- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ADT’De Kullanılan Teknikler

ADT’De Kullanılan Teknikler sitemize 05 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ADT‘DE KULLANILAN TEKNİKLER:

ADT Bilişsel, Davranışçı ve Analitik yaklaşımlarının bir sentezi sayılacak nitelikte bir kuram olduğundan, çok sayıda teknik içerir. Bu tekniklerin daha kolay anlaşılabilmesi için teknikleri üç başlıkta topluyoruz.

1. Bilişsel ağırlıklı teknikler :
2. Davranışsal ağırlıklı teknikler :
3. Duygusal ağırlıklı teknikler :

Danışan terapiye geldiğinde danışman ilk olarak bilişsel tekniklerle mantık dışı inançları çürütür, yerine mantıklı makul inançlar geliştirir. Daha sonra duygusal ağırlıklı tekniklerle danışanın nevrotik davranışlarına karşı olan duygusal tutumu değiştirilir. Son olarak davranışçı tekniklerle danışanın öğrenilmiş nevrotik alışkanlıkları giderilir.

1. Bilişsel ağırlıklı teknikler :

Bu tekniklerle danışanların akılcı olmayan inançlarının gerçeklikle bağlantısının olamadığını göstermek amaçlanır. De Giuseppe, bu müdahalenin ADT’ nin özünü oluşturduğunu belirtmektedir. Birçok terapist bu etkinlikle ilgili çabaların, terapinin % 90’ını oluşturduğunu söylemektedir. Bu tekniklerle danışanın akılcı olmayan inançlarının sorgulanması, bu inançlara sahip olmanın oluşturduğu sonuçların farkına varılması ve alternatif inançların
geliştirilmesi amaçlanır.
a-Çürütme (disputing):
Çürütme dört basamaktan oluşmaktadır.

1-Keşfetme (detecting)
2-Tartışma (debating)
3-Ayırım yapma (discriminating)
4-Tanımlama (defining)

Keşfetme sürecinde, kendini yenilgiye uğratan duygu ve davranışlara yol açan ve özellikle de “meli-malı” lardan oluşan akılcı olamayan inançlar incelenir. Bundan sonraki basamakta terapistin çeşitli sorular sormasıyla danışanın akılcı olmayan inançlarını anlaması ve akılcı alternatifin uygunluğunu fark etmesi amaçlanır. Son basamakta ise danışanın ihtiyaçlarından bahsederken kullandığı dilde giderek artan bir şekilde doğru tanımlanmalar kullanmasına yardımcı olunur.
Çürütmede üç yol kullanılır. Bu yollar ;
a) Mantıksal olarak danışanın sahip olduğu inancın mantıksal dayanağı sorgulanır. Elde edilen verilerle akılcı olmayan inançlar arasında mantıksal bir bağın olmadığı gösterilir
b) Görgül olarak inançların çürütülmesi stratejisinde ise, inancı destekleyen görgül kanıtın eksikliği üzerinde odaklaşılır. Burada amaç danışana inancının gerçeklikle tutarsı olduğunu göstermektir
c) Pragmatik olarak akılcı olmayan inançlarla mücadele ise, sebep ile sonuç arasındaki ilişkinin incelenmesini içerir. Bu yaklaşım danışana akılcı olmayan inançlara sahip olduğu sürece ne gibi duygusal ve davranışsal sonuçlarla karşılaşacağını gösterir.

b- Öğretici (didactic) teknikler:
ADT’yi bir psiko-eğitsel müdahale biçimi olarak düşünebiliriz.Terapinin başlangıcından itibaren danışana adt’nin temel prensipleri, felsefesi ve teknikleri hakkında bilgi verilir.Uygulamalarda önemli ağırlığı olan öğretici teknik; akılcı olan ve olmayan inançlar arasındaki farkları, duyguların nasıl oluştuğunu,belli inançların neden akılcı olmadığını, alternatif inançların nasıl yaratılabileceğini, danışana öğretilir.

c- Sokratik tarzda sorular sorma:
Bu teknik yunan filozofu Platon’un Sokrat’ı anlatırken yazdığı Diyaloglar’dan yola çıkarak oluşturulmuştur.Görüşme sürecine rehberlik etmek (sistematik sorularla) ve danışanı bağımsız bir biçimde sorulara cevap aramaya cesaretlendirmek için kullanılır.Danışan terapistin bakış açısını kabul etmek yerine kendi kendine düşünmeye başlar. Böylece kendi problemlerini çözmede kuvvet kazanır.
Ör: Her gün gazetesini okuyamayınca kriz geçiren, mantık dışı kaygılar yaşayan komşunun ayaküstü tedavi edilmesi.
d- Nüktenin (humor) kullanılması:
Özellikle Ellis danışanlarına, yaşadıkları güçlüklerine ilişkin abartılı değerlendirmelerini göstermek ve bu işlevsel olmayan düşünceleri çürütmek için nülteyi sıklıkla kullanmaktadır. ADT, kişilerin kendilerini aşırı ciddiye almaları ve yaşamlarındaki olaylara ilişkin nükteli- espirili-bakış açılarını yitirmeleri nedeniyle daha yoğun duygusal güçlükler yaşadıkları hipotezini içerir.
Ör: Danışan, bazı insanların kendisi hakkındaki yorumları nedeniyle kendisini işe yaramaz bir insan olarak gördüğünü belirtmektedir. Terapist danışanın çıkarttığı bu sonucu şu soruyla sorgular: “Eğer ben sizin bir kirpi olduğunuzu düşünmüş olsaydım, bu düşünce sizi bir kirpi yaparmıydı?”
Nükte tekniği kllanılırken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır:
• Terapistin iyi bir gözlemci olması
• Danışanla alay etmeden sadece onun davranışı veya düşünceleri ile ilgili şaka yapmasıdır.
• Nükte kullanılmadan önce akılcı olmayan düşüncenin cürütülmesine dikkat edilmeli, şakanın her zaman çok açık ve anlaşılır olması gerekir.
e- Danışanın dilini-üslubunu değiştirmesi:
Dilimiz düşünme biçimimizi, düşünme biçimimiz, davranışlarımızı etkiler. Nasıl bir dil kullanırsak bir müddet sonra davranışlarımız da o yönde şekillenir. Bunu esim kaynağı yapan ADT, danışanlarının “meli-malı”lı ifadelerini tercihlere dönüştürmelerini, çaresizlik ve kendini aşağılayan örüntüleri daha sağlıklı ve işlevsel örüntülere dönüştürmelerini sağlamaya çalışır.
f- Benzetme (metaphor) kullanımı:
Terarapötik ilişkide danışan için yeni ve anlaşılmaz gelen bir kavramı açıklamak için terapistin, danışana tanıdık gelen bir alandan bir kavram bularak var olan benzerliği vurgulamasını ve böylece yeni kavramı açıklamasını açerir.
Terapatik mecezın yapılmandırılması için şu koşullar gerekir:
A: İletişimde kullanacağınız yada öğreteceğiniz kavramı net bir şekilde tarif ediniz.
B: Danışanın kullandığı dili iyi dinleyip, rahatlıkla anlayabileceği bir alanı araştırınız.
C: Öğretmeyi istediğiniz kavramın temel-öz unsurları ile danışanın bilgi alanı arasndaki benzerliğiaraştırınız
D: Eğer hiçbir şey bulamamışsanız işleme danışan için bildik olan yeni bir alanla baştan başlayınız.
Ör: Gemi…..
g- Bilişsel ev ödevleri :
Terapide çok sık kullanılan tekniklerden biridir. ADT’de ev ödevleri ile danışanların problemlerinin listesini cıkarmaları, mutlakiyetci inançlarını araştırıp, incelemeleri bunları çürütmeleri yönünde araştırmrlar yapmaları sağlanır. Ödevlerin bazıları terapi-danışma oturumlarının kaydedildiği ses bantlarının danışanlarca oturum dışında tekrar dinlenmesi ve farkındalığın arttırılması amacını da taşır.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :