- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Uyum Bozuklukları

Uyum Bozuklukları sitemize 18 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 2 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

UYUM BOZUKLUKLARI

 

Uyum Bozuklukları

 

  1. Stres etkenlerinin başlangıcından sonraki 3 ay içinde,

gösterilebilir stres etkenlerin  bir tepki olarak duygusal ya da davranışlar semptomların gelişmesi.

  1. Aşağıdakilerden birinin varlığı ile kanıtlandığı üzere bu

semptomlar ya da davranışlar bu açıdan önemlidir.

     _ Stres etkeniyle karşı karşıya kalma sonucu ortaya çıkması beklenene göre, belirgin sıkıntı.

     _ Toplumsal ya da mesleki ( eğitimle ilgili ) işlevsellikte belirgin bozulma.

  1. Stresle ilişkili bozukluk başka özgül bir Eksen bozukluğu

için tanı ölçütlerini karşılamaz ve sadece önceden var olan bir Eksen1 ve Eksen2 bozukluğunun Bir alevlenmesi değildir.

  ( Eksen1:  Klinik bozukluklar ve Klinik ilgi odağı olabilecek diğer bozukluklar, Eksen2: Kişilik bozuklukları ve Mental retardasyon )

  1.  Stres etkeni ( ya da bunun sonuçları) bir kez sonlanınca

semptomlar ek bir altı aylık süreden daha uzun sürmez.

AKUT: Bu bozukluk 6 aydan daha kısa sürerse

KRONİK: Bu bozukluk 6 ay ya da daha uzun sürerse. Tanım olarak semptomlar, stres etkeninin ya da bunun sonuçlarının sonlanmasından sonra 6 aydan daha uzun süremez. Dolayısıyla kronik belirteci, kronik bir stres kaynağına ya da sonuçları süregiden bir stres kaynağına tepki olarak bu bozukluk 6 aydan daha uzun sürdüğünde uygulanır.

Uyum bozukluklarında Özgül Stres Kaynağı ( Kaynakları )

 

Psikososyal ve Çevresel Sorunlar ( Eksen4 )

 

Psikososyal veya çevresel bir sorun, olumsuz bir yaşam

olayı, çevresel bir zorluk ya da eksiklik, ailesel ya da diğer bir kişilerarası stres, toplumsal desteğin ya da kişisel dayanakların yetersizliği ya da kişinin zorluğunun olduğu alanla ilgili diğer bir sorun olabilir. İşinde ilerleme gösterme gibi sözde olumlu stres kaynakları, kişinin yeni durumuna uyum sağlama zorluğunun olması durumunda olduğu gibi, bir sorun oluştuğunda ya da bir soruna yol açtığında belirtilmelidir.

Psikososyal sorunlar bir mental bozukluğun başlaması ya da alevlenmesinde rol oynamalarının yanı sıra kişinin psikopatolojisinin bir sonucu olarak da gelişebilirler ya da genel tedavi planında göz önünde bulundurulması gereken sorunlar oluşturabilirler.

Kişinin çoğul psikososyal ya da çevresel sorunları varsa

klinisyen ilgili gördüklerini  hepsini belirtmelidir. Genelde klinisyen sadece o sıradaki değerlendirmenin öncesi yıl içindeki psikososyal ve çevresel sorunları belirtmelidir. Bir önceki yıl önceki yıl öncesi ortaya çıkan psikososyal ve çevresel sorunlar mental bozukluğun gelişmesinde açıkça katkıda bulunmuşlarsa ya da bir tedavi odağı olmuşlarsa klinisyen bunları da belirtmek isteyebilir — söz gelimi travma sonrası stres bozukluğuna yol açan savaş yaşantıları.

_ Birincil destek grubuyla olan sorunlar:

Örn. Aileden birinin ölümü; ailede sağlık sorunlarının olması; ayrılma, boşanma ya da bozuşma ile ailenin parçalanması; evden uzaklaştırılma; anababadan birinin yeniden evlenmesi; cinsel ya da fiziksel kötüye kullanım; anababanın aşırı koruyup kollaması; çocuğun ihmal edilmesi; yetersiz terbiye; kardeşlerle uyuşmazlık; bir kardeşin doğumu.

_ Toplumsal çevre ile ilişkili sorunlar:

Örn. Bir arkadaşın ölümü ya da kaybı; toplumsal desteğin yetersiz olması; tek başına yaşama, yeni bir kültürde yaşama zorluğu; ayırım gözetme; yaşam döngüsü değişikliğine uyum ( emekli olma gibi )

_ Eğitimle ilgili sorunlar:

Örn. Okur yazar olmama; okulla ilgili sorunlar; öğretmenleriyle ya da sınıf arkadaşlarıyla geçimsizlik; okul çevresinin yetersiz olması.

_ Mesleki sorunlar:

Örn. İşsizlik; işini kaybedeceği tehditi; stresli çalışma düzeni; çalışma koşullarının ağır olması; işinden doyum bulamama; iş değişikliği; patronuyla ya da iş arkadaşlarıyla geçimsizlik.

 

_ Barınma sorunları:

Örn. Evsiz barksızlık; barınma olanaklarının yetersiz olması; oturulan çevrenin güvensiz olması; komşularla ya da ev sahibiyle geçimsizlik.

 

_ Ekonomik sorunlar:

 

     Örn. İleri derecede yoksulluk; gelirin yetersiz olması; resmi kuruluşlardan alınan yardımın yetersiz olması.

_ Sağlık kuruluşlarına ulaşma sorunları:

 

 Örn. Sağlık kuruluşlarının yetersiz olması;

sağlık kuruluşlarına ulaşımın olmaması; sağlık güvencesinin yetersiz olması.

_ Yasal sistemle etkileşim sonucu doğan sorunlar/ suç işleme:

Örn. Tutuklanma; hapsedilme; dava etme; işlenen bir suçtan etkilenme.

_ Diğer psikososyal ve çevresel sorunlar:

Örn. Felaketlerle karşılaşma; savaşa ya da başka bir tür çarpışmaya katılma; danışman, sosyal hizmet uzmanı ya da hekim gibi bakım veren aileden olmayan kişilerle geçimsizlik,; sosyal hizmet kurumlarının olmaması.

Uyum bozuklukları önde gelen semptomlarına göre seçilen alt tipe göre kodlanır. Bu alt tipler:

Depresif Duygudurumu ile Giden:

  Örn. Önde gelen görünümleri depresif duygudurum, ağlamaklılık ya da umutsuzluk duyguları gibi semptomlar olduğunda,

Anksiyete ile Giden:

Önde gelen görünümleri, sinirlilik, üzüntü, aşırı kaygı ya

da çocuklarda asıl bağlandığı kişilerden ayrılma, korkusu gibi semptomlar olduğunda,

Davranım Bozukluğu ile Giden:

Önde gelen görünümü, başkalarının haklarına saygılı

ya da yaşına uygun önemli toplumsal değerler ve kuralları bozma ( örn. okuldan kaçma, yıkıp dökme, pervasızca araba kullanma, kavga dövüş etme, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme ) gibi davranım bozukluğu olduğunda,

Karışık duygu ve Davranım Bozukluğu ile Giden:

 

 Önde gelen görünümleri, hem duygusal semptomlar ( örn.

depresyon ve anksiyete ), hem de bir davranım bozukluğu ( yukarıdaki alt tip) olduğunda,

Belirlenmemiş:

Uyum bozukluğunun özgül alt tiplerinden biri olarak

sınıflandırılamayan stres etkenlerine karşı gösterilen uyumsuz tepkiler ( örn. fizik yakınmalar, toplumdan uzaklaşma, işte ya da okulda ketlenme )

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :