- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Etkili Dinleme ve Ders Çalışma Yöntemleri

Etkili Dinleme ve Ders Çalışma Yöntemleri sitemize 23 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

                     ETKİLİ   DİNLEME   VE  DERS   ÇALIŞMA   YÖNTEMLERİ

 

Sevgili  öğrenciler, yapılan   çalışmalar  göstermiştir  ki   sınavlarda   başarılı   olan   veya   üniversiteyi

kazananlar  zamanının   çoğunu  çalışmakla   geçirenler   değil,  daha   uygun  yöntemlerle   çalışanlardır.  En

kolay   konu  kötü  çalışma   şekliyle  anlaşılmayabilir,  fakat  en zor  bilgi  etkili çalışma  yöntemiyle  kolayca

kavranabilir. Anlatılan  dersi  kavramak  ve  sınavlarda  başarılı  olmak  için şu  noktalar  göz  önüne  alınma-

lıdır.

-Çalışmaya  başlamadan  önce  açlık, susuzluk, uykusuzluk  gibi  ihtiyaçlar  karşılanmalıdır.

-Yeterince   dinlenmeden  dersin  başına  geçilmemelidir.

-Çalışacağınız  konunun  size  ne  gibi  faydası  olacağını  düşünün. Hangi  ihtiyacınızı  gidereceğini kavra-

maya  çalışın.

-Ders   çalıştığınız  veya   dinlediğiniz  ortamın  sade  olması  gerekir.  Dikkat  dağıtıcı  ses,  gürültü     ve

nesnelerin  olmamasına   özen   gösterilmelidir.

-Bir   konuya  uzun  süreli   çalışmak  yerine  30-40 dakika  çalıştıktan  sonra  ara  verilmelidir.

-Bir  saatlik  ders  çalışma  süresini  40 dakika  ders, 10  dakika  tekrar ve  10 dakika da  dinlenme  aralık-

ları  ile  bölün.

-Çalışmak  için  sizin   kendinizi  rahat  hissettiğiniz  zamanı  ve  günü   seçin.   Çalışmak  için  hep  aynı

zamanı  seçmeniz  işinizi  kolaylaşrtıracaktır.

-Amaçlara  ulaşmak  için  fazla  sıkıcı  olmamakla  beraber  mutlaka  bir  plan  yapın.

-Anlayamadığınız, size  ters  gelen  konuları  kavramadan  kesinlikle  diğer  konulara  geçmeyin.  Anlaya-

madığınız   noktaları  sormaktan  çekinmeyin.

-Öğrenilecek  konu  önce  bir  bütün  olarak  ele  alınmalı, daha  sonrta  ayrıntısına  inilmelidir.

-Mümkün   olduğu  ölçüde  konuları  sınıf  ortamında  anlamaya  çalışın. Çünkü  bir konu  ile ilgili olarak

zihne  gönderilen  ilk  bilgiler  daha  sonraki  veya  evdeki  bilgilerin  öğrenilmesini  kolaylaştırabilr  yada  zor-

laştırabilir.

-Konuları  kavramaya  çalışırken  gündelik  yaşamdaki  olaylarla  benzerlikler  kurun. Semboller geliştirin.

Öğrendiğiniz   bilgileri  gündelik  yaşamda  kullanmaya   çalışın.

-Bir  konuyla  ilgili  olarak  önemli  görünen  noktaları, kelimeleri, anahtar  cümleleri  saptayın; dikkat çe-

kici  hale getirin , çağrışım  yapan  unsurlara  özen  gösterin.

 -Uygun  aralıklarla   önceki  bilgileri  tekrar  edin.

 1- Herhangi  bir  bilgi  öğrenildikten  sonra  10 dakikalık   tekrar  bilgiyi  birgün  saklar.

        2- 24  saat  sonra  5 dakikalık  ikinci  bir  tekrar  bilgiyi  bir  hafta  saklar.

        3- Bir  hafta  sonra  5  dakikalık  üçüncü  bir  tekrar  bilgiyi  bir  ay  saklar.

        4- Bir  ay  sonra  5  dakikalık  dörtüncü   bir  tekrar  bilginin  uzun   süreli  hafızada  kalmasını  sağlar.

-Okulda  öğrendiğiniz  bilgilerinizi  arkadaşlarınızla  tartışın.  Okul dışında  da  bu  bilgilerden  faydalan-

maya  çalışın.Okul  bilgilerinizle  okul  dışındaki  yaşantınızı  birleştirin.

-Bir  konuyu  öğrenirken  değişik  kaynaklardan  faydalanarak  o  konuyu  öğrenme  olasılığınızı  artırın.

-Çalıştığınız  konuyu  ya  daha  önceki  veya  daha  sonraki  bilgilerle  bağlantılandırmaya  çalışın.  Konu

çok  uzunsa   parçalara  bölerek  çalışın. Konuyu  yarım  halde  bırakarak  dersin  başından kalkmayın.

Etkili  bir  dinleyici  olmak  zorundasınız.  Etkili  bir  dinleyici  olmak  için  şunları  bilmelisiniz.

 1-İleriye  bak (Tahmine  çalış): Öğretmenin  anlattıklarından  hareketle  daha sonra  söyleyeceğini  ön-

ceden  tahmin  etmeye  çalışın. Bunun  4  yararı  vardır.

* Uyanık  kalırsınız

         * Dikkat  kopmalarını  önler, dikkatinizi  sürdürürsünüz.

         * Aktif  katılımda  bulunursunuz.

         * Motivasyonunuz  artar.

 Üç  şekilde  ileriye  bakmak  mümkündür

         * O gün  işleyeceğiniz  konuyu okuyarak  gelin.

         * Dersten  önce  okurken  cevaplandırılmasını  istediğiniz  soruları  çıkarın.

         * Cevap  olabilecek  şekilde  yapılan  dinleme  çok  verimli  bir  dinlemedir.

 2- Fikirler: Önemli  konulara  kulak  kabartmanız  anlamına  gelir. Ders  konusu  bir  konunun   temelini

oluşturan  belirli  fikirleri  içerir. Bu  fikirlerin  neler  olduğuna  dikkat  edin.  Genellikle  anahtar  fikirler   ör-

neklerle, açıklamalarla, kanıtlarla desteklenir  ve  sık  sık  tekrarlanır.

       3- İşaretler: Okul  bir  oyundur. Bu  oyunun  kuralını bilerek  ve  buna  uyarak  oynarsanız  hem   başarılı

olur, hemde  bu  oyundan  zevk  alırsınız. Öğretmenlerin  işaretlerine  karşı   uyanık   olmak   okul   oyununun

en  zevkli  yönlerinden  biridir.Hiçbir  öğretmen  açık  açık  bu  sınav  sorusudur  demez. Ancak  önemli  konu-

ların  işaretini verir. Şöyle  ki: Önemli, başlıca, can  alıcı, Şunu  unutmayın  ki, burada  esas  fikir  vs.

 

      4- Katıl: Aktif  bir dinleyici  olabilmek  için  eldeki  imkanlardan en  iyi  biçimde  yaralanmanız gerekiyor.

Bunun  için:

* Derse  zamanımda  gelin

* Görebileceğiniz, duyabileceğiniz, duyulabileceğiniz  ve görülebileceğiniz  bir  yere  oturun.

* Öğretmenin  anlattıklarına  jest  ve  mimiklerinizle  tepki  vererek  dinleyin.

* Anlattığı  konuyla  ilgilendiğini  görmek  öğretmeni memnun  eder. Böyle bir  yolla  katılımda bulunma-

nız  aynı  zamanda  öğretmeni  cesaretlendirir.

 

    5- Araştır:

     * Öğretmene  konu  ile  ilgili  sorular  sorun.

* Konu ile  ilgili  kendi  fikirlerinizi  öğretmenimizle  veya  arkadaşlarınızla  tartışın.

* Sorularınıza  verilen  cevabı  anlamadıysanız  ve  tatmin  olmadıysanız, yeni  sorular  sorun   ve  ek  açık-

lama  isteyin.

* Aklınıza  gelen soruları  veya  konuyla  ilgili  yorumlarınızı  unutmamak  için  defterinize  not  edin!

 

     6- Not  tutmakNot  tutmak,  duyduklarınıza  mantıklı   bir   çerçeve   sağlayarak   dersi  etkin  bir  şekilde

dinlemenize  yardımcı   olur. Not   tutmanın  faydaları.

* Not  tutmak  unutmayı  önler.

* Not  tuttuğunuz  zaman  önemli  konuları  araştırma  gereği  duyarsınız.

* Not  tutulmadan  dinlenilen  bir  ders  büyük  ölçüde  ziyan  edilmiş  olur.

 

                            Not  tutarken  dikkat  edilmesi  gereken  kurallar  

 

* Kağıt  konusunda  cömert  olun.

* Not  tutmak  için  bir  defteriniz  olsun. Sayfanın  altında,  üstünde  ve  kenarlarında boşluk  olsun. Böyle-

ce  bu  boşluklara   sonradan   gelen   bilgiler  eklenir.

* Her  yeni   fikri  yeni  bir  satıra  yazın.

* Bir   kısaltma  dili  belirleyin: ve(&),  gibi(*), kadar(=),  ek  oıarak-ayrıca(+),  örneğin(ör), birbirine (11),

açısından(^), sonuç  oıarak(son ol)  vs.

* Konuşmanın  hızlı  aktığı  yerlere _____  koyun  bu  kaçırdığınız  kelimenin  miktarını   belirler.

* Kağıda    geçireceğiniz  şekil vs  var  ise   uygun   boşluk  bırakın.

* Fazla  ara  vermeden  notları  temize  çekin. (notları  temize  çekerken, boşlukları  doldurarak, konu  üzer-

inde  düşünerek,mükemmel  bir  tekrar   yapacaksınız.

* Önemli  kelimelere  dikkat  çekmek  için  kendi  belirlediğiniz  semboller  kullanın( altını  çizin,BÜYÜK

HARF’LE  yazın).

* Öğretmen  bu  önemlidir  derse  altını  çizin, önemlidir? diye  yazın.

* Yanlışları  silmeyin  çizin,  çünkü  bu  size  zaman  kazandırır.

* Ana  başlıklar,  yan  başlıklar   kullanın.

* Bir  numaralama  ve  harfleme  sistemi  geliştirin.

    ÖRNEK  

A      B      C  vb   Ana  başlıklar

     – 1       2       3  vb   Ana  başlıklar  altındaki  noktalar.

     – a       b       c  vb   Daha  az  önemli  noktalar.

     – i       ii       iii  vb   En  az  önemli   noktalar.

 

   Not: Sevgili  öğrenciler  sinir  sistemi  dakikada  200-250  kelimelik  bir konuşma  hızına, anlama  kapasite-

sine  sahiptir.  Normal  bir  konuşmacı  dakikada  40-70  kelimelik  bir  hızla  konuşur.  Böylece  insan  beyni

dinlemede  olduğu   her  dakika  için  160-180  kelimelik  bir  süre  boş  kalır.  Bu  süre   dikkatin  dağılmasını

son  derece  kolaylaştırır.Bu  boşluk:

      * Konuşanın   ne  demek  istediğini  düşünerek.

      * Anlattıklarının  arkasındaki  anlamı  kavramaya  çalışarak.

      * Not  tutarak  dikkati  toplamak   mümkündür.

 

                                                            

 REHBERLİK  SERVİSİ

 

 

 

 

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :