- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Bebek ve Çocuklara Yönelik Testler

Bebek ve Çocuklara Yönelik Testler sitemize 20 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

BEBEK VE OKUL ÖNCESİ ZEKA TESTLERİ

GENEL ÖZELLİKLER

Doğumdan itibaren bebeklerin zekasını ölçme çabaları olsa da bebeklik ve çocukluk dönemi ölçümleri motor becerilere dayalıdır. Bu nedenle ölçme materyali standart zeka ölçüm materyallerinden farklılık göstermektedir. Ayrıca bu dönemlerde yapılan zeka seviyesi ölçümleri ile ileriki yaşlar arasındaki korelasyon oldukça düşüktür. Cronbach (1970)’a göre bebeklik ve çocukluktaki zeka seviyeleri ile gelecekteki zeka bölümü yordanamamaktadır.

Bayley (1955)’e göre insan yaşamının ilk 3 yılında zeka dan söz edilemez, onun yerine sürekli gelişen işlev ve işlev kümelerinden bahsedilebilir. Piaget (1952)’e göre ise zekanın gelişebilmesi için çevresel uyarıcılar şarttır.

 1. BRAZELTON BEBEK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ:

http://www.youtube.com/watch?v=F_vgTelzH_E

Pediatrist Brezalton tarafından geliştirilmiştir. Bireysel bir testtir. Yeni doğan ile 3-4 hafta arasındaki süreçte kullanılır. Yeni doğanın genel gelişimini inceler. Toplamda nörolojik, sosyal motor ve davranışsal yönlere ait 47 puan verir (Buros,1978).

Sostek (1978)’e göre, ilk aylara ilişkin en kapsamlı ölçme aracıdır.

Geliştirilmiş normları yoktur.  Gruptaki bebekler brireysel olarak kendi aralarında karşılaştırılır. Güvenirliği düşüktür. Gelecekteki zeka seviyesini yordamaya izin vermez. İyi yetişmiş değerlendiriciler arasında bile güvenirlik düzeyi 0.85 ie 0.90 arasında değişir (Sostek, 1978). Duygusal motor işlevine yönelik hazırlanmış iyi ölçeklerden birisidir. Araştırma amaçlı kullanımı yaygındır.

 1. GESSEL GELİŞİM ÖLÇEĞİ

En eski ve üzerinde en çok çalışılmış bebek zeka ölçeklerindendir.  1925’te Gesell Gelişim ya da Olgunluk Ölçeği adıyla yayınlanmış ve üzerine pek çok araştırma ile revizyon yapılmıştır. Psikometrik güçlükleri bulunmaktadır. 2.5 ile 6 yaş arası çocukları gelişimsel olarak inceler. 1974’te en son revizyonu yapılmış; davranışlar “Büyük Motor”, “İnce Motor” hareketler, “Adaptif”, “Dil”, “Sosyal” olmak üzere 5 kategoride gruplandırılmıştır.  Çocuğun gelişimi sırayla 1, 4, 7, 10, 12, 18, 24, 36, 48 ve 69. Aylarda değerlendirilir.

Güncel olarak hala popüler olmasının nedeni ise, ölçeğin derinliğine yapılan gelişimsel araştırmalardan elde edilen normlara sahip olmasıdır. Bebekler sıralı ve aşamalı bir gelişim sergiler. Bu testin özelliği bu sıralama ve aşamalar için normlara sahip olması; ayrıca bebeği bu gelişim örüntüsüyle incelemesidir. Bu gelişimsel normlar pek çok çocuk üzerinden elde edilmiştir. Bu normlara göre, bebeğin veya çocuğun aşamalara göre gelişimsel hızı tespit edilir. Bebeğin gelişimi bu normlara göre ilerde ise yaşıtlarına göre ileri bir gelişim, normlara göre geride ise yaşıtlarından geride bir gelişim, normlarla uyumlu ise normal bir gelişim sergiler.

Değerlendirme, bebeğin olgunlaşma sürecine göre belirli davranışların varlığına ya da yokluğuna yönelik uygulama ile yapılır. Aldığı puan ise bebeğin “Gelişim Yaşını” gösterir. Stanford-Binet ölçeği ile benzeştiği nokta ise Gesell Gelişim Testi’nde de zihin yaşı “Takvim Yaşı”na bölünür ve 100 ile çarpılır. Böylece bireyin “Zeka Bölümü” hesaplanır.

Ölçek 49 erkek ve 58 kız bebekten elde edilen verilerle hazırlanmıştır. Küçük bir örneklem olması üstelik beyaz ve Avrupa kökenli çocuklardan oluşması psikometrik güçlüklerindendir. El kitabında, testin uygulanmasına ve puanlanmasına ilişkin bilgiler bulunmaz. Ölçek, kendi yaş ve gelişim sınırları içinde, gelişim sürecine bağlı olarak zeka seviyesini ölçer. Ancak bu zeka seviyesi geleceğe yönelik bir zeka bölümünü yordamaz. Eğitimli, tecrübeli kişilerce uygulanmalı ve davranışların gözlenmesinde standart bir yapıya ulaşılmalıdır.

 1. BAYLEY ZİHİNSEL GELİŞİM ÖLÇEĞİ

http://www.youtube.com/watch?v=KjjpNX_BQ_o

Gesell Gelişim Ölçeği ile aynı görüş üzerine temellenir. Çünkü Bayley Zihinsel Gelişim Ölçeği de bebeklerin gelişim ve olgunlaşma sürecine ilişkin normlara göre şekillendirilmiştir. Bu normlar, 40 yıllık bir araştırma sürecinin sonucudur. Bayley Zihinsel Gelişim Ölçeği, Brazelton Bebek Değerlendirme Ölçeği’nden 4 yıl önce yayınlanmıştır. Bayley Ölçeği, 2 ila 30 aylık bebekler içindir. Ölçek bebeğin “Zihin” ve “Motor” gelişimi için iki ayrı puan verir. 30 maddelik bir davranışları derecelendirme ölçeğidir.

Zihinsel gelişimle ilgili maddeler;

Bebeğin zil msesine olan tepkisi, hareket halinde olan bir objeyi gözüyle izleyebilmesi, daha gelişmiş bebekler düzeyinde sözlü olarak verilen bir komutu veya yönergeyi yerine getirmesi.

Motor gelişimle ilgili maddeler; başını kaldırabilmek, uzanarak bakabilmek, merdivenlerden çıkmak, verilen topu atmak

*Kendi alanında standardizasyonu en iyi olan ölçektir.

*Örneklem: cinsiyet, ırk, sed, kasaba-kent vs. dikkate alınarak seçilen 2-30 aylık arası, 1262 bebek

*Zihinsel ve motor gelişime ilişkin puanlar X ort= 100, SS= 16 olan standart bir puana çevrilebilir.

* Bayley (1969)’ a göre “Yarılama Yöntemiyle” elde edilen güvenirlik katsayıları:

Zihin Gelişimi Ölçeği için; Ort.= 0.88 (0.80-0.90 arasında)

Motor Gelişim Ölçeği için; Ort.= 0.84 (0.60-0.90 arasında)

*Geçerlik için el kitabında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

*Bayley ölçeğinden elde edilen normal ve normalin üstündeki puanların bebeğin gelecekteki zihin seviyesini yordama düzeyi oldukça düşüktür (McCall, 1979).

* Hakkındaki genel görüş; psikometrik özellikleri yönünden iyi geliştirilmiş bir araç olarak, zihince ve gelişimce geriliği yordayan ancak normal düzeydeki çocukların zihin gelişimini yordamada problemleri olan bir test olduğudur.

* Lale Özelli Vanlı, 1977 yılında Türkçe’ye adapte etmiştir.

Örneklem: Yozgat ve Ankara’dan seçilen 45’er kişilik bir grupta 3, 6, 9, 12 aylık bebekler

Sonuç: Farklı SED’lerden 12 aya kadar olan bebeklerin gelişimleri yönünden bir fark bulunmamıştır. Bu araştırmanın sonuçları, Bayley’in orijinal sonuçları ile karşılaştırılınca , Amerika’daki bebeklerle ülkemizdeki bebeklerin gelişim düzeyleri arasında belirtilen aylarda önemli bir fark bulunmamıştır.

 *Özetle, Bayley testi evrensel düzeyde farklı kültürlerde uygulanabilir izlenimine ulaşırız.

 1. CATTEL BEBEK ZEKA TESTİ

*Gelişimsel standart puanlara göre geliştirilen bebek zeka ölçeklerinden önemli bir tanesidir.

* Stanford-Binet testini aşağı doğru, küçük yaşlara uzatacak şekilde düzenlenmiştir.

* 2-30 ay arası bebekler için

* Stanford-Binet testinin eski versiyonlarındaki gibi bir “Yaş Ölçeği” olarak hazırlanmıştır. 2- 12 arasında her ay için 5 test, 12-19 aylar arasındaki her iki ay için 5 testten oluşturulmuştur.

*Bebeklerin zekalarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.

*1937 Stanford-Binet revizyonundaki gibi, bebeğin “Zihin yaşı/ Takvim yaşı= Zeka Bölümü” hesaplar.

*Test maddeleri, Gesell’deki gibi birbirine benzer:

“sesin farkında olmak, bir objeyi gözüyle takip etmek”, ileri aylarda “parçaların tahta üzerindeki uygun boşluklara yerleştirilmesi”, “çeşitli objeleri kullanabilme”

* Yaygın kullanılan bebek zeka ölçeklerinden olsa da, yaş ölçeği olmanın getirdiği, zihin yaşı, zeka bölümü gibi işlemlerin doğasında var olan problemleri sürdürür. Psikometrik özellikleri nedeniyle çok güçlü bir ölçek sayılmaz. Ölçeğin ölçtüğü zeka bölümü ile gelecekteki zeka bölümünü yordamak imkansızdır.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN TESTLER

*2,5 yaş – ilkokul yılları arası

* genel gelişime göre hazırlanmış olan “Bebek” zihin testlerinden ölçtükleri nitelikler, kullanılan test materyalleri ve psikometrik nitelikleri yönünden farklıdır.

* Çocukların ileri yaşlardaki zihin düzeylerini yordamada daha geçerli testlerdir.

 1. MCCARTHY YETENKLERİ ÖLÇEĞİ

http://www.youtube.com/watch?v=SnWICu_IJbM

http://www.youtube.com/watch?v=eeCPHolcwHs

 1. KAUFMAN ÇOCUKLARI DEĞERLENDİRME BATARYASI

http://www.youtube.com/watch?v=4oq9SBoVDD0

http://www.powershow.com/view/27c31-ZDMyM/Kaufman_Assessment_Battery_for_Children_KABCII_powerpoint_ppt_presentation

ÜLKEMİZDE KULLANILAN GRUP ZEKA TESTLERİ

 1. OTİS ALFA, BETA VE GAMA ZİHİN KABİLİYET TESTLERİ

OTİS ALFA TAKIM: B

OTİA ALFA FORM:1

OTİS ALFA: A ve B

OTİS BETA TESTLERİ

OTİS GAMA TESTLERİ

 1. THURSTONE TEMEL KABİLİYET TESTLERİ (TKT)

TKT 5-7

TKT 7-11

TKT 11-17

 1. ÖĞRENİME HAZIR OLUŞ TESTİ FORM: R
 2. KALİFORNİYA ZİHNİ OLGUNLKUK TESTİ
 3. DETROİT ZİHİN YETENEĞİ TESTİ
 4. THURSTONE KAVRAYIŞ SÜRATİ TESTİ
 5. PEABODY KELİME HAZİNESİ TESTİ

TÜRKÇE’YE ADAPTASYON

 1. GOODENOUGH-HARRIS ADAM ÇİZME TESTİ

ADAM ÇİZME TESTİ’NİN ÜLKEMİZDE GELİŞMESİ

 1. SOYUT DÜŞÜNME TESTLERİ (SDT)

TESTLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE İZLENEN YÖNTEM

TEST MADDELERİNİN ANALİZİ

 1. İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN AAMD UYUMSAL DAVRANIŞ SKALASI

GAZİ ERKEN ÇOCUK GELİŞMİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 1. LEITER ULUSLARARASI PERFORMANS ÖLÇEĞİ
 2. BENDER GÖRSEL HAREKET ALGISI TESTİ
 3. PORTEUZ MEZ TESTİ
 4. CATTEL ULUSLARARASI ZEKA ÖLÇEĞİ

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :