- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Okulda Rehberlik Hizmeti

Okulda Rehberlik Hizmeti sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

OKULLARDA REHBERLİK HİZMETİ

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu : Okul müdürünün başkanlığında rehberlik faaliyetlerini organize bir işbirliği içinde yürütmek amacıyla kurulur. Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır.
Bu komisyon, aşağıdaki üyelerden oluşturulur:

 1. a) Müdür yardımcıları.
  b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları.
  c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci.
  d) Disiplin kurulundan bir temsilci.
  e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci.
  f) Okul öğrenci temsilcisi.
  Bu komisyonun görevleri şunlardır :
 2. a) Rehberlik servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir.
 3. b) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları İnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.
  Müdürün görevleri :
 4. a)      Rehberlik yürütme komisyonu kurar ve başkan olur.
 5. b)      Pano oluşturulması için gerekli araç ve gereçlerin teminin sağlar.
 6. c)      Veli ve öğrenci görüşme odasını ( Rehberlik servisi ) hasırlar. Oda için gerekli eşyaları

temin eder.

 1. d) Varsa seminer konferans ve spor salonu gibi kaynakları rehberlik servisinin ihtiyacı

halinde hizmete hazır eder.

Psikolojik Danışmanın Görevleri:

 1. a)      Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun değişmez

elemanıdır

 1. b)      Rehberlik faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürüyebilmesi için okul yönetimiyle gerekli koordinasyonu sağlar.
 2. c)       Rehberlik araştırma merkezinin gönderdiği çerçeve programı kaynak alarak,  okulun

ihtiyaçları ve imkanları doğrultusunda her sınıf düzeyinde bir program hazırlar. Ve bu

programların dönem başında rehberlik araştırma merkezine ulaştırılması için okul müdürüne

iletir.

 1. d)      Yıl içinde uygulanan ve uygulanması düşünülen rehberlik programı hakkında

öğretmenlere bilgi verir.

 1. e)      Yıllık çalışma planını hazırlar ve yıl sonunda RAM a gönderilmek üzere müdüre iletir.
 2. f)        Rehberlik programının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.
 3. g)      Rehberlik çalışmaları bünyesinde olan bireyi tanıma teknikleri ile ilgili test ve

tekniklerin uygulanması ve değerlendirilmesi için sınıf öğretmenleriyle koordinasyonu sağlar.

 1. h)      Formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.
 2. i)        Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması alanda

özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

 1. j)        Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.
 2. k)      Zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili

görüşlerini bildirir

 1. l)        Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa,

bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini

rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir.

 1. m)    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve İstenen raporları düzenler.
 2. n)      Okula bir alt Öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim

dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir.

 1. o)      Gerekliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.
 2. p)      Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara

yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar.

 1. q)      Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.
 2. r)       Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve

toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir.

 1. s) Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve

Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar.

Sınıf  öğretmenlerinin görevleri :

 1. a)      Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık

çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.

 1. b)      Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik servisinin organizasyonu ve rehberliğinde

yürütür.

 1. c)       Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

 1. d)      Sınıfa yeni gelen Öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma

servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.

 1. e)      Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.
 2. f)        Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.
 3. g)      Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :