- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Okul Kültürü ve Disiplin Anlayışı

Okul Kültürü ve Disiplin Anlayışı sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

OKUL KÜLTÜRÜ ve DİSİPLİN ANLAYIŞI

       “ Yönetmelik ve Kural ” ifadeleri kulağa sıkıcı ve sevimsiz gelebilir ancak kurallar bireylerin bir arada yaşamasını kolaylaştıran, toplumun genel amaçlarına ulaştıran ve düzeni sağlayan sosyal gerekliliklerdir.

       Kurallar sadece sorumluluk yüklemez. Aynı zamanda haklarımızı kullanma konusunda bize rehberlik de ederler.

       Bir toplum içinde birey, sınırlarını bilmek zorundadır. Özellikle ergenlik çağı, bireyin kendini tanımak ve gerçekleştirmek adına toplumun koyduğu sınırları zorladığı bir dönemdir.

Sınırların belirgin ama gerektiğinde esneyebilir bir yapıya sahip olması en ideal olandır.

      Bu doğrultuda kuralların gence net biçimde anlatılması, kurallar bozulduğunda karşılaşacağı sorunlar hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Ancak genci, kuralı ihlal ettiği zaman doğrudan cezalandırmak eğitsel açıdan doğru değildir. Bunun yerine kuralı ihlal ettiği için ortaya çıkan problemler onunla tartışılmalı ve genç kurallara uyma davranışı gösterme yönünde ikna edilmelidir. Kurallar konusunda en önemli nokta tutarlılıktır. En zarar verici olan, mevcut kuralların ihlali durumunda duyarsız kalmaktır.

       Kuralar konusunda bir diğer zarar verici nokta ise, uygulamaların yer, zaman ve bireylere göre değişmesidir.

       Bunların temel nedeni kuralların çok katı ve zorlayıcı olmasıdır. Kural koyarken esnek ve ihtiyaca uygun olmasına özen gösterilmeli; geliştirici olmayan zorlayıcı ya da uygulanması eğitsel açıdan zarar verecek yaptırımlara yer verilmemelidir.

       Klasik disiplin anlayışı dış denetimli bireylerin yetişmesine neden olur. Dış denetimli birey ortama göre kurala uyar, kişiye göre uyar, keyfine göre uyar. Eğitim sisteminde bu davranışlar istendik davranış olarak görülmez. Bu yüzden ödül ve ceza temelli klasik bir disiplin anlayışının yerine çağdaş ve bilimsel bir yaklaşım olarak olumlu disiplin anlayışını okullarımıza taşımalıyız.

       Olumlu disiplin anlayışı ödül ve ceza’ya değil, geri bildirime dayalıdır. Öğrenci bağımlı olmaktan çok bağlı olur. Böylece neyi niçin yaptığını ve yapamadığını bilir. İç denetimli bireylerin yetişmelerine yardım eder. İç denetimli birey kuralları içselleştirir ve korktuğu için uymaz, uyulması gerektiğine inandığı için uyar.

       Bu anlatılanlar ışığında kuraları ve yönetmelikleri öğrencilere tanıtmak, benimsetmek, yaşamlarının işe yarar bir parçası haline getirmek amacıyla rehberlik servisi uygun etkinlikler yapar.

        Yürürlükte olan, Okul Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinden örnek maddeler aşağıda verilmiştir.

 

Öğrencilerin Uyacağı Kurallar

 1. Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına, toplumun ahlak kurallarına ve okul düzenine uymaları, çevreye iyi örnek olmaları.
 2. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, korumaları v e kollamaları.
 • Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmaları, yalan söylememeleri.
 1. Zihinsel, fiziksel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zeka, duygularını verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştirmeleri; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları istenir.

Disiplin Cezaları Ve Cezayı Gerektiren Davranışlar

 1. Uyarma- Mahrumiyet- Kınama cezalarını gerektiren davranışlar;

 1. Görgü kurallarına uymamak.
 2. Okul ve çevresini kirletmek.
 • Okul içinde kavga etmek.
 1. Okulda sigara içmek.

 1. Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar

 1. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, din, ve siyasi düşünceye göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak.
 2. Okul eşyasına zarar vermek.
 • Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun

 1. Öğretmenlere olumlu disiplin sağlama konusunda öneriler.

 

 1. Bir öğrenciyi uyarmanız gerekiyorsa bunu herkesin önünde yapmayınız.
 2. Öğrencilerinizde kendi kendine disipline edebilme alışkanlığı geliştirmeye çalışınız. Kötü bir davranışının her şeyden önce kendi kişiliğine karşı bir saygısızlık olduğunu belirtiniz.
 • Öğrencinin hiçbir soru sormaksızın itaatkar davranmasının arzu edilir bir şey olmadığını unutmayınız.
 1. Unutmayınız ki öğretmenin sınıfta disiplin sağlamak için çok sert olması gerekmez.
 2. Sınıfta disiplini bozan bir davranış olduğunda tepkide bulunmadan önce biraz düşününüz.
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :