- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Beceri Öğretimi

Beceri Öğretimi sitemize 19 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

BECERİ ÖĞRETİMİ

Sezgin Kartal

GİRİŞ

 • Öğretim süreci karmaşık bir süreçtir. Çocukların eğitimi söz konusu olduğunda öğretmen bu karmaşık yapı içindeki değişkenleri belirleyip kontrol altına alarak öğrencisinin en kısa zamanda pek çok yeni şeyi yapabilir duruma gelmesini sağlamak yani bu karmaşıklığı gidermek zorundadır.

BECERİ nedir? KAVRAM nedir?

 • Beceri, bireyin sahip olduğu yeterliliklerine dayalı olarak yapabileceği tahmin edilen veya yaptığı etkinliklerdir.
 • Kavram, bireylerin ortak tepki vermesine yol açan ilişkili uyaranlardır.

Neler BECERİ, Neler KAVRAM’dı
HATIRLAYALIM

 • İçerikte yer alan bilginin kavram (sembolik bilgi) ya da beceri (sembolik olmayan bilgi) olarak nitelenebilmesi için şu üç sorunun yanıtına bakılır;
 • Öğrenme işlemi gerçekleşirken tüm unsurlar tam olarak gözlenebiliyor mu?
 • Öğrencinin göstereceği becerinin tüm unsurları tam olarak tanımlanabiliyor mu?
 • Ortamdan dönüt alabiliyor mu?

BECERİ ÖĞRETİMİ

 • Gereksinime karar verme
 • Performans düzeyinin belirlenmesi
 • Öğrencinin öğretimde aktif hale getirilmesi
 • Öğrenciye sistematik dönüt verilmesi
 • Uyaran kontrolünün sağlanması
 • Genelleme ve kalıcılık

1.GEREKSİNİME KARAR VERME

 • Öğrencinin yaşı ve bulunduğu gelişim evresi göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencinin okul-ev ortamında hangi becerilere ihtiyacı var.
 • Aile hangi becerilerin öğrenmesini istiyor?
 • Öğrencinin gerçekten bu becerileri öğrenmeye ihtiyacı var mı?

2.Öğrencinin Performans Düzeyinin Belirlenmesi

 • Kaba Değerlendirme. Ör:Öğrenci özbakım becerilerinden hangilerini yapıyor.
 • Ayrıntılı Değerlendirme:
 • Öğrencinin becerinin ne kadarını yapabildiği gözlenip ölçülür.
 • Kavram ve beceri analizleri yapılır
 • Ölçüt bağımlı testler hazırlanır.

Beceri analizi nedir?

 • Karmaşık yada çok basamaklı becerilerin küçük, öğretilmesi kolay alt işlem basamaklarına (beceri basamaklarına ) bölünmesidir

Beceri analizi NEDEN yapılır?

 • Performans belirleme için,
 • Öğretim için,

            belirlenen uzun dönemli öğretim amacıyla ilişkili kısa dönemli amaçların belirlenmesi amacıyla da yapılabilir.

 • öğretim sonunda değerlendirme amacıyla

Beceri analizi ………

 • Bir öğretim yöntemi değildir.
 • Öğretimin planlaması ve değerlendirilmesinde öğretmene yardımcı olur.

Beceri Analizi Nasıl Yapılır?

 • Bizzat beceriyi kendimiz yaparız ve kayıt tutarız.
 • Bellekten yaparız.
 • Birisine yaptırıp gözler ve kayıt tutarız.
 • Bir uzmandan yardım alabiliriz.

BECERİ ANALİZLERİ

 • Beceriler psiko-motor yada bilişsel nitelikte olabilirler
 • Becerinin niteliğine göre beceri analizinde benimsenecek yaklaşımlar farklılaşabilir. Beceri analizi,
 • yapılış sırasına göre,
 • gelişim aşamalarına göre,
 • güçlük düzeyine göre ve
 • becerinin yapısal analizi olmak üzere farklı şekillerde yapılabilir.

Yapılış Sırasına Göre Beceri Analizi

 • İleriye doğru

            Bir becerinin tamamlanabilmesi için yapılması gereken beceri basamaklarının yapılış sırasına göre yazılması

 • geriye doğru

             Bir becerinin yapılması sırasında yer alan beceri basamaklarının, en son beceri basamağından başlanarak (en kolaydan zora doğru sıralanması ) yazılmasıdır.

 • Öğretim sırasında ipuçlarını geri çekerken geciktiğimizde öğrencide ipucu bağımlılığı yapabiliriz.
 • Genelde ters zincirlemeyi tercih ediyoruz Çünkü en hafif yardım sistemi gerekiyor.


Gelişimsel Aşamaya Göre Beceri Analizi

 • Bir becerinin gelişim aşamalarına göre beceri basamaklarının belirlenmesidir.
 • Çocuk gelişiminde bazı beceriler bir sonraki beceriler için ön koşul niteliği taşımaktadır.Ör. Örneğin çocuğun çorabı tutabilmesi için kerpeten tutuşu yapıyor olması gerekir.
 • Ön koşul beceri, bir üst becerinin öğrenilebilmesi için mutlaka öğrenilmesi gereken beceri basamağı niteliğindeki becerilerdir.


Güçlük Düzeyine Göre Beceri Analizi

 • Becerinin daha kolay edinilebilen alt becerilerinin belirlenmesidir.
 • bellekten sıralama yapabiliriz
 • beceriyi kendimiz deneyerek
 • beceriyi yerine getirmesi gereken grubun/bireyin gözlenmesi

3.Öğrencinin Öğretim Sürecinde Aktif Olması İçin Fırsatlar Sağlanması

 • Öğretim sırasında başarılı yaşantılar sağlamak
 • Uygun ve sistematik dönüt vermek,
 • Doğru davranışlara uygun pekiştireçler vermek,
 • Bir defada öğretilecek becerileri sınırlı tutmak öğrenciyi öğretimde aktif hale getirecektir.

4.Öğrencinin Davranışlarına Anında ve Sistematik Dönütler Vermek

 • Doğru tepkiler için olumlu dönüt,
 • Yanlış tepkiler için hata düzeltmesi şeklinde öğrenciye öğrenmelerin doğruluğu ve yalnışlığı hakkında verilen mesajlardır.

Genelleme ve Kalıcılık

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :