz     Vazgeçmek, hiçbir          Gelişme            Öğrencinin içinde olduğu

GÖSTERİSİ     Çaresiz       şey yapılamayacağına      göstermez         umutsuzluğu anla.

                                              öğrenci ile birlikte                                  Vazgeçme, acıma,

                                               inanmak.                                                 eleştirme. Her olumlu

                                                                                                              çabayı teşvik et.

ÖĞRETMENLERE AİT ETKİSİZ ÖZELLİKLER

 

 

Öğretmenin İnancı                         Öğretmenin Davranışı                          Öğrencilere Etkileri

 

 

Kontrol etmeliyim               İtaat talep eder. Ceza ve ödül verir.       Kazanmalı/haklı olmalıdır.

                                           Kendinin haklı, öğrencinin haksız              İntikam arar.Kaçar, yalan

                                           olduğuna inanır. Aşırı korur.                     söyler, çalar. Öz-disiplin

                                                                                                         yoktur.Adaletsizliğe inanır

 

 

Ben üstünüm              Öğrencilere acır. Aşırı korur.                    Kendine acımayı öğrenir,

                                       Sorumluluğu üstlenir. Kendi üstünlüğüne      bağımlı olur.başkalarını

                                         inanır. Öğrencileri aşağılar.                        eleştirir. Adaletsizliğe

                                                                                                          inanır. Üstün olma ihtiyacı

                                                                                                           hisseder.

Hakkım var.                Eşitlik ve dürüstlük ile aşırı               Başkalarına güvenmez.

Bana borçlusun             ilgilenir. Şartlı verir.                          Sömürüldüğünü düşünür,

                                                                                                     Sömürmeyi öğrenir.

 

Mükemmel olmalıyım       Herkesin mükemmel olmasını       Asla yeteri kadar iyi olunmadığına

                                          bekler, hata bulur.Başkalarının        inanır, mükemmeliyetçi olur.

                                          ne düşündüğüne aşırı önem verir.     Umutsuz hisseder. Başkalarının

                                          Kendi çıkarları için öğrencileri         fikrine aşırı önem verir.

                                           zorlar.

 

 

Ben önemli değilim           Gevşektir,sınır çizmede zorlanır.         Kendi istediğini elde etmeyi

                                         Öğrencinin isteklerine boyun eğer.      bekler. Başkalarının haklarına

                                         ‘Hayır’ demekten suçluluk duyar.          Saygı göstermez. Bencildir.

 

ÖĞRETMENLERE AİT ETKİLİ ÖZELLİKLER

Öğretmenin İnancı                         Öğretmenin Davranışı                          Öğrencilere Etkileri

 

Öğrencilerin karar                       Seçeneklere izin verir.                Özgüven hisseder, çabalar.

verebileceğine inanıyorum.           Motive eder.                            Katkıda bulunur. Beceriklidir.

                                                                                                           Sorun çözer.

 

Herkesle eşitliğe inanıyorum    Öğrencilere inanır,saygı duyar.     Özgüven-bağımsızlık hisleri

                                                   Seçim hakkı tanır. Sorumluluk    gelişir.Karar vermeyi öğrenir

                                                    verir. Öğrencilerden işbirliği      Kendine ve başkalarına saygı

                                                    bekler.                                        duyar. Eşitliğe inanır.

 

 

Karşılıklı saygıya inanıyorum    Eşitliği destekler,karşılıklı          Kendine ve başkalarına saygı

                                                  saygıyı teşvik eder. Suçluluk        duyar. Topluma ilgi giderek

                                                   duygularına destek vermez.        artar. Başkalarına güvenir.

 

 

Ben insanım,mükemmel olmama    Gerçekçi standartlar koyar.      Hataları gelişme için bir

cesaretine sahibim.               Olumlu yönlere yoğunlaşır.      fırsat sayar.Yeni deneyimlere

                                                     Teşvik eder, sabırlıdır.       girmekten korkmaz.hoşgörülüdür

 

 

Kendim dahil herkesin önemli    Karşılıklı saygıyı teşvik eder.       Sınır bilir ve kabul eder.

olduğuna inanıyorum              Katılımı destekler. Ne zaman       Başkalarının haklarına saygı

                                                     sınır koyacağını bilir.                       gösterir.

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :