- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Medya ve Kültür

Medya ve Kültür sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Medya ve Kültür

Celal Erdoğdu

İstanbul Teknik Üniversitesi

Kültür yaşanılan dönem içinde tanımlanamaz. Çünkü kültür tanımı ancak değişimini tamamlamış kültürler için mümkündür. Yaşanılan süreçte kültür sürekli değişim içindedir. Bu kültürün değişiminde toplumun üzerinde büyük etkisi olan güçlerden biri de kitle iletişim araçlarıdır.

Kitle iletişim araçlarının değişik kesimlerin ve toplulukların çeşitli kültürel gereksinimlerine karşılık verebilmesi bakımından önem taşır. Kitle iletişim araçları geniş halk kitlelerini ideolojik ve kültürel olarak etkilemede büyük önemi vardır. Bu da toplumsal yaşam tarzının gelişmesine yardımcı olması açısından önemlidir. Geniş kitlelerin güncel haber gereksinimlerinin karşılanmasında büyük rol oynarlar. Kitle iletişim araçlarının eğitici işlevi herşeyden önce popüler bilimsel bilgileri yaygınlaştırabilmesiyle ilintilidir. Bilimsel-teknik ilerlemelerle birlikte toplumda manevi kültürün gelişmesi konusunda büyük önem taşır. Bu toplumsal kültürün gelişmesinde kullanılan kitle iletişim araçları bireylerin kendisi tarafından ve hangi iletişim araçlarından ne konuda faydalanılabileceği ve bunlara ayrılan süre bireyler tarafından dikkatli seçilmek zorundadır.

Medyanın ön plana çıkmasıyla bir popüler kültür oluştu ve bu popüler kültürün yaygınlaşmasıyla birlikte ortak zevkler ortaya çıktı. İletişim araçları sayesinde özellikle farklı yaş grubuna dahil kesimler aynı dizileri, aynı filmleri, aynı haberleri seyredip dünyalarının benzeşmesinin ve aradaki iletişim uçurumunun yok olmasının sosyal dünyaları hemen hemen aynı olmaktadır.

Kitle iletişim araçları halkın bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi hususlarında büyük önem ve yer sahibidir. Bilgilendirme konusunda bu araçların dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu kullanımın doğruluğu devlet tarafından yapılmak zorundadır. Eğer tamamen kendi haline bırakılırsa günümüzde de görüldüğü gibi bu tip araçlar kötü niyetli kişi ve kişilerin ellerine geçtiği zaman terör amaçlı kullanımlara sahip olabilmekte ve de halkın büyük kesimine ulaştıkları için halkın bir bölümünü kendilerine yandaş edinip ellerindeki bu araçları kötü niyetli olarak kullanabiliyorlar.

Kitle iletişim araçlarının farklı dallarının ne kadar süre ile ne sıklıkta kullanılabileceği kullanıcıların seçimine kalmış bir konudur ancak şu nokta bilhassa önemlidir tek kaynak kullanımı her konuda olduğu gibi bu konuda da zararlıdır. Ülkemizde olduğu gibi farklı şirketlere ait ve de devlete ait kitle iletişim araçları görüşe uysun veya uymasın herbiri takip edilmelidir. Çünkü sahip olunan fikir dışındaki fikirleri de takip etmek faydalıdır ve ancak bu şekilde bir değişime uğranabilir.

Ülkemizde kitle iletişim araçlarından televizyon ve radyoların özel kuruluşlarca kurulup işletilmesine 1988 lerden sonra izin verilmesiyle başlanmıştır. Bunun birçok olumlu ve olumsuz yanları olmuştur ancak unutulmaması gereken önemli bir husus şudur çok seslilik. Bu farklı televizyon ve radyo kurumları bizim gözlerimiz önünde bizim zamanımızda doğdu büyüyor ve şunu görmekteyiz artık tek görüş yok birçok var bu insanı düşündürmeye doğruyu buldurtmaya çalışıyor. Bu olumlu yanı ancak yukarı da bahsettiğim yanları da azımsanmayacak kadar çok.

Son dönemlerde televizyon ve radyoculuk anlamında daha düzeyli ve ciddi kurumlar kurulmakta bu da bir süreç kalitesiz, düzeysiz ve yanlış olanlar elenecek. Bu süreç hiçbir zaman tamamlanmayacak ancak her zaman çıta daha yükseğe konacak.

Kitle iletişim araçları açısından ortaya çıkan sorunlar yine kitle iletişim araçları yoluyla ortadan kalkacaktır ve aşılabilecektir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :