- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Baskın Öğrenme Stili Görsel Olan Öğrenciler

Baskın Öğrenme Stili Görsel Olan Öğrenciler sitemize 19 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

İnsanların bilgi edinmede, depolamada ve hatırlamada beş duyudan en çok kullandığı görme, işitme ve dokunma duyusudur. Bilgi edinmede, çevreyi tanımada bu üç duyu insanlarda faklılık göstermektedir. Sizin baskın öğrenme stiliniz Görsel. Bu tipe sahip olan kişiler düşüncelerini resimlerle oluştururlar. Öğrenmede görsellik ağır basar; okuduğunu gördüğünü iyi öğrenirler. Resimlerle sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. İnsanları, objeleri gözlem yoluyla kavrarlar. Görsel dökümanları, harita ve grafikleri, şemaları, karikatürleri severler. Anlatımların detaylarını isterler. Düz anlatım dediğimiz, okullarda öğretmenin ya da bir öğrencinin dersi anlatması yönteminden hiç yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.Harita, poster, şema grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu yolla öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Özel yaşamalarında genellikle düzenli ve titizdirler. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışmazlar.Önce masayı kendilerine göre düzenlerler daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtraş gibi araçların belli yerleri vardır ve sıra / masada hep aynı yerde durmalıdır. Çanta ve dolapları hep düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterleri düzenli ve itinalı kullanırlar. Bu nedenle evde büyükleri, okulda da öğretmenleri tarafından takdir edilirler.

Dersi dinlerken not tutun. Bu dikkatinizin dağılmasını engelleyecektir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla, konu ile ilgili anahtar noktalar için kartlar hazırlayın. Kart üzerindeki önemli kelimelerin üzerini renkli kalemlerle çizin. Renkler sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Kitap ya da notlarınızın yanına o bölümü hatırlatacak görsel sembol ya da resimler çizin. Bilgilerinizi organize etmek için poster hazırlayın. Bunları odanızın duvarına asın. Derslerde beyin haritaları vb. görsel not tutma stratejilerinden yararlanın. Çalıştığınız konuyu mümkün olduğunca imgeleminizde canlandırın.

 

Baskın öğrenme stili İŞİTSEL olan öğrenciler

İnsanların bilgi edinmede, depolamada ve hatırlamada beş duyudan en çok kullandığı görme, işitme ve dokunma duyusudur. Bilgi edinmede, çevreyi tanımada bu üç duyu insanlarda faklılık göstermektedir. Sizin baskın öğrenme stiliniz İŞİTSEL. Çevreyi tanımada ve öğrenmede  işitsel duyunun daha etkili olduğu bir öğrenme stilidir. İşitsel öğrenmesi baskın olan öğrencilerin genel özellikleri şunlardır:

            Konuşmaktan hoşlanırlar.

            Duyduklarını dinlediklerini daha iyi öğrenirler.

            Sesleri daha iyi hatırlarlar.

            Şarkı söylemeyi severler ve seslere karşı duyarlıdırlar.

            Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler.

Göz ile okuma esnasında anlamayabilirler, bu nedenle en azından kendilerinin duyabileceği bir ses ile okumaları, öğrenmelerini kolaylaştırır. Harita, poster, şema gibi görsel materyallerden yararlanamazlar. Daha çok konuşarak ve tartışarak anlarlar. Bilgi alırken dinlemeyi, okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha kolay anlarlar.Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler.

Öğretmenin ses tonuna ve vurgularına dikkat edin. Dersler için çalışma grupları oluşturun ya da kendinize bir çalışma arkadaşı bulun. Ders kasetlerinden faydalanın. Derslerini özellikle yatmadan önce, kasetten dinleyerek ya da yüksek sesle okuyarak tekrar edin. Ders sunuları hazırlayın ve bunu arkadaşlarınıza sunun.

Baskın öğrenme stili DOKUNSAL olan öğrenciler:

İnsanların bilgi edinmede, depolamada ve hatırlamada beş duyudan en çok kullandığı görme, işitme ve dokunma duyusudur. Bilgi edinmede, çevreyi tanımada bu üç duyu insanlarda faklılık göstermektedir. Sizin baskın öğrenme stiliniz KİNESTETİK / DOKUNSAL . Bu öğrenme stili baskın olan kişiler:

            Fiziksel dokunmadan, el şakalarından hoşlanırlar.

            Hareket etmeyi severler.

            Ders çalışırken kalem oynatırlar. Bacaklarını titretirler, uzun süre yerlerinde oturamazlar.

            Problemleri deneyerek çözerler.

            Duygularını davranışlarıyla belli ederler.

            Rahat giyinir, nesnelerle oynamayı severler.

Dersin anlatılması veya görsel malzemeler ile zenginleştirilmesi, kinestetik / dokunsal öğrencinin öğrenmesine yardım etmez. Çünkü ne kadar renkli ve canlı olursa olsun görsel materyaller onun öğrenmesini kolaylaştırmaz. Anlatımdan da yeteri kadar yararlanamazlar. Sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar, öğrenmelerini yeterince kolaylaştırmaz. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerinin kullanacakları yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz metotların uygulanması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, fiziksel olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler.

Ders konularını zihninizde canlandırmaya çalışın. Bu canlandırmalara hareketleri, renkleri ve duyguları katın. Mümkün olduğunca konuları uygulamaya çalışın. Öğrenmelerinize ne kadar hareket ve uygulama katarsanız o kadar başarılı olursunuz.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :