- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Eğitimde Aile Katılımının Yararları ve Engellerin Önemi

Eğitimde Aile Katılımının Yararları ve Engellerin Önemi sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Dr. Dan Coldway

EĞİTİMDE AİLE KATILIMI YARARLARI, ENGELLER VE OKULUN ROLÜ

Aile katılımı çocuğun potansiyeline ve uzlaşmasına daha hayati bir rol oynamaktadır. Aile katılımı çocuğun eğitiminde sayılı durumlara etki gösterdiği belirtilmiştir. Maalesef bazı aileler çocuğun eğitimini, katılımda bazı engellerle karşılaşmışlardır. Bu çalışma aile katılımını önemini ailelerin karşılaştığı engelleri tanımlanmasını araştırmaktadır.

Aile katılımı tanımı

Aile katılımı teriminin anlamı nedir?

Öğrenciye ev ödevinde yardım etmekten çocuğu sınıf içi aktivitelerde gönüllü olmaya kadar her şeyi içerebilir. Bu çalışmada aile katılımı terimi ailenin çocuğun okul faaliyetlerini destekleyecek hem ev içi hem de ev dışındaki tüm faaliyetlerini içerir. Cottan ve Wickeloud (2001)’e göre “aile katılımı çeşitleri… Telefonla veya yazılı ev okul iletişimi, okul faaliyetlerine katılım sınıf gönüllüsü olarak hizmet veli öğretmen toplantıları ev ödevi yardım, ev eğitimin artırılması ve karar verme ve diğer okul eğitim durumlarının katılımını içerir.”

Aile katılımının önemi

            “aileler çocuklarının en iyi avukatıdır.” (Texas eyaleti, 1999) aile katılımının çocuğun ilk eğitiminde en önemli yere sahip olduğu düşünülmüştür. Araştırmalar göstermiş ki katılım eğitimin her seviyesinde gerekli ve etkilidir ve aile katılımı olumlu etkilerini erişkinliğe taşındığını da göstermiştir. Henderson ve Berla (1994) ailenin çocuğun eğitimi ve gelişimini olumlu etki yaratması için oynadığı 4 anahtar rolü listelemiştir. Bu roller aşağıda verilmiştir.

1) öğretmen olarak; aileler öğrenmeyi geliştiren ve çevresi yaratırlar. Okulda öğretilenleri kuvvetlendirirler ve çocukların sorumlu yetişkinler olabilmesi için gerekli hayata dair yeteneklerini geliştirirler.

2) destekçi; aileler bilgi ve yeteneklerini okula aktarırlar. Müfredatı zenginleştirirler ekstra hizmet sağlarlar ve öğrencilere destek olurlar.

3) taraf olarak; aileler çocuklarının sistemle baş edebilmesi ve adil muamele görmesine yardım ederler ve sistemin tüm ailelere cevap verecek hale getirilmesine çalışırlar.

4) karar vericiler; aileler danışma kurulunda, müfredat komitesinde ve her seviyede problem çözümüne katılan yönetim timlerinde hizmet verirler.

Aile katılımını engelleyen etkenler

Çocuğun eğitimine ailelerin aktif olarak katılımını enleyen birçok engel vardır. 1992 yılında yapılan bir araştırmada  27000 başkan ve 3000 yerel konsey liderine gönderilen ankette aile katılımında ne gibi engellerle karşılaştıkları sorulmuştur. Aşağıdaki tablo yanıtları göstermektedir.

Texas eyaletinde yapılan bir araştırma raporuna göre aileler çocukları büyüdükçe eğitim süreçlerine daha az katılma eğilimindedirler. Gönüllülük bu yıllarda ilk sınıflarda katılım yüzdesi %33 iken 7. sınıfta %8’e kadar düşmektedir. Katılımdaki bu gerileme ailelerin katılımını zorlaştıran engeller çeşitliliği ile karşılaştırılmasının bir sonucudur. Engel haline gelen bu zorlukların bazıları şunları içermektedir.

  • Düşük gelirli aileler orta ve yüksek gelirli ailelerin karşılaşmadığı bir takım zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar işlerini kaybetme riski olmadan işten izin alma imkânsızlığını da içermektedir. Ek olarak bazı aileler düşük ücretli pozisyonlarda çalıştıklarında izin almayı maddi olarak karşılayamazlar.
  •  Eğitim sorunu yaşayan aileler çocukların ödevlerini yardım edecek imkân ve kabiliyete sahip değildirler. Eğitimde kendilerinin olumlu deneyimleri olmayan aileler(veliler) eğitim sürecine katılmayı zor bulur.
  • Aile katılımını önleyen bir diğer önemli engel cahilliktir. Ailelerin okuma yazma bilmemeleri katılımı engellemektedir.
  • Eğitim sürecinde ilgi eksikliği aile katılımına bir başka engeldir. Bazı aileler çocuklarının eğitimin sadece okulun sorumluluğunda olduğuna inanmaktadırlar.
  • Okul ev iletişiminin olmayışı ya da eksikliği aile katılımını engeller. Okulla iletişim kuran velilerin bir ya da daha fazla olumsuz deneyimlerinin olması çocukların eğitimine katılımda daha isteksiz hale geldikleri görülmektedir.
  • İngilizce dilinde yeterli olamama bazı ailelerin çocuğun eğitimine katılımında karşılarına çıkan bir diğer engeldir. İngilizce konuşamayan aileler katılımda ve iletişimde kendilerini eksik göreceklerinden kendilerini geri tutacaklar ve bu durum çocuklarına da olumsuz yansıyacaktır.
  • İş – aile- kilise ye dayanan zaman yelpazesi ailelerin eğitime katılımını engelleyen bir başka etmendir. Bazı aileler bu katılımı gerçekleştirecek bir değişiklik yapmayı zor bulur.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :