- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

İlkokul Yılları

İlkokul Yılları sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

İlkokul yılları; ya çocukların başarı deneyimleri sonucu beceri, kendine güven; ya da başarısızlık deneyimleri ile kendinden kuşku ve değersizlik duygularının temellerinin atıldığı yıllardır.

Anne babaların çocuklarının okul başarısına katkıda bulunmasından çok, katkının kalitesinden söz edilmelidir. İşte bu noktada anne baba tutumları önem kazanır.

Demokratik anne baba:  Çocuğunun ilgi ve gereksinimlerine duyarlıdır. Çocuğunun yaşına göre kendisi ile ilgili bazı kararlar almasına izin verir, çocuğu ile tartışır, onun görüşlerine önem verir. Çocuğuna içten ve derin bir sevgi duyar.

Otoriter anne baba: çocuğuna duyduğu sevgiyi ancak çocuğu istenilen biçimde davrandığı zaman belli eder. Kendisi otoritenin temsilcisi olduğundan mutlak itaat bekler. Çocukla sözel alışverişte bulunmaktan kaçınır, istek ve emirlerinin tartışmasız yerine getirilmesini bekler. Bunlar yapılmazsa cezalandırıcı olur. Onun gözünde çocuk, kendiyle ilgili kararlar alabilecek güce sahip değildir. Çocuğuyla ilgili her türlü kararı kendisi alır.

İlgisiz anne baba: çocuğunun ilgi ve gereksinimlerinden habersizdir. Çocuğuna en az sevgi gösteren, çocuğunun davranışlarına en az kontrol uygulayan anne babadır. Her türlü başarının kendiliğinden oluşacağını düşünür.

Anne-baba tutumları ile çocuğun okul başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacıların buldukları sonuçlara göre:

Demokratik özelliklere sahip ailelerin çocuklarının okul başarısı, otoriter ve ilgisiz tutuma sahip anne babaların çocuklarının okul başarısına göre daha yüksek bulunmuştur.

Annenin katı ve tutarsız disiplin uygulaması, çocukların akademik başarılarını doğrudan ve olumsuz yönde etkilemektedir.

Babanın katı ve tutarsız bir disiplin uygulamasının çocukta yarattığı mutsuzluk ve kendi başına karar verme olanağının kısıtlanması, dolaylı olarak akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir.

Çocuğun okul başarısı için ailelerin sahip olması gereken tutumlar şu şekilde sıralanabilir:

Aileler çocuğun başarı sınırını iyi tanımalı, bu sınırı aşması için çocuğu ve öğretmeni zorlamamalıdır. Çocuğun yeteneklerinin üstünde bir beklenti içine girilmemelidir.

Aile çocuğun okul yaşamı ile ölçülü bir biçimde ilgilenmeli, ilgisizlik kadar aşırı ilginin de çocuk üzerinde olumsuz etki yapabileceğini unutmamalıdır.

  • Çocuklarının yetenek ve ilgilerini iyi tanımalı ve bunu benimsemelidir.

Aile içi tartışmalar çocuğa olabildiğince az hissettirilmelidir.

Çocuğun başarısında iyi beslenmenin rolü büyüktür. Özellikle sabah kahvaltısını evde yapma alışkanlığı çocuğa mutlaka kazandırılmalıdır.

Çocuğun dinlenme, uyku ve oyuna gereksinimi vardır. Bunların zamanlarının iyi ayarlanması, ders çalışma zamanı ile karıştırılmaması gerekmektedir.

Çocuk için evde iyi bir çalışma ortamı ayarlanmalı, çocuğun kendine ait bir yeri olmalı, ilgisini çekecek konuşma ve gürültü yapılmamalıdır.

Çocuğun kitap, defter v.b. ders araç gereçleri zamanında temin edilmelidir.

Çocuk evde başarı ve başarısızlıklarının açıkça ifade edebilmeli ve tartışabilmelidir. Nedenleri araştırıp bulabilmesi için desteklenmelidir. Başarısızlıklarda, ona umutsuzluk yerine umut aşılanabilmelidir.

Özetle; ana-babaların öğrenme ile ilgili tutumları, çocuklarının bu konuyla ilgili tutumlarını etkilemektedir. Eğer ana-babalar bu konularda kaygılı ise, bu çocuklarına da geçer. Oysa çocuklar ana-babalarından okulun eğlenceli, okumanın önemli ve heyecan verici olduğunu öğrenebilirler.

Ana-babalar çocuklarının okul başarılarını artırabilecek becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilirler. Örneğin; çocuklarına düzenli olmayı, düzenli ders çalışma alışkanlığını kazandırma, sorun çözme ve eleştirel düşünceyi öğretme yönünde yardım edebilirler.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :