- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Kişisel İmaj

Kişisel İmaj sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

SUAT BAYAZ

                                                KİŞİSEL  İMAJ

         Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonucu olarak adına bilgi çağı dediğimiz günümüz globalleşme süreci içerisinde kurum ve kişiler rekabet avantajı sağlamak ve varlığını geleceğe taşımak için değişimi yönetebilmelidir.Hız ve kalitenin artması sistemleri ve bunları yöneten kişileri değişime zorlamaktadır. Değişim kaçınılmaz olduğuna göre değişim yöneticilerinin bilgi ve becerilerini etkin kullanmalarını gerektirmektedir. Bizler çevre üzerinde üzerinde etkinliğimizi nasıl arttırabiliriz ve BAŞARILI olabiliriz? Geleceği lider olarak karşılamak için ne gibi stratejiler geliştirilmelidir?

       Çevre üzerinde oluşturduğumuz kişisel etkinliğimiz bizim faaliyet alanımızı belirler.Bu önemli etki bizim kişisel imajımızdır. İmajı tanımlamak gerekirse ;İmaj :Bir olay ya da durumun bizim inancımızda ve anlayışımızda ifadesini bulmasıdır veya duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylardır. Bir diğer tanım ; Bireyin zihninde bazı öğelerin etkileşimi sonucu yavaş yavaş oluşan imgedir. Bu öğeler ;

-Bilgilenme düzeyi

-Sahip olunan yargılar

-Sunulan olanak ve hizmetlerdir.

Bunlar algı sürecinden geçer ve imajı oluşturur. Bizim başkasında oluşturduğumuz bu imaj kişisel imajımızdır.Kişisel imaj ;kim olunduğunu , ne yapıldığını , yapılan işte ne kadar başarılı olunduğunu anlatmaya yarar ve üç öğenin birleşimi sonucunda ortaya çıkar.

Bunlar :

-Kişinin kendisini içerden nasıl gördüğü ( Öz-İmaj )

-Başkalarının dışardan kişiyi nasıl gördüğü ( Algılanan – imaj )

-Kişinin kendisini nasıl görmek ve başkalarına nasıl görünmek isteğidir ( İstenilen imaj )

Bunlardan üçüncüsü ulaşılmak için çabalanan hedeftir. Kişisel imajın kariyer gelişimindeki başlıca araçlardan biri olarak görülmesinin bazı belirgin nedenleri vardır.

Bunlar:

-Kişisel imaj , ulaşılmak istenilen kariyer hedefi konusunda karar verecek durumda olanlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

-İnsanlar gördüklerine inanırlar.

-Yoğun çalışma ortamları içinde çok sayıda insan üzerinde harcanacak zaman olmadığından ,  ilk edinilen izlenimlere güvenmek gerekir.

  • Kuruluşun tüm çalışanları bağlı oldukları kuruluşun temsilcileri olarak davranmak durumundadır.
  • Başarılı bir çalışanı eşitler arasından çekip çıkarmada kişisel farklılıklar göz önünde bulundurulur. Performans değerlendirmelerinde deönemli bir etkisi vardır.
  • Olumlu bir kişisel imaja sahip olmak , imaj sahibi içinde moral açısından yapıcı olmakta, kişi kendisini daha iyi hissederek, özgüvenli davranışlar sergileyebilmektedir.

     İnsanların kariyerlerini geliştirememelerinin en önemli nedenlerinden biri, kişisel tarzlarının başkaları üzerinde bıraktığı etkinin ya farkında olmamaları ya da bu etkinin yetersiz olmasıdır. Konu üzerinde yapılan araştırmalara göre insanlar birbirleriyle ilk kez karşılaştıklarında %90’ı ilk birkaç dakika içinde daha çok görünüşe ( fiziksel özellikler, beden dili, kıyafetler vb. )  dayanan bir yargıya varır. Bu nedenle de öncelikle iş için uygun şekilde giyinmek olumlu imaj yaratma yolunda atılan önemli bir adımdır. Kıyafetlerin tarzları, renkler ve kullanılan aksesuarlar kişisel imajın birer işaretleridir. Dolayısıyla uygun bir giyim tarzı, müşteriye gösterilen özenden, kurum kültürüyle bütünleşen tutum ve davranışlar sergilemeye kadar birçok yönden, her düzeyden çalışanın dikkat etmesi gereken bir konuyu oluşturur. BBaşarılı kişisel imaj çalışmalarının ikinci noktasını, kişilerin sahip oldukları iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar oluşturur. Bu amaca yönelik                                                                                                                                                  olarak kişiler sözel ( yüzyüze konuşma, telefonda konuşma, sunum vb. ), yazılı ( Rapor, not vb. ) ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmelidir.

           İletişim becerileri arasında yer alan ve nesnel, sesli ve sessiz olmak üzere üç türlü iletişimin ortak kullanılması sonucunda ortaya çıkan sözsüz iletişim; iş hayatında önem taşıyan ve kişisel imajın oluşturulması açısından etkili olan üçüncü faktördür. Sesli iletişim, kullanılan dilsel ifadelerin dışında kalan konuşmalardaki vurgu, ton, sesin tizliği ve peltliği vb. unsurları içerir. Sessiz iletişim, diğer ifade ile beden dili, beden hareketleri ( mimikler, jestler, duruş ) ile ortaya konulan duygusal dışavurumları kapsar. Nesnel iletişim, kıyafetler, kullanılan aksesuarlar, sahip olunan tarz vb. noktalarla sözsüz iletişimşimin üçüncü kolunu oluşturur. Sözsüz iletişimin bir bütün olarak doğru biçimde uygulanması kişi hakkında olumlu yargılara varılmasını sağlarken, bir yandan da iş dünyasına dair genel davranış kalıplarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

        Kalite kavramının ön plana çıktığı günümüz bilgi çağında kişi ve kurumlar değişimi, varlığını geleceğe taşımanın koşulu olarak algılamalıdır. Günümüzdeher alanda gözlenen bu hızlı değişim, artık sadece ürünlerin kalitesinin artırılması, rakiplerin saf dışı bırakılması ya da ayakta kalmakla sınırlı değildir. Herkesin zaten çok çalıştığı bir ortamda, kişi kendisini nasıl fark ettirecektir? Bu konudaki en büyük yardımcı kişinin sahip olduğu kişisel imajıdır.Bu imajın kazanılmasında sürekli gelişim (kaizen) ve değişim yöneticisi olmak önemli bir faktördür.Bizler nasıl daha iyi olabiliriz? Sorusunu daima kendimize sorarak kurumumuzu ve kendimizi geliştirerek, çevremize karşı rekabet üstünlüğü sağlarız.

‘DIŞIMIZDAKİ DÜNYA BİZDEN DAHA HIZLI DEĞİŞİYORSA SONUMUZ YAKIN DEMEKTİR’

                                                      Jack  Welch

                                                General Electric Company

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :