- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Başarılı Olmayı Bir Mücadele Olmaktan Çıkarıp, Yaşam Biçimi Şekline Nasıl Dönüştürebiliriz ?

Başarılı Olmayı Bir Mücadele Olmaktan Çıkarıp, Yaşam Biçimi Şekline Nasıl Dönüştürebiliriz ? sitemize 19 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

BAŞARILI OLMAYI BİR MÜCADELE OLMAKTAN ÇIKARIP,
YAŞAM BİÇİMİ ŞEKLİNE NASIL DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ?

Sevgili Aileler,

Bu yıl, okulumuzda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan sizleri haberdar etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla, kısa bilgiler ve ipuçları içeren broşürler gönderiyoruz. İlk broşürümüz ‘’Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları.’’ Bu broşürden yol gösterici bir materyal olarak yararlanmanızı diliyoruz.
Üniversite sınavı sürecine giren öğrencilerin ailelerine önemli görevler düşmektedir. Ailelere düşen önemli görevlerden birisi de çocuklarına en iyi eğitim imkanlarını sunmak ve onlara uygun çalışma ortamlarını sağlamaktır.
Bireyi başarıya taşıyan yol “uyumlu ve doyumlu” bir yaşantının yakalanabilmesiyle olanaklıdır. Önceleri başarı için, tek reçete sunulurdu. “Çalışmak, çalışmak ve gene çalışmak” ya da “çok çalışmak”. Oysa çağdaş başarı kavramı içinde “çok çalışmak” yerini “etkili çalışmaya” bırakmıştır.

“Etkili çalışmak”; zamanı, belirlenmiş amaçlar ve
saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı
olarak kullanmaktır. “Etkili çalışma” programı içinde
eğlenmeye, dinlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya
ve hobilere daima yer vardır.
Başarılı olabilmek çalışmanın, emeğin karşılığını en iyi düzeyde alabilmek,
verimli çalışma yollarını bilmek, uygulamak ve programlı çalışma alışkanlığını geliştirmekle olanaklıdır.
‘’Verimli çalışma teknikleri nelerdir?’’ sorusunu cevaplandırmadan önce, her öğrenci kendi çalışma yöntemlerini gözden geçirmeli, çalışma alışkanlıklarını saptamalı, hangi alışkanlıklarını geliştirmesi gerektiğini belirlemelidir. Ama önemli olan; başarılı olabilmek için mutlaka amacın açık ve net bir tanımının yapılmış olması, kişinin buna inanması ve bu amaca yönelik yıllık, aylık ve haftalık programlarını düzenlemesi ön koşuldur. Günlük ve haftalık program içinde amacına zaman ayırmayan kişi “amaç sahibi” değil, “hayal sahibi” kişidir. Unutmamak gerekir ki, amaçlar davranışları başlatır, sonuçlar bu davranışları sürdürür.
Amacını açık ve net olarak tanımlayan kişinin bunu düşünmesi yetmez. Eğer öğrenicinin amacı bilgisayar mühendisi olmaksa, çalışma masasının karşısına bir kartona “BEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLACAĞIM” diye yazarak asması yararlıdır. Böyle bir tutum, insanın hayallere dalmasını önlemesi ve boş zaman etkinliklerini planlaması açısından çok yerinde olur.
Unutmamak gerekir ki, başarılı bir insan, belirlediği amaçlara belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmış olan kişidir.
Başarı, birey için anlamlı olan amaçların, yapılmış olan günlük programlarla adım adım gerçekleşmesidir. Belirlenmiş “kişisel amaçlar” olmadan başarılı olmak olanaklı değildir. “Herkes istiyor” diye, herkesin amaçladığını istemek, gerçekten bir “amaç” sahibi olmak demek değildir. “Genel amaçlar” peşinde olmak, hem insanın enerji ve çabasını yoğunlaştırmasını engeller, hem de ulaşıldığında insanı mutlu etmez.
Bütün başarılı işletme ve kurumlar amaçlarını belirlemek ve bu amaçların nasıl gerçekleşeceği konusunda plan yapmak için zaman ve enerji harcarlar. Ancak gözlemlerimiz çok az sayıda insanın bu bireysel planlamayı yaptığı yolundadır. Ama yaşamda başarıya ulaşmış bütün insanlar, amaçlarını saptamış ve bu amaca yönelik bir plan yapmış olanlar arasından çıkar.

Yaşam boyu yanımızda gerektiğinde, nasıl ve ne zaman çalışacağımızı bize söyleyen kişiler olmayacaktır. Her bireyin kendi yolunu kendi çizmesi ve amaçlarına kendisinin ulaşması gerekir.

İyi bir öğrenmenin yollarını şu başlıklar altında toplayabiliriz:

 Öğrenme yollarından birisi aralıklı, diğeri sık sık öğrenmedir. Kısa zamanda sıkıştırılarak öğrenilenler çabuk unutulur. Kişiye mal olmaz. İdeal öğrenme, aralıklı çalışarak gerekli dinleme molalarını vererek olur. Öğrenme aralarında camı açarak, temiz havada sistemli nefes almak, basit jimnastik hareketleri yapmak zihinsel gücü arttırmada yararlıdır.

 Her malzemenin öğrenilmesi farklıdır. Akıl yürütme ve problem çözmede en iyi yol, çözüme ulaşıncaya kadar ara vermeden ısrarla çalışmaktır.

 Öğrenilecek malzemenin, içerisindeki önemle vurgulanan noktalar belirlenmelidir. Yazılı malzeme içerisindeki önemli bilgilerin bütünden ayırtedilebilmesi için de altları renkli kalemle çizilmeli ya da çeşitli biçimlerde işaretlenmelidir. Böylece bu noktalara ulaşarak, öğrenilen malzemenin özüne odaklaşılabilmesi kolaylaşır.

 Öğrenilecek bilgilerin, öğrencinin kendi kelimeleri ile ifade edilmesi öğrenmeyi olumlu yönde etkiler ve öğrenciyi ezbercilikten kurtarır.

 Öğrenmeden sonra araya giren her etkinlik unutmayı kolaylaştırır. Uyku öğrenilen bilgiler üzerinde en az bozucu etkiye sahip olandır. Bu nedenle yatmadan önce, öğrenilen konuları tekrarlamak, sonra uyumak unutmayı azaltır.

 Öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesi için “yaparak, deneyerek öğrenme” önemlidir. Sadece bakarak, dinleyerek, izleyerek öğrenme çok zayıf ve yetersiz sonuç verir. Çünkü bu tür öğrenmede birey edilgendir.

 Çok fazla söze dayalı ve gürültülü müzik öğrenmeyi olumsuz etkiler.

 Sınavdan kısa bir süre önce bilinenleri hızla tekrarlamak yararlı olur. Bütünüyle bilinmeyen bir şeyi öğrenmeye çalışmak sakıncalıdır.

 Anahtar durumundaki kavram ve bilgileri seçebilmek öğrenmeyi kolaylaştırır.

 Yüksek kaygı düzeyi öğrenmeyi güçleştiren biyo-kimyasal maddelerin ortaya çıkmasına neden olur.

 Öğrenmeyi kolaylaştıran önemli etmenlerden birisi de ısınma alıştırmalarıdır. Bu nedenle öğrenmeye başlamadan önce belirli bir ısınma süresi ayırmak gerekir. Bu bir tür, bireyin çalışmaya psikolojik olarak kendini hazırlamasıdır.

Öğrencinin çalışmayı sürdürebilmesi ve dikkatini toplama yeteneğinin arttırılması için bilinmesi gereken önemli noktalar şunlardır:
Bireyin dikkatinin dağılmasına yol açan nedenler iç ve dış kaynaklıdır. Dikkatin dağılmasına yol açan iç nedenler hayal kurmak ve endişelere kapılmaktır.
Bu durumda, önerilen yöntem şu olabilir; hayal kurmaya başlanıldığında öğrenme durdurulmalıdır. Ancak hayal kurmayı birey kendisine bir ödül olarak verebilir ve bu etkinliği dinlenme aralığına erteleyebilir ya da hayali kurmaya devam eder, tamamlanınca öğrenmeye yeniden başlar.Birey hayal etme etkinliğini bir türlü bitiremiyorsa kalkıp dolaşabilir ya da hafif fizik egzersizleri yapabilir.
Bireyin zihnini, sınav ya da gelecekle ilgili endişeler kaplarsa birey kendisine, “Bu düşünceler benim çalışmamı kolaylaştırıyor mu? Amacıma hizmet ediyor mu?” diye sorabilir. Büyük bir olasılıkla bu soruların cevapları “Hayır” olacaktır. Bu durumda birey, bu düşünceleri bir kenara bırakmalı ve tekrar öğrenmeye başlamalıdır.
Odada asılı portreler, yatarak çalışma, çok parlak ya da zayıf ışık, müzik dinlemek, televizyon, telefon ve evin içinde amaçsızca gezinmek dikkatin dağılmasına yol açan dış nedenler arasındadır. Bireyin dikkatini öğrendiği malzeme üzerinde toplayabilmesi için sessiz bir ortam gereklidir. Gürültünün ve eğlencenin olmadığı veya az olduğu yerde çalışmaya özen gösterilmelidir. Ancak bu konuda çocuğunuzun duyarlı olduğunu unutmamalısınız; ona bunu uygun bir dille anlatmalısınız.
Hayal kurma etkinliğinin, ödül olarak dinlenme aralarına ertelendiği gibi birey; müzik dinleme, televizyon izleme ve bilgisayar kullanma etkinliklerini de dinlenme aralarına erteleyebilir ve bu etkinlikleri kendisine ödül olarak verebilir.

Sevgili Aileler; eğer birey yaşamı ile ilgili sorumluluğu dış dünya ya da olaylara bırakırsa, çalışmasını ve başarısını her zaman engelleyecek bir çok nedeni olacaktır.
o Bir gün duymak istemediği bir şey söylediğiniz için,
o Bir başka gün canı sıkkın olduğu için,
o Hava içini kararttığı için,
o Tuttuğu takım yenildiği için, çalışmaya isteksiz olabilir.

Birey, yaşamı ile ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ederse, bu nedenlerden hiçbiri bireyi çalışmaktan alıkoyamaz.

Unutmayalım ki; uzun süre ders çalışmak değil,
verimli ders çalışmak önemlidir. Çocuklarımızla amaçları ve bu
amaçlara ulaşmak için kullandıkları yöntemler hakkında konuşalım.
Bir çalışma programı hazırlamaları ve bu programı uygulayabilmeleri için
onlara destek olalım.

ÖZEL ARI OKULLARI
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi

Ayhan ÖZAY
LİSE 286 85 85 /140
Gökhan TÜRKCAN
FEN LİSESİ 286 85 85 /134

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :