- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Eğitimde Sorunları Belirleme

Eğitimde Sorunları Belirleme sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

OKULDA TOPLAM KALİTE KRİTERLERİNİ BELİRLEME ANKETİ

               Bu anket okulumuzda çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme,sorunları belirleyerek iyileştirmek  amacıyla hazırlanmıştır.Yaşadığınız deneyimleri de göz önünde bulundurarak OKULUMUZ hakkında bildireceğiniz görüşleriniz,kurumumuzun daha verimli çalışabilmesine katkıda bulunacaktır.

               Anketimize göstereceğiniz büyük duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

TOPLAM KALİTE KURULU

 1. Öğrencilerinizi iyi tanıyor musunuz?   Çok iyi (  )    İyi  (  )    Biraz  (  )  Çok az  (  )
 2. Öğrenciyi tanımada kullandığınız teknikler yeterlimi?   Yeterli  (  )     Yetersiz  (  )
 3. Öğretmenlik mesleğiniz boyunca en çok uyguladığınız tanıma teknikleri hangileri?   

a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Daha etkin bir öğrenme için neler yapmak isterdiniz? ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Zeka seviyesi düşük öğrencileriniz  var mı? Var ise neler yapıyorsunuz…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Öğrencilerinizin uyum problemleri var mı? Var ise neler yapıyorsunuz? ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Öğrencilerinizin ders de dikkatleri dağılıyor mu? Cevabınız evet ise dikkatlerini derse   çekebil-mek için hangi teknikleri kullanıyorsunuz?
 1. a) …………………………………………………………….. b) …………………………………………………………
 2. c) ………………………………………………………………d) …………………………………………………………
 1. Öğrencileriniz derse katılmak için tüm becerilerini ortaya koyuyorlar mı? (Örneğin:Sözlü rapor sunmak,rol yapmak,soru sormak,tartışmak gibi) Nasıl yapıyorlar? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sınav sonuçlarına bakarak öğrencilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?(Ödül,Ceza,kanaat, gibi)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Öğrencilerinize konuya başlamadan önce konu ve amaçları hakkında bilgi veriyor musunuz? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sorulan sorulara yanlış cevap aldığınızda nasıl tepkilerde bulunuyorsunuz?  ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Öğrenciniz ile aranızda bir sorun olduğunda çözüm için neler yaparsınız? …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okul veli işbirliğini geliştirmek için kurduğunuz sistematik ilişkiler varmıdır? Varsa nelerdir? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Velilerin öğrenci başarısını artırmak için üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar mı?

Yapmıyorlarsa neler yapmalarını önerirsiniz……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Öğretim materyali üretmek için gerekli olan sarf malzemelerini her zaman bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz neler önerirsiniz………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sizce materyal veya çalışma kağıdı hazırlanırken gereksiz tüketim yapılıyor mu?Yapılıyorsa bu sorunu gidermek için neler öneririsiniz. …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sınıfta gerekli araç,gereç ve donanıma sahip misiniz?Değilseniz neler önerirsiniz. ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulumuzda mevcut olan ekipman ve donanımlarının tümünü kullanım yeterliliğine sahip misi-niz? Değilseniz neler yapılmasını önerirsiniz. …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Bu okulda çalışmak sizi ekipman ve donanım bakımında memnun etmekte midir?Etmiyorsa neden? ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulumuzdaki ekipman ve donanımların düzenli olarak bakım ve onarımı yapılıyor mu?

Yapılmıyorsa neler öneririsiniz?…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulumuzdaki zorunlu mekanlar sizce yeterlimidir?Yetersiz ise hangi mekanların açılmasını önerirsiniz. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulumuzun hedeflerini ve beklentilerini gerçekleştirmek için arkadaşlarınıza nasıl önderlik edersiniz? (Sorumluluğu paylaşırım,bilgilendirme toplantısı yaparım,hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmalarını öneririm,deneyimlerimi paylaşırım v.b)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Üzerinizdeki ders dışı görevleri yerine getirmede yeterli zaman bulabiliyor musunuz?

Bulamıyorsanız ne gibi çalışma zamanı önerirsiniz. …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulumuzda yapılan çalışmalarda ulaşılmak istenen bilgiler için gerekli tüm kuruluşlarla bilgi alışverişi sağlanabilmekte ve gerektiğinde işbirliği yapılmakta mıdır? Yapılmıyorsa neler öneririsiniz. ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulumuza OGYE,teknoloji,program geliştirme,eğitsel kol,sınıf öğretmenliği,zümre ve öğret-menler kurulu gibi toplantılar zamanlama ve süresi açısından etkili ve verimli geçiyor mu? Geçmiyorsa önerileriniz nelerdir. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulda sürdürülen çalışmalar ekip çalışması halindemi yoksa belirli kişiler üzerinde mi kalıyor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulda çalışanlar yaptığı çalışmalardaki verime uygun olarak ödüllendirilir mi? (Teşekkür, takdirname, aylıkla ödüllendirme gibi) ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sizce okulda çalışanlar kendini geliştirmeye önem verir,yenilikçi fikirlerden yararlanır ve gelişimi destekler mi? …………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulda çalışma arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz her zaman tutarlı,işbirliğine ve paylaşıma dayalımıdır? Değilse neler yapılmasını önerirsiniz. ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sizce öğretmenler,okul değiştirmek yerine bu okulda kalmayı istemekte midirler?  Değilse neden..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Okulda bir görüş ayrılığı veya bir çatışma çıktığında bunun çözüme ulaştırılması için yapıcı bir yaklaşım izlenir mi?Yoksa çözüme ulaşmadan zamana mı bırakılır?………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Öğrencilerimizin okul kurallarına uyum göstermekte midirler.Disiplini bozan öğrencilerimiz için hangi önlemlerin alınmasını önerirsiniz? …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nöbetçi olduğunuz gün sizce yorucu geçmekte midir?Geçiyorsa önerileriniz neler olurdu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 1. Okuldaki kalite ekiplerinde görevli iseniz veya görev alsaydınız neler yapardınız?……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sizce okulumuzu iyileştirme sürecinde toplam kalite yönetimini önemsiyor musunuz?………………..

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :