- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Sınıfın Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Sınıfın Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

“Sınıf atmosferinin öğrenci başarısına etkisi”ne ilişkin bulgular;

 1. Öğrencilerin derslere devamının öğrenci başarısındaki yeri ve önemi tüm eğitimcilerin kabul ettikleri bir ilkedir.
 2. Öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarının öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. (Hilgard ve Bowers, 1974,s.607-618). Derse aktif olarak katılmanın bir yolu da açılan tartışmalara katılmaktır.
 3. Derse aktif olarak katılmanın ve öğrenmede başarılı olmanın önemli şekillerinden biri olarak “derslerde öğretilenlere ek çalışmalar yapma” da öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Esasen öğrenmenin pekiştirilmesi açısından öğrenilen bilgi ve tecrübelerin tekrarı kadar, bu konularda, değişik kaynaklardan ek çalışmalar yapmanın önemi eğitim alanında benimsenen bir ilke olarak bilinmektedir.
 4. Öğretim süreçlerinde güdünün çok önemli bir yeri vardır. Öğretilen dersten hoşlanma etkin öğrenme için iyi bir başlangıç oluşturmaktadır.
 5. Etkin bir öğretim ortamında öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı arasındaki ilişkiler kadar, bu ilişkileri etkileyen sempati faktörünün önemli bir rolü olması beklenmektedir. Bu konuda araştırma bulguları şu olguları ortaya çıkarmıştır:
  1. Öğrencinin sınıf arkadaşlarından hoşlanması başarısını daha çok kısmen etkilemektedir.
  2. Öğretim üyelerine sempati duyma ise, öğrenci başarısında olduk.a etkili olmaktadır.
  3. Sınıf arkadaşları ile iyi ilişkiler içinde olmanın öğrenci başarısına etkisi, bazı öğrenciler için kısmen, bazıları için de tamamen olabilmektedir. Genel olarak bunun başarıyı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
  4. Her düzeydeki eğitimin genel amaçlarından bir, işbirliği içinde çalışma alışkanlıkları kazandırmaktır. Bunun eğitim-öğretim ortamlarında kazandırılma yollarından biri, öğrencileri birbirleriyle yardımlaşmaya ve ortak çalışmalara yöneltmektir.
  5. Her düzeydeki eğitimin genel amaçlarından biri de bireylere hoşgörü kazandırmaktır. Sınıf ortamında öğrencilerin birbirlerine her konuda hoşgörülü davranmaları öğrenmeyi olumlu yönde etkileyecektir.
  6. Sınıf atmosferini öğrenme açısından olumlu olarak etkileyeceği düşünülen, işbirliği içinde çalışma ve bir şeyleri paylaşma alışkanlıkları kazandırma açısından, birlikte ders izleme ve çalışmanın öğrenci başarısında “kısmen” önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
  7. Sınıf atmosferinin olumluluğunda öğretim üyesi öğrenci ilişkilerinin önemli bir yeri vardır. Bu çerçevede araştırma bulguları şunları ortaya koymuştur:
 1. Öğrenciye güven duyma,
 2. Öğrenciye, yakınlık göstermesi, arada büyük mesafe koymaması,
 3. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları anlayışla karşılaması, sorduğu soruları anlayışla karşılaması, öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen güdüleme unsurları olarak görülmektedir.
 4. Öğrencilerin başarılarını etkileyen önemli hususlardan biri olarak, öğretim üyesinin dersi ve dersine ilişkin konularda öğrenci görüşlerini alması, bunlarla ilgilenmesi ve önem vermesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu, öğrenme-öğretme süreçlerinde geri besleme sağlama bakımından da önemli bir ilke olarak görülmektedir.
 5. Öğretim üyesinin öğrencileri sınıf içi çalışmalara etkin bir şekilde katılmaya teşvik etmesi ve sınıfta sakin bir ortamın bulunması öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemektedir.
 6. Öğrencilerin derste uyulması gereken kuralları önceden bilmesi, öğretim üyesinin bunlara önem vermesi ile öğretim üyesinin bu konularda hoşgörülü olması bir dereceye kadar başarıyı etkileyen faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :