- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Aile Sistemi Teorisinin Meslek Danışmasında Kullanılması

Aile Sistemi Teorisinin Meslek Danışmasında Kullanılması sitemize 19 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Aile Sistemi Teorisinin Meslek Danışmasında Kullanılması:

Ebeveynler İçin Grup

Susan C. Whiston

            Palmo, Lowry, Weldon ve Scioscia (1984) göre, okulun ve ebeveynlerin yüzleşmek zorunda kaldığı problemlerden biri de ergenin meslek planlamasıyla ilgilidir. Kesin olmayan ekonomik yönelimler ve finansal baskılar ailelerin duygusal problemi olan meslek seçimini ortaya koymaktadır. Çoğu ebeveyn, okul danışmanlarına yardım eden kişiler olarak bakmaktadır. Ama danışmanların genelde geniş danışan grubu olmakta ve bu anlamda bireylerin velileriyle bireysel görüşme yapmaya zaman ayırmaları zorlaşmaktadır.

            Bu konu, aile sistemi teorisini, okul danışmasına dahil etmeye ilgi uyandırmaktadır. Horne ve Ohlsen, bireylerin getirdikleri problemlerin bireyin sosyal sistemle ilgili zorluluğunun kanıtı olduğunu ve bu sosyal sisteminde genellikle aile olduğunu iddia etmektedir. Genellikle meslek danışmasına aile sistemi görüşünü dahil edenler vardır (Lope-Andrews, 1987; Batcher, 1982; Zhgarc, 1983). Ama bu değerli çalışmalarda yazarlar bireylerle çalışmayı tartışmışlar, ama ebeveynlerle çalışmalardan bahsetmemişlerdir.

            Osipow, küçük teorinin ailenin mesleki davranıştaki rolünü inceleme açısından önemli olduğunu, özellikle ailelerin  çocuklarının meslek tercihlerini nasıl etkilediklerini ve nasıl gerçekleştirdiklerini vurgulamaktadır.

            Schulenberg, Vondracek ve Crauter (1984) ailedeki etkileşim örüntülerinin çocukların mesleki gelişimine olan etkisi ile ilgili küçük bir inceleme yapmışlardır. Ailedeki etkileşim örüntülerinin meslek gelişiminde önemli bir etken olduğunu iddia etmişlerdir.

Tintos’un kolejlilerle ilgili önemli çalışması aile geçmişinin model olduğu konusunu kapsamaktadır. Ailedeki ilişkinin kalitesi, ebeveynlerin çocuklarının eğitimine olan ilgisi ve beklentilerinin de çok önemli faktörler olduğunu vurgulamaktadır.

Held ve Bellows kolej öğrencilerinin en önemli özelliklerinin, onların aileleri için başarmaları ya da performans göstermeleri ile ilgili inançları olduğunu açıklamıştır. Zingaro (1983) çekirdek aileden olan düşük düzeyli danışanın nasıl şaşırabileceğinin tartışmıştır. Çünkü danışan ailenin beklentisi ile kendi beklentisi arasındaki farkı anlatmıyor. Danışan şaşırmış durumda olduğundan meslekleri inceleme de zorlaşmaktadır.

Genelde aile etkileşimleriyle çocukların mesleki gelişimi arasında ilişki görülmektedir. Ebeveynler çoğu zaman çocuklarının mesleki kararlarına yardım etmek isterler, ama sıklıkla etkili meslek kararlarını desteklemek için gerekli bilgi ve becerileri olmamaktadır. Otto ve Call (1985) göre, ebeveynlerin etkisi halkın beklentilerine cevap vermek için görülebilir yoldur. Okullar ergenlere mesleki planlarını yapmada yardım ederler. Öğrencilerin mesleki planlama yapma ihtiyaçları ile ilgili velilerle çalışmak için özel tekniklerden bahsedilmektedir.

Bu makale çocukların meslek gelişiminde ebeveynlerin maksimum katılımına odaklanan, velilerle grup çalışmasını açıklamaktadır. Grup karışık geleneksel meslek incelemesi ile ve aile dinamikleri teknikleri ile oluşturulmuştur. Gruba katılan veliler etkili meslek kararı oluşturma iç görüsü ve aileleri üyeleri ile etkili iletişim örüntülerini kazanmak istediklerini belirtmişlerdir. Çoğu zaman ebeveynler grubun çocukları ile olan ilişkilerini iyileştirmeye yardım ettiğini belirtmişlerdir.

Grubun Düzeni

Danışmanlar için grup oluşturma, temelde iletişim ihtiyaçlarına dayanarak düzenlenir. Danışan ihtiyaçları ile ilgili temel karar, grubun sorunlarını programa uygun bir biçimde hazırlamak, devamı ve katılımı en üst düzeyde sağlamaktır. Eğer ebeveynler çok ilgilenip motive edilirse, sonra daha çok geleneksel grup modeli oluşturulabilir, o zaman da 6 hafta içerisinde görüşmeler olur. Zaman sınırlamaları, haftalık oturumları engelleyebilir ve danışman Cumartesi workshopunu ya da diğer uygun düzeni seçebilir. Grubun büyüklüğü iletişim ihtiyaçlarına bağlıdır, ama üye sayısı sınırlaması tartışma için dikkate alınmıştır.

Ebeveynlerin bir çoğu için, grup yaşantısı ilk olduğundan, danışmanın grup süreci ile ilgili bir şeyler öğretmesine gereksinim duyulabilir. İhtiyaçların gizli kalacağı vurgulanır. Çünkü onların çocuklarını kişilikleri ve aile değerleri konu olarak tartışılabilir. Grubun başlamasından itibaren, ebeveynler tarafından çocukların meslek incelemesine olan maksimum etkisi üzerine odaklanılır.

Ebeveynler bu workshopun onların çocukları için ideal mesleklerin hangileri olduğuna karar vermelerine yardımcı olmayacağını açıkça anlamalıdırlar. Bu grup onun yerine, aileler için çocuklarının meslek gelişimini kolaylaştırıcı teknikler sağlayabilir. Grubun diğer bir amacı, aile içerisindeki ilişkileri güçlendirmek, geliştirmektir. Ebeveynlerin  başlangıçta, ebeveyn beklentileri ve davranışlarının, çocukların mesleki seçimlerine olan etkilerini anlamalıdırlar. Bu süreci başlatırken en iyi yol, üyelerin şimdiki mesleki yöneliminde ailelerinin etkilerinin nasıl olduğunu test etmektir. Danışman, üyelerin kendi ebeveynlerinin meslek seçimlerini ve işlerini nasıl teşvik ettikleri ya da etmedikleri ile ilgili olarak çalışmalar yapabilir.

Meslek İnceleme Kuralları

Frank Parsons’un (1909)“Meslek Seçimi” kavramı ve meslek gelişim teoristleri kendini tanımanın önemini vurguluyorlardı.

Zunker meslek yaşamı planlamasının tartışma ve değerlendirme, ilgilerin açıklanması, alışkanlıklar, başarı, değerler ve iş hayatı tecrübesini kapsadığını açıklamaktadır.

Ebeveynlerin bir çoğu, kapsamlı meslek incelemesini bilmiyorlar ve bu yüzden onlar yakın on yıllık sürede en geniş gelişim projeleriyle ilgili bilgi alma üzerine odaklanmak isterler. Bireye, iş dünyasına, bireyle iş dünyası ilişkisine dikkat etmek bireyin meslek incelemesi kavramlarına açıklık sağlamasına yardımcı oluyor.

Meslek sayısının fazla olmasında dolayı, meslek sınıflandırması sistemi ebeveynlerin iş gruplarına göre meslekleri inceleme sürecini hızlandırmada onlara yardım eder. Holland’ sın (1985) kişilik sınıflandırması sistemi, bireylerin ilgileri ve iş çevrelerini kolayca anlaşılabilir altı benzer kategori içerisinde ele almasına dayanmaktadır. Hollands’ ın kodlaması kullanılarak ebeveynlerin kendi ilgileri ve projelerini tanımlayarak onların kendi çocuklarının ilgilerini de bilmeleri sağlanır. Ebeveynler kendi meslek seçimlerinin de çocukler üzerinde nasıl etki bıraktığını da bilmelidirler. Bolles, çok sevilen ve güçlü becerilerin önemini vurguladı. Velilerle çalışmada yazar onların genellikle çocuklarının geliştirdikleri birkaç beceriyi listelediklerini buldu. Sıklıkla, insanların dar bakış açısından farkına varılan becerileri ve alışkanlıkları onların çocuklarının günlük hayatta kullandıkları değişen becerilerini tam olarak tanımlamaz.

Daha sonra ebeveynler grup yaşantısı içerisinde becerilerle ilgili daha geniş bir görüş geliştiriyorlar. Çocuklarının becerilerinin kapsamlı listesi incelenerek çocuklara yardım yöntemleri geliştiriliyor. Beceriler söz konusu olduğunda, matematik birikiminin önemi bir çok mesleğe giriş için açıklanıyor. Bu konu özellikle önemlidir, çünkü incelemeler gösteriyor ki, matematik bilgisinin birikimindeki eksiklik bayanların meslek gelişiminde temel engellerden birini oluşturmaktadır (Bertz & Fitzgerald, 1987),

İş değerleri, meslek planlaması ve gelişiminde kritik kavram olarak bilinmektedir (Pine & Innis, 1987). Magnum, Çale, Olsen, Peterson, Thorum (1977) göre, ebeveynler tecrübelerini açıklığa kavuşturarak değerler sağlıyorlar, çünkü meslekle, meslekle uğraşan kişilerin değerleri birbirine uygun olunca kişisel enerjiyi serbest bırakıyor. Aile sisteminin yöneliminden, aile değerlerinin incelenmesi, roller ve sınırların analizine rehberlik edebilir. Bratcher (1982), kuralların, sınırlılıkların ve dengenin belki de meslek seçimini etkileyen çok önemli sistematik olgular olduğunu ileri sürmektedir. O danışanın ailesinin yaşam felsefesine gerçekçi olarak bağlanmamaksızın, onun aileden gelen değerleri içselleştirip içselleştirmediğini ve danışmanın bu değerlerle ilgili zorlanıp zorlanmadığını test etmeyi önermektedir. Ebeveynler bu çalışmada aile değerlerini ve geleneklerini anlamak için ortam buluyorlar. Meslek seçimi konusunda çocukların yeteneklerini göz önünde bulundurma konusunda iletilen mesajların  onları nasıl etkilediği değerlendiriliyor. Aile sistemi teorisinde, değerlerin değerlendirilmesi konusu, ailelerin kuralları, sınırlılıkları, etkileşim örüntülerini değerlendirmesine rehberlik eder. Bu konu sıklıkla aile sisteminde olan zorlukları tanımlar ve danışman aileyi daha kapsamlı bir ile danışması almaları için refere etmeye ihtiyaç duyabilir.

Ebeveynler çocukların kendilerini, ilgilerini, becerilerini, değerlerini tanıma becerilerini kazandırmak için yöntemler geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. Buna ek olarak, onların iş dünyalarını araştırmaya yöneltmekle ilgili yöntemlere ihtiyaçlar duyarlar.

Mesleki bilgi verme konusunda Crites danışmanın, danışanlara bilgisayar sisteminde bilgi vermeye yönelmesi araştırmayı pekiştirmeyi önermektedir. Burada iki kavram ebeveynlere yardımcı olabilir.

İlki, ebeveynler özel bilgi kaynaklarına yönelmeye ihtiyaç duyarlar ve toplulukta bu kaynaklara en kolay nerede ulaşabilirler?

İkinci kavram, mesleki bilgiyi incelemeyi pekiştirmenin önemidir. Ebeveynler genellikle meslek seçiminde mesleki bilgi elde etmeyi ve değerlendirme sorumluluğunu kabul etmek isterler. Eğer çocuklar bağımsızlaşmaya başlarlarsa,ebeveynler çocukları için bilgi edinme sorumluluğunu bırakırlar. Onlar sadece özel bilgi kaynaklarının önerdiği süreci destekler ve bilgi elde etme davranışını pekiştirirler.

Ebeveynler sıklıkla meslek gelişim evrelerine uygun olarak çocuklarına yaklaşmıyorlar. Dolayısıyla tercihlerin yapıldığı zaman gerçek dışı beklentiler içerisine giriyorlar.

Crites, koleji “kararsız” kazanan öğrenci yerine, herhangi bir şeyde hazırlıksız ve yetersiz olsa da seçim yapmanın avantajlarından bahsetmektedir.

Ebeveynler, çocuklarının erken karar verip vermediklerine, bu karar için hazır olup olmadıklarına, yetersiz karar verip vermediklerini incelemeye gereksinim duyarlar.

Ebeveynler belki de etkili karar vermenin öğretilen ve öğrenilen bir beceri olduğunun farkında değiller.

Etkili karar verme sürecinin Klumboltz ve Sorenson’ un sistemlerine göre yeniden incelenmesinin kullanılabilir çalışma olduğunu kanıtlamaktadır. Ama yetersiz karar verme becerileri meslek kararına varmada asıl zorluk olmayabilir.

Lopez ve Ansrews (1987) meslek kararsızlığında aile sistemi görüşünü ileri sürerek, bireylerin kargaşa ya da semptomları olduğu zaman, aile sürecini etkileyen aile düşüncesini düzenleyici fonksiyonların önemli olduğu  görüşünü de açıklamaktalar. Bu görüşten hareketle, grup, meslek kararsızlığının yaklaşık olarak sistematik fonksiyonlarını inceler.

Mesleki kararsızlığın, çocukların aileden ayrılmayı ertelemelerine de hizmet ettiği anlaşılmaktadır.

Grup süresinde aile ve çocuk arasındaki etkileşim örüntülerinin gelişmesine de ihtiyaç vardır.

Lopez, Andrews, Mangum, vb. (1977) ebeveynlerin çocuklarıyla olan etkileşim örüntülerinin doğasını değiştirmeyi ve bu değişmenin gelişimsel çalışmada yapılan esas karmaşayla karıştırılabileceğini söyler. Grup bitince, danışman ebeveynlerin meslek gelişiminde kolaylaştırıcı olabileceklerini anlamalarını sağlamalı, ama bazen kolaylaştırma çocuklarının sorumluluğunu kabul etmeden uzaklaşma ve uzaklaşma ile karıştırılabilmektedir.

Tartışma

Okul danışmanı genellikle meslek incelemesi ve gelişimi için okulda sorumlu olan kişidir. Ebeveynler için oluşturulan grup çocuklarının meslek seçimi konusundaki problemleri  hakkında bilgi edinmelerine ve önlerine cevap oluşturan tek bir yoldur. Ebeveynlerin meslek grupları çoğu zaman etkili aile iletişim örüntülerini desteklemeyi sağlar ve aile çevresini verimli kılar. Meslekler konusunu merkeze alan danışmada, danışmanlar aile danışmasına katılmak istemeyenleri katılım için cesaretlendirmelidir. Buna ek olarak, grup ebeveynlerin kendi meslek konularını açmalarında yardımcı olur (meslek değiştirip değiştirmeme). Tartışmada, ebeveynlerin meslek grubu gösteriyor ki, grup değişik konuları ele alen etkili terapötik müdahaledir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :