- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Ailenin Eğitim Sürecine Katılımı

Ailenin Eğitim Sürecine Katılımı sitemize 19 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Çocuğun Aile İçin Anlamı

 • Çocuk eşler tarafından çoğu kez sevginin ve kişisel bir başarının ürünü olarak algılanır.
 • Her aile bir bebek beklerken o bebeğe ilişkin hayaller kurar ve normal olmayan bir çocuğun dünyaya gelmesi ihtimali hiç düşünülmez.
 • Yapılan tüm hazırlıklar normal bir bebek içindir. Ana-baba dışında ailenin tüm fertlerinin de beklentisi aynı şekildedir.
 1. Evlilik İlişkileri
 • Engelli çocuğa sahip olan kişiler birbirlerini suçlayabilir.
 • Karşılıklı suçlamalar aile içinde gerginlik yaratır ve iletişim azalır.
 • Bazen çocukların engelli olması ailenin devamlılığı için tehdit unsuru olarak görülmekte ve bu durumda eşler birbirine kenetlenmektedir.
 • Aile ilişkilerinin sağlıklı olması engelli çocuğa uyum sürecini kolaylaştır ve eğitimini hızlandır.
 1. Ailenin Tepkileri
 • Engelli bir çocuğun doğumu yada daha sonra olması da ise öncelikle anne baba olmak üzere ailenin diğer üyelerini de etkileyen beklenmedik bir durumdur.
 • Doğumdan önce bir çok ailenin engellilik ile ilgili bilgileri oldukça azdır.
 • Doğum öncesi dönem boyunca bir çok ailenin en büyük korkusu engelli bir çocuk dünyaya getirme ihtimalidir. Bu nedenle aileler “kız erkek farketmez eli ayağı düzgün olsun” gibi sözler kullanırlar.
 1. Araştırmacılar ailelerin engelli bir çocuğa sahip olduktan sonra geçirdikleri aşamalar arasında benzerlik olduğunu ileri sürmektedirler. Fakat geçirilen aşamalar her ne kadar benzer olsa da her ana-baba ayrı bir bireydir ve yaşanılan duyguların yoğunluğu ve derecesinin aynı olması mümkün değildir.
 1. Yapılan araştırmalarda ailelerin engelli çocuğun kabulünden önce normal çocuk beklentisinin kaybolması, engelli bir çocuğun doğması ile normal çocuk hayallerinin sona ermesi gerektiği ve bununla ilgili hüzün ve üzüntünün yaşanması gerektiği belirtilir.
 • Aileler engelli çocuğa sahip olmayı kabul etme aşamasına kadar bir dizi aşamalar geçirirler.
 1. Ailenin Yaşadığı Duygular
 • ŞOK; bir çok ailede engelli çocuk teşhisi konulmasından sonraki ilk tepkidir ve nedeni normal çocuğa sahip olma beklentileridir.
 • İNKAR; aileler bu aşamada konulan teşhise inanmama ve gerçeklerden kaçmayı denemektedirler.
 1. ÜZÜNTÜ, KIZGINLIK, KAYGI, SUÇLULUK; çok genel bir tepki olarak inkar aşamasından sonra veya inkar etme ile birlikte görülebilir.
 • ADAPTASYON; sonuçta şiddetli duyguların yatışması ve ailelerin çocuklarına bakım verebilmeleridir.
 • YENİDEN ÖRGÜTLENME; Uzun dönemde gerçekleşebilir. Engelli çocuğun olumlu kabulünün gerçekleşmiş olması gerekir. Suçluluğun zamanla azalması durumudur.
 1. Benzer şekilde ailelerin geçirdiği başka aşama modelleri de vardır. Bir başka model de ise ailenin yaşadığı duygular üç aşama şeklinde tanımlanır.
 • ci aşama; şok’un tanımlanması, arkasından inkar etme ve sonuçta acı çekme ve depresyon.
 • ci aşama; zıt hislerin oluşması( sevgi ve nefret etme gibi) bunun suçluluk duygusunun takip etmesi ve sonra kızgınlık, utanç ve şaşkınlık.
 • aşama; pazarlığın başlaması ( Allah ile pazarlık), adaptasyon ve yeniden örgütlenme ve son olarak kabul etme ve düzenleme.

 

 1. Ailenin tepkilerini etkileyen değişkenler

Araştırmacılara göre ailelerin tepkilerini etkileyen faktörler şunlardır;

 • Sosyo-ekonomik düzey (Alt, Orta, Üst)
 • Aldıkları destek hizmetler
 • Diğer çocukların ve eşlerin evdeki davranışları
 • Doktorların davranışları
 • Alınan ilk danışmanlık, ilk bilgiler
 • Toplumdaki bireylerin tepkileri ve hazırbulunuşluk düzeyleri,

10.

 • Engelli olmayan ve daha önce doğan sağlıklı çocuklar,
 • Ailenin genel duygusal olgunluk düzeyi
 • Kültürel davranışlar,
 • Anne babanın eğitim düzeyi
 • Anne babanın yaşı
 • Doğum sırası ( İlk çocuk olma)
 • Çocuğun cinsiyeti.
 1. Aile danışmanlığı ve aile rehberliği sonucunda eğitimciler olarak ulaşmak istediğimiz nokta, ailenin çocuğun engelini kabul etmiş olması, eğitimsel ve sosyal açıdan çocuğuna nasıl yardımcı olabileceğini ile ilgili olması ve okul ile işbirliği içinde çalışmayı kabul etmesi şeklinde tanımlanabilir.
 1. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ailelerinin gerek duygusal süreçte gerekse çocuğun eğitiminde ve çıkabilecek problemlerle savaşımında aile dışında profesyonellerin yardımına ihtiyaç duyarlar.

      Profesyonel yardımlarda dört temel amaçtan söz edilebilir, bunlar

 • Anne babanın çocukla yapılan eğitim çalışmalarına katılımını sağlamak
 • Duygusal olarak desteklemek,
 • Bilgi alışverişinde bulunmak
 • Anne-baba- çocuk ilişkisini artırmak.
 1. Aile Eğitim Sürecine Katılımı
 • Çocuğun doğduğu andan itibaren ilk sosyal çevresi ailesidir.
 • Çocuğu en iyi tanıyan ve çocukla en çok beraber olan ve gelişimsel süreci boyunca çocuğu en çok destekleyen yine ailesidir.
 • Çocuğun gelişimi ve eğitiminde doğal eğitimci rolünü üstlenen anne- babaların önemi uzun yıllar gözardı edilmiş, eğitimde uygulayıcı olmaktan çok bilgi alıcı rol oynamışlardır.
 1. Ailenin Eğitim Sürecine Katılmasıyla

Anne babaların çocuklarına beceri öğretebilmeleri,

 • Varolan problem davranışlarla başa çıkabilmeleri,
 • Çocuğu daha iyi kontrol edebilmeleri,
 • Çocukla ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilmeleri hedeflenir.

 Aile katılımı çalışmalarının odak noktası, çocuk ve çocukla olan ilişkilerdir.

 

 1. Etkili bir okul aile işbirliği, anlamlı bir aile eğitim programının planlanması ve uygulanması için gereklidir. Okul aile arasındaki iletişimin geliştirilmesi için, aile ve ailenin eğitimdeki rolü hakkında üç temel noktadan hareket edilir;
 • Aileler, çocuklarına okulun yapabileceğinden çok daha fazla özen gösterirler.
 • Çocuğun eğitim programlarını bilmek ve bu programlara dahil olmak ailelerin hakkıdır.
 • Aileler etkili eğitimciler olabilirler.
 1. Eğitim ailede başlar…
 2. Aile Katılımının Yararları
 • Anne babaların çocuklarının eğitimine eğitici/öğretici olarak katılımları;

                  * anne-baba

                  * engelli çocuk

                  * diğer kardeşler açısından çok yararlı olmaktadır.

 • Engelli çocuk bir çok beceriyi anne baba katılımıyla;

                  * daha hızlı kazanmakta,

                  * daha farklı ortamlara genelleyebilmekte, böylece kazanılan bilgiler daha kalıcı olmaktadır.

 1. Anne babalar ise çocuklarının gelişimine katkıda bulundukları için,

                  * duygusal olarak rahatlamakta,

                  * kendilerini daha yeterli hissetmekte,

                  * engelli çocuklarına karşı olumlu duygular geliştirmektedirler.

Ayrıca anne babanın ve diğer aile bireylerinin çeşitli problemlerle baş etme becerileri ile anne baba ve kardeşlerin birbirleriyle ilişkileri olumlu yönde gelişmektedir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :