- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Düşün – Yaşa – Bul Tekniği

Düşün – Yaşa – Bul Tekniği sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

DÜŞÜN-YAŞA-BUL  TEKNİĞİ

ÖZELLİKLERİ:

Düşün-Yaşa-Bul tekniği, bir problem yada konu ile ilgili öğretilmek istenilenleri öğrenci etkinliğine dayalı, güdüleyici ve kalıcı bir şekilde öğretme tekniğidir.

Bu teknikte tamamen öğrenci aktiftir, öğretmen sorduğu sorularla yönlendirici, buldurucu rolündedir. Ancak öğretmenin bu rolünü çok iyi oynaması gerekmektedir. öğretmenin performansı dersin başarısında oldukça etkilidir. Öğretmen ne keder canlı, ne kadar aktif olursa ders de o kadar zevkli ve aktif olur.

Düşün-Yaşa-Bul tekniğinde, bir konu yada problem öğrencilere önce düşündürülür, sonra canlandırılır yada bizzat yaşatılır ve en son olarak ta sonuç öğrencilere buldurulur. Bu işlemler için iyi bir senaryo gerekmektedir. Bu senaryo bir hikâye olabilir, ancak öğrencilerin dikkatini çekecek bir hikaye olmalıdır. Böyle bir hikayede bazı doğru ve yanlış bazı olaylar da verilebilir, ve doğrusu öğrencilere buldurularak bunlarla ilgili davranışlar da kazandırılabilir.

PLANLANIŞI:

Planlı eğitim, öğrencide istendik değişmeler oluşturma olduğuna göre, öğretim gelişigüzel ve düzensiz olmamalı. Onun için bu teknikte de planlama çok önemlidir.

Öncelikle hedefler saptanmalı ve konu ile ilgili ön bilgiler tamamlanmalıdır. Ayrıca planlama yaparken, konunun girişinde dikkatin nasıl çekileceği ve öğrencinin derse nasıl motive edileceği de hesaba katılmalıdır. Öğrencinin dikkati iyi çekilir ve derse iyi motive edilirse ders çok zevkli geçer.

Planlamada dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi de zaman faktörüdür. Eğer zamanlama iyi ayarlanamazsa, ders beklenilenden daha erken yada daha geç bitebilir. Bu da pek olumlu olmaz. Onun için dersin zamanlaması önceden planlanmalıdır.

Planlamadaki bir diğer önemli nokta, öğrencilere sunulacak hikâye ve bu hikayenin derse uyarlanması hususudur. Hikayede dersle ilgili noktalar önceden iyi ayarlanmalıdır. Hikaye öğrencinin ilgisini çekici ve günlük hayatta yaşadığı olaylardan yola çıkarak ayarlanırsa daha etkili olur.

Bir diğer önemli nokta da sorulardır. Sorular çok dikkatli seçilmeli, öğrenciyi sıkmamalı ve cevabı bulmaya güdüleyici nitelikte olmalıdır.

TEKNİKTE KULLANILABİLECEK ARAÇ-GEREÇLER:

Bu teknikle ders işlerken şu araç-gereçlerden yararlanılabilir:

 1. Kartona yada büyükçe bir kağıda çizilmiş resimler. Öğrencilere anlatılan hikaye de resimlenirse daha ilgi çekici olur.
 2. Canlandırmada kullanılabilecek bazı nesneler. Örneğin; 5 duyu organını işlerken canlandırma yada yaşatmada tat için şeker, duymada bir zil yada çalar saat, koklamada çiçek yada bir oda parfümü kullanılabilir.

UYGULANIŞI:

Düşün-Yaşa-Bul tekniği daha çok keşfetme yoluyla öğretme yaklaşımına benzemektedir. Düşün-Yaşa-Bul tekniğinde öğrenci kendisine sunulan hikayeyi dikkatle dinlerken, öğretmenin yönlendirici ve buldurucu sorularıyla karşılaşır. Bu yönden de keşfetme yoluyla öğretme yaklaşımına benzeyebilir. Ancak Düşün-Yaşa-Bul tekniğinde olayı canlandırma yada bizzat yaşama vardır.

Hikaye anlatılmaya başlanır, bu arada resimlendirme de yapılır. Konu yada problemle ilgili yerler gelince hikaye kesilir ve o konu ile ilgili sorular sorulur. Öğrencilerden gelecek tüm cevaplar dinlenir. Doğru cevabı bulanlara pekiştireç verilmeli, bulamayanlara da bulmaya yönelik ipuçları verilmelidir. Bunlar çok önemlidir.

Daha sonra bulgular canlandırılır yada yaşatılır. Burada esas olan öğrencilerin, evet bu, böyleymiş demeleridir. Eğer bu sağlanabilirse amaçlara ulaşmada doğru yoldayız demektir.

Öğrenciler sonuca ulaştıktan sonra onun kalıcılığı sağlanır. Zaten öğrenciler sonucu yaşayarak buldukları için kalıcıdır.

Tekniğin birçok ders ve konuda uygulanabilir olması tekniğin puan hanesinde olumlu (+) bir özelliktir.

KULLANILABİLECEĞİ ALANLAR:

Düşün-Yaşa-Bul tekniği ilköğretimde birçok konu ve derste uygulanabilir. Bu alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 TÜRKÇE

I.SINIFTA:

 • İlk haftalardaki hazırlık çalışmalarında biçim ve çizgilerin düzgün yapılması sağlanırken kullanılabilir.
 • Rakamların, büyük ve küçük harflerin nasıl yazıldığı, nerede başlayıp nerede bittiği gösterilirken kullanılabilir.
 1. SINIFTA:
 • 1, 1.5, 2 mm lik tablalı uçlarla etiket ve dosya üzerinde yazı çalışmaları yapılırken kullanılabilir.
 • Bitişik yazı çalışmalarında kullanılabilir.

III.SINIFTA:

 • El yazısı, rakamlar, harfler de çalışırken kullanılabilir.
 • Basit motif ve süsleme çalışmalarında kullanılabilir.

IV.SINIFTA:

 • Şiirler, mektup, zarf üzeri, dilekçe, senet gibi özellikleri olan yazıları yazdırma çalışmalarında kullanılabilir.

HAYAT BİLGİSİ

I.SINIFTA:

 • Okula gelirken gördüklerimiz konusu işlenirken kullanılabilir.
 • Evde oynadığımız oyunlar konusunu işlerken kullanılabilir.
 • Sınıfta 23 nisan hazırlıkları konusunu işlerken
 1. SINIFTA:
 • Sonbaharda oynanan oyunlar konusunu işlerken kullanılabilir.
 • Cumhuriyet bayramı hazırlıkları konusunu işlerken kullanılabilir.
 • Kışlık giyecek ve yiyecekler konusunda kullanılabilir.
 • Çevremizdeki taşıtlar konusunda kullanılabilir.
 • Telefonla nasıl konuşuruz konusunda kullanılabilir.

III. SINIFTA:

 • Beş duyu organımız konusu işlenirken kullanılabilir.
 • Sporun sağlığımızdaki önemi konusunda kullanılabilir.

MATEMATİK

 1. SINIFTA:
 • 1 ile 10 arasındaki doğal sayılarla toplama işlemi yapma konusunda kullanılabilir.
 1. SINIFTA:
 • Deste ve düzine kavramları öğretilirken kullanılabilir.
 • Bölme kavramı öğretilirken kullanılabilir.

III. SINIFTA:

 • Yarım ve çeyrek kavramları öğretilirken kullanılabilir.
 1. SINIFTA:
 • Paylaştırma kavramı verilirken kullanılabilir.

FEN BİLGİSİ

 1. SINIFTA:
 • Bitkilerin kısımları konusunda kullanılabilir.
 • Cisimlerin elektriklenmesi konusunda kullanılabilir.
 1. SINIFTA:
 • Çevre kirliliği çeşitleri anlatılırken kullanılabilir.
 • Seslerin kaydedilmesi konusu verilirken kullanılabilir.

 

SOSYAL BİLGİLER

 1. SINIFTA:
 • Erozyon ve deprem konuları verilirken kullanılabilir.
 1. SINIFTA:
 • Atatürk’ün hayatı konusunda kullanılabilir.

TEKNİĞİN BAZI ÜSTÜN YÖNLERİ:

 • Öğrenciler kendilerini rahat hissederler, dolayısıyla derse aktif olarak katılırlar.
 • Öğrenciler yaşayarak öğrendikleri için öğrenme etkili ve kalıcı olur.
 • Teknikte kullanılan sorular öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirici niteliktedir.
 • Bir çok konu ve derste kolay ve etkili olarak uygulanabilir olması bir diğer üstün yönüdür.

TEKNİĞİN BAZI EKSİK YÖNLERİ:

Her ne kadar etkili bir teknik olsa da bazı durumlarda eksik yönleri ortaya çıkabilir. Bu eksik yönlerini şöyle sıralayabiliriz.

 • Senaryo (Hikaye) eğer öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olmazsa ders sönük geçebilir.
 • Sorular çok basit veya çok zor olmamalı ve düşündürücü nitelikte olmalıdır. Yoksa teknik pek etkili olmaz.
 • Öğretmenin performansı düşük olursa dersin etkinliği de düşük olur.
 • Tekniğin nasıl uygulanacağı çok iyi planlanmalı yoksa verim düşük olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA ÖRNEĞİ:

BİÇİMSEL BÖLÜM:

Dersin adı                    :  Fen Bilgisi

Konu                            :  Seslerin Kaydedilmesi

Sınıf                              :  5. Sınıf

Yöntem – teknikler    : Takrir, Siz olsaydınız ne yapardınız, Düşün-Yaşa-Bul tekniği

Araç- gereçler              : Cd çalabilen bir teyp, kaset, televizyon, video ve kaseti, müzik cd’si, flüt, kartona çizilmiş resimler.

EĞİTİM DURUMLARI:

A)    GİRİŞ

 • Dikkati çekme: Çocuklar, doğada birçok ses duyuyoruz. Ama bunları her istediğimizde dinleyemiyoruz. Oysa onları kaydedebilseydik ne güzel olurdu değil mi? Diye sorulması.
 • Öğrenciyi hedeften haberdar etme: Eğer bu dersi iyi dinlerseniz seslerin nasıl kaydedildiği konusunda bilgiler öğreneceksiniz denilmesi ve siz zaten derslerinizi hep dikkatle dinliyorsunuz, bu dersi de dinlemeye hazır mısınız? Diye sorulması.
 • Geçmişte öğrenilenlerle bağ kurulması: Geçen derslerimizde seslerin nasıl oluştuğu, seslerin özellikleri konularını işlemiştik. Bu derste de seslerin kaydedilmesini işleyeceğiz denilmesi.

B)    GELİŞTİRME

 • Tahtaya öğrenci resminin yapıştırılıp ona ad bulunması. Çocuklar bu derste size (Emrah’ın) okuldan eve gelip, gece yatıncaya kadar geçen sürede yaşadığı olayları anlatacağım. Emrah gerçekten ilginç olaylar yaşadı. Sizden bu hikâyeyi iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu hikayede seslerin kaydedilmesi ile ilgili bilgiler var, ve onları bulmanızı isteyeceğim.
 • İlgili resmin yapıştırılıp, son ders müzikti, öğretmen Emrah’lara çok güzel bir parça çalmıştı ve hepsi çok beğenmişlerdi. Ders bitip eve giderken hep bu parçayı düşündüler. Tekrar dinlemek istiyorlardı ama dinleyemiyorlardı denilmesi. Hikayenin kesilip buraya kadar neler oldu diye sorulması ve cevapların alınması. Keşke istedikleri zaman dinleyebilselerdi diye tahtaya yazılması.
 • İlgili resmin yapıştırılması. Eve gelince annesinin hazırladığı meyve suyunu içti. Bir de elma yedi, fakat annesinin ama yıkamadan yedi. Sonra da çizgi film izledi denilmesi. Buraya kadar neler oldu diye sorulması ve cevapların alınması. Tahtaya çizgi film izledi diye yazılması.
 • İlgili resmin yapıştırılması. Akşam yemeğinden sonra babası teybe bir kaset taktı ve dinlemeye başladılar denilmesi. Küçük bir çocuk kendi kendine konuşuyordu. Hepsi çok eğlenmişlerdi. Sonra babası Emrah’a bu çocuk kim? diye sordu. Emrah bilemedi. Babası bu sensin, sen 3 yaşındayken kaydetmiştim dedi. Emrah çok şaşırmıştı, demek ki sesler kaydedilebiliyordu denilmesi. Buraya kadar neler oldu diye sorulması ve cevapları alınması. Tahtaya babası sesini kaydetmiş yazılması.
 • Emrah ödevlerini bitirince yattı ve hep seslerin kaydedilişini düşündü denilmesi.
 • Tahtadaki keşke istedikleri an dinleyebilselerdi yazısının gösterilmesi ve bununla ilgili hikayede neler olmuştu diye sorulması. Cevaplardan sonra öğrencilere flütle annem şarkısının çalınması.
 • Şimdi bu şarkıyı tekrar dinleyebilir misiniz diye sorulması. Peki bu müziği kaydedersek dinleyebilir miyiz? Diye sorulması ve şarkının tekrar çalınıp teyp yardımıyla kasete kaydedilmesi.
 • Parçanın kasetten dinletilmesi, işte artık istediğimiz zaman dinleyebiliriz denilmesi. Neden dinleyebiliriz? Diye sorulması ve sesler teyp yardımıyla kasetlere kaydedilmekte ve uzun yıllar saklanabilmektedir denilmesi.
 • Çizgi film izledi yazısının gösterilip bununla ilgili neler olmuştu diye sorulması. Cevaplardan sonra çocuklara videodan Bugs Bunny’nin küçük bir filminin izletilmesi. Peki biz bunu her zaman ,izleyebilir miyiz diye sorulması. Evet cevabından sonra neden diye sorulması cevapların alınması. Çocuklar sesler ve görüntüler kamera yardımıyla kasetlere kaydedilmekte ve uzun yıllar saklanıp izlenebilmekte denilmesi.
 • Babası sesini kaydetmiş yazısının gösterilip bununla ilgili neler olmuştu diye sorulması. Cevaplardan sonra şimdi sizlerin sesini de kaydedebiliriz denilmesi.
 • Çocukların sırayla gelip adlarını söylemelerinin istenmesi ve bunların kaydedilip onlara dinletilmesi.
 • Çocuklara müzik CD’nin gösterilip buna CD denir denilmesi ve teypten bir parça dinletilmesi ve demek ki bunlara da ses kaydedilmektedir denilmesi.
 • Çocuklar şimdiye kadar seslerin nasıl kaydedildiğini öğrendik. Peki sesler kaydedilmeseydi ne olurdu? Diye sorulması ve cevapların alınması. Sesler kaydedilmeseydi ulu önderimiz Atatürk’ün seslerini dinleyebilir miydik? Atatürk’ü televizyonlarda izleyebilir miydik? Diye sorulması ve cevaplardan sonra sesler kaydedilmekte ve bu sesleri 10-20 yıl sonrada dinleyebilmekteyiz denilmesi.
 • Değerlendirme kısmına geçilmesi.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :